Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

33
Cổ phiếu
90.063B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.302M
Khối lượng
−2.11%
Thay đổi
−3.32%
Hiệu suất Tháng
+6.82%
Hiệu suất Năm
+9.18%
Hiệu suất YTD
          
AI AIR LIQUIDE
143.80-2.71%-4.00Bán1.676M67.865B27.015.5064445.00
AKE ARKEMA
113.10-2.04%-2.35Mua351.128K8.559B8.3314.3020576.00
ALAGR AGROGENERATION
0.18-0.81%-0.00Mua91.155K40.535M14.570.01
ALBI GASCOGNE
4.06-1.93%-0.08Bán48.693K98.576M14.740.341458.00
ALBKK BAIKOWSKI
13.901.46%0.20Mua20150.912M166.00
ALDUB ENCRES DUBUIT
3.700.00%0.00Bán111.121M-0.1872.00
ALEXA EXACOMPTA CLAIREF.
91.000.00%0.00500102.965M19.993611.00
ALGBE GLOBAL BIOENERGIES
6.030.00%0.00Mua22.692K66.573M-1.23
ALGIL GROUPE GUILLIN
23.55-1.26%-0.30Sức bán mạnh2.638K435.345M7.113.35
ALMER SAPMER
8.800.00%0.00Sức bán mạnh5230.788M-7.00
ALODC OMER-DECUGIS & CIE
8.210.00%0.00Mua71070.560M128.00
ALORA ALTHEORA
1.990.00%0.00Bán2.494K15.435M
ALPAU PAULIC MEUNERIE
7.500.00%0.00Bán1.538K31.111M
ALROC ROCTOOL
2.764.55%0.12Sức mua mạnh140.656K12.453M-0.48
AUGR AUGROS COSMETICS
4.940.41%0.02Mua326.993M-0.48
CBE ROBERTET CI
958.005.27%48.00Mua12.130B41.5521.902000.00
CRI CHARGEURS
26.540.45%0.12Mua62.710K613.250M14.701.802072.00
EXPL EXPLOSIFS PROD.CHI
53.000.00%0.00Bán25111.396M2271.00
GRVO GRAINES VOLTZ
121.001.68%2.00Sức mua mạnh1.176K156.719M19.406.13
MALT MALTERIES FCO-BEL.
765.006.25%45.00Bán2379.428M34.85
METEX METABOLIC EXPLORER
5.27-7.54%-0.43Bán430.408K230.700M-0.3269.00
MLAAH AMATHEON AGRI
0.100.00%0.00Bán11159.788M
MLCMG GRECEMAR
5.70-7.32%-0.45Bán1.024K175.553M
MLGML GOUR MEDICAL
0.080.00%0.00Bán10279.374K
NR21 NR21
146.00-2.67%-4.00Bán1310.748M-8.44
ORAP ORAPI
6.90-7.01%-0.52Bán19.835K45.356M16.950.441112.00
PCA PCAS
12.750.39%0.05Bán875175.206M1089.00
PVL PLAST.VAL LOIRE
5.66-0.70%-0.04Bán8.275K125.031M-0.397002.00
RBT ROBERTET
980.00-0.41%-4.00Bán3582.130B44.9321.902000.00
RIN VILMORIN & CIE
52.100.39%0.20Bán4.462K1.194B
SBT OENEO
13.380.45%0.06Mua1.594K867.142M27.720.491085.00
TFF TFF GROUP
26.40-1.86%-0.50Sức bán mạnh608572.130M0.92
VRLA VERALLIA
30.160.60%0.18Bán102.495K3.688B14.252.11
Tải thêm