Quỹ Đầu tư Bất động sản (Công nghiệp)

16
Cổ phiếu
27.142B
Giá trị vốn hóa thị trường
80.315K
Khối lượng
+0.60%
Thay đổi
+2.67%
Hiệu suất Tháng
−1.37%
Hiệu suất Năm
−0.33%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACANACANTHE DEV.
REIT
0.366 EUR−4.19%3.585K0.1556.202M EUR−0.02 EUR−173.25%13.09%Tài chính
AREITALTAREIT
442 EUR0.00%11.00773.611M EUR27.6415.99 EUR−60.87%0.00%Tài chính
ATLDATLAND
REIT
39.2 EUR+4.26%1.115K1.14164.361M EUR25.521.54 EUR−68.22%5.32%Tài chính
COVCOVIVIO
REIT
48.04 EUR+2.17%249.774K1.594.739B EUR−9.14 EUR−237.50%7.98%Tài chính
Theo dõi
COVHCOVIVIO HOTELS
REIT
16.30 EUR−0.61%2.389K2.642.429B EUR12.431.31 EUR7.62%Tài chính
Theo dõi
EEMELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR
3.04 EUR−10.06%1.009K6.1319.246M EURTài chính
EIFFTOUR EIFFEL
REIT
12.75 EUR−0.39%3.153K1.29212.543M EUR−0.65 EUR−244.97%5.86%Tài chính
FLYFONCIERE LYONNAISE
REIT
66.0 EUR−0.60%230.082.84B EUR−5.97 EUR−201.90%6.33%Tài chính
Bán
GFCGECINA
REIT
107.9 EUR+1.12%114.806K0.757.871B EUR−13.56 EUR−604.61%4.97%Tài chính
Mua
IMDAIMMOB.DASSAULT
REIT
49.6 EUR0.00%4570.83339.827M EUR−1.47 EUR−111.88%3.59%Tài chính
INEAFONCIERE INEA
REIT
33.8 EUR+2.11%6780.78358.828M EUR8.324.06 EUR−30.60%8.16%Tài chính
Theo dõi
LIKLEPIERRE
REIT
23.36 EUR−0.13%627.655K1.046.592B EUR39.090.60 EUR7.48%Tài chính
Theo dõi
MRMM.R.M
REIT
18.5 EUR−2.12%4590.8659.791M EUR−2.62 EUR−686.94%9.52%Tài chính
Theo dõi
PARPAREF
REIT
46.4 EUR−0.43%880.2370.278M EUR−10.30 EUR−450.48%6.44%Tài chính
SELERSELECTIRENTE
REIT
91.0 EUR−1.09%1554.64383.414M EUR40.702.24 EUR−42.66%4.13%Tài chính
VTRVITURA
REIT
13.4 EUR−1.47%1582.88232.038M EUR−6.94 EUR−505.11%1.54%Tài chính
Bán Mạnh