Hỗn hợp (Khu vực)

508
Cổ phiếu
170.641M
Giá trị vốn hóa thị trường
86
Khối lượng
+0.18%
Thay đổi
−3.04%
Hiệu suất Tháng
+11.68%
Hiệu suất Năm
−2.65%
Hiệu suất YTD
           
100H LYXOR FTSE 100 MH
124.54-0.86%-1.08Bán500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500 AMUNDI ETF SP 500
54.75-0.31%-0.17Mua18.573KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500H AMUNDI SP500 H EUR
82.29-0.73%-0.61Mua647Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500U AMUNDI ETF SP500 B
60.46-0.69%-0.42Mua7.292KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
50E HSBC EUROSTX50 ETF
38.83-1.36%-0.54Bán504Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AA13 AMUNDI ETF HR 1-3
80.390.03%0.03Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASI AMUNDI ETF EM ASIA
31.67-1.82%-0.59Mua30.193KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASU AMUNDI ETF EM AS U
34.95-2.27%-0.81Bán22.949KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWE SPDR ACWI
134.50-0.47%-0.64Mua94Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWI MULTI L MSCI A CTY
290.07-0.53%-1.54Mua2.537KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEEM AMUNDI ETF MSCI EM
4.51-1.63%-0.07Mua522.812KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEJ MULTI LY ASI P XJ
58.64-1.46%-0.87Mua1.611KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEME AMUNDI MSCI EM DR
59.66-1.61%-0.98Mua1.892KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEXK AMUNDI ETF EU X UK
32.47-0.67%-0.22Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFIN AMUNDI ETF CRP FIN
137.830.11%0.16Sức mua mạnh2.373KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFLE AMUNDI FRN US HEU
50.270.04%0.02Mua51.631KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFLT AMUNDI FRN USD
110.540.05%0.05Sức mua mạnh10.412KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFRHG AMUNDI FRN 1 3 GBP
51.080.03%0.01Sức mua mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFRHU AMUNDI FRN 1 3 USD
51.970.01%0.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFRN AMUNDI ETF FRN 1 3
101.060.02%0.02Mua1.548KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFS LYXOR MSCI SOUTH A
33.26-1.69%-0.57Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGEB AMUNDI ETF GOVT EM
145.27-0.13%-0.18Mua30Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AHYE AMUNDI HI YIELD EU
236.05-0.34%-0.81Theo dõi713Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAT AMUNDI ETF EM LATA
14.85-0.27%-0.04Mua1.160KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAU AMUNDI ETF EM LA U
16.40-0.67%-0.11Theo dõi0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AM3A AMUNDI ETF AAA
242.630.33%0.81Mua2.349KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANRJ AMUNDI ETF MS E EN
260.50-0.50%-1.30Sức bán mạnh84Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANX AMUNDI ETF NDX 100
92.07-0.13%-0.12Mua1.610KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANXU AMUNDI ETF NDX-B
101.60-0.57%-0.58Mua2.093KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
APX MULTI LY ASIA EX J
114.55-1.62%-1.89Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASI MULTI CHINA ENTERP
149.18-2.02%-3.08Bán477Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AU2 LYXOR ETF AUSTRALI
45.17-0.31%-0.14Mua22Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUEM AMUNDI ETF MS EM B
4.98-2.01%-0.10Bán959.019KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUT LYXOR STX 600 AUTO
59.77-1.99%-1.21Bán6.336KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AWAT LYXOR W WATER PEA
20.28-0.31%-0.06Mua1.090KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AXFI AMUNDI ETF CRP XFI
116.380.21%0.24Sức mua mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBEU AMUNDI EUR BUYBACK
205.20-0.70%-1.45Mua11Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BNK LYXOR STX EU BANKS
18.44-0.89%-0.17Bán84.995KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BNKE MULTI LY EU STXX B
87.04-0.53%-0.46Bán6.695KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRE LYXOR STX EU BA RE
58.17-2.80%-1.67Bán23.638KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRZ AMUNDI MSCI BRAZIL
57.120.20%0.12Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BSX LYXOR ETF SX50 DS
14.980.88%0.13Mua5.555KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTPL LYXOR ETF BTP DL
362.061.47%5.25Mua2.986KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTPS LYXOR ETF BTP DDS
17.99-1.48%-0.27Bán23.737KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BUNS LYXOR BND SHORT X1
43.01-0.42%-0.18Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BUYB IVZ GBL BUYBACK
34.44-0.35%-0.12Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BX4 LYXOR ETF BX4
2.911.38%0.04Mua2.549MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BXX LYXOR ETF SX50 DDS
2.941.75%0.05Mua844.494KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BYBE AMUNDI S&P BBCK EU
171.74-0.08%-0.14Mua65Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BYBU AMUNDI S&P BBCK US
189.62-0.64%-1.22Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C10 AMUNDI ETF IG 1015
313.140.67%2.08Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C13 AMUNDI ETF IG 1-3
168.590.10%0.17Bán38Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C1U AMUNDI FTSE100 EUR
800.60-0.71%-5.70Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C2U AMUNDI ETF SHT USA
10.940.26%0.03Bán370.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C33 AMUNDI ETF IG 3-5
203.940.15%0.31Mua2.007KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C3M AMUNDI ETF GV 0-6M
117.42-0.00%-0.01Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C40 AMUNDI ETF CAC 40
88.08-0.67%-0.59Bán13.121KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C4D AMUNDIETF CAC40(D)
59.32-0.69%-0.41Bán88Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C4S AMUNDI ETF SH CAC
17.670.67%0.12Mua3.603KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C50 AMUNDI ETF ES50 C
83.30-0.93%-0.78Bán23.470KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C50U AMUNDI ES50 USD
92.00-1.14%-1.06Bán186Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C53 AMUNDI ETF IG 5-7
241.950.28%0.67Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C5E AMUNDI ETF STOXX50
80.27-0.56%-0.45Mua4.127KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C5HU AMUNDI ES50 HUSD
51.56-0.83%-0.43Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C5L AMUNDI ETF LEV E50
342.10-1.77%-6.15Bán239Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C5S AMUNDI ETF SHT E50
12.210.88%0.11Mua1.641KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C6E AMUNDI ETF STOX600
91.56-0.68%-0.62Mua1.591KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C73 AMUNDI ETF IG 7-10
276.740.41%1.13Mua2.047KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C8M AMUNDI ETF EUR MAT
382.55-1.67%-6.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAC LYXOR ETF CAC 40
58.53-0.68%-0.40Bán35.801KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CACC LYXOR CAC40 ACC
25.23-0.64%-0.16Bán66Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CACM LYXOR ETF CAC MID
191.16-0.92%-1.78Bán458Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAPE OSSIAM ETF CAPE EU
359.10-0.92%-3.35Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAPU OSSIAM ETF CAPE US
727.70-0.11%-0.80Mua77Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CB3 AMUNDI ETF IG ALL
248.780.46%1.15Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CB5 AMUNDI ETF EU BANK
78.74-0.86%-0.68Bán285Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CBBB AMUNDI EU CORP BBB
16.190.29%0.05Sức mua mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CC1 AMUNDI ETF MS CHN
270.90-2.26%-6.25Bán170Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CC1U AMUNDI ETF CHINA-B
299.75-2.66%-8.20Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CC4 AMUNDI ETF EUR CRP
227.200.13%0.28Sức mua mạnh2.040KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CD5 AMUNDI ETF ES50 D
58.18-0.92%-0.54Bán217Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CD6 AMUNDI ETF EU DISC
236.95-1.66%-4.00Bán10Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CD8 AMUNDI ETF EMU HDV
125.86-0.52%-0.66Bán2.779KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CD9 AMUNDI ETF EU HDVD
134.76-0.60%-0.82Theo dõi1.050KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CE8 AMUNDI ETF W EX EU
345.65-0.23%-0.78Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CE9 AMUNDI ETF EAST EU
291.450.12%0.35Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CE9U AMUNDI ETF EE XR-B
321.75-0.31%-1.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEC LYXOR ETF EASTERN
20.730.00%0.00Bán20Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEM AMUNDI ETF EUR MID
110.48-0.76%-0.84Mua11Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEU AMUNDI MSCI EUROPE
248.19-0.65%-1.62Mua98.795KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEU2 AMUNDI MSCI EUR DR
67.52-0.64%-0.43Mua3.128KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CF1 AMUNDI ETF MS FRA
283.95-0.65%-1.85Bán480Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CG1 AMUNDI ETF DAX DR
244.85-0.97%-2.40Mua1.356KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CG9 AMUNDI ETF EU GROW
236.65-0.71%-1.70Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CH1 AMUNDI ETF MSCI NL
272.70-1.05%-2.90Mua17Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CH5 AMUNDI ETF EU HEAL
301.95-0.05%-0.15Mua33Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CHM LYXOR STX600 CHEMI
118.18-1.17%-1.40Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CI1 AMUNDI ETF MS ITA
117.72-0.29%-0.34Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CI2 AMUNDI ETF MS IND
551.580.02%0.13Mua923Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CI2U AMUNDI ETF INDIA-B
608.95-0.43%-2.63Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CI3 AMUNDI ETF INFL
230.150.31%0.72Sức mua mạnh786Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CIN AMUNDI ETF EU INDU
365.80-0.77%-2.85Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CJ1 AMUNDI MSCI JAP E
211.600.05%0.10Mua4.732KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CJ1Y AMUNDI MSCI JAP Y
25537.00-0.95%-244.00Bán89Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CL2 AMUNDI ETF LEV USA
2573.50-0.50%-13.00Mua1.435KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CL4 AMUNDI ETF LEV CAC
256.55-1.35%-3.50Bán4.998KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CLIM LYXOR GREEN BOND
54.740.63%0.34Sức mua mạnh2.855KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CM9 AMUNDI ETF W X EMU
336.03-0.26%-0.86Sức mua mạnh51Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CMU AMUNDI ETF MS EMU
222.25-0.74%-1.65Theo dõi172.073KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CMUD AMUNDI AM MSCI EMU
52.38-0.74%-0.39Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CN1 AMUNDI ETF MS NOR
413.00-0.61%-2.55Mua427Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNAA ETF CNAA
128.00-3.26%-4.32Bán774Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNB MULTI EU CORP EX F
139.800.15%0.22Sức mua mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNY HSBC MSCI CHINA
7.74-2.59%-0.21Bán57.174KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CODW LYXOR ETF MSC WCD
326.36-0.71%-2.32Mua818Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
COSW LYXOR ETF MSC WCS
339.83-0.16%-0.54Mua3Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
COUK LYXOR LIQU CORP LD
184.870.71%1.30Sức mua mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CP9 AMUNDI PAC X JAP E
590.20-0.57%-3.40Mua568Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CP9U AMUNDI PAC X JAP U
651.10-0.99%-6.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CRB MULTI LY COMMO CRB
15.37-0.71%-0.11Bán1.608KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CRN MULTI LY COMMO XNR
17.03-0.02%-0.00Mua1.960KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CRP MULTI EU CORP BOND
154.880.12%0.19Sức mua mạnh470Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CRWE OSSIAM CMD RISKW E
73.89-0.59%-0.44Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CS1 AMUNDI ETF MS SPA
199.46-0.42%-0.84Bán198Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CS5 AMUNDI ETF EU STAP
389.650.22%0.85Mua59Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CS9 AMUNDI ETF EU X SW
233.13-0.66%-1.54Mua123Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSH LYXOR ETF EUR CASH
104.66-0.01%-0.01Bán272Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSH2 LYXOR ETF SMART C
987.800.00%0.00Bán182Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CST LYXOR STX600 CONMA
62.84-0.79%-0.50Theo dõi18Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSW AMUNDI ETF MS SWI
344.40-0.20%-0.70Mua193Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSWC AMUNDI MSCI SWITZ
368.70-0.90%-3.35Mua55Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CT5 AMUNDI ETF EUR TEL
105.54-0.64%-0.68Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CU1 AMUNDI ETF MSCI UK
213.30-0.51%-1.10Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CU2 AMUNDI ETF MSCI US
369.00-0.29%-1.07Mua263Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CU2U AMUNDI ETF USA-B
407.29-0.70%-2.87Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CU5 AMUNDI ETF EU UTIL
259.450.80%2.05Mua1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CU9 AMUNDI ETF EU X EM
270.01-0.57%-1.56Mua6.900KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CV9 AMUNDI ETF EU VALU
231.67-0.70%-1.62Bán9.946KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CW8 AMUNDI ETF MSCI WR
321.34-0.34%-1.10Mua3.706KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CW8U AMUNDI ETF WORLD-B
354.73-0.76%-2.72Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CWE AMUNDI ETF WLD NRJ
267.30-0.60%-1.60Bán256Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CWEU AMUNDI MSCIWL ENYU
295.15-1.02%-3.05Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CWF AMUNDI ETF WLD FIN
179.72-0.54%-0.98Mua224Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CWFU AMUNDI MSCIWL FNLU
198.50-0.91%-1.82Bán72Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DAX LYXOR ETF DAX
126.56-0.80%-1.02Mua18.030KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DJE LYXOR ETF DJIA
262.40-0.40%-1.05Mua1.411KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DLB LYXOR ETF BUND DL
278.600.83%2.28Mua22Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DSB LYXOR ETF BUND DDS
28.45-0.84%-0.24Bán9.060KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DSD LYXOR ETF DAX DS2
2.981.90%0.06Bán307.044KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DSP5 LYXOR 2XSHRT SP500
26.621.88%0.49Bán6.590KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất