Dịch vụ nhân sự (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
1.707B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.943K
Khối lượng
+0.56%
Thay đổi
+5.63%
Hiệu suất Tháng
−1.11%
Hiệu suất Năm
+1.25%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALDLSD.L.S.I.
12.20 EUR0.00%10.0031.006M EUR3.28%Dịch vụ Thương mại
ALFREFREELANCE.COM
2.990 EUR−1.32%21.103K0.35168.971M EUR9.310.32 EUR+63.74%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
ALMARMARE NOSTRUM
0.800 EUR0.00%1.272K0.186.057M EUR−0.44 EUR−29.61%0.00%Dịch vụ Thương mại
CENGROUPE CRIT
68.8 EUR+0.58%1.567K4.17763.733M EUR11.106.20 EUR+204.10%5.09%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SDGSYNERGIE
30.75 EUR+0.99%3450.08737.495M EUR8.743.52 EUR+35.96%2.60%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh