Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
13B BPOST S.A. ACTIONS NOM. COMPARTM. A O.N.
9.53-2.46%-0.24Bán01.952B8.661.1334980.00Công nghiệp
13B BPOST S.A. COMPARTMENT A
9.750.36%0.04Bán9121.952B8.661.1334980.00Công nghiệp
1COV COVESTRO AG INHABER-AKTIEN O.N.
47.46-14.79%-8.24Bán34.339K10.534B4.7711.7116648.00Vật liệu cơ bản
1COV COVESTRO AG O.N.
47.64-14.62%-8.16Bán20.064K10.534B4.7711.7116648.00Vật liệu cơ bản
1COV COVESTRO AG O.N.
47.20-15.56%-8.70Sức bán mạnh4.268M10.534B4.7711.7116648.00Vật liệu cơ bản
1T1 TECHNIPFMC PLC DL 1
20.50-1.49%-0.31Bán09.695B31.070.6937000.00Năng lượng
1T1 TECHNIPFMC PLC REGISTERED SHARES DL 1
20.46-1.49%-0.31Bán09.677B31.070.6937000.00Năng lượng
1Z5 PERSPECTA INC. DL-,01
17.83-0.50%-0.09Bán59
2CU CHEMOURS CO. DL-,01
25.30-1.67%-0.43Sức bán mạnh04.528B4.955.447000.00Vật liệu cơ bản
2CU CHEMOURS CO., THE REGISTERED SHARES DL -,01
25.730.12%0.03Bán844.519B4.955.437000.00Vật liệu cơ bản
2EM ERGOMED PLC LS -,01
1.55-0.64%-0.01Bán34074.465M-0.21560.00Chăm sóc sức khỏe
2EM ERGOMED PLC LS -,01
1.550.00%0.00Bán074.846M-0.21560.00Chăm sóc sức khỏe
30L3 SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275
7.91-5.50%-0.466.020K796.048M64.580.132763.00Công nghệ
30L3 SOLUTIONS 30 SE ACTIONS AU PORTEUR EO -,1275
7.56-8.36%-0.69Bán130796.048M64.580.132763.00Công nghệ
30L3 SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275
7.81-6.69%-0.56Sức bán mạnh2.988K796.048M64.580.132763.00Công nghệ
3T3 TIVO CORP. DL-,001
8.55-4.89%-0.44Sức bán mạnh01.134B36.200.251700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4BW BWX TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES DL -,01
36.28-4.00%-1.51Bán03.902B18.602.146100.00Công nghiệp
4BW BWX TECHS INC. DL-,01
36.59-3.07%-1.16Bán03.909B18.602.156100.00Công nghiệp
5B9 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONSREGISTERED SHARES DL -,01
86.20-2.62%-2.32Bán010.774B26.843.5510000.00Công nghiệp
639 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. ACTIONS NOM. EUR 1
110.14-2.34%-2.64Bán021.262B-6.882960.00Công nghệ
639 SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
113.680.37%0.42Bán3.006K21.132B-6.842960.00Công nghệ
639 SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
112.28-1.04%-1.18Bán83421.303B-6.892960.00Công nghệ
68V BAKER HUGHES A GE A
19.82-0.50%-0.10Bán15022.695B-0.0865000.00Năng lượng
68V BAKER HUGHES A GE CO. REG. SHARES CLASS A DL -,0001
19.87-0.55%-0.11Bán022.652B-0.0865000.00Năng lượng
7AA APERAM S.A.
25.66-0.93%-0.24Bán02.163B9600.00Vật liệu cơ bản
7AA APERAM S.A. ACTIONS NOM. O.N.
24.29-5.49%-1.41Sức bán mạnh02.163B9600.00Vật liệu cơ bản
7AAN APERAM S.A. ACTIONS NOM. (NY REG.)/1 O.N.
23.60-5.60%-1.40Sức bán mạnh02.163B9600.00Vật liệu cơ bản
99SC STARAMBA SE O.N.
19.65-8.18%-1.75Bán45549.921M-2.8243.00Công nghệ
99SC STARAMBA SE INHABER-AKTIEN O.N.
19.15-8.37%-1.75Bán89849.921M-2.8243.00Công nghệ
99SC STARAMBA SE O.N.
20.30-5.14%-1.10Bán3.670K49.921M-2.8243.00Công nghệ
9TC TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57
64.50-4.44%-3.00Sức bán mạnh5023.638B8.667.9880000.00Công nghiệp
A1OS ALL FOR ONE STEEB AG NAMENS-AKTIEN O.N.
50.20-1.57%-0.80Bán20257.071M21.172.441631.00Công nghệ
A7A FINLAB AG NAMENS-AKTIEN O.N.
16.40-2.38%-0.40Bán9189.057M6.942.5712.00Tài chính
A8A JDC GROUP AG O.N.
6.34-4.23%-0.28Sức bán mạnh66688.223M-0.11255.00Tài chính
A8A JDC GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.
6.34-5.65%-0.38Sức bán mạnh088.223M-0.11255.00Tài chính
A8A JDC GROUP AG O.N.
6.50-3.27%-0.22Sức bán mạnh5.757K88.223M-0.11255.00Tài chính
AAG AUMANN AG INH O.N.
34.90-4.77%-1.75Bán1.056K553.575M30.801.181049.00Công nghiệp
AAG AUMANN AG INH O.N.
34.75-4.27%-1.55Bán98.310K553.575M30.801.181049.00Công nghiệp
AAG AUMANN AG INHABER-AKTIEN O.N.
34.30-4.99%-1.80Bán1.333K553.575M30.801.181049.00Công nghiệp
ABS2 PORR AG
22.25-4.09%-0.95Sức bán mạnh500650.887M10.372.1718428.00Công nghiệp
ABS2 PORR AG INHABER-AKTIEN O.N.
21.95-3.09%-0.70Sức bán mạnh0650.887M10.372.1718428.00Công nghiệp
ABS2 PORR AG
21.95-3.09%-0.70Sức bán mạnh0650.887M10.372.1718428.00Công nghiệp
ADD ADLER MODEMAERKTE AG O.N.
3.25-2.40%-0.08Bán27.609K61.638M-0.213771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ADD ADLER MODEMARKTE AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.26-3.55%-0.12Bán10061.638M-0.213771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ADE BITCOIN GROUP SE O.N.
25.000.00%0.00Bán2.461K126.000M12.691.9911.00Tài chính
ADE BITCOIN GROUP SE INHABER-AKTIEN O.N.
23.80-4.34%-1.08Bán4.936K126.000M12.691.9911.00Tài chính
ADE BITCOIN GROUP SE O.N.
24.80-1.59%-0.40Sức bán mạnh30.889K126.000M12.691.9911.00Tài chính
AEND AEGON NV (DEMAT.) EO-12
5.05-4.39%-0.23Sức bán mạnh13.129K10.896B6.040.8826000.00Tài chính
AENF AEGON NV EO 0,12 NY REG.1
4.94-5.90%-0.31Sức bán mạnh010.896B6.040.8826000.00Tài chính
ANGA ARBONIA AG NA.SF4,20
9.760.51%0.05Bán3.759K661.871M19.430.507893.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ANGA ARBONIA AG NAMENS-AKTIEN SF 4,20
9.65-1.53%-0.15Bán0661.871M19.430.507893.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AP0 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01
22.20-2.03%-0.46Bán01.770B8.972.56400.00Tài chính
ARL AAREAL BANK AG
29.28-2.40%-0.72Bán247.375K1.796B10.752.962775.00Tài chính
ARL AAREAL BANK AG
29.47-2.35%-0.71Bán6.177K1.796B10.752.962775.00Tài chính
ARL AAREAL BANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
29.29-2.11%-0.63Bán6.356K1.796B10.752.962775.00Tài chính
ARRD ARCELORMITTAL S.A. NOUV.
20.72-3.29%-0.70Bán1.808K21.963B5.064.29197000.00Vật liệu cơ bản
ARRD ARCELORMITTAL S.A. NOUV.
20.66-4.73%-1.02Bán21.636K21.963B5.064.29197000.00Vật liệu cơ bản
ARRD ARCELORMITTAL S.A. ACTIONS NOUVELLES NOMINAT. ON
20.62-5.43%-1.19Sức bán mạnh021.963B5.064.29197000.00Vật liệu cơ bản
ARRJ ARCELORMITTAL NY SHS/1 ON
21.40-0.93%-0.20Bán021.963B5.064.29197000.00Vật liệu cơ bản
ARRJ ARCELORMITTAL S.A. ACTIONS NOM. (NY REG.)/1 O.N.
20.40-5.56%-1.20Bán021.963B5.064.29197000.00Vật liệu cơ bản
ART ARTNET AG NA O.N.
2.90-9.38%-0.30Sức bán mạnh1.857K17.770M37.690.09134.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ART ARTNET AG NA O.N.
2.940.00%0.00Sức bán mạnh017.770M37.690.09134.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ART ARTNET AG NAMENS-AKTIEN O.N.
2.82-4.08%-0.12Bán017.770M37.690.09134.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ASME ASML HOLDING EO -,09
141.20-1.93%-2.78Bán5.122K61.227B24.825.8219041.00Công nghệ
ASME ASML HOLDING EO -,09
141.22-1.42%-2.04Bán45761.227B24.825.8219041.00Công nghệ
ASME ASML HOLDING N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,09
140.00-2.81%-4.05Sức bán mạnh061.227B24.825.8219041.00Công nghệ
ASMF ASML HOLDING N.V. AAND.AAN TOON.(N.Y.REG.)EO-,09
140.00-4.11%-6.00Bán3561.227B24.825.8219041.00Công nghệ
AVLA AIR LEASE CORP. A DL -,01
32.20-0.49%-0.16Bán03.492B8.604.1687.00Công nghiệp
AWM SKYWORKS SOLUTIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,25
60.71-1.83%-1.13Bán011.413B11.525.649400.00Công nghệ
AWM SKYWORKS SOL. DL-,25
60.67-2.44%-1.52Sức bán mạnh2111.434B11.525.659400.00Công nghệ
AXJ AXA EQUITABLE HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL-,01
17.26-2.60%-0.46Sức bán mạnh09.967B20.300.887500.00Tài chính
AZ2 ANDRITZ AG
42.00-0.85%-0.36Bán04.261B18.522.2826397.00Công nghiệp
B7J SRV YHTIOET OYJ
2.12-7.42%-0.17Sức bán mạnh0128.099M-0.301111.00Tài chính
B7J SRV YHTIOT OYJ REGISTERED SHARES O.N.
2.03-6.02%-0.13Sức bán mạnh0128.099M-0.301111.00Tài chính
BAYA BAYER AG NAMENS-AKTIEN(SP.ADRS)/1/4O.N.
15.30-1.92%-0.30Bán058.098B10.495.94118196.00Chăm sóc sức khỏe
BAYA BAYER ADR /1/4
15.50-1.27%-0.20Bán95058.098B10.495.94118196.00Chăm sóc sức khỏe
BAYA BAYER ADR /1/4
15.60-0.64%-0.10Bán1.847K58.098B10.495.94118196.00Chăm sóc sức khỏe
BAYN BAYER AG NA O.N.
61.44-1.09%-0.68Bán17.488K58.098B10.495.94118196.00Chăm sóc sức khỏe
BAYN BAYER AG NA O.N.
61.02-2.05%-1.28Bán3.576M58.098B10.495.94118196.00Chăm sóc sức khỏe
BAYN BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N.
61.12-1.26%-0.78Bán17.976K58.098B10.495.94118196.00Chăm sóc sức khỏe
BBVA BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4
4.80-1.23%-0.06Bán032.590B10.140.48126357.00Tài chính
BBY BED BATH & BEYOND INC. REGISTERED SHARES DL -,01
10.92-1.89%-0.21Bán01.544B4.872.3065000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BBY BED BATH + BEYOND DL-,01
10.71-1.92%-0.21Bán01.547B4.872.3165000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BC0 BOISE CASCADE CO. REGISTERED SHARES DL -,01
23.720.25%0.06Bán0929.884M10.302.356490.00Vật liệu cơ bản
BC0 BOISE CASCADE CO. DL -,01
22.94-2.26%-0.53Sức bán mạnh0931.645M10.302.366490.00Vật liệu cơ bản
BCY BARCLAYS PLC LS 0,25
1.82-2.65%-0.05Sức bán mạnh33.875K31.920B79900.00Tài chính
BMTA BRIT.AMER.TOBACCO ADR/
31.000.00%0.00Bán7570.418B2.1514.3355761.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BMTA BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC REG.SHS (SPONS.ADRS)/ LS-,25
30.40-0.65%-0.20Bán070.832B2.1514.4155761.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BNK BLACKBAUD INC. REGISTERED SHARES DL -,001
59.55-1.67%-1.01Bán03.083B74.320.873182.00Công nghệ
BNN B.R.A.I.N. NA
11.16-9.56%-1.18Sức bán mạnh33.728K222.808M-0.50236.00Vật liệu cơ bản
BNN B.R.A.I.N. NA
11.14-8.54%-1.04Sức bán mạnh1.742K222.808M-0.50236.00Vật liệu cơ bản
BNN B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY AG NAMENS-AKTIEN O.N.
11.40-8.51%-1.06Bán1.570K222.808M-0.50236.00Vật liệu cơ bản
BNP BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2
44.42-2.27%-1.03Bán50056.561B7.975.68189000.00Tài chính
BNP BNP PARIBAS INH. EO 2
44.42-1.89%-0.85Bán6.634K56.561B7.975.68189000.00Tài chính
BNP BNP PARIBAS INH. EO 2
44.50-2.12%-0.96Bán2.045K56.561B7.975.68189000.00Tài chính
BNR BRENNTAG AG NAMENS-AKTIEN O.N.
41.15-2.19%-0.92Bán3006.537B16.622.5516170.00Vật liệu cơ bản
BNR BRENNTAG AG NA O.N.
41.18-3.11%-1.32Bán1.120K6.537B16.622.5516170.00Vật liệu cơ bản
BNR BRENNTAG AG NA O.N.
41.27-2.46%-1.04Bán384.751K6.537B16.622.5516170.00Vật liệu cơ bản
BNRA BRENNTAG AG UNSP.ADR/0,10
8.01-3.48%-0.29Bán06.537B16.622.5516170.00Vật liệu cơ bản
BNRA BRENNTAG AG NAM.-AKTIEN(UN.ADRS)/0,10 O.N.
8.05-3.27%-0.27Bán06.537B16.622.5516170.00Vật liệu cơ bản
BOSS HUGO BOSS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
59.56-2.17%-1.32Sức bán mạnh1.326K4.216B19.653.1114261.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BOY BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
4.84-1.46%-0.07Sức bán mạnh8.272K32.590B10.140.48126357.00Tài chính
BOY BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
4.85-1.16%-0.06Bán032.590B10.140.48126357.00Tài chính
BOY BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACCIONES NOM. EO 0,49
4.84-2.03%-0.10Bán50032.590B10.140.48126357.00Tài chính
BU3 BUNGE LTD. REGISTERED SHARES DL -,01
51.07-0.10%-0.05Bán07.262B33.541.6231000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BU3 BUNGE LTD. DL -,01
50.56-0.24%-0.12Bán07.276B33.541.6231000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BYW6 BAYWA AG VINK.NA. O.N.
23.30-1.89%-0.45Bán955858.141M-0.1718092.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BYW6 BAYWA AG VINK. NAMENS-AKTIEN O.N.
22.90-2.55%-0.60Bán1.212K858.141M-0.1718092.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BYW6 BAYWA AG VINK.NA. O.N.
22.95-2.75%-0.65Bán57.881K858.141M-0.1718092.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
C2G CDK GLOBAL INC. REGISTERED SHARES DL -,10
43.23-0.85%-0.37Bán05.718B18.352.448500.00Công nghệ
C2G CDK GLOBAL INC. DL -,10
43.16-1.86%-0.82Bán05.729B18.352.448500.00Công nghệ
CBK COMMERZBANK AG
7.86-3.26%-0.27Sức bán mạnh7.944M10.172B11.850.6949174.00Tài chính
CBK COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
7.83-3.21%-0.26Sức bán mạnh71.692K10.172B11.850.6949174.00Tài chính
CBK COMMERZBANK AG
7.87-3.32%-0.27Sức bán mạnh84.179K10.172B11.850.6949174.00Tài chính
CBT CABOT CORP. REGISTERED SHARES DL 1
41.72-2.04%-0.87Bán02.625B4500.00Vật liệu cơ bản
CE2 CROPENERGIES AG
3.71-3.64%-0.14Sức bán mạnh500334.168M14.510.26417.00Năng lượng
CEC CECONOMY AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N.
4.001.01%0.04Bán8.820K1.441B-0.0854529.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEC CECONOMY AG ST O.N.
4.000.13%0.01Bán6.820K1.441B-0.0854529.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEC CECONOMY AG ST O.N.
3.99-0.40%-0.02Bán1.417M1.441B-0.0854529.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEV CENTROTEC SUSTAINABLE O.N
11.72-3.14%-0.38Bán11.626K196.703M12.021.013036.00Công nghiệp
CEV CENTROTEC SUSTAINABLE AG INHABER-AKTIEN O.N.
11.82-2.96%-0.36Bán0196.703M12.021.013036.00Công nghiệp
CEV CENTROTEC SUSTAINABLE O.N
11.98-0.17%-0.02Bán0196.703M12.021.013036.00Công nghiệp
CG3 CELGENE CORP. DL-,01
59.50-1.65%-1.00Bán3.558K42.654B12.514.967467.00Chăm sóc sức khỏe
CG3 CELGENE CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
59.78-1.21%-0.73Bán66842.919B12.514.997467.00Chăm sóc sức khỏe
CG3 CELGENE CORP. DL-,01
59.51-0.82%-0.49Bán34543.000B12.515.007467.00Chăm sóc sức khỏe
CLRN CLARIANT AG NAMENS-AKTIEN SF 3,70
18.18-2.42%-0.45Sức bán mạnh3006.023B24.100.7617868.00Vật liệu cơ bản
CLRN CLARIANT NA SF 3,70
17.91-2.32%-0.42Sức bán mạnh1.194K6.023B24.100.7617868.00Vật liệu cơ bản
CNWK CO.DON AG INH. O.N.
4.07-5.24%-0.23Bán6.287K84.505M-0.4197.00Chăm sóc sức khỏe
CRIN UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. O.N.
10.53-3.92%-0.43Sức bán mạnh1524.142B88640.00Tài chính
CRIN UNICREDIT
10.56-3.10%-0.34Bán147.138K24.142B88640.00Tài chính
CRIN UNICREDIT
10.51-2.27%-0.24Sức bán mạnh71624.142B88640.00Tài chính
CSH CENIT AG O.N.
13.80-0.36%-0.05Sức bán mạnh3.771K119.241M16.040.89748.00Công nghệ
CSH CENIT AG INHABER-AKTIEN O.N.
13.900.72%0.10Bán0119.241M16.040.89748.00Công nghệ
CSH CENIT AG O.N.
14.00-1.75%-0.25Bán14.676K119.241M16.040.89748.00Công nghệ
CSX CRED.SUISSE GRP NA SF-,04
10.36-4.16%-0.45Sức bán mạnh8.328K27.573B16.710.6645560.00Tài chính
CSX CRED.SUISSE GRP NA SF-,04
10.53-2.86%-0.31Bán7.811K27.573B16.710.6645560.00Tài chính
CSX CREDIT SUISSE GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF -,04
10.52-2.82%-0.30Bán47627.573B16.710.6645560.00Tài chính
CSX1 CREDIT SUISSE GROUP AG NAM.-AKT.(SP. ADRS) 1/SF 0,40
10.50-2.78%-0.30Sức bán mạnh027.573B16.710.6645560.00Tài chính
CSX1 CREDIT SUISSE GP AG ADR 1
10.80-2.70%-0.30Bán027.573B16.710.6645560.00Tài chính
CSX1 CREDIT SUISSE GP AG ADR 1
10.20-4.67%-0.50Sức bán mạnh027.573B16.710.6645560.00Tài chính
CU3 COHU INC. REGISTERED SHARES DL 1
14.95-0.40%-0.06Sức bán mạnh0640.220M12.021.351800.00Công nghệ
CU3 COHU INC. DL 1
15.221.33%0.20Bán0641.432M12.021.361800.00Công nghệ
DBD DIEBOLD NIXDORF DL 1,25
3.15-4.55%-0.15Bán5.000K249.351M-5.2123000.00Công nghệ
DBD DIEBOLD NIXDORF INC. REGISTERED SHARES DL 1,25
3.00-9.37%-0.31Bán1.000K248.879M-5.2023000.00Công nghệ
DBK DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
8.17-4.24%-0.36Bán208.190K17.684B-0.2894717.00Tài chính
DBK DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N.
8.12-4.71%-0.40Bán147.854K17.684B-0.2894717.00Tài chính
DBK DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
8.15-4.80%-0.41Bán25.386M17.684B-0.2894717.00Tài chính
DFTK DF DT.FORFAIT AG NA O.N.
0.131.52%0.00Bán5001.664M-0.2533.00Tài chính
DHER DELIVERY HERO SE NA O.N.
31.18-4.30%-1.40Bán465.555K6.057B-1.3218070.00Công nghệ
DO4B DOREL INDS INC. B
12.45-3.26%-0.42Sức bán mạnh0426.086M-0.1810000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất