Sản phẩm Giải trí (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
24.716B
Giá trị vốn hóa thị trường
118
Khối lượng
+1.09%
Thay đổi
−5.59%
Hiệu suất Tháng
−12.50%
Hiệu suất Năm
+0.40%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
7M1MIPS AB O.N.
43.65 EUR−0.34%−0.15 EUR
Mua
00 EUR1.15B EUR74.530.60 EUR100
G7WGAMES WORKSHOP GRP LS-,05
112 EUR4.67%5 EUR
Sức mua mạnh
171.904K EUR3.529B EUR25.034.36 EUR2.643K
H9YHANSEYACHTS O.N.
3.01 EUR0.33%0.01 EUR
Theo dõi
00 EUR59.075M EUR−1.30 EUR
HASHASBRO INC. DL-,50
47.955 EUR−0.21%−0.100 EUR
Bán
00 EUR6.637B EUR35.911.37 EUR6.49K
KTAKNAUS AG INH O.N.
43.0 EUR9.14%3.6 EUR
Sức mua mạnh
31013.33K EUR425.468M EUR31.581.25 EUR4K
MTTMATTEL INC. DL 1
16.300 EUR1.12%0.180 EUR
Mua
4707.661K EUR5.819B EUR16.071.04 EUR33.9K
TIVTHOR IND. INC. DL-,10
72.06 EUR0.43%0.31 EUR
Bán
00 EUR3.857B EUR5.4013.40 EUR32K
TN2TECHNOGYM S.P.A.
8.165 EUR0.12%0.010 EUR
Sức mua mạnh
00 EUR1.651B EUR0.32 EUR
WI1WINNEBAGO IND. DL-,50
52.0 EUR0.00%0.0 EUR
Bán
00 EUR1.589B EUR6.059.44 EUR7.445K