Đường sắt (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
9.325B
Giá trị vốn hóa thị trường
789.318K
Khối lượng
+0.73%
Thay đổi
+11.43%
Hiệu suất Tháng
+9.60%
Hiệu suất Năm
+13.93%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FOREFORESTIERE EQUATORIALE
665 EUR0.00%94.7493.986M EUR0.76%Vận chuyển
GETGETLINK SE
17.190 EUR+0.73%797.354K1.039.231B EUR25.920.66 EUR2.93%Vận chuyển
Theo dõi