Xuất bản: Báo chí (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
2.196M
Giá trị vốn hóa thị trường
0
Khối lượng
−0.83%
Thay đổi
−4.03%
Hiệu suất Tháng
−3.25%
Hiệu suất Năm
−1.65%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
G6PGOING PUBLIC MEDIA NA ON
2.38EUR−0.83%−0.02EUR
Bán
002.196MEUR