Phim / Giải trí (Công nghiệp)

10
Cổ phiếu
18.015B
Giá trị vốn hóa thị trường
783.822K
Khối lượng
+0.07%
Thay đổi
+2.09%
Hiệu suất Tháng
−1.60%
Hiệu suất Năm
+0.09%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALECPEUROPACORP
0.402 EUR−1.47%3.491K0.3350.2M EUR574.290.00 EUR−99.93%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BLVBELIEVE
10.70 EUR−0.37%26.494K0.571.041B EUR−0.22 EUR+31.13%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BOLBOLLORE SE
5.280 EUR+0.09%908.415K0.9115.487B EUR−0.15 EUR−193.14%1.14%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CDAALPES (COMPAGNIE)
13.90 EUR+1.16%34.392K1.02693.995M EUR6.04%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
GAMGAUMONT
96.5 EUR−0.52%70.12302.182M EUR−1.18 EUR+78.55%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MLWIZWIZIBOAT
4.64 EUR−15.64%1773.212.488M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
OLGOL GROUPE
2.02 EUR−0.49%5270.17345.056M EUR−1.17 EUR+36.64%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
SFCASOC FRANC CASINOS
1.82 EUR0.00%500.079.268M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
TVRBTELEVERBIER
46.0 EUR−4.17%1110.4964.4M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
XILXILAM ANIMATION
4.02 EUR+0.50%10.15K0.5719.41M EUR42.990.09 EUR−90.16%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán