Phần mềm / Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
543.385M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.104K
Khối lượng
−0.35%
Thay đổi
−3.28%
Hiệu suất Tháng
−20.21%
Hiệu suất Năm
−15.01%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALBIZOBIZ S.A.
6.10 EUR0.00%6700.4835.581M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALBLDBILENDI
13.00 EUR0.00%1.771K0.8859.008M EUR31.140.42 EUR−52.27%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALCHIALCHIMIE SA
1.180 EUR−1.67%1.409K2.815.253M EUR−0.05 EUR+98.25%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALENIENIBLOCK
0.400 EUR0.00%10.008.453M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALENTENTREPARTICULIERS
0.850 EUR+3.41%3560.313.009M EUR19.020.04 EUR−44.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALLAMLLAMA GROUP
0.645 EUR+0.16%9.074K0.458.704M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
DEEZRDEEZER
2.425 EUR−0.82%1.033K0.29355.918M EUR−1.30 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
MLVAZVAZIVA SA
26.4 EUR+1.54%2051.6765.541M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ