Vận chuyển (Khu vực)

12
Cổ phiếu
34.321B
Giá trị vốn hóa thị trường
424.141K
Khối lượng
+1.05%
Thay đổi
+7.24%
Hiệu suất Tháng
+1.26%
Hiệu suất Năm
+2.84%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADPAEROPORTS DE PARIS
117.0 EUR+2.27%120.68K0.6611.576B EUR20.395.74 EUR2.68%Vận chuyển
Theo dõi
AFAIR FRANCE -KLM
12.444 EUR+1.43%1.721M1.123.184B EUR2.056.08 EUR0.00%Vận chuyển
Theo dõi
ALCLACLASQUIN
121.0 EUR−1.22%4.058K1.00281.534M EUR18.046.71 EUR+42.29%5.37%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ALESAECOSLOPS
1.190 EUR+6.73%11.268K3.886.167M EUR−1.14 EUR+4.48%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ALTPCSMTPC
27.8 EUR+0.72%5470.36162.282M EUR12.192.28 EUR+52.44%6.83%Vận chuyển
Mua
DBGDERICHEBOURG
4.830 EUR−0.21%335.342K1.26769.89M EUR6.63%Vận chuyển
Sức mua mạnh
FOREFORESTIERE EQUATORIALE
665 EUR0.00%94.7493.986M EUR0.76%Vận chuyển
GETGETLINK SE
17.190 EUR+0.73%797.354K1.039.299B EUR25.920.66 EUR2.91%Vận chuyển
Theo dõi
IDLID LOGISTICS GROUP
293.5 EUR0.00%3.129K1.651.811B EUR49.055.98 EUR+9.89%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MLCLPCOLIPAYS
2.24 EUR−25.33%5490.721.604M EURVận chuyển
ODETODET(COMPAGNIE DE L-)
1372 EUR−0.15%3632.035.824B EUR−412.40 EUR−1454.96%0.26%Vận chuyển
STFSTEF
106.0 EUR−0.38%4270.481.312B EUR8.3312.72 EUR+53.75%3.77%Vận chuyển
Sức mua mạnh