Tập đoàn Công nghiệp (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
3.093B
Giá trị vốn hóa thị trường
21.018K
Khối lượng
+0.28%
Thay đổi
+5.16%
Hiệu suất Tháng
−4.95%
Hiệu suất Năm
−6.50%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALHRSHYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS
16.98 EUR+1.19%5.603K1.38258.603M EUR−0.32 EUR−2823.64%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BBBIC
62.05 EUR+0.49%16.862K0.602.695B EUR14.274.35 EUR−35.14%4.13%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NACONNACON
1.590 EUR−5.47%129.77K1.21139.633M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh