Dược phẩm: Chung (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
22.448M
Giá trị vốn hóa thị trường
205.173K
Khối lượng
−1.72%
Thay đổi
−9.59%
Hiệu suất Tháng
−55.03%
Hiệu suất Năm
−60.92%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALDVIADVICENNE
1.788 EUR−1.76%14.535K1.2321.989M EUR−1.03 EUR+40.50%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALRPDRAPID NUTRITION
0.0001 EUR0.00%9.325M0.14459.647K EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh