Dịch vụ Môi trường (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
99.947B
Giá trị vốn hóa thị trường
0
Khối lượng
−1.09%
Thay đổi
−0.48%
Hiệu suất Tháng
−0.38%
Hiệu suất Năm
−2.12%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
A9W1SIIC ENVIRONM. HLDS
0.1200 EUR0.00%0.0000 EUR
Bán
00 EUR348.514M EUR2.770.04 EUR
BFSABEFESA S.A. ORD. O.N.
40.48 EUR1.05%0.42 EUR
Bán
8324 EUR1.619B EUR2.66 EUR
BIU2CN EVERBRIGHT WATER HD 1
0.1410 EUR0.00%0.0000 EUR
Bán
00 EUR419.032M EUR3.260.04 EUR2.3K
RPUREPUBLIC SERVIC. DL-,01
121.40 EUR3.42%4.02 EUR
Mua
19623.794K EUR38.458B EUR26.924.41 EUR40K
SCBSECHE ENVIRON. INH.EO-,20
99.7 EUR0.40%0.4 EUR
Bán
00 EUR779.265M EUR17.375.72 EUR5.715K
UWSWASTE MANAGEMENT
144.48 EUR3.27%4.58 EUR
Mua
36352.446K EUR58.597B EUR27.915.08 EUR49.5K
WAHWOLFTANK-ADISA HLDG O.N.
12.90 EUR0.78%0.10 EUR
Bán Mạnh
1662.141K EUR62.9M EUR