Bán dẫn (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
42.631B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.842M
Khối lượng
−0.08%
Thay đổi
−0.87%
Hiệu suất Tháng
+19.29%
Hiệu suất Năm
+34.73%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ALKALKALRAY
15.64 EUR−1.51%−0.24 EUR
Bán
10.529K164.674K128.972M EUR−2.51 EUR
ALRIBRIBER
1.576 EUR−3.31%−0.054 EUR
Bán Mạnh
19.142K30.168K34.294M EUR
ALTROTRONIC'S MICROSYSTEMS
4.88 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
104944.147M EUR−0.65 EUR
ALUCILUCIBEL
0.888 EUR−1.11%−0.010 EUR
Bán
49.777K44.202K17.71M EUR
MEMSMEMSCAP REGPT
2.69 EUR8.91%0.22 EUR
Sức mua mạnh
79.766K214.571K18.441M EUR0.14 EUR
STMPASTMICROELECTRONICS
45.380 EUR−0.09%−0.040 EUR
Theo dõi
1.903M86.366M41.223B EUR10.364.52 EUR
VMXVERIMATRIX
0.621 EUR0.65%0.004 EUR
Bán
56.081K34.826K52.73M EUR−0.20 EUR
XFABX-FAB SILICON FOUNDRIES SE
8.540 EUR0.35%0.030 EUR
Theo dõi
60.043K512.767K1.112B EUR0.38 EUR