Quản lý Đầu tư (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
24.105B
Giá trị vốn hóa thị trường
29.198K
Khối lượng
+0.36%
Thay đổi
+14.73%
Hiệu suất Tháng
−1.17%
Hiệu suất Năm
+0.70%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABCAABC ARBITRAGE
5.05 EUR−0.39%17.617K0.64299.252M EUR13.810.37 EUR−12.66%8.09%Tài chính
Sức mua mạnh
ALAUDAUDACIA
5.16 EUR−0.77%1811.1924.531M EUR79.380.07 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
ALTURALTUR INVESTISSEMENT
10.8 EUR−0.92%1.934K0.0842.728M EUR1.38%Tài chính
AMUNAMUNDI
56.50 EUR0.00%120.425K1.1011.526B EUR10.065.62 EUR−8.54%7.26%Tài chính
Sức mua mạnh
ANTINANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
12.25 EUR+2.51%22.684K0.912.141B EUR108.120.11 EUR−75.63%5.02%Tài chính
Mua
IDIPIDI
65.4 EUR+0.62%1.116K1.63470.471M EUR3.5818.26 EUR−6.86%3.85%Tài chính
Sức mua mạnh
LTAALTAMIR
24.0 EUR+1.69%7.012K3.81861.119M EUR4.58%Tài chính
Theo dõi
RFEURAZEO SE
70.15 EUR+1.89%167.416K1.055.287B EUR3.20%Tài chính
Sức mua mạnh
TKOTIKEHAU CAPITAL
20.20 EUR+1.00%14.068K0.643.451B EUR31.900.63 EUR−53.21%3.50%Tài chính
Sức mua mạnh