Hỗn hợp (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
51.240M
Giá trị vốn hóa thị trường
1
Khối lượng
+7.69%
Thay đổi
+7.69%
Hiệu suất Tháng
+25.56%
Hiệu suất Năm
+17.65%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MLTRATRAMWAYS DE ROUEN
5600 EUR+7.69%10.8351.24M EUR0.67%Hỗn hợp