Dịch vụ tiêu dùng khác (Công nghiệp)

85
Cổ phiếu
2280.623B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.335K
Khối lượng
+0.42%
Thay đổi
−0.45%
Hiệu suất Tháng
+28.82%
Hiệu suất Năm
+10.63%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
2ON PELOTON INTE.A DL-,000025
102.760.21%0.22Mua030.827B192.640.633694.00
2ON PELOTON INTE.A DL-,000025
103.940.62%0.64Mua5.916K30.827B194.070.633694.00
2ON PELOTON INTE.A DL-,000025
101.84-4.55%-4.86Mua030.827B200.450.633694.00
2ON PELOTON INTE.A DL-,000025
104.16-1.59%-1.68Mua4.079K30.827B198.840.633694.00
2ON PELOTON INTE.A DL-,000025
103.00-0.39%-0.40Mua59030.827B194.260.633694.00
2ON PELOTON INTE.A DL-,000025
103.600.25%0.26Mua030.827B194.140.633694.00
2ON PELOTON INTE.A DL-,000025
102.60-1.65%-1.72Mua27630.827B195.980.633694.00
2ON PELOTON INTE.A DL-,000025
101.84-4.55%-4.86Mua030.827B200.450.633694.00
6Z1 AIRBNB INC. DL-,01
118.780.47%0.56Bán072.838B-7.695597.00
6Z1 6Z1
117.800.14%0.16Bán1.029K72.838B-7.695597.00
6Z1 AIRBNB INC. DL-,01
117.92-0.79%-0.94Bán072.838B-7.695597.00
6Z1 AIRBNB INC. DL-,01
118.220.61%0.72Bán18472.838B-7.695597.00
6Z1 AIRBNB INC. DL-,01
118.300.56%0.66Bán1.915K72.838B-7.695597.00
6Z1 AIRBNB INC. DL-,01
118.800.49%0.58Bán072.838B-7.695597.00
6Z1 AIRBNB INC. DL-,01
118.780.47%0.56Bán072.838B-7.695597.00
6Z1 AIRBNB INC. DL-,01
118.920.59%0.70Bán1472.838B-7.695597.00
BE8 BENESSE HOLDINGS INC.
19.70-0.00%-0.00Mua01.955B78.980.2519456.00
BE8 BENESSE HOLDINGS INC.
19.700.00%0.00Mua01.955B78.980.2519456.00
BE8 BENESSE HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N.
20.000.50%0.10Mua01.955B79.780.2519456.00
CIT CINTAS CORP.
332.400.12%0.40Mua034.978B39.628.62
CIT CINTAS CORP.
334.500.81%2.70Mua2134.978B39.608.62
CIT CINTAS CORP.
334.600.72%2.40Mua034.978B39.658.62
CIT CINTAS CORP.
332.300.06%0.20Mua034.978B39.648.62
CIT CINTAS CORP. REGISTERED SHARES O.N.
333.200.39%1.30Mua034.978B39.618.62
CIT CINTAS CORP.
332.400.24%0.80Mua034.978B39.588.62
E3X1 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001
135.78-1.22%-1.68Bán3020.187B-11.8819100.00
E3X1 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001
135.06-1.73%-2.38Bán020.187B-11.8819100.00
E3X1 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001
136.480.29%0.40Bán020.187B-11.8819100.00
E3X1 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001
137.401.55%2.10Mua2520.187B-11.8819100.00
E3X1 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001
136.841.68%2.26Bán20020.187B-11.8819100.00
E3X1 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001
135.82-1.24%-1.70Bán020.187B-11.8819100.00
E3X1 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001
135.06-1.73%-2.38Bán020.187B-11.8819100.00
E3X1 EXPEDIA GROUP INC. REGISTERED SHARES DL-,0001
137.101.17%1.58Bán020.187B-11.8819100.00
EAD ERLEBNIS AKADEMIE AG
16.00-0.62%-0.10Bán039.768M
EAD ERLEBNIS AKADEMIE AG
16.400.00%0.00Bán90739.768M
EAD ERLEBNIS AKADEMIE AG
16.600.00%0.00Theo dõi039.768M
EAD ERLEBNIS AKADEMIE AG
16.301.24%0.20Mua20039.768M
EAD ERLEBNIS AKADEMIE AG
16.20-1.22%-0.20Bán039.768M
EAD EAD
16.200.00%0.00Bán36039.768M
EBA EBAY INC. DL-,001
61.333.65%2.16Sức mua mạnh042.597B16.863.5612700.00
EBA EBAY INC. DL-,001
61.901.38%0.84Sức mua mạnh47542.597B17.403.5612700.00
EBA EBAY INC. DL-,001
61.393.63%2.15Sức mua mạnh042.597B16.883.5612700.00
EBA EBAY INC. DL-,001
61.373.72%2.20Sức mua mạnh042.597B16.863.5612700.00
EBA EBAY INC. DL-,001
61.671.07%0.65Mua2.866K42.597B17.393.5612700.00
EBA EBAY INC. DL-,001
62.321.88%1.15Sức mua mạnh042.597B17.433.5612700.00
EBA EBAY INC. DL-,001
61.391.74%1.05Sức mua mạnh042.597B17.193.5612700.00
EBA EBAY INC. REGISTERED SHARES DL -,001
61.013.04%1.80Mua30042.597B16.873.5612700.00
KKC KAKAKU.COM INC.
23.200.00%0.00Bán04.831B52.770.441172.00
KKC KAKAKU.COM INC.
23.600.00%0.00Bán04.831B53.680.441172.00
KKC KAKAKU.COM INC.
23.200.87%0.20Bán04.831B52.320.441172.00
M8V MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01
131.804.52%5.70Bán15.599B-4.0718000.00
M8V MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01
130.50-0.46%-0.60Bán05.599B-4.0718000.00
M8V MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01
131.10-0.46%-0.60Bán05.599B-4.0718000.00
M8V MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01
131.10-0.68%-0.90Bán05.599B-4.0718000.00
M8V MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01
131.700.00%0.00Bán05.599B-4.0718000.00
PAN PAYPOINT PLC REGISTERED SHARES LS -,0033
6.820.15%0.01Mua0470.009M18.560.37
PAN PAYPOINT PLC LS -,0033
6.730.30%0.02Theo dõi0470.009M18.290.37
PAN PAYPOINT PLC LS -,0033
6.81-0.15%-0.01Bán0470.009M18.580.37
PAN PAYPOINT PLC LS -,0033
6.900.29%0.02Bán0470.009M18.750.37
PCE1 BOOKING HLDGS DL-,008
1867.00-0.03%-0.50Mua276.879B128.3414.6120300.00
PCE1 BOOKING HLDGS DL-,008
1863.500.30%5.50Mua076.879B127.6914.6120300.00
PCE1 BOOKING HLDGS DL-,008
1864.00-0.32%-6.00Mua076.879B128.5114.6120300.00
PCE1 BOOKING HLDGS DL-,008
1872.001.13%21.00Mua376.879B127.2114.6120300.00
PCE1 BOOKING HLDGS DL-,008
1863.500.30%5.50Mua076.879B127.6914.6120300.00
PCE1 BOOKING HLDGS DL-,008
1874.000.73%13.50Mua076.879B127.8614.6120300.00
PCE1 BOOKING HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL-,008
1858.50-0.16%-3.00Mua276.879B127.9314.6120300.00
PCE1 BOOKING HLDGS DL-,008
1872.000.89%16.50Mua7876.879B127.5214.6120300.00
T6A TRIPADVISOR INC. DL -,001
30.57-1.64%-0.51Bán1504.221B-2.242596.00
T6A TRIPADVISOR INC. DL -,001
30.58-1.29%-0.40Bán04.221B-2.242596.00
T6A TRIPADVISOR INC. DL -,001
30.65-1.10%-0.34Bán04.221B-2.242596.00
T6A TRIPADVISOR INC. REGISTERED SHARES DL -,001
30.831.18%0.36Bán04.221B-2.242596.00
T6A TRIPADVISOR INC. DL -,001
30.58-1.29%-0.40Bán04.221B-2.242596.00
T6A TRIPADVISOR INC. DL -,001
30.650.59%0.18Bán04.221B-2.242596.00
T6A TRIPADVISOR INC. DL -,001
30.651.16%0.35Bán1874.221B-2.242596.00
T6A TRIPADVISOR INC. DL -,001
30.84-0.45%-0.14Bán04.221B-2.242596.00
TUI1 TUI AG NA O.N.
3.77-1.28%-0.05Sức bán mạnh21.782K4.148B-4.6048330.00
TUI1 TUI AG NA O.N.
3.79-0.29%-0.01Bán2.665M4.148B-4.6048330.00
TUI1 TUI AG NA O.N.
3.81-0.44%-0.02Bán274.148B-4.6048330.00
TUI1 TUI AG NA O.N.
3.77-0.76%-0.03Bán1.469K4.148B-4.6048330.00
TUI1 TUI AG NA O.N.
3.820.90%0.03Bán57.710K4.148B-4.6048330.00
TUI1 TUI AG NA O.N.
3.80-0.29%-0.01Bán4.552K4.148B-4.6048330.00
TUI1 TUI AG NA O.N.
3.83-1.31%-0.05Bán8504.148B-4.6048330.00
TUI1 TUI AG NA O.N.
3.800.64%0.02Bán5.360K4.148B-4.6048330.00
U1N UNIFIRST CORP. DL-,10
180.00-1.10%-2.00Bán03.350B28.606.6714000.00
U1N UNIFIRST CORP. DL-,10
182.002.25%4.00Bán03.350B27.986.6714000.00
Tải thêm