Phát triển và Hoạt động Bất động sản (Công nghiệp)

112
Cổ phiếu
250.669B
Giá trị vốn hóa thị trường
158.873K
Khối lượng
+2.72%
Tỷ suất Cổ tức
−1.15%
Thay đổi
−4.61%
Hiệu suất Tháng
+1.03%
Hiệu suất Năm
+5.70%
Hiệu suất YTD
          
A4Y ACCENTRO REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
8.050.62%0.05Mua0265.991M17.860.4645.00
A4Y ACCENTRO R.EST.AG O.N.
8.10-1.82%-0.15Mua0261.125M17.530.4645.00
A4Y ACCENTRO R.EST.AG O.N.
8.301.22%0.10Mua500265.991M17.860.4645.00
ADJ ADO PROPERTIES S.A. NPV
39.20-1.01%-0.40Bán3751.762B4.588.70351.00
ADJ ADO PROPERTIES S.A. NPV
39.16-1.41%-0.56Bán12.823K1.755B4.568.70351.00
ADJ ADO PROPERTIES S.A. ACTIONS NOMINATIVES O.N.
39.620.30%0.12Bán01.755B4.568.70351.00
ADL ADLER REAL ESTATE AG
12.00-1.96%-0.24Bán0831.352M3.044.40824.00
ADL ADLER REAL ESTATE AG
12.00-0.50%-0.06Bán17.212K825.874M3.024.40824.00
ADL ADLER REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
12.020.17%0.02Mua30825.874M3.024.40824.00
AT1 AROUNDTOWN EO-,01
7.30-2.64%-0.20Sức bán mạnh3.610M8.465B4.911.58
AT1 AROUNDTOWN EO-,01
7.30-0.38%-0.03Bán4.566K8.544B4.961.58
AT1 AROUNDTOWN SA BEARER SHARES EO -,01
7.29-3.44%-0.26Sức bán mạnh3.485K8.465B4.911.58
B7J SRV YHTIOT OYJ REGISTERED SHARES O.N.
1.701.80%0.03Mua0100.096M-0.381052.00
B7J SRV YHTIOET OYJ
1.66-1.78%-0.03Mua0103.671M-0.381052.00
B7J SRV YHTIOET OYJ
1.722.08%0.04Mua150100.096M-0.381052.00
BNT1 EYEMAXX REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
9.080.67%0.06Bán049.400M9.361.3953.00
BNT1 EYEMAXX R.EST.AG
9.242.67%0.24Mua1.347K49.400M9.361.3953.00
BNT1 EYEMAXX R.EST.AG
9.060.67%0.06Bán048.117M9.121.3953.00
BZY CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
32.20-0.62%-0.20Bán03.005B11.093.03382.00
BZY CA IMMOB.ANL.
32.30-0.46%-0.15Bán1503.005B11.093.03382.00
BZY CA IMMOB.ANL.
32.200.00%0.00Bán03.019B11.153.03382.00
CC1 CONSUS R.ESTATE AG NA ON
6.990.29%0.02Bán710953.857M-0.28782.00
CC1 CONSUS R.ESTATE AG NA ON
7.000.00%0.00Bán1.447K945.751M-0.28782.00
CC1 CONSUS REAL ESTATE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
6.96-2.25%-0.16Bán1.770K945.751M-0.28782.00
CORE COREO AG O.N.
1.522.70%0.04Sức bán mạnh1.500K23.919M-0.075.00
CORE COREO AG O.N.
1.593.92%0.06Mua4.200K24.397M-0.075.00
CORE COREO AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.544.05%0.06Bán4.500K24.397M-0.075.00
CRZK CR CAP.REAL EST.AG O.N.
42.804.90%2.00Mua73774.817M9.764.1817.00
CRZK CR CAP.REAL EST.AG O.N.
42.000.96%0.40Mua4071.883M9.384.1817.00
CRZK CR CAPITAL REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
41.801.95%0.80Mua20074.817M9.764.1817.00
DEF DEFAMA AG
15.50-1.27%-0.20Bán061.230M31.480.5015.00
DEF DEFAMA AG
15.700.00%0.00Bán13061.230M31.480.5015.00
DEQ DEUTSCHE EUROSHOP AG NAMENS-AKTIEN O.N.
25.08-1.42%-0.36Bán01.577B17.811.435.00
DEQ DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N.
25.02-1.96%-0.50Bán22.900K1.577B17.811.435.00
DEQ DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N.
25.22-0.32%-0.08Bán01.568B17.711.435.00
DIC DIC ASSET AG NA O.N.
10.28-0.39%-0.04Mua0751.023M15.490.67186.00
DIC DIC ASSET AG NAMENS-AKTIEN O.N.
10.26-0.39%-0.04Mua500746.690M15.400.67186.00
DIC DIC ASSET AG NA O.N.
10.26-0.77%-0.08Mua14.581K746.690M15.400.67186.00
DMRE DEMIRE DT.MTS.RE AG
4.781.06%0.05Mua2.004K509.762M7.710.6376.00
DMRE DEMIRE DT.MITTELST.R.EST.AG INHABER-AKTIEN O.N.
4.730.85%0.04Mua0509.762M7.710.6376.00
DMRE DEMIRE DT.MTS.RE AG
4.61-1.28%-0.06Bán0510.839M7.720.6376.00
DWNI DEUTSCHE WOHNEN SE INH
32.19-2.40%-0.79Bán41611.735B7.375.203324.00
DWNI DEUTSCHE WOHNEN SE INH
32.31-1.43%-0.47Bán228.790K11.703B7.355.203324.00
DWNI DEUTSCHE WOHNEN SE INHABER-AKTIEN O.N.
32.31-1.37%-0.45Bán12.704K11.703B7.355.203324.00
ERWE ERWE IMMOB. AG INH O.N.
3.320.00%0.00Bán051.345M9.00
ERWE ERWE IMMOB. AG INH O.N.
3.223.87%0.12Bán052.339M9.00
ERWE ERWE IMMOBILIEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.223.21%0.10Mua051.345M9.00
FC9 FCR IMMOBILIEN AG NA O.N.
19.801.54%0.30Mua12793.867M58.280.3444.00
FC9 FCR IMMOBILIEN AG NA O.N.
19.603.16%0.60Mua292.445M57.390.3444.00
GTY GATEWAY R.EST.AG O.N.
4.000.50%0.02Mua5.050K743.321M7.00
GTY GATEWAY R.EST.AG O.N.
3.92-1.51%-0.06Bán0747.056M7.00
GTY GATEWAY REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.981.02%0.04Mua3.238K743.321M7.00
GWD GODEWIND IMMOBILIEN AG NAMENS-AKTIEN O.N.
3.730.00%0.00Mua0406.909M24.820.1523.00
GWD GODEWIND IMMO.AG NA O.N.
3.791.20%0.04Sức mua mạnh987406.909M24.820.1523.00
GWD GODEWIND IMMO.AG NA O.N.
3.72-0.40%-0.01Mua0412.335M25.150.1523.00
GXP1 GXP GERM.PROP.AG INH.O.N.
3.981.53%0.06Mua50041.912M2.541.5611.00
GXP1 GXP GERM.PROP.AG INH.O.N.
3.982.05%0.08Mua99341.277M2.501.5611.00
GXP1 GXP GERMAN PROPERTIES AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.982.05%0.08Mua041.277M2.501.5611.00
GYC GRAND CITY PROPERTIES S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO-,10
20.780.68%0.14Bán03.476B7.313.04
GYC GRAND CITY PROPERT.EO-,10
20.66-0.86%-0.18Bán41.920K3.476B7.313.04
GYC GRAND CITY PROPERT.EO-,10
20.80-0.57%-0.12Bán03.479B7.323.04
H5E HELMA EIGENHEIMBAU AG
38.900.00%0.00Bán634155.600M10.743.62328.00
H5E HELMA EIGENHEIMBAU AG INHABER-AKTIEN O.N.
38.60-0.77%-0.30Bán250155.600M10.743.62328.00
H5E HELMA EIGENHEIMBAU AG
38.60-0.26%-0.10Bán0156.000M10.773.62328.00
IC8 INCITY IMMOBILIEN O.N.
1.171.74%0.02Mua0100.578M-0.0115.00
IC8 INCITY IMMOBILIEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.120.00%0.00Mua0100.578M-0.0115.00
IC8 INCITY IMMOBILIEN O.N.
1.100.00%0.00Mua098.858M-0.0115.00
IMO1 IMMOFINANZ AG INHABER-AKTIEN O.N.
23.96-0.66%-0.16Mua02.538B12.672.17333.00
IMO1 IMMOFINANZ AG INH.
24.25-0.23%-0.06Mua3272.538B12.672.17333.00
IMO1 IMMOFINANZ AG INH.
23.98-0.35%-0.09Mua02.545B12.702.17333.00
INS INSTONE REAL ESTATE GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.
18.46-0.43%-0.08Sức bán mạnh0682.805M30.360.61338.00
INS INSTONE REAL EST.GRP O.N.
18.50-2.12%-0.40Sức bán mạnh100719.793M32.010.61338.00
INS INSTONE REAL EST.GRP O.N.
18.480.11%0.02Sức bán mạnh1.381K682.805M30.360.61338.00
LEG LEG IMMOBILIEN AG NAMENS-AKTIEN O.N.
103.90-1.75%-1.85Bán06.682B11.6711.191182.00
LEG LEG IMMOBILIEN AG NA O.N.
105.70-0.19%-0.20Mua06.666B11.6411.191182.00
LEG LEG IMMOBILIEN AG NA O.N.
104.05-1.61%-1.70Bán29.196K6.682B11.6711.191182.00
NUVA NORATIS AG INH. O.N.
20.500.99%0.20Bán38173.119M7.902.5743.00
NUVA NORATIS AG INH. O.N.
20.300.00%0.00Bán074.199M8.022.5743.00
NUVA NORATIS AG INHABER-AKTIEN O.N.
20.300.00%0.00Bán2073.119M7.902.5743.00
O5G CPI PROPERTY GRP EO-,10
0.710.00%0.00Mua06.308B3891.00
O5G CPI PROPERTY GRP EO-,10
0.720.00%0.00Bán06.308B3891.00
O5G CPI PROPERTY GROUP S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 0,10
0.710.00%0.00Mua06.308B3891.00
PAT PATRIZIA AG NAMENS-AKTIEN O.N.
18.39-2.08%-0.39Theo dõi7501.715B56.670.33804.00
PAT PATRIZIA AG NA ON
18.35-2.55%-0.48Bán13.934K1.715B56.670.33804.00
PAT PATRIZIA AG NA ON
18.35-2.50%-0.47Mua7331.730B57.190.33804.00
RCMN RCM BETEILIGUNGS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
2.100.00%0.00Bán028.490M40.00
RCMN RCM BETEILIGUNGS NA. O.N.
2.10-0.94%-0.02Sức bán mạnh1.744K28.490M40.00
RCMN RCM BETEILIGUNGS NA. O.N.
2.120.00%0.00Bán028.759M40.00
SMWN SM WIRTSCHAFTSBERAT.AG NAMENS-AKTIEN O.N.
5.650.00%0.00Bán022.885M9.220.629.00
SMWN SM WIRTSCHAFTSBER.NA.O.N.
5.650.00%0.00Sức bán mạnh022.885M9.220.629.00
SMWN SM WIRTSCHAFTSBER.NA.O.N.
5.750.00%0.00Sức bán mạnh022.885M9.220.629.00
T1L S IMMO AG INHABER-AKTIEN O.N.
19.480.10%0.02Mua01.300B6.343.10596.00
T1L S IMMO AG
19.54-0.81%-0.16Mua01.309B6.383.10596.00
T1L S IMMO AG
19.640.00%0.00Mua201.300B6.343.10596.00
TEG TAG IMMOBILIEN AG
20.88-1.32%-0.28Mua105.165K3.096B7.163.331103.00
TEG TAG IMMOBILIEN AG
20.80-1.42%-0.30Mua1.000K3.073B7.113.331103.00
TEG TAG IMMOBILIEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
20.86-1.60%-0.34Mua2.200K3.096B7.163.331103.00
TTO TTL BETEILIGUNGS-U.GRUNDBES.AGINHABER-AKTIEN O.N.
2.76-0.72%-0.02Bán060.275M15.460.194.00
TTO TTL BET.GRDBES.AG INH ON
2.860.00%0.00Bán35060.275M15.460.194.00
TTO TTL BET.GRDBES.AG INH ON
2.78-2.11%-0.06Bán1.000K60.275M15.460.194.00
VIH VIB VERMOEGEN O.N.
26.401.15%0.30Sức mua mạnh0728.106M12.492.1138.00
VIH VIB VERMOGEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
26.300.00%0.00Sức mua mạnh0728.106M12.492.1138.00
VIH VIB VERMOEGEN O.N.
26.30-0.38%-0.10Sức mua mạnh5.832K728.106M12.492.1138.00
VNA VONOVIA SE NA O.N.
43.30-1.19%-0.52Bán269.625K23.762B9.514.619925.00
VNA VONOVIA SE NAMENS-AKTIEN O.N.
43.31-1.39%-0.61Bán2.487K23.762B9.514.619925.00
VNA VONOVIA SE NA O.N.
43.30-1.41%-0.62Bán2.937K23.670B9.484.619925.00
WCMK WCM BET.GRD.AG O.N.
4.810.63%0.03Mua3.129K658.020M19.090.250.00
WCMK WCM BET.GRD.AG O.N.
4.77-1.45%-0.07Mua0653.916M18.970.250.00
WCMK WCM BETEIL.U.GRUNDBESITZ AG INHABER-AKTIEN O.N.
4.76-0.21%-0.01Mua0658.020M19.090.250.00
WEG1 WESTGRUND AG INHABER-AKTIEN O.N.
9.200.55%0.05Sức mua mạnh0752.012M5.471.7318.00
WEG1 WESTGRUND AG
9.100.00%0.00Mua0740.075M5.381.7318.00
WEG1 WESTGRUND AG
9.20-2.65%-0.25Mua2.100K752.012M5.471.7318.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất