Vận tải biển (Công nghiệp)

16
Cổ phiếu
139.475B
Giá trị vốn hóa thị trường
52
Khối lượng
+0.31%
Thay đổi
−5.19%
Hiệu suất Tháng
−22.71%
Hiệu suất Năm
+17.49%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1DHCLARKSON PLC LS-,25
35.0 EUR0.00%0.0 EUR
Bán
00 EUR1.078B EUR12.512.79 EUR
1EXEXMAR INH.
9.40 EUR5.26%0.47 EUR
Sức mua mạnh
00 EUR540.22M EUR1.625.51 EUR
2SVZIM INTEGRATED SHIPP.SRV.
21.885 EUR−1.49%−0.330 EUR
Mua
00 EUR2.644B EUR0.6336.10 EUR6.53K
7S8SITC INTL HLDG.REGS HD-10
1.89 EUR−1.56%−0.03 EUR
Bán
00 EUR5.482B EUR2.880.69 EUR2.06K
CKWCHU KONG SHIP.ENT.(GR.)CO
0.109 EUR0.00%0.000 EUR
Bán
00 EUR130.933M EUR11.190.01 EUR
DP4AA.P.MOELL.-M.NAM A DK1000
1645 EUR1.73%28 EUR
Bán
2846.06K EUR28.389B EUR1.071518.79 EUR
DP4BA.P.MOELL.-M.NAM B DK1000
1664.0 EUR1.46%24.0 EUR
Bán
2338.272K EUR28.389B EUR1.081518.79 EUR
HLAGHAPAG-LLOYD AG NA O.N.
299.2 EUR−0.20%−0.6 EUR
Mua
61.795K EUR52.763B EUR3.0996.88 EUR14.248K
IR5BIRISH CONTINENTAL GRP UTS
4.440 EUR3.50%0.150 EUR
Mua
00 EUR760.163M EUR12.920.35 EUR
J4OJINHUI SHIP.+TRAN.DL-,05
0.650 EUR2.36%0.015 EUR
Bán
00 EUR74.782M EUR0.621.11 EUR
ORI1ORIENT OVERS. NEW DL-,10
17.50 EUR−1.46%−0.26 EUR
Mua
00 EUR11.892B EUR1.2914.19 EUR11.188K
OYDPACIFIC BASIN SHIP.DL-,01
0.374 EUR7.47%0.026 EUR
Mua
3K1.122K EUR1.873B EUR2.850.13 EUR4.273K
PZ9PRECIOUS SHIP. -FGN- BA 1
0.306 EUR−0.65%−0.002 EUR
Bán
00 EUR577.377M EUR3.690.08 EUR
PZEPIRAEUS PORT AUTH. NAM.
18.62 EUR0.65%0.12 EUR
Mua
00 EUR474.5M EUR2.12 EUR
SN6STOLT-NIELSEN DL 1
30.25 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
00 EUR1.613B EUR5.675.53 EUR
WNLWALLENIUS WILHEL. NK 0,52
6.615 EUR0.61%0.040 EUR
Bán
00 EUR2.795B EUR4.801.48 EUR