Chuyên khoa Y tế (Công nghiệp)

25
Cổ phiếu
114.636B
Giá trị vốn hóa thị trường
378.229K
Khối lượng
+0.88%
Thay đổi
+5.82%
Hiệu suất Tháng
−4.04%
Hiệu suất Năm
−0.68%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AFMEAFFLUENT MEDICAL
1.240 EUR−1.59%9.275K1.0938.282M EUR−0.65 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALBIOBIOSYNEX
8.25 EUR−0.36%5.284K1.2584.822M EUR−3.35 EUR−136.29%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALCARCARMAT
6.83 EUR−9.42%438.085K1.63169.271M EUR−2.39 EUR+23.72%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALCJCROSSJECT
4.715 EUR+0.96%87.031K1.74171.308M EUR−0.43 EUR−5.90%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALDMSDIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS
1.155 EUR−0.43%10.568K1.3720.35M EUR40.810.03 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALERSEUROBIO-SCIENTIFIC
15.72 EUR−0.51%3.221K0.62164.17M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALICRI.CERAM
2.80 EUR+9.38%1050.63818.748K EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
ALIKOIKONISYS
1.55 EUR0.00%3.476K0.5215.166M EUR−0.25 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALIMPIMPLANET
0.0427 EUR+2.15%101.428K3.111.751M EUR−0.11 EUR+87.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ALMKTMAUNA KEA TECHNOLOGIES S.A.
0.4225 EUR+1.20%78.806K0.9026.006M EUR−0.05 EUR+87.20%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALNOVNOVACYT
0.8050 EUR+9.75%1.097M1.5556.854M EUR−0.41 EUR−179.52%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ALPIXPIXIUM VISION
0.0750 EUR−7.41%42.678K0.49302.823K EUR−6.72 EUR+45.11%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ALSAFSAFE
0.0100 EUR−8.26%443.571K0.37112.083K EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
ALSGDSPINEGUARD
0.2070 EUR−13.75%942.514K2.6010.343M EUR−0.09 EUR−2.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ALSMAS.M.A.I.O.
2.52 EUR+0.80%1690.1213.135M EUR−0.18 EUR+64.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALSPWSPINEWAY
0.0090 EUR−12.62%9.178M1.4526.43K EUR−1.67 EUR+70.14%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALTERTHERADIAG
1.455 EUR+3.19%6211.5718.987M EUR44.770.03 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
ALTHETHERACLION
0.362 EUR+0.28%174.699K3.0916.041M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
ALVMGVISIOMED GROUP
0.3090 EUR+0.06%378.254K0.4690.946M EUR−0.01 EUR+99.49%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AMPLIAMPLITUDE SURGICAL
3.34 EUR+3.09%1.661K0.99160.39M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
BIMBIOMERIEUX
97.88 EUR+0.99%84.979K0.7711.57B EUR30.063.26 EUR−24.04%0.87%Công nghệ Sức khỏe
Mua
DIMSARTORIUS STED BIO
204.8 EUR+0.84%74.822K1.2018.878B EUR41.344.95 EUR−34.54%0.70%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ELESSILORLUXOTTICA
182.70 EUR+0.91%492.912K1.3182.653B EUR35.035.22 EUR+70.11%1.77%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GBTGUERBET
18.66 EUR−1.27%5.178K0.55235.662M EUR−3.36 EUR−229.26%2.68%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
NANONANOBIOTIX
5.10 EUR−1.73%76.752K0.86240.303M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh