Bảo hiểm nhiều Rủi ro (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
60.554B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.270M
Khối lượng
+1.12%
Thay đổi
−6.57%
Hiệu suất Tháng
+14.46%
Hiệu suất Năm
+3.16%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
CSAXA
27.255 EUR1.79%0.480 EUR
Theo dõi
4.805M130.953M EUR60.554B EUR9.652.83 EUR90.443K