Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
100HLYXOR FTSE 100 UCITS ETF - MONTHLY HEDGED TO EUR - ACC
Quỹ ETF
135.60 EUR−0.37%−0.50 EUR
Bán
729.763K EUR
500AMUNDI INDEX SOLUTIONS
Quỹ ETF
77.0707 EUR0.63%0.4837 EUR
Mua
1.388K106.974K EUR
500HAMUNDI INDEX SOLUTIONS
Quỹ ETF
105.2401 EUR0.39%0.4040 EUR
Mua
1.306K137.444K EUR
500UAMUNDI INDEX SOLUTIONS
Quỹ ETF
82.8889 USD0.50%0.4089 USD
Mua
2.318K192.136K USD
50EHSBC EURO STOXX 50 ETF
Quỹ ETF
45.915 EUR−0.18%−0.085 EUR
Bán
1.112K51.057K EUR
5OGEOSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE(R) GLOBAL SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (EUR)
Quỹ ETF
101.6781 EUR−0.94%−0.9674 EUR
Bán Mạnh
798.033K EUR
AADA21SHARES CARDANO ETP
Quỹ ETF
5.9156 EUR−7.75%−0.4971 EUR
Bán Mạnh
212 EUR
AASIAMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR
Quỹ ETF
32.7044 EUR1.04%0.3352 EUR
Mua
37412.231K EUR
AASUAMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - USD
Quỹ ETF
34.7810 USD0.69%0.2378 USD
Sức mua mạnh
1.11K38.607K USD
ABCH21SHARES BITCOIN CASH ETP
Quỹ ETF
4.5960 EUR2.13%0.0960 EUR
Bán
1569 EUR
ABTC21SHARES BITCOIN ETP - ABTC
Quỹ ETF
8.5500 EUR0.67%0.0566 EUR
Bán
50428 EUR
ACWESPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF
Quỹ ETF
169.127 EUR0.09%0.149 EUR
Mua
6110.317K EUR
ACWILYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC EUR
Quỹ ETF
364.992 EUR0.55%1.992 EUR
Mua
155.475K EUR
ADOT21SHARES POLKADOT ETP
Quỹ ETF
2.4484 EUR−5.47%−0.1416 EUR
Bán Mạnh
125306 EUR
AEEMAMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR
Quỹ ETF
4.4994 EUR0.85%0.0378 EUR
Mua
79.191K356.312K EUR
AEJLYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF - ACC
Quỹ ETF
59.896 EUR0.67%0.399 EUR
Mua
3.065K183.581K EUR
AEMEAMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR
Quỹ ETF
59.562 EUR0.91%0.540 EUR
Mua
2.008K119.6K EUR
AETH21SHARES ETHEREUM STAKING ETP
Quỹ ETF
19.0000 EUR−1.07%−0.2047 EUR
Theo dõi
5259.975K EUR
AFLEAMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG UCITS ETF DR - USD (C)
Quỹ ETF
50.2341 EUR−0.08%−0.0388 EUR
Mua
854.27K EUR
AFLTAMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG UCITS ETF DR - USD (C)
Quỹ ETF
116.2301 USD−0.06%−0.0664 USD
Mua
9811.391K USD
AFRNAMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR - EUR (C)
Quỹ ETF
101.3742 EUR0.03%0.0270 EUR
Sức mua mạnh
78179.173K EUR
AGEBAMUNDI GLOBAL EMERGING BONDMARKIT IBOXX UCITS ETF DR USD (C)
Quỹ ETF
125.6023 USD−0.10%−0.1267 USD
Mua
35744.84K USD
AHYEAMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG UCITS ETF DR -EUR (C)
Quỹ ETF
223.1700 EUR−0.03%−0.0604 EUR
Mua
11224.995K EUR
ALATAMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR
Quỹ ETF
15.4405 EUR1.55%0.2356 EUR
Sức mua mạnh
1.916K29.584K EUR
ALAUAMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD
Quỹ ETF
16.4568 USD8.44%1.2802 USD
Sức mua mạnh
5308.722K USD
ALINK21SHARES CHAINLINK ETP
Quỹ ETF
6.3118 EUR−4.13%−0.2717 EUR
Bán Mạnh
20126 EUR
AM3AAMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE
Quỹ ETF
195.9847 EUR0.16%0.3188 EUR
Bán
846165.803K EUR
ANRJAMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY UCITS ETF
Quỹ ETF
326.95 EUR0.72%2.35 EUR
Mua
196.212K EUR
ANXAMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR
Quỹ ETF
152.80 EUR0.78%1.18 EUR
Mua
2.925K446.94K EUR
ANXUAMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - USD
Quỹ ETF
163.80 USD1.21%1.96 USD
Mua
14022.932K USD
APXLYXOR MSCI AC ASIA EX JAPAN UCITS ETF - ACC
Quỹ ETF
115.476 EUR0.61%0.698 EUR
Sức mua mạnh
1115 EUR
ASAND21SHARES THE SANDBOX ETP
Quỹ ETF
2.5500 EUR−5.18%−0.1393 EUR
Bán Mạnh
2564 EUR
ASILYXOR MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA(DR) UCITS ETF - ACC
Quỹ ETF
86.004 EUR0.46%0.392 EUR
Mua
3.084K265.236K EUR
ASOL21SHARES SOLANA STAKING ETP
Quỹ ETF
11.7409 EUR−3.45%−0.4200 EUR
Bán Mạnh
894 EUR
AU2LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT AUSTRALIA S&P ASX 200 UCTS ETF A EUR DIS
Quỹ ETF
46.161 EUR0.61%0.282 EUR
Mua
301.385K EUR
AUEMAMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD
Quỹ ETF
4.8377 USD0.57%0.0276 USD
Sức mua mạnh
121585 USD
AUTLYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT STOXX EURP 600 AUTOM & PARTS U ETF EUR
Quỹ ETF
86.823 EUR−0.66%−0.573 EUR
Mua
24020.838K EUR
AVAX21SHARES AVALANCHE ETP
Quỹ ETF
2.4890 EUR−4.51%−0.1176 EUR
Bán Mạnh
50124 EUR
AWATLYXOR PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI.
Quỹ ETF
25.864 EUR−0.07%−0.018 EUR
Mua
31.606K817.458K EUR
AXLM21SHARES STELLAR ETP
Quỹ ETF
4.0632 EUR1.28%0.0515 EUR
Bán
27110 EUR
AXRP21SHARES RIPPLE XRP
Quỹ ETF
14.1781 EUR−0.01%−0.0019 EUR
Mua
1572.226K EUR
BINFUAMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y UCITS ETF DR
Quỹ ETF
59.898 USD0.43%0.255 USD
Mua
2.149K128.721K USD
BIODVBNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB UCITS ETF CAP
Quỹ ETF
11.518 EUR0.24%0.028 EUR
Theo dõi
1.44K16.586K EUR
BLUEBNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF
Quỹ ETF
14.0948 EUR−0.74%−0.1052 EUR
Mua
1.882K26.526K EUR
BNBA21SHARES BINANCE COIN ETP
Quỹ ETF
17.6000 EUR−4.92%−0.9100 EUR
Bán Mạnh
631.109K EUR
BNKLYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC
Quỹ ETF
22.709 EUR−0.32%−0.074 EUR
Mua
7.495K170.204K EUR
BNKELYXOR EURO STOXX BANKS (DR) UCITS ETF - ACC
Quỹ ETF
110.807 EUR−0.82%−0.921 EUR
Mua
5.971K661.629K EUR
BRESLYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF - ACC
Quỹ ETF
86.874 EUR0.40%0.344 EUR
Mua
1.28K111.199K EUR
BRZAMUNDI ETF MSCI BRAZIL UCITS ETF
Quỹ ETF
49.9000 USD6.26%2.9387 USD
Sức mua mạnh
1105.489K USD
BSXLYXOR EURO STOXX50 DAILY(-1X)INVERSE UCITS ETF -ACC
Quỹ ETF
9.566 EUR−0.33%−0.032 EUR
Mua
55.471K530.636K EUR
BTCMELANION BITCOIN EQUITIES UCITS ETF
Quỹ ETF
6.412 EUR1.83%0.115 EUR
Theo dõi
1.207K7.739K EUR
BTCEETC GROUP PHYSICAL BITCOIN
Quỹ ETF
23.346 EUR0.21%0.050 EUR
Theo dõi
3407.938K EUR
BTPSLYXOR DAILY DOUBLE SHORT BTP UCITS ETF - ACC
Quỹ ETF
19.814 EUR−0.83%−0.166 EUR
Bán Mạnh
1K19.814K EUR
BUNSAMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE
Quỹ ETF
61.47 EUR0.44%0.27 EUR
Sức mua mạnh
29117.888K EUR
BUYBINVESCO GLOBAL BUYBACK ACHIEVERS UCITS ETF
Quỹ ETF
38.900 EUR0.46%0.180 EUR
Bán
2.715K105.614K EUR
BX4LYXOR CAC 40 DAILY DOUBLE SHORT UCITS ETF - ACC
Quỹ ETF
0.8986 EUR0.33%0.0030 EUR
Mua
11.726M10.537M EUR
BXXLYXOR EURO STOXX 50 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF - ACC
Quỹ ETF
0.9950 EUR0.10%0.0010 EUR
Bán
1.035M1.03M EUR
BYBEAMUNDI INDEX SOLUTIONS
Quỹ ETF
224.50 EUR1.47%3.25 EUR
Mua
470105.515K EUR
BYBUAMUNDI INDEX SOLUTIONS
Quỹ ETF
241.00 USD1.99%4.70 USD
Mua
358.435K USD
C10AMUNDI ETF GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 UCITS ETF
Quỹ ETF
241.59 EUR−0.46%−1.11 EUR
Bán
24158.223K EUR
C13AMUNDI ETF GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF
Quỹ ETF
159.95 EUR0.04%0.07 EUR
Mua
1.05K167.948K EUR
C1UAMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB
Quỹ ETF
733.5 EUR0.42%3.1 EUR
Mua
12088.02K EUR
C2UAMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY UCITS ETF
Quỹ ETF
6.017 EUR−1.00%−0.061 EUR
Bán
13.631K82.018K EUR
C33AMUNDI ETF GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE 3-5 UCITS ETF
Quỹ ETF
185.56 EUR0.09%0.16 EUR
Theo dõi
31057.524K EUR
C3MAMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF
Quỹ ETF
116.500 EUR−0.03%−0.035 EUR
Mua
1.07K124.655K EUR
C40AMUNDI CAC 40 ESG
Quỹ ETF
116.80 EUR−0.05%−0.06 EUR
Theo dõi
7.544K881.139K EUR
C4DAMUNDI CAC 40 ESG
Quỹ ETF
73.62 EUR−0.18%−0.13 EUR
Bán
503.681K EUR
C4SAMUNDI ETF SHORT CAC 40 DAILY UCITS ETF
Quỹ ETF
10.748 EUR0.07%0.008 EUR
Mua
168.762K1.814M EUR
C50AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C)
Quỹ ETF
105.66 EUR−0.19%−0.20 EUR
Bán
1.406K148.558K EUR
C50UAMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - USD
Quỹ ETF
113.62 USD0.96%1.08 USD
Theo dõi
404.545K USD
C53AMUNDI ETF GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE 5-7 UCITS ETF
Quỹ ETF
211.99 EUR−0.08%−0.18 EUR
Bán
11524.379K EUR
C53DAMUNDI ETF GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE 5-7 UCITS ETF
Quỹ ETF
42.785 EUR−0.30%−0.130 EUR
Bán
2.573K110.086K EUR
C5EAMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 UCITS ETF
Quỹ ETF
102.74 EUR0.00%0.00 EUR
Theo dõi
1.121K115.172K EUR
C5SAMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50 DAILY UCITS ETF
Quỹ ETF
7.803 EUR0.06%0.005 EUR
Mua
85.141K664.355K EUR
C6EAMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG
Quỹ ETF
109.8154 EUR−0.22%−0.2376 EUR
Mua
11112.19K EUR
C73AMUNDI ETF GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE 7-10 UCITS ETF
Quỹ ETF
229.49 EUR−0.45%−1.03 EUR
Bán
468107.401K EUR
CACLYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF - DIST
Quỹ ETF
72.62 EUR−0.12%−0.09 EUR
Bán
20.624K1.498M EUR
CACCLYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF
Quỹ ETF
33.451 EUR−0.10%−0.032 EUR
Bán
3.939K131.763K EUR
CACMLYXOR CAC MID 60 UCITS ETF - DIST
Quỹ ETF
203.00 EUR0.32%0.65 EUR
Mua
61.218K EUR
CAPEOSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR
Quỹ ETF
465.75 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
62.795K EUR
CAPUOSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR
Quỹ ETF
1093.2 EUR2.21%23.6 EUR
Mua
11.093K EUR
CB3AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF ACC
Quỹ ETF
206.7800 EUR0.42%0.8600 EUR
Mua
1.266K261.783K EUR
CB5AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Quỹ ETF
93.42 EUR−1.10%−1.04 EUR
Mua
24022.421K EUR
CBBBAMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE ESG UCITS ETF DR - EUR (C)
Quỹ ETF
14.1292 EUR−0.05%−0.0064 EUR
Mua
3.453K48.788K EUR
CC1AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF - EUR
Quỹ ETF
268.25 EUR−0.06%−0.15 EUR
Mua
359.389K EUR
CC1UAMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF - USD
Quỹ ETF
287.90 USD4.48%12.35 USD
Theo dõi
1288 USD
CC4AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI UCITS ETF 2 DR EUR (C)
Quỹ ETF
200.2984 EUR0.03%0.0644 EUR
Mua
31763.495K EUR
CD5AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (D)
Quỹ ETF
68.98 EUR0.12%0.08 EUR
Theo dõi
17612.14K EUR
CD8AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF
Quỹ ETF
142.16 EUR−0.60%−0.86 EUR
Bán
1.068K151.827K EUR
CD9AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR
Quỹ ETF
154.92 EUR−0.05%−0.08 EUR
Mua
21232.843K EUR
CE8AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF - EUR
Quỹ ETF
456.4434 EUR0.41%1.8609 EUR
Sức mua mạnh
31.369K EUR
CECLYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF - ACC
Quỹ ETF
19.600 EUR0.73%0.142 EUR
Mua
3336.527K EUR
CEMAMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB - UCITS ETF ACC
Quỹ ETF
121.3035 EUR1.46%1.7401 EUR
Mua
4.036K489.581K EUR
CEUAMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB
Quỹ ETF
291.7711 EUR−0.20%−0.5809 EUR
Mua
28181.988K EUR
CEU2AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR
Quỹ ETF
81.386 EUR−0.19%−0.155 EUR
Bán
2.523K205.337K EUR
CF1AMUNDI ETF MSCI FRANCE UCITS ETF
Quỹ ETF
363.45 EUR−0.10%−0.35 EUR
Bán
51.817K EUR
CG1AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR
Quỹ ETF
286.35 EUR−0.16%−0.45 EUR
Mua
82.291K EUR
CG9AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF - EUR
Quỹ ETF
289.95 EUR0.61%1.75 EUR
Mua
1290 EUR
CH5AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF
Quỹ ETF
370.55 EUR−0.39%−1.45 EUR
Bán
8531.497K EUR
CHINEBNP PARIBAS EASY MSCI CHINA SELECT SRI S-SERIES 10% CAPPED UCITS ETF EUR CAPITALISATION
Quỹ ETF
6.1801 EUR1.50%0.0914 EUR
Mua
3.784K23.385K EUR