Hỗn hợp (Khu vực)

475
Cổ phiếu
1.701B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.311K
Khối lượng
+3.93%
Thay đổi
−1.78%
Hiệu suất Tháng
−11.89%
Hiệu suất Năm
−15.15%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
100H LYXOR FTSE 100 MH
101.60-1.65%-1.70Sức bán mạnh75Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500 AMUNDI ETF SP 500
51.830.33%0.17Mua162.442KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500H AMUNDI SP500 H EUR
83.15-0.11%-0.09Mua1.246KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500U AMUNDI ETF SP500 B
61.36-0.17%-0.10Mua12.354KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
50E HSBC EUROSTX50 ETF
33.81-0.76%-0.26Bán2.882KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASI AMUNDI ETF EM ASIA
32.11-0.04%-0.01Mua309.601KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASU AMUNDI ETF EM AS U
38.00-0.64%-0.24Mua28.695KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWE SPDR ACWI
124.01-0.01%-0.01Mua268Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWI LYXOR ALL CNTY WLD
267.950.04%0.10Mua21Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEEM AMUNDI ETF MSCI EM
4.21-0.40%-0.02Mua146.174KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEJ LYXOR ASI PA EX JP
56.24-0.13%-0.08Mua1.215KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEME AMUNDI MSCI EM DR
55.90-0.40%-0.23Mua3.463KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEXK AMUNDI ETF EU X UK
29.41-4.12%-1.26Mua1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFIN AMUNDI ETF CRP FIN
137.760.12%0.16Mua46Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFLE AMUNDI FRN US HEU
50.120.01%0.00Mua215Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFLT AMUNDI FRN USD
111.140.01%0.01Mua2.516KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFRHG AMUNDI FRN 1 3 GBP
51.060.65%0.33Theo dõi48.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFRN AMUNDI ETF FRN 1 3
100.690.01%0.01Mua330Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFS LYXOR MSCI SOUTH A
25.800.68%0.17Bán10Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGEB AMUNDI ETF GOVT EM
144.540.54%0.78Mua233Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AHYE AMUNDI HI YIELD EU
231.800.19%0.45Sức mua mạnh2.153KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAT AMUNDI ETF EM LATA
9.85-0.75%-0.07Bán379Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAU AMUNDI ETF EM LA U
12.141.37%0.16Mua18Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AM3A AMUNDI ETF AAA
247.830.27%0.66Mua518Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANRJ AMUNDI ETF MS E EN
163.26-2.59%-4.34Sức bán mạnh7Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANX AMUNDI ETF NDX 100
104.540.69%0.72Mua1.179KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANXU AMUNDI ETF NDX-B
123.780.21%0.26Mua4.010KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
APX LYXOR ASIA EX JPN
112.392.16%2.38Mua6Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASI LYXOR CHINA ENTP
133.79-1.01%-1.37Bán2.245KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AU2 LYXOR ETF AUSTRALI
37.490.59%0.22Bán25Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUEM AMUNDI ETF MS EM B
4.99-0.88%-0.04Mua477.811KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUT LYXOR STX 600 AUTO
50.21-1.05%-0.53Bán4.190KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AWAT LYXOR W WATER PEA
18.330.16%0.03Mua2.396KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AXFI AMUNDI ETF CRP XFI
115.520.15%0.17Mua3.014KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BBEU AMUNDI EUR BUYBACK
172.600.27%0.46Bán3Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BNK LYXOR STX EU BANKS
12.10-0.91%-0.11Bán34.788KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BNKE LYXOR EUR STXX BNK
57.89-0.82%-0.48Bán4.734KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRE LYXOR STX EU BA RE
54.88-1.63%-0.91Mua3.799KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BRZ AMUNDI MSCI BRAZIL
39.62-4.15%-1.72Mua1.770KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BSX LYXOR ETF SX50 DS
15.370.73%0.11Mua21.075KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTPL LYXOR ETF BTP DL
382.110.78%2.95Mua571Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTPS LYXOR ETF BTP DDS
16.11-0.44%-0.07Bán717Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BUNS CS BUND FUT SH ETF
50.80-0.47%-0.24Bán30Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BUYB IVZ GBL BUYBACK
29.330.14%0.04Mua4.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BX4 LYXOR ETF BX4
3.191.69%0.05Mua6.208MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BXX LYXOR ETF SX50 DDS
2.871.50%0.04Mua163.250KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BYBE AMUNDI S&P BBCK EU
137.84-0.22%-0.30Bán188Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BYBU AMUNDI S&P BBCK US
164.022.56%4.10Mua110Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C10 AMUNDI ETF IG 1015
320.73-0.33%-1.06Mua303Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C13 AMUNDI ETF IG 1-3
168.31-0.06%-0.10Mua35Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C1U AMUNDI FTSE100 EUR
612.20-0.49%-3.00Bán4Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C2U AMUNDI ETF SHT USA
10.13-0.31%-0.03Bán2.691KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C33 AMUNDI ETF IG 3-5
204.82-0.09%-0.18Mua503Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C3M AMUNDI ETF GV 0-6M
117.080.00%0.00Sức bán mạnh4.958KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C40 AMUNDI ETF CAC 40
73.22-0.89%-0.66Bán7.832KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C4D AMUNDIETF CAC40(D)
49.34-0.88%-0.44Bán1.406KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C4S AMUNDI ETF SH CAC
19.290.82%0.16Mua14.178KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C50 AMUNDI ETF ES50 C
73.53-0.84%-0.62Bán9.063KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C50U AMUNDI ES50 USD
87.23-1.19%-1.05Mua173Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C53 AMUNDI ETF IG 5-7
244.680.32%0.77Sức mua mạnh2.097KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C53D AMUNDI BOND IG 57D
51.10—%588Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C5E AMUNDI ETF STOXX50
70.27-0.86%-0.61Bán1.308KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C5S AMUNDI ETF SHT E50
12.540.72%0.09Mua279Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C6E AMUNDI ETF STOX600
80.27-0.69%-0.56Bán1.367KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C73 AMUNDI ETF IG 7-10
281.850.26%0.73Mua1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAC LYXOR ETF CAC 40
48.13-0.79%-0.38Bán15.867KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CACC LYXOR CAC40 ACC
20.98-0.89%-0.19Bán601Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CACM LYXOR ETF CAC MID
164.10-0.38%-0.62Mua19Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CAPU OSSIAM ETF CAPE US
673.800.28%1.90Mua7Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CB3 AMUNDI ETF IG ALL
254.380.28%0.70Mua454Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CB5 AMUNDI ETF EU BANK
49.43-0.71%-0.35Bán10Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CBBB AMUNDI EU CORP BBB
16.100.11%0.02Sức mua mạnh138Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CC1 AMUNDI ETF MS CHN
239.70-0.37%-0.90Bán100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CC1U AMUNDI ETF CHINA-B
277.50-0.86%-2.40Bán5Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CC4 AMUNDI ETF EUR CRP
227.250.18%0.41Mua742Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CD5 AMUNDI ETF ES50 D
51.48-0.62%-0.32Bán358Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CD8 AMUNDI ETF EMU HDV
109.68-0.74%-0.82Bán252Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CD9 AMUNDI ETF EU HDVD
111.341.81%1.98Bán25Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CE8 AMUNDI ETF W EX EU
323.740.24%0.78Mua105Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CE9 AMUNDI ETF EAST EU
223.601.59%3.50Bán286Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CE9U AMUNDI ETF EE XR-B
260.551.82%4.65Theo dõi1.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEC LYXOR ETF EASTERN
16.05-0.90%-0.15Mua9Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEM AMUNDI ETF EUR MID
98.53-0.07%-0.07Mua30Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEU AMUNDI MSCI EUROPE
215.08-0.68%-1.47Bán318Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CEU2 AMUNDI MSCI EUR DR
58.48-0.69%-0.40Bán103Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CF1 AMUNDI ETF MS FRA
237.75-0.75%-1.80Bán2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CG1 AMUNDI ETF DAX DR
229.50-0.41%-0.95Theo dõi221Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CG9 AMUNDI ETF EU GROW
223.50-0.49%-1.10Theo dõi2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CH5 AMUNDI ETF EU HEAL
288.25-0.53%-1.55Bán25Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CHM LYXOR STX600 CHEMI
122.78-1.09%-1.35Mua8Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CI2 AMUNDI ETF MS IND
469.691.74%8.05Mua44Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CI2U AMUNDI ETF INDIA-B
554.96-0.21%-1.14Mua12Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CI3 AMUNDI ETF INFL
229.650.24%0.56Mua14Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CJ1 AMUNDI MSCI JAP E
186.61-0.43%-0.81Bán673Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CL2 AMUNDI ETF LEV USA
2091.000.58%12.00Mua50Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CLEM LYXOR EM CLIMATE
20.680.44%0.09Mua100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CLEU LYXOR EUR CLIMATE
23.64-1.03%-0.25Bán15Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CLIM LYXOR GREEN BOND
55.340.44%0.24Mua947Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CLUS LYXOR USA CLIMATE
21.22-0.47%-0.10Sức mua mạnh5Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CLWD LYXOR WLD CLIMATE
22.29-0.14%-0.03Theo dõi7Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CM9 AMUNDI ETF W X EMU
310.660.19%0.58Mua18Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CMU AMUNDI ETF MS EMU
195.40-0.72%-1.42Bán447Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CN1 AMUNDI ETF MS NOR
416.20-0.76%-3.20Mua71Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNAA LYXOR HWABAO CHIN
150.12-0.21%-0.32Mua63Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNB LYXOR EU CRP EXFIN
140.320.15%0.21Mua6Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CNY HSBC MSCI CHINA
8.35-0.56%-0.05Mua6.767KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CODW LYXOR ETF MSC WCD
336.120.58%1.95Sức mua mạnh37Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
COSW LYXOR ETF MSC WCS
317.090.42%1.33Mua95Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CP9 AMUNDI PAC X JAP E
489.10-0.13%-0.65Bán70Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CP9U AMUNDI PAC X JAP U
580.602.58%14.60Sức mua mạnh82Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CRB LYXOR COMMO CRB
11.93-0.75%-0.09Mua9.702KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CRN LYXOR CMD CRB EX
15.330.00%0.00Mua10.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CRP LYXOR EUR CRP BOND
154.99-0.21%-0.32Mua375Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CS1 AMUNDI ETF MS SPA
148.26-1.12%-1.68Sức bán mạnh59Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CS9 AMUNDI ETF EU X SW
194.77-3.32%-6.69Bán20Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSH LYXOR ETF EUR CASH
104.28-0.02%-0.02Bán9.323KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSH2 LYXOR ETF SMART C
985.600.00%0.00Bán523Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CST LYXOR STX600 CONMA
56.361.48%0.82Mua120Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSW AMUNDI ETF MS SWI
322.90-0.20%-0.65Bán362Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSWC AMUNDI MSCI SWITZ
347.90-0.77%-2.70Bán454Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CU1 AMUNDI ETF MSCI UK
159.96-0.61%-0.98Sức bán mạnh8.301KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CU2 AMUNDI ETF MSCI US
352.130.29%1.01Mua515Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CU2U AMUNDI ETF USA-B
416.94-0.26%-1.08Mua1.321KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CU9 AMUNDI ETF EU X EM
230.22-0.57%-1.31Sức bán mạnh21Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CV9 AMUNDI ETF EU VALU
180.68-1.03%-1.89Bán47Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CW8 AMUNDI ETF MSCI WR
296.09-0.00%-0.01Mua1.390KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CW8U AMUNDI ETF WORLD-B
352.231.01%3.53Sức mua mạnh68Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CWE AMUNDI ETF WLD NRJ
166.62-1.07%-1.80Bán103Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CWF AMUNDI ETF WLD FIN
134.96-0.29%-0.40Bán300Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CWFU AMUNDI MSCIWL FNLU
157.89-1.52%-2.44Bán260Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DAX LYXOR ETF DAX
118.30-0.59%-0.70Bán14.383KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DJE LYXOR ETF DJIA
229.500.55%1.25Mua1.178KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DLB LYXOR ETF BUND DL
290.290.56%1.61Mua3Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DSB LYXOR ETF BUND DDS
26.79-0.57%-0.15Sức bán mạnh2.689KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DSD LYXOR ETF DAX DS2
2.540.86%0.02Bán293.396KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DSP5 LYXOR 2XSHRT SP500
17.590.75%0.13Bán39.404KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
DSUS LYXOR ETF T B 10Y
55.05-0.76%-0.42Bán50Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
E40 BNPP CAC 40
8.04-0.80%-0.07Bán2.450KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EAGG SPDR EURO AGG
64.560.25%0.16Mua423Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EBBB AMUNDI EURCORP BBB
51.670.09%0.05Mua4.584KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EBUY LYXOR DIG ECO
10.720.33%0.04Mua108Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ECB LYXOR MTS COV BOND
138.330.07%0.09Bán14Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ECN BNPP EASY LOWCARB
171.28-0.50%-0.86Bán548Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ECRP AMUNDI EURAGGCO DR
53.790.14%0.08Mua9.656KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ECRP3 AMUNDI EU CRP3 SRI
50.01-0.06%-0.03Mua10.571KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EDEU BNPP EASY EQDEUETF
73.83-1.70%-1.28Bán27Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EEA BNPP FTSE EUR ETFC
9.211.25%0.11Mua142.273KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EEE BNPP FTSE EUR ETFD
8.47-0.47%-0.04Mua146.476KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EEMK BNPP EMMK ETF
9.550.68%0.06Mua190Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EEMU BNPP EMU ETF
9.470.07%0.01Bán1.471KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất