Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

23
Cổ phiếu
106.330B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.600M
Khối lượng
+0.84%
Thay đổi
+11.07%
Hiệu suất Tháng
+26.00%
Hiệu suất Năm
+36.67%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABEOABEO
15.75 EUR−0.94%5121.41119.485M EUR2.08%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ALASTA.S.T. GROUPE
0.720 EUR+1.41%10.326K0.349.153M EUR−1.72 EUR−473.16%14.08%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
ALCABCABASSE S.A.
2.94 EUR−0.68%1.044K4.04Khách hàng Lâu năm
ALCYBCYBERGUN
0.0600 EUR+1.69%1.773M1.163.344M EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
ALEACEDILIZIACROBATICA
13.75 EUR−1.43%1.79K4.06115.609M EUR3.60%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ALFPCFOUNTAINE PAJOT
105.0 EUR−0.94%4291.26176.694M EUR1.92%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ALHEXHEXAOM
19.95 EUR+1.79%5.561K0.94134.19M EUR7.19%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ALMASMASTRAD
0.0202 EUR−13.68%926.477K0.581.929M EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
ALMLBMILIBOO
1.880 EUR−5.53%6.263K0.8013.668M EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ALPDXPISCINES DESJOYAUX
12.70 EUR−0.39%3750.03114.485M EUR7.84%Khách hàng Lâu năm
BENBENETEAU
11.30 EUR+0.53%67.393K0.92915.475M EUR5.532.04 EUR+329.25%3.74%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
EGRTRANSITION EVERGREEN
2.56 EUR+1.19%2740.05101.431M EUR16.640.15 EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
GUIGUILLEMOT
6.90 EUR0.00%2.545K0.39103.919M EUR−0.05 EUR−102.83%3.62%Khách hàng Lâu năm
Mua
KOFKAUFMAN ET BROAD
28.35 EUR0.00%13.181K1.10542.815M EUR8.47%Khách hàng Lâu năm
Mua
MLMICHELIN
31.05 EUR+0.78%895.837K0.7322.028B EUR9.383.31 EUR+32.49%4.06%Khách hàng Lâu năm
Mua
MLCLIMAISON CLIO BLUE
1.98 EUR0.00%10014.49Khách hàng Lâu năm
MLFTIFRANCE TOURISME IMMOBILIER
0.0170 EUR+3.03%1100.05497.125K EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
MLVERVERNEY CARRON
8.80 EUR0.00%9466.554.781M EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
RBOROCHE BOBOIS
46.3 EUR+2.89%1.474K1.51451.888M EUR15.223.04 EUR5.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
RNORENAULT
36.245 EUR+0.71%535.574K0.7310.422B EUR3.2711.10 EUR0.69%Khách hàng Lâu năm
Mua
SKS.E.B.
106.0 EUR+1.44%36.909K0.825.762B EUR18.205.82 EUR−28.55%2.34%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
STLAPSTELLANTIS NV
20.090 EUR+0.92%2.309M1.0762.578B EUR3.216.26 EUR6.73%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
TRITRIGANO
140.1 EUR−1.06%21.101K1.142.73B EUR8.7815.95 EUR+38.13%2.47%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh