Phần mềm / Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

23
Cổ phiếu
2932.187B
Giá trị vốn hóa thị trường
814
Khối lượng
+0.00%
Thay đổi
+3.62%
Hiệu suất Tháng
−34.71%
Hiệu suất Năm
−33.41%
Hiệu suất YTD
           
1RH RECRUIT HOLDINGS CO.LTD
28.77-0.66%-0.19Bán00.0048.370B22.181.3151757.00
2UA AUTO TRADER GRP PLCLS0,01
6.35-2.31%-0.15Bán00.006.052B22.720.29960.00
4MGN MATCH GR.INC. NEW DL-,001
40.83-0.78%-0.32Bán Mạnh9367.4311.446B125.970.392540.00
639 SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
72.380.28%0.20Bán172.3813.700B-1.04
7NX NEXON CO. LTD
20.60-0.96%-0.20Mua00.0017.999B20.161.046683.00
983 BALTIC CLASSIF.GR LS 0,01
1.47-0.68%-0.01Bán Mạnh00.00772.199M34.750.04126.00
ABEA ALPHABET INC.CL.A DL-,001
90.790.49%0.44Bán1.867K169504.931170.976B17.825.19156500.00
ABEC ALPHABET INC.CL C DL-,001
90.84-0.44%-0.40Bán Mạnh20018168.001170.976B17.995.19156500.00
AG1 AUTO1 GROUP SE INH O.N.
8.29-2.41%-0.20Bán50414.501.840B-1.15
ART ARTNET AG NA O.N.
6.140.66%0.04Bán00.0035.681M-0.30127.00
DTD2 B+S BANKSYSTEME AG O.N.
1.93-6.31%-0.13Bán Mạnh00.0012.482M792.310.00
FB2A FACEBOOK INC.A DL-,000006
108.360.31%0.34Bán26829040.48287.588B10.0810.7971970.00
INW GBS SOFTWARE AG INH O.N.
2.050.00%0.00Bán00.002.150M-1.470.00
LDF LINUS DIGITAL FINANCE AG
4.005.26%0.20Mua00.0027.580M
NFC NETFLIX INC. DL-,001
293.300.58%1.70Mua00.00130.658B25.6011.5811300.00
SB1 SMARTBROKER HLDG INH O.N.
8.000.00%0.00Mua00.00125.450M68.670.12190.00
SD1 CLEAN LOGISTICS SE NA ON
8.207.19%0.55Bán3602952.00110.349M
TMV TEAMVIEWER AG NPV
12.49-0.64%-0.08Mua2002498.002.224B34.310.371477.00
UTDI UTD.INTERNET AG NA
18.93-1.10%-0.21Bán Mạnh1.465K27739.783.581B9.272.079975.00
VRS VERISIGN INC. DL-,001
186.02-1.21%-2.28Bán00.0019.780B24.547.68904.00
WOSB WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
105.151.01%1.05Sức mua mạnh00.0026.444B32.813.2019454.00
YOJ Z HOLDINGS CORP.
2.45-1.64%-0.04Bán Mạnh00.0019.204B42.110.0623705.00
ZGE ZIGEXN CO.LTD.
2.380.04%0.00Bán Mạnh00.00265.959M14.870.16704.00
Tải thêm