Hóa chất: Đa dạng hóa (Công nghiệp)

16
Cổ phiếu
166.081B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.007K
Khối lượng
+1.05%
Thay đổi
−1.06%
Hiệu suất Tháng
+4.49%
Hiệu suất Năm
+6.34%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
6D81DUPONT DE NEMOURS INC. ON
65.94 EUR−0.63%00.0028.479B EUR7.219.14 EUR+146.71%2.01%Công nghiệp Chế biến
Mua
ACTALZCHEM GROUP AG INH O.N.
25.2 EUR+2.02%5750.78253.391M EUR9.262.72 EUR+7.82%4.22%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ASAAASAHI KASEI
6.180 EUR+0.29%08.752B EUR−0.51 EUR−182.47%3.58%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
BASBASF SE NA O.N.
43.505 EUR0.00%6.257K0.6537.753B EUR−3.33 EUR−159.24%7.83%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
EVKEVONIK INDUSTRIES NA O.N.
17.410 EUR+0.43%1.363K0.598.092B EUR−1.29 EUR−164.77%6.74%Công nghiệp Chế biến
Mua
HTRHUNTSMAN CORP. DL-,01
23.0 EUR0.00%04.055B EUR53.600.43 EUR−92.16%3.67%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
KUYKURARAY CO. LTD YN 50
9.25 EUR0.00%03.128B EUR11.220.82 EUR−28.99%3.22%Công nghiệp Chế biến
Mua
LXSLANXESS AG
24.54 EUR+5.59%8111.092.022B EUR1.8013.61 EUR+291.66%4.48%Công nghiệp Chế biến
Mua
M3CMITSUBISHI CHEMICAL GROUP
5.845 EUR+1.21%00.008.536B EUR15.830.37 EUR−52.15%3.23%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
MSIMITSUI CHEMICALS
26.2 EUR−0.76%00.005.092B EUR13.341.96 EUR−33.00%3.06%Công nghiệp Chế biến
Mua
MTS1MITSUI + CO.
32.38 EUR−3.05%00.0048.35B EUR7.494.33 EUR−6.29%3.03%Công nghiệp Chế biến
Mua
NP7NIPPON KAYAKU
8.30 EUR−0.60%01.438B EUR22.320.37 EUR−53.88%3.48%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
PY9AVIENT CORP. DL-,01
32.4 EUR+0.62%02.976B EUR75.910.43 EUR−79.51%2.80%Công nghiệp Chế biến
Mua
WCHWACKER CHEMIE O.N.
111.60 EUR−0.71%2000.755.514B EUR7.5014.88 EUR+86.24%10.81%Công nghiệp Chế biến
Mua
XSISANYO CHEMICAL IND.
26.2 EUR+0.77%0591.713M EUR17.041.54 EUR−31.23%3.97%Công nghiệp Chế biến
Mua