Dịch vụ nhân sự (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
8.027B
Giá trị vốn hóa thị trường
5
Khối lượng
−2.46%
Thay đổi
+3.63%
Hiệu suất Tháng
−19.08%
Hiệu suất Năm
−14.66%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
30TTECHNOPRO HOLDINGS INC.
20.4 EUR−0.97%02.239B EUR22.760.90 EUR−18.96%2.21%Dịch vụ Thương mại
Mua
59RPERSOL HOLDINGS CO. LTD.
1.47 EUR−4.55%03.485B EUR28.530.05 EUR−51.53%3.43%Dịch vụ Thương mại
Mua
AADAMADEUS FIRE AG
121.0 EUR−2.73%00.00664.896M EUR16.807.20 EUR+10.09%3.68%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
NWONEW WORK SE
70.1 EUR−2.37%9916.50386.124M EUR10.186.88 EUR−9.03%4.60%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
ROFKFORCE INC. DL-,01
63.5 EUR+0.79%01.252B EUR25.252.51 EUR−42.27%2.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi