Hỗn hợp (Khu vực)

395
Cổ phiếu
1.646B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.599K
Khối lượng
−0.94%
Thay đổi
−14.42%
Hiệu suất Tháng
−30.85%
Hiệu suất Năm
−26.96%
Hiệu suất YTD
           
100H LYXOR FTSE 100 MH
92.370.58%0.53Sức bán mạnh202Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500 AMUNDI ETF SP 500
42.440.20%0.09Bán446.089KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
50E HSBC EUROSTX50 ETF
27.77-0.89%-0.25Bán4.945KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AA13 AMUNDI ETF HR 1-3
80.200.03%0.03Sức bán mạnh125Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWE SPDR ACWI
102.47-0.28%-0.29Bán13.769KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWI MULTI L MSCI A CTY
221.30-0.28%-0.62Bán120Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEEM AMUNDI ETF MSCI EM
3.44-0.67%-0.02Bán4.245MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEME AMUNDI MSCI EM DR
45.47-0.45%-0.21Bán2.792MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEXK AMUNDI ETF EU X UK
24.70-2.87%-0.73Bán1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFIN AMUNDI ETF CRP FIN
129.23-0.04%-0.05Bán46Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFLE AMUNDI FRN US HEU
47.601.35%0.64Bán1.149KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFRHG AMUNDI FRN 1 3 GBP
48.20-3.92%-1.972.007KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFRHU AMUNDI FRN 1 3 USD
49.26-3.67%-1.8816Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFS LYXOR MSCI SOUTH A
19.93-2.94%-0.60Bán291Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGEB AMUNDI ETF GOVT EM
121.62-0.30%-0.36Bán1.656KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AHYE AMUNDI HI YIELD EU
206.39-0.07%-0.14Bán271Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAT AMUNDI ETF EM LATA
7.76-4.28%-0.35Bán6.254KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAU AMUNDI ETF EM LA U
8.802.88%0.25Sức bán mạnh166Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANRJ AMUNDI ETF MS E EN
175.00-5.55%-10.28Bán1.770KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANX AMUNDI ETF NDX 100
77.610.17%0.13Bán246.265KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASI MULTI CHINA ENTERP
133.450.41%0.55Mua2.362KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AU2 LYXOR ETF AUSTRALI
29.43-3.29%-1.00Bán549Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUEM AMUNDI ETF MS EM B
3.71-1.13%-0.04Bán1.304MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AWAT LYXOR W WATER PEA
15.03-1.20%-0.18Bán3.389KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AXFI AMUNDI ETF CRP XFI
107.161.47%1.55Bán278Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBEU AMUNDI EUR BUYBACK
142.80-1.27%-1.84Bán104Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BNK LYXOR STX EU BANKS
10.65-1.49%-0.16Bán192.848KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BNKE MULTI LY EU STXX B
47.49-3.18%-1.56Bán8.686KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRE LYXOR STX EU BA RE
41.39-1.89%-0.80Bán1.476KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRZ AMUNDI MSCI BRAZIL
31.868.67%2.54Bán3.664KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BSX LYXOR ETF SX50 DS
19.760.79%0.15Mua67.675KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTPS LYXOR ETF BTP DDS
18.361.13%0.21Bán54Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BX4 LYXOR ETF BX4
5.012.87%0.14Mua3.894MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BXX LYXOR ETF SX50 DDS
4.881.75%0.08Mua438.866KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BYBU AMUNDI S&P BBCK US
122.584.20%4.94Sức bán mạnh400Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C10 AMUNDI ETF IG 1015
307.45-0.34%-1.06Bán7Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C13 AMUNDI ETF IG 1-3
167.82-0.26%-0.43Bán1.420KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C1U AMUNDI FTSE100 EUR
552.90-1.39%-7.80Bán12Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C33 AMUNDI ETF IG 3-5
201.611.21%2.41Bán1.686KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C3M AMUNDI ETF GV 0-6M
117.24-0.01%-0.01Bán44Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C40 AMUNDI ETF CAC 40
61.63-1.46%-0.91Bán26.355KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C4D AMUNDIETF CAC40(D)
41.47-1.41%-0.59Bán1.371KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C4S AMUNDI ETF SH CAC
23.841.51%0.35Mua50.785KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C50 AMUNDI ETF ES50 C
59.58-0.88%-0.53Bán19.092KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C50U AMUNDI ES50 USD
68.551.80%1.21Bán290Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C53 AMUNDI ETF IG 5-7
239.242.27%5.31Bán500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C5E AMUNDI ETF STOXX50
62.90-0.74%-0.47Bán246Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C5HU AMUNDI ES50 HUSD
37.18-3.88%-1.50Bán54Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C5L AMUNDI ETF LEV E50
164.20-1.75%-2.92Bán6Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C5S AMUNDI ETF SHT E50
16.100.89%0.14Mua11.693KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C6E AMUNDI ETF STOX600
67.83-0.99%-0.68Bán1.212KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C73 AMUNDI ETF IG 7-10
272.74-0.31%-0.85Bán6Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C8M AMUNDI ETF EUR MAT
295.002.91%8.35Bán78Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAC LYXOR ETF CAC 40
40.93-1.56%-0.65Bán91.423KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CACC LYXOR CAC40 ACC
17.62-1.63%-0.29Bán1.633KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CACM LYXOR ETF CAC MID
131.06-1.52%-2.02Bán70Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAPU OSSIAM ETF CAPE US
551.80-0.14%-0.80Bán49Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CB3 AMUNDI ETF IG ALL
245.99-0.23%-0.57Bán103Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CB5 AMUNDI ETF EU BANK
44.84-1.32%-0.60Bán512Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CBBB AMUNDI EU CORP BBB
14.76-0.07%-0.01Bán23.704KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CC1 AMUNDI ETF MS CHN
242.65-0.80%-1.95Bán163Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CC1U AMUNDI ETF CHINA-B
263.25-2.77%-7.50Bán45Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CC4 AMUNDI ETF EUR CRP
209.630.30%0.64Bán352Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CD6 AMUNDI ETF EU DISC
157.56-2.11%-3.40Bán70Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CD8 AMUNDI ETF EMU HDV
90.93-1.23%-1.13Bán913Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CD9 AMUNDI ETF EU HDVD
95.84-2.26%-2.22Bán360Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CE8 AMUNDI ETF W EX EU
265.620.08%0.20Bán21Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CE9U AMUNDI ETF EE XR-B
205.657.41%14.19Bán165Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEC LYXOR ETF EASTERN
13.15-0.32%-0.04Bán549Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEM AMUNDI ETF EUR MID
77.83-1.65%-1.30Bán100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEU AMUNDI MSCI EUROPE
183.78-1.16%-2.15Bán821Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEU2 AMUNDI MSCI EUR DR
49.94-1.01%-0.51Bán693Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CF1 AMUNDI ETF MS FRA
199.04-0.95%-1.91Bán12.157KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CG9 AMUNDI ETF EU GROW
188.300.24%0.46Bán1.119KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CH5 AMUNDI ETF EU HEAL
272.550.76%2.05Mua102Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CHM LYXOR STX600 CHEMI
94.510.04%0.04Bán8Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CI2 AMUNDI ETF MS IND
364.03-4.90%-18.77Bán982Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CI2U AMUNDI ETF INDIA-B
384.11-2.87%-11.35Bán220Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CI3 AMUNDI ETF INFL
216.120.16%0.35Bán97Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CIN AMUNDI ETF EU INDU
255.95-3.67%-9.75Bán1.552KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CJ1 AMUNDI MSCI JAP E
170.65-0.04%-0.08Bán936Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CJ1Y AMUNDI MSCI JAP Y
19978.00-4.83%-1015.00Bán6Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CL2 AMUNDI ETF LEV USA
1403.600.00%0.00Bán1.598KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CL4 AMUNDI ETF LEV CAC
117.28-2.91%-3.52Bán1.377KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CLIM LYXOR GREEN BOND
53.380.43%0.23Bán530Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CLUS LY USA CLIMATE
17.47—%15Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CM9 AMUNDI ETF W X EMU
257.76-0.59%-1.54Bán703Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CMU AMUNDI ETF MS EMU
159.16-0.92%-1.48Bán281Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CN1 AMUNDI ETF MS NOR
331.70-0.27%-0.90Bán7.318KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNAA LYX HWABAO CHINA
122.410.20%0.24Bán1.094KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNB MULTI EU CORP EX F
131.160.85%1.11Bán76Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNY HSBC MSCI CHINA
6.96-0.30%-0.02Bán19.356KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CODW LYXOR ETF MSC WCD
243.00-1.24%-3.05Bán1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
COSW LYXOR ETF MSC WCS
297.341.19%3.50Bán92Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
COUK LYXOR LIQU CORP LD
158.629.28%13.47Bán44Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CP9 AMUNDI PAC X JAP E
422.85-1.82%-7.85Bán13Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CRB MULTI LY COMMO CRB
11.263.07%0.34Bán4.180KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CRN MULTI LY COMMO XNR
14.59-1.75%-0.26Bán5.421KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CRP MULTI EU CORP BOND
143.86-0.26%-0.38Bán436Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CRWE OSSIAM CMD RISKW E
57.37-1.32%-0.77Bán2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CS1 AMUNDI ETF MS SPA
139.380.26%0.36Bán1.728KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CS5 AMUNDI ETF EU STAP
332.650.03%0.10Bán30Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSH LYXOR ETF EUR CASH
104.540.00%0.00Bán14Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CST LYXOR STX600 CONMA
43.23-1.90%-0.84Bán3.304KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSW AMUNDI ETF MS SWI
300.15-0.83%-2.50Bán7.099KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSWC AMUNDI MSCI SWITZ
318.200.00%0.00Bán758Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CT5 AMUNDI ETF EUR TEL
77.63-3.01%-2.41Bán18Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CU2 AMUNDI ETF MSCI US
285.130.24%0.69Bán15.335KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CU2U AMUNDI ETF USA-B
308.74-5.12%-16.66Bán70Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CU9 AMUNDI ETF EU X EM
207.01-0.93%-1.94Bán192Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CW8 AMUNDI ETF MSCI WR
245.47-0.23%-0.56Bán22.790KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CW8U AMUNDI ETF WORLD-B
264.73-0.82%-2.18Bán6Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CWE AMUNDI ETF WLD NRJ
158.00-2.23%-3.60Bán19.828KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CWEU AMUNDI MSCIWL ENYU
170.9429.21%38.64Sức bán mạnh320Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CWF AMUNDI ETF WLD FIN
120.200.77%0.91Bán40Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CWFU AMUNDI MSCIWL FNLU
137.946.87%8.86Bán100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DAX LYXOR ETF DAX
89.90-0.40%-0.36Bán6.278KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DJE LYXOR ETF DJIA
196.460.20%0.40Bán1.034KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DLB LYXOR ETF BUND DL
283.34-0.50%-1.43Bán2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DSB LYXOR ETF BUND DDS
27.710.08%0.02Bán9.682KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DSD LYXOR ETF DAX DS2
4.971.03%0.05Mua776.624KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DSP5 LYXOR 2XSHRT SP500
37.411.49%0.55Mua45.927KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
E40 BNPP CAC 40
6.72-1.94%-0.13Bán3.425KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EBBB AMUNDI EURCORP BBB
48.92-0.11%-0.05Bán7.300KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ECB LYXOR MTS COV BOND
137.04-0.17%-0.24Bán784Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ECN BNPP EASY LOWCARB
145.56-0.46%-0.68Bán3.639KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ECRP3 AMUNDI EU CRP3 SRI
48.620.16%0.08Bán1.967KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EDEU BNPP EASY EQDEUETF
66.30-4.07%-2.81Bán735Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EEA BNPP FTSE EUR ETFC
8.07-1.33%-0.11Bán369Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EEE BNPP FTSE EUR ETFD
7.55-1.22%-0.09Bán26.851KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EEEH BNPP EASY EPREUETF
8.06-7.63%-0.67Bán129.138KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EEMK BNPP EMMK ETF
7.842.65%0.20Bán10.742KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EEMU BNPP EMU ETF
7.70-1.05%-0.08Bán15.573KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EEP BNPP FTSE DV ETF
7.84-1.53%-0.12Bán2.550KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EESM BNPP SMALL C ETF
176.99-1.10%-1.96Bán5Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EEUE BNPP EU ETF
8.57-1.14%-0.10Bán3Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EEXU BNPP EU XUK ETF
126.14-2.55%-3.30Bán320Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EGOV AMUNDI EUR GOV DR
54.53-0.23%-0.12Bán132Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EISR BNP MSCI EM SRI ED
73.67-1.62%-1.21Bán239Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EJAH BNPP EASY JPHETF
7.94-0.28%-0.02Bán51.265KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EJAP BNPP JP ETF
9.12-1.06%-0.10Bán2.285KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EKLD BNP MSCI US SRI UC
9.52-0.36%-0.03Bán607.815KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EKLDC BNP MSCI US SRI EC
9.920.39%0.04Bán65Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EKUS BNP MSCI US SRI ED
10.121.22%0.12Bán9.050KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ELLE LYXOR GENDER EQUAL
7.71-0.89%-0.07Bán9.694KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ELOW SPDR EURO LV
31.96-1.25%-0.41Bán1.929KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EMEH BNPP EMEHETF
6.741.64%0.11Bán2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EMHD IVZ FTSE EM HDLV
20.056.11%1.16Bán100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EMIS BNP MSCI EM SRI EC
8.310.31%0.03Bán133Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EMLD SPDR EMD LOCAL
57.04-0.30%-0.17Bán895Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất