Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

23
Cổ phiếu
42.057B
Giá trị vốn hóa thị trường
231.581K
Khối lượng
+0.89%
Thay đổi
+12.03%
Hiệu suất Tháng
+11.85%
Hiệu suất Năm
+18.14%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALDNXDNXCORP
21.4 EUR−0.93%1.628K0.6742.358M EUR8.212.61 EUR+60.39%7.01%Dịch vụ Công nghệ
ALGECGECI INTL
0.0002 EUR+100.00%29.565M1.78930.955K EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALKEYKEYRUS
6.66 EUR+0.30%210.00105.764M EUR21.840.30 EUR−1.01%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALMEXMEXEDIA S.P.A
18.3 EUR−3.17%10.01104.31M EUR24.300.75 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALMICMICROPOLE
1.020 EUR−0.97%3.276K0.3828.466M EUR−0.01 EUR−121.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALPROPRODWARE
8.55 EUR−1.72%78211.8161.984M EUR3.482.45 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALTHOMETAVISIO (THOMSON COMPUTING)
0.722 EUR+0.56%90.245K1.038.511M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALVIVVISIATIV
23.5 EUR+0.86%4.777K3.32105.321M EUR8.092.90 EUR+66.89%4.68%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ALWEDWEDIA
21.8 EUR−1.80%2304.8818.583M EUR−0.25 EUR−122.37%0.78%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ATOATOS
5.952 EUR+2.37%884.011K0.69662.97M EUR−10.03 EUR−1287.86%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
CAPCAPGEMINI
192.15 EUR+0.87%261.55K0.6533.277B EUR20.139.55 EUR+51.63%1.69%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
FPGUNION TECH.INFOR.
0.530 EUR0.00%2.361K1.124.633M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
INFINFOTEL
49.5 EUR+0.41%11.481K2.75340.951M EUR17.082.90 EUR+82.54%4.04%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MLCHECHEOPS TECHNOLOGY
66.0 EUR0.00%10.04151.8M EUR2.24%Dịch vụ Công nghệ
MLFNPFNP TECHNOLOGIES SA
0.210 EUR−4.55%100.02Dịch vụ Công nghệ
MLIFCINFOCLIP
2.00 EUR0.00%400.331.335M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
MLLOILOCASYSTEM INTL
17.0 EUR+11.11%70.136.424M EUR11.76%Dịch vụ Công nghệ
MLMGLMAGILLEM DESIGN SERVICES
20.0 EUR+8.11%1070.142.505M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
OVHOVH GROUPE
8.830 EUR+2.67%108.788K1.411.682B EUR−0.21 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SIISII
52.9 EUR+0.19%16.367K0.521.019B EUR0.95%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SOPSOPRA STERIA GROUP
190.6 EUR+0.37%55.937K2.493.866B EUR15.7412.11 EUR+65.65%2.26%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SQISQLI
44.0 EUR+3.29%150.04202.802M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SWPSWORD GROUP
38.15 EUR+0.66%3.196K0.56363.972M EUR22.281.71 EUR−72.11%4.46%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh