Nhà phân phối Y tế (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
13.038M
Giá trị vốn hóa thị trường
22.840K
Khối lượng
+0.63%
Thay đổi
−0.62%
Hiệu suất Tháng
+8.76%
Hiệu suất Năm
−0.73%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALEMGEUROMEDIS GROUPE
4.77 EUR−0.21%2.344K0.7513.12M EUR0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán