Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Đức với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Đức tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Ticker
Doanh thu thuần
(FY)
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
OMVOMV AG
2.093BEUR47.10EUR0.45%0.21EUR
Theo dõi
0015.343BEUR3.9911.81EUR22.434KNăng lượng Mỏ
EBOERSTE GROUP BNK INH. O.N.
1.776BEUR28.93EUR0.45%0.13EUR
Mua
0011.665BEUR6.024.85EUR44.596KTài chính
RAWRAIFFEISEN BK INTL INH.
1.28BEUR14.72EUR0.20%0.03EUR
Theo dõi
004.883BEUR1.629.20EUR46.185KTài chính
OEWAVERBUND AG INH. A
873.556MEUR83.55EUR0.60%0.50EUR
Bán
0029.513BEUR21.893.89EUR3.497KCông ty dịch vụ công cộng
XD4STRABAG SE
585.706MEUR39.80EUR0.13%0.05EUR
Sức mua mạnh
004.032BEUR7.545.24EUR73.606KDịch vụ Công nghiệp
0B2BAWAG GROUP AG
479.9MEUR48.22EUR−0.62%−0.30EUR
Bán
004.331BEUR8.565.71EUR3.716KTài chính
UN9UNIQA INSURANCE GROUP AG
314.697MEUR7.00EUR−1.27%−0.09EUR
Theo dõi
002.198BEUR7.580.96EURTài chính
WIBWIENERBERGER
310.71MEUR23.74EUR−1.25%−0.30EUR
Bán
002.555BEUR4.645.11EUR16.65KKhoáng sản phi năng lượng
SEWSEMPERIT AG HLDG
246.604MEUR17.48EUR−2.13%−0.38EUR
Bán Mạnh
00368.676MEUR−0.55EUR6.948KSản xuất Chế tạo
T1LS IMMO AG
229.521MEUR12.06EUR−1.15%−0.14EUR
Bán
00876.894MEUR5.172.39EUR561Tài chính
O3POESTERREICH. POST AG
152.3MEUR33.25EUR0.91%0.30EUR
Mua
002.236BEUR17.071.93EUR31.584KVận chuyển
LENLENZING AG
110.346MEUR64.9EUR−0.46%−0.3EUR
Bán
001.742BEUR25.632.55EUR7.958KCông nghiệp Chế biến
AUSAT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.
92.838MEUR34.05EUR1.19%0.40EUR
Bán
001.327BEUR4.477.55EURCông nghệ Điện tử
T9ZZUMTOBEL GROUP AG INH. A
45.557MEUR6.91EUR−0.14%−0.01EUR
Mua
00299.006MEUR5.281.31EUR5.782KSản xuất Chế tạo
ABS2PORR AG
35.934MEUR12.52EUR1.29%0.16EUR
Mua
00488.272MEUR7.411.69EURDịch vụ Công nghiệp
GWI2GERRY WEBER INTL INH O.N.
22.951MEUR7.15EUR2.88%0.20EUR
Theo dõi
008.783MEUR0.242.198KHàng tiêu dùng không lâu bền
SLLSCHOELLER-BLECKMANN OILF.
20.978MEUR56.3EUR−0.18%−0.1EUR
Bán
00898.152MEUR4.29EUR1.267KDịch vụ Công nghiệp
ETEEKOTECHNIKA AG A O.N.14.198MEUR19.700EUR−0.00%−0.000EUR
Mua
0060.602MEUR4.394.33EUR731Sản xuất Chế tạo
AB9ABO WIND AG O.N.13.804MEUR64.20EUR0.94%0.60EUR
Mua
00591.981MEUR34.631.84EURDịch vụ Công nghiệp
P4NPOLYTEC HLDG AG INH. EO 1
7.061MEUR4.915EUR0.61%0.030EUR
Mua
00109.978MEUR64.820.07EUR3.42KSản xuất Chế tạo
CY1KSBF AG
4.727MEUR7.35EUR0.00%0.00EUR
Mua
0072.798MEUR16.660.44EURSản xuất Chế tạo
3ITAUDIUS SE INH O.N.
3.004MEUR17.1EUR0.59%0.1EUR
Mua
0086.625MEUR26.860.65EURDịch vụ Công nghệ
SFD1SOFTLINE AG O.N.
2.091MEUR2.72EUR0.74%0.02EUR
Theo dõi
004.732MEUR3.660.74EUR233Dịch vụ Công nghệ
KA8KLASSIK RADIO AG NA O.N.1.358MEUR4.220EUR−0.94%−0.040EUR
Bán Mạnh
0021.616MEUR14.280.30EURDịch vụ Khách hàng
SC8SECANDA AG INH O.N.
306.026KEUR4.40EUR1.38%0.06EUR
Bán
0010.36MEUR35.720.12EURTài chính
SHWKSHS VIVEON AG
251.955KEUR1.32EUR−10.81%−0.16EUR
Bán
003.936MEUR−0.34EURDịch vụ Công nghệ
HHHAHOMES+HOLIDAY AG NA O.N.169.501KEUR1.4000EUR0.00%0.0000EUR
Mua
003.669MEUR64.530.02EURTài chính
M5SMARNA BETEIL.AG INH O.N.28.998KEUR2.600EUR0.00%0.000EUR
Bán
003.901MEUR−0.05EUR1Tài chính
RTVYOUR FAMILY ENTER.AG NA
−79.26KEUR2.34EUR0.86%0.02EUR
Theo dõi
0035.249MEUR76.070.03EURDịch vụ Khách hàng
CDZ0MHP HOTEL AG INH O.N.−192.162KEUR1.2000EUR−1.64%−0.0200EUR
Bán
0051.054MEUR800Dịch vụ Khách hàng
EFITEASYMOTIONSKIN TEC SF-,1−366.745KEUR9.500EUR0.00%0.000EUR
Theo dõi
0094.5MEURDịch vụ Khách hàng
SLSASOLUTIANCE AG NA O.N.−2.502MEUR1.5660EUR15.15%0.2060EUR00
RORSUNMIRROR AG SF 1−2.73MEUR9.750EUR3.17%0.300EUR
Mua
8078020.855MEURTài chính
H2OENAPTER AG INH O.N.
−8.701MEUR17.20EUR−1.99%−0.35EUR
Bán
00481.352MEUR−0.52EUR189Công ty dịch vụ công cộng
ERWEERWE IMMOB. AG INH O.N.
−9.202MEUR1.27EUR0.00%0.00EUR
Bán
0031.932MEUR−0.48EUR44Tài chính
AGB2AGRANA BET.AG INH.
−12.612MEUR14.50EUR0.35%0.05EUR
Bán
00912.339MEUR−0.99EUR8.691KHàng tiêu dùng không lâu bền
WDL1WINDELN.DE SE INH O.N.
−13.548MEUR0.186EUR0.00%0.000EUR
Bán
002.267MEUR148Bán Lẻ
1FCFACC AG INH.AKT.
−23.594MEUR6.05EUR−0.66%−0.04EUR
Bán
00277.945MEUR−0.76EUR2.538KCông nghệ Điện tử
RCVRSMG EUROPEAN RECOV. EO 19.950EUR0.00%0.000EUR
Bán
00Tài chính
BOGSTOCK3 AG NA O.N.23.500EUR0.21%0.050EUR
Mua
00Dịch vụ Công nghệ
SBXSYNBIOTIC SE NA O.N.13.320EUR0.30%0.040EUR
Bán
0059.282MEURDịch vụ Thương mại
CAPCRYPTOL.ASSET GRP EO 0,05
2.34EUR−0.85%−0.02EUR
Bán Mạnh
00Tài chính
XAD6DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 SILBER207.324EUR0.14%0.297EUR
Sức mua mạnh
9319.281KHỗn hợp