Viễn thông không dây (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
380.900B
Giá trị vốn hóa thị trường
16.347K
Khối lượng
−0.46%
Thay đổi
−4.00%
Hiệu suất Tháng
+18.05%
Hiệu suất Năm
+17.06%
Hiệu suất YTD
           
1U1 1+1 AG INH O.N.
13.14-0.90%-0.12Bán Mạnh25328.502.364B6.442.063167.00
3AG1 SOFTBANK CORP.
10.04-0.54%-0.06Bán00.0048.017B15.270.6749581.00
BCZ TELUS CORP.
20.00-0.99%-0.20Bán00.0028.933B18.861.0790800.00
DIP KDDI CORP.
27.770.25%0.07Bán00.0060.730B13.102.1248829.00
O2D TELEFONICA DTLD HLDG NA
2.250.58%0.01Bán2.500K5632.506.660B18.410.12
RCIB ROGERS COMM.B CD 1,62478
44.201.38%0.60Mua00.0022.371B18.992.3023000.00
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG
5.960.51%0.03Mua00.003.931B7.260.8217856.00
TM5 T-MOBILE US INC.DL,-00001
143.04-0.63%-0.90Bán00.00178.643B115.471.2575000.00
VODI VODAFONE GROUP PLC
1.05-1.55%-0.02Bán194.572K204689.7428.991B14.970.07104000.00
Tải thêm