Bán Lẻ (Khu vực)

30
Cổ phiếu
28.742B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.557M
Khối lượng
+1.23%
Thay đổi
−2.17%
Hiệu suất Tháng
+47.17%
Hiệu suất Năm
+28.79%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
515.383M1.38%206.708K2
3.018B3.38%8382
3.220B-0.43%128.495K1
7.860M-4.41%16.208K1
1.490B2.33%85.142K1
14.883B2.26%6.803M7
118.255M-1.73%1.669K1
2.349B-1.70%45.421K6
3.140B-2.25%76.255K9
Tải thêm