Năng lượng Mỏ (Khu vực)

5
Cổ phiếu
147.852B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.606M
Khối lượng
+2.02%
Thay đổi
+2.30%
Hiệu suất Tháng
+9.41%
Hiệu suất Năm
+6.16%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ECTOTALENERGIES EP GABON
157.4 EUR+0.51%4321.13708.3M EUR2.0377.37 EUR49.40%Năng lượng Mỏ
ESESSO
52.65 EUR+0.48%5.972K1.49676.794M EUR−6.99 EUR−173.15%3.80%Năng lượng Mỏ
MAUMAUREL ET PROM
6.055 EUR+2.63%278.409K0.601.191B EUR10.440.58 EUR+195.87%3.80%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
MLSEQSEQUA PETROLEUM NV
0.0100 EUR−9.09%90K107.022.015M EUR0.00%Năng lượng Mỏ
TTETOTALENERGIES
61.90 EUR+2.03%3.668M0.80145.274B EUR8.347.43 EUR−10.02%4.62%Năng lượng Mỏ
Mua