Đặc sản Công nghiệp (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
26.183M
Giá trị vốn hóa thị trường
627
Khối lượng
+0.40%
Thay đổi
−4.02%
Hiệu suất Tháng
+13.59%
Hiệu suất Năm
−4.27%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALDUBENCRES DUBUIT
3.32 EUR0.00%9123.3110.103M EUR−0.43 EUR−431.24%9.04%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALEO2EO2
6.16 EUR+0.65%4480.5416.08M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến