Đặc sản tiêu dùng khác (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
731.067K
Giá trị vốn hóa thị trường
425
Khối lượng
0%
Thay đổi
+13.64%
Hiệu suất Tháng
−28.57%
Hiệu suất Năm
−16.67%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MLCLIMAISON CLIO BLUE
1.98 EUR0.00%352.15Khách hàng Lâu năm
MLFTIFRANCE TOURISME IMMOBILIER
0.0250 EUR0.00%4250.42731.067K EUR0.00%Khách hàng Lâu năm