Phân phối Điện tử (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
1.537B
Giá trị vốn hóa thị trường
0
Khối lượng
−0.95%
Thay đổi
+2.98%
Hiệu suất Tháng
+16.75%
Hiệu suất Năm
+2.07%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
9V2KAGA EL. CO. LTD
29.4EUR0.68%0.2EUR
Sức mua mạnh
00781.853MEUR4.686.23EUR7.959K
FEVFORTEC ELEKTRO. O.N.
25.2EUR0.80%0.2EUR
Mua
0082.561MEUR10.852.30EUR
MDNMEDION AG O.N.
14.4EUR−0.69%−0.1EUR
Mua
00647.881MEUR34.230.42EUR1.021K
UDCUNIDEVICE AG INH O.N.
1.335EUR0.00%0.000EUR
Mua
0020.242MEUR0.24EUR