Dược phẩm (Công nghiệp)

83
Cổ phiếu
5786.247B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.539K
Khối lượng
+2.62%
Tỷ suất Cổ tức
−0.48%
Thay đổi
+1.05%
Hiệu suất Tháng
+5.81%
Hiệu suất Năm
+10.24%
Hiệu suất YTD
          
4AB ABBVIE INC. DL-,01
68.400.88%0.60Bán160100.189B26.942.5230000.00
4AB ABBVIE INC. REGISTERED SHARES DL -,01
67.60-0.29%-0.20Mua0100.243B26.942.5330000.00
4AB ABBVIE INC. DL-,01
67.40-1.17%-0.80Mua099.361B26.942.5030000.00
6MK MERCK CO. DL-,01
75.60-1.56%-1.20Bán1.415K195.979B22.773.3869000.00
6MK MERCK & CO. INC. REGISTERED SHARES DL-,01
74.80-1.32%-1.00Bán0196.085B22.773.3869000.00
6MK MERCK CO. DL-,01
75.20-0.27%-0.20Bán61194.359B22.773.3569000.00
93M MPH HEALTH CARE INH O.N.
3.771.34%0.05Bán093.834M12.290.20149.00
93M MPH HEALTH CARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.750.54%0.02Bán093.834M12.290.20149.00
93M MPH HEALTH CARE INH O.N.
3.79-0.26%-0.01Bán2.791K93.834M12.290.20149.00
AMG AMGEN INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
182.02-0.68%-1.24Sức mua mạnh0110.515B16.0911.5221500.00
AMG AMGEN INC. DL-,0001
182.46-0.38%-0.70Sức mua mạnh0109.542B16.0911.4221500.00
AMG AMGEN INC. DL-,0001
182.52-0.05%-0.10Sức mua mạnh4110.455B16.0911.5121500.00
AXP ALEXION PHARMAC. DL-,0001
90.40-1.59%-1.46Bán020.224B18.125.022656.00
AXP ALEXION PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
89.47-2.08%-1.90Bán020.235B18.125.022656.00
AXP ALEXION PHARMAC. DL-,0001
89.04-1.40%-1.26Bán020.057B18.124.982656.00
B8F BIOFRONTERA AG NAMENS-AKTIEN O.N.
5.181.17%0.06Sức bán mạnh0232.594M29.090.18186.00
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
5.281.73%0.09Sức bán mạnh2.014K232.594M29.090.18186.00
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
5.27-1.50%-0.08Sức bán mạnh250232.594M29.090.18186.00
BAYA BAYER AG NAMENS-AKTIEN(SP.ADRS)/1/4O.N.
15.90-3.05%-0.50Bán061.521B109.950.60115498.00
BAYA BAYER ADR /1/4
16.10-0.62%-0.10Mua061.521B109.950.60115498.00
BAYA BAYER ADR /1/4
16.50-3.51%-0.60Mua1.090K61.521B109.950.60115498.00
BAYN BAYER AG NA O.N.
66.100.49%0.32Sức mua mạnh30061.521B109.950.60115498.00
BAYN BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N.
65.56-0.33%-0.22Mua6061.521B109.950.60115498.00
BAYN BAYER AG NA O.N.
65.55-0.64%-0.42Mua208.140K61.521B109.950.60115498.00
BIO BIOTEST AG ST O.N.
22.300.00%0.00Bán0882.443M-0.101794.00
BIO BIOTEST AG STAMMAKTIEN O.N.
22.000.46%0.10Bán0882.443M-0.101794.00
BIO BIOTEST AG ST O.N.
21.900.00%0.00Bán0882.443M-0.101794.00
BRM BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
47.611.44%0.68Sức mua mạnh075.749B13.533.4323300.00
BRM BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
47.500.95%0.45Sức mua mạnh30076.380B13.533.4623300.00
BRM BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. REGISTERED SHARES DL -,10
46.82-0.69%-0.33Mua076.421B13.533.4623300.00
CG3 CELGENE CORP. DL-,01
92.000.51%0.47Sức mua mạnh1064.861B13.926.748852.00
CG3 CELGENE CORP. DL-,01
91.260.33%0.30Mua064.325B13.926.688852.00
CG3 CELGENE CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
91.240.35%0.32Mua064.896B13.926.748852.00
CNWK CO.DON AG INH. O.N.
2.56-1.54%-0.04Bán057.409M-0.4294.00
CNWK CO.DON AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.561.99%0.05Bán057.409M-0.4294.00
CNWK CO.DON AG INH. O.N.
2.640.00%0.00Bán23.668K57.409M-0.4294.00
CURK CURASAN AG INH O.N.
1.05-0.47%-0.01Bán09.882M-1.4736.00
CURK CURASAN AG INH O.N.
1.090.46%0.01Mua1.700K9.882M-1.4736.00
DMP DERMAPHARM HLDG INH O.N.
35.323.27%1.12Mua51.884B24.481.431818.00
DMP DERMAPHARM HLDG INH O.N.
34.90-0.29%-0.10Mua2501.884B24.481.431818.00
DMP DERMAPHARM HOLDING SE INHABER-AKTIEN O.N.
34.880.22%0.07Mua01.884B24.481.431818.00
EUZ ECKERT+ZIEGLER AG O.N.
157.000.00%0.00Bán0807.132M38.744.05791.00
EUZ ECKERT & ZIEGLER STR.-U.MED.AGINHABER-AKTIEN O.N.
157.800.77%1.20Bán0807.132M38.744.05791.00
EUZ ECKERT+ZIEGLER AG O.N.
158.601.15%1.80Theo dõi602807.132M38.744.05791.00
GS7 GLAXOSMITHKLINE LS-,25
19.00-0.93%-0.18Theo dõi2291.270B18.081.0295490.00
GS7 GLAXOSMITHKLINE LS-,25
19.07-0.23%-0.04Mua4.158K90.605B18.081.0295490.00
GS7 GLAXOSMITHKLINE PLC REGISTERED SHARES LS -,25
19.08-0.42%-0.08Mua091.745B18.081.0395490.00
IDP BIOGEN INC. DL -,0005
203.100.30%0.60Sức bán mạnh6438.070B8.4324.517800.00
IDP BIOGEN INC. REGISTERED SHARES DL-,0005
201.45-0.40%-0.80Sức bán mạnh038.090B8.4324.537800.00
IDP BIOGEN INC. DL -,0005
202.70-0.98%-2.00Sức bán mạnh037.755B8.4324.317800.00
ILM1 MEDIOS AG INHABER-AKTIEN O.N.
19.400.26%0.05Mua0283.270M41.010.47153.00
ILM1 MEDIOS AG O.N.
19.40-0.26%-0.05Mua0283.270M41.010.47153.00
ILM1 MEDIOS AG O.N.
19.45-0.51%-0.10Mua4.313K283.270M41.010.47153.00
JNJ JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1
122.46-0.92%-1.14Mua4323.510B21.135.87135100.00
JNJ JOHNSON + JOHNSON DL 1
122.02-0.96%-1.18Mua138323.335B21.135.86135100.00
JNJ JOHNSON + JOHNSON DL 1
122.28-0.75%-0.92Mua0320.663B21.135.81135100.00
LLY ELI LILLY
97.00-1.02%-1.00Sức bán mạnh093.680B24.543.9838680.00
LLY ELI LILLY
98.000.00%0.00Sức bán mạnh12694.461B24.544.0138680.00
LLY ELI LILLY AND COMPANY REGISTERED SHARES O.N.
97.000.00%0.00Bán094.512B24.544.0138680.00
MRK MERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N.
106.050.00%0.00Mua98513.738B41.412.5753051.00
MRK MERCK KGAA O.N.
106.05-0.24%-0.25Mua15.438K13.738B41.412.5753051.00
MRK MERCK KGAA O.N.
106.300.14%0.15Mua1013.738B41.412.5753051.00
NOVA NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10
47.601.28%0.60Sức mua mạnh1.460K89.388B22.722.1241611.00
NOVA NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10
47.400.00%0.00Mua088.534B22.722.1041611.00
NOVA NOVO-NORDISK AS INDEH.AKT.B (SP. ADRS)/1 DK 10
47.20-0.84%-0.40Mua088.849B22.722.1041611.00
NOVC NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
47.27-0.84%-0.40Mua59189.388B22.722.1241611.00
NOVC NOVO-NORDISK AS NAVNE-AKTIER B DK -,20
47.25-0.46%-0.22Mua8088.849B22.722.1041611.00
NOVC NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
47.580.20%0.10Sức mua mạnh6588.534B22.722.1041611.00
PFE PFIZER INC. DL-,05
32.70-0.61%-0.20Bán3182.179B17.771.8992400.00
PFE PFIZER INC. REGISTERED SHARES DL -,05
32.70-1.21%-0.40Bán0182.277B17.771.8992400.00
PFE PFIZER INC. DL-,05
32.800.00%0.00Bán20180.673B17.771.8892400.00
RHO5 ROCHE HLDG AG GEN.
245.600.00%0.00Mua0224.937B21.1312.5494442.00
SAC SANOCHEM. PHARMAZEUTIKA
1.780.00%0.00Bán027.700M-1.24152.00
SAC SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.76-1.12%-0.02Bán027.700M-1.24152.00
SAC SANOCHEM. PHARMAZEUTIKA
1.810.00%0.00Bán027.700M-1.24152.00
SNW SANOFI SA INHABER EO 2
84.040.14%0.12Sức mua mạnh257104.817B29.272.88104226.00
SNW SANOFI SA INHABER EO 2
83.52-0.29%-0.24Mua290104.817B29.272.88104226.00
SNW SANOFI S.A. ACTIONS PORT. EO 2
84.040.48%0.40Sức mua mạnh150104.817B29.272.88104226.00
ZEG ASTRAZENECA PLC DL-,25
79.03-0.58%-0.46Bán17598.390B50.791.4764400.00
ZEG ASTRAZENECA PLC REGISTERED SHARES DL -,25
79.20-0.58%-0.46Bán099.628B50.791.4964400.00
ZEG ASTRAZENECA PLC DL-,25
79.430.01%0.01Bán099.112B50.791.4864400.00
ZOE ZOETIS INC. REGISTERED SHARES CL.A DL -,01
114.18-0.45%-0.52Mua055.404B45.352.5810000.00
ZOE ZOETIS INC. CL.A DL -,01
115.16-0.21%-0.24Mua054.916B45.352.5610000.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất