Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

29
Cổ phiếu
108.750B
Giá trị vốn hóa thị trường
458.727K
Khối lượng
+0.59%
Thay đổi
+6.43%
Hiệu suất Tháng
+26.25%
Hiệu suất Năm
+27.24%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AIAIR LIQUIDE
175.32 EUR+0.82%528.515K0.8691.609B EUR28.926.06 EUR+21.84%1.68%Công nghiệp Chế biến
Mua
AKEARKEMA
91.64 EUR−0.59%103.638K0.896.845B EUR17.345.28 EUR−62.10%3.71%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALAGRAGROGENERATION
0.0271 EUR−10.86%234.739K3.435.986M EUR−0.05 EUR−187.31%0.00%Công nghiệp Chế biến
ALBIGASCOGNE
3.62 EUR−1.63%1.441K0.3587.893M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
ALBKKBAIKOWSKI
16.50 EUR+0.92%180.0860.55M EUR3.64%Công nghiệp Chế biến
ALDUBENCRES DUBUIT
3.30 EUR0.00%3100.8110.042M EUR−0.43 EUR−431.24%9.09%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALEO2EO2
6.12 EUR−0.65%950.1516.08M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
ALFLOFLORENTAISE S.A.
2.2880 EUR+1.24%4200.6718.852M EUR33.550.07 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
ALGBEGLOBALBIOENERGIES
1.936 EUR−0.72%36.139K1.6434.979M EUR−0.64 EUR+41.12%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ALGILGROUPE GUILLIN
29.75 EUR+0.68%8030.19549.958M EUR2.69%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ALKKOKKO INTERNATIONAL
0.0824 EUR+1.73%156.661K1.9011.439M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
ALMERSAPMER
8.5 EUR−21.30%1.425K1.2229.738M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
ALODCOMER-DECUGIS & CIE EUR1
4.11 EUR−0.24%6390.8935.323M EUR0.85%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ALORAALTHEORA
0.590 EUR−6.35%27.781K0.337.953M EUR−0.13 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ALPATPLANT ADVANCED
7.60 EUR+2.01%3700.558.255M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ALPAUPAULIC MEUNERIE
2.60 EUR+0.39%430.0211.999M EUR−0.09 EUR−335.75%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AUGRAUGROS COSMETICS
6.60 EUR0.00%100.059.343M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
CRICHARGEURS
8.95 EUR+1.24%40.363K1.18212.068M EUR14.330.62 EUR−60.44%8.49%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
EXPLEXPLOSIFS PROD.CHI
108 EUR−3.57%1082.73226.996M EUR12.518.63 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
LHYFELHYFE S.A.
4.925 EUR+0.72%24.333K0.94235.763M EUR−0.58 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
LOUPL.D.C.
133.0 EUR−3.27%3.73K0.482.339B EUR2.03%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
METEXMETABOLIC EXPLORER
0.3830 EUR+1.73%35.906K0.6819.482M EUR−1.06 EUR−147.40%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
MLPETPET SERVICE HOLDING N.V.
5.0000 EUR+4.17%17.45K46.45Công nghiệp Chế biến
ORAPORAPI
6.44 EUR0.00%1.275K0.4142.618M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
PVLPLAST.VAL LOIRE
2.60 EUR−1.14%12.193K2.8957.435M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SBTOENEO
12.55 EUR−2.71%9.091K1.05807.862M EUR24.130.52 EUR−3.97%2.79%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
TFFTFF GROUP
40.7 EUR−1.69%3.069K3.26882.034M EUR16.702.44 EUR+163.52%1.47%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
VRLAVERALLIA
33.56 EUR+1.08%175.006K1.424.104B EUR8.234.08 EUR+93.91%4.17%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
WAGAWAGA ENERGY
23.00 EUR+2.22%5.363K1.38471.237M EUR−0.62 EUR−238.83%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh