Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

68
Cổ phiếu
1235.020B
Giá trị vốn hóa thị trường
89
Khối lượng
−0.27%
Thay đổi
+2.17%
Hiệu suất Tháng
+14.09%
Hiệu suất Năm
+12.67%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0CGCHEGG INC. DL -,001
8.362 EUR−4.77%0970.705M EUR5.631.49 EUR430.76%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
0VDUNIVERSAL MUSIC GROUP EO1
23.90 EUR−0.42%043.753B EUR37.270.64 EUR59.86%2.12%Dịch vụ Thương mại
Mua
0WPWPP PLC LS-,10
8.54 EUR0.71%09.257B EUR15.050.57 EUR5.25%Dịch vụ Thương mại
Mua
2PPPAYPAL HDGS INC.DL-,0001
55.80 EUR1.14%12260.402B EUR17.003.28 EUR98.48%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
3D6AVEMIO AG INH O.N.
54.0 EUR0.00%0187.052M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
3V64VISA INC. CL. A DL -,0001
223.05 EUR−0.07%70451.918B EUR31.427.10 EUR12.14%0.76%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
42UENERSENSE INTERL. OYJ
5.20 EUR0.00%086.421M EUR−0.30 EUR−337.93%1.91%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
59RPERSOL HOLDINGS CO. LTD.
15.6 EUR1.30%03.569B EUR28.710.54 EUR−46.54%2.47%Dịch vụ Thương mại
Mua
5I2GATELEY (HLDGS) LS -,10
1.78 EUR2.30%0226.369M EUR16.170.11 EUR−13.79%5.73%Dịch vụ Thương mại
Mua
5K7JOHNSON SVC. LS-,10
1.53 EUR4.08%0651.011M EUR16.900.09 EUR1.79%Dịch vụ Thương mại
Mua
6S6FRP ADVISORY GRP LS-,001
1.24 EUR−0.80%0308.634M EUR20.440.06 EUR−13.66%3.82%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
6X8NISSHA CO. LTD.
10.5 EUR0.96%0528.644M EUR26.980.39 EUR−79.06%3.59%Dịch vụ Thương mại
Mua
74RK-BRO LINEN INC.
22.60 EUR0.00%0242.997M EUR37.270.61 EUR82.01%3.70%Dịch vụ Thương mại
Mua
75SSDM SE INH O.N.
4.32 EUR0.00%015.138M EUR2.05%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
7PK0INSPIRED PLC LS-,0125
0.860 EUR1.78%088.638M EUR−0.07 EUR7.95%3.53%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
A02ADWAYS INC.
3.38 EUR−0.59%0134.293M EUR9.250.37 EUR20.09%2.58%Dịch vụ Thương mại
A1OSALL FOR ONE GROUP NA O.N.
38.5 EUR−0.52%0194.298M EUR20.991.83 EUR−20.96%3.72%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AADAMADEUS FIRE AG
102.6 EUR−2.84%0595.822M EUR14.377.14 EUR11.01%4.32%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AB4ABM INDS INC. DL-,01
37.2 EUR−0.53%02.465B EUR11.503.24 EUR3.99%2.13%Dịch vụ Thương mại
Mua
ADN1ADESSO SE INH O.N.
106.0 EUR−1.85%0691.603M EUR57.041.86 EUR−74.83%0.61%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AKGANDERSONS INC.,THE
48.82 EUR2.01%01.647B EUR21.302.29 EUR−36.90%1.41%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
APMAD PEPPER MEDIA EO 0,05
2.34 EUR−1.68%050.487M EUR−0.02 EUR39.41%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AX8AVEX INC.
9.05 EUR0.00%0422.463M EUR17.050.53 EUR31.62%3.40%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BK1ARC DOCUMENT SOL. DL-,001
3.04 EUR0.00%0132.666M EUR12.150.25 EUR2.98%6.12%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BTABEGBIES TRAYNOR LS -,05
1.26 EUR−1.56%0207.33M EUR62.420.02 EUR1495.60%3.14%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BX1BBTS GROUP AB B SK 1
24.90 EUR−0.99%0489.212M EUR30.740.81 EUR−29.86%1.69%Dịch vụ Thương mại
COECOOR SVC MGMT HLDG SK 4
3.908 EUR−0.41%0374.878M EUR23.110.17 EUR−41.14%15.27%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
DENDENTSU GROUP INC.
27.6 EUR0.73%06.89B EUR35.420.78 EUR−73.29%3.73%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
DFTKDF DT.FORFAIT AG NA O.N.
2.06 EUR−1.90%024.964M EUR4.530.45 EUR−20.68%1.90%Dịch vụ Thương mại
DGRDT.GRUNDST.AUKT.AG
11.8 EUR−0.84%10019.2M EUR−0.47 EUR−127.51%5.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
DNPDAI NIPPON PRINTG
25.0 EUR−0.79%06.631B EUR8.073.10 EUR22.08%1.59%Dịch vụ Thương mại
Mua
ECFMOUNTAIN ALLIANCE NA O.N.
2.86 EUR5.93%020.519M EUR−0.38 EUR−182.51%0.00%Dịch vụ Thương mại
ESF0EUROFINS SCI.INH.EO 0,01
53.92 EUR−3.61%010.659B EUR23.632.28 EUR−47.23%1.81%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
EXJREADCREST CAPITAL AG O.N.
0.900 EUR−5.26%02.85M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
FRSFORIS AG
2.50 EUR0.00%012.05M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
G24SCOUT24 SE NA O.N.
65.44 EUR−1.18%04.773B EUR30.632.14 EUR98.17%1.53%Dịch vụ Thương mại
Mua
GLOGLOBAL PAYMENTS INC.
112.2 EUR−0.88%029.211B EUR40.812.75 EUR1466.88%0.84%Dịch vụ Thương mại
Mua
HA6HAIT.UT.INT.FIN.L. H YC 1
0.1010 EUR23.17%0839.685M EUR4.320.02 EUR35.44%13.06%Dịch vụ Thương mại
HAYHAYS PLC LS-,01
1.24 EUR1.64%02.025B EUR12.510.10 EUR134.47%2.59%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
IJUINTRUM AB SK-,02
5.580 EUR0.65%0681.546M EUR−3.97 EUR−282.50%30.01%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
KOWKNOWIT AB SK 5
10.86 EUR−0.55%0302.499M EUR13.720.79 EUR−45.58%5.49%Dịch vụ Thương mại
Bán
KS3KEYWORDS STUDIOS LS -,01
17.3 EUR−3.89%01.388B EUR41.600.42 EUR2.27%0.16%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
KWSKWS SAAT KGAA INH O.N.
53.5 EUR−1.11%01.769B EUR11.714.57 EUR37.67%1.49%Dịch vụ Thương mại
Mua
M4IMASTERCARD INC.A DL-,0001
377.6 EUR−0.79%0356.638B EUR38.609.78 EUR3.85%0.55%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MHLS+P GLOBAL INC. DL 1
348.2 EUR−1.92%0111.171B EUR52.496.63 EUR−48.20%0.95%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MLLMUELLER-LILA LOG. INH ON
5.15 EUR0.00%041.768M EUR10.890.47 EUR190.01%7.62%Dịch vụ Thương mại
N4GTHE NAGA GROUP AG NA O.N.
1.282 EUR3.89%067.832M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
NT5NTT DATA GROUP CORP.
13.2 EUR0.00%018.729B EUR21.130.62 EUR−17.78%1.05%Dịch vụ Thương mại
Mua
NWONEW WORK SE
101.6 EUR−1.55%0578.905M EUR15.036.76 EUR4.73%3.07%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
OBSORBIS SE INH O.N.
5.60 EUR−0.88%054.45M EUR21.710.26 EUR23.33%2.61%Dịch vụ Thương mại
PU11THE SOCIAL CHAIN AG NA ON
0.1352 EUR0.00%02.199M EUR−8.16 EUR−235.87%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
QSUSCSK CORP.
16.6 EUR1.22%05.18B EUR20.770.80 EUR8.37%1.99%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
RCFTELEPERFORMANCE INH.EO2,5
119.80 EUR−0.04%07.164B EUR11.0910.80 EUR23.27%3.20%Dịch vụ Thương mại
Mua
RDEBRELX PLC LS -,144397
31.95 EUR−0.50%060.664B EUR30.121.06 EUR31.66%2.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
RIRRICARDO PLC LS-,25
5.80 EUR0.87%0371.614M EUR−0.10 EUR−453.92%2.09%Dịch vụ Thương mại
Mua
RTCREALTECH AG O.N.
1.19 EUR−0.83%06.947M EUR−0.72 EUR−317.56%0.00%Dịch vụ Thương mại
S7MBSECURITAS AB B SK 1
7.154 EUR−0.58%04.118B EUR10.490.68 EUR−9.31%6.29%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
S8TSTHREE PLC LS -,01
4.260 EUR0.12%0570.929M EUR9.910.43 EUR78.08%4.31%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SAXSTROEER SE + CO. KGAA
41.98 EUR−2.73%02.364B EUR4.35%Dịch vụ Thương mại
Mua
SBXSYNBIOTIC SE NA O.N.
4.88 EUR−2.20%025.115M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SHFSNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.
33.3 EUR−1.19%0243.648M EUR76.890.43 EUR−0.09%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
SYZSYZYGY AG O.N.
3.90 EUR1.04%054.27M EUR−0.93 EUR−431.34%5.47%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
TGT11 88 0 SOLUTIONS AG
0.785 EUR−1.26%021.121M EUR−0.15 EUR−329.36%0.00%Dịch vụ Thương mại
TPXTOPPAN
23.8 EUR0.85%07.32B EUR21.781.09 EUR−59.26%1.23%Dịch vụ Thương mại
Mua
VRLNET DIGITAL AG INH O.N.
4.36 EUR0.00%06.404M EURDịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
WIG1SPORTTOTAL AG INH. O.N.
0.920 EUR−1.08%030.482M EUR−0.31 EUR32.47%0.00%Dịch vụ Thương mại
XSCSECOM CO. LTD
65.0 EUR0.78%014.221B EUR22.052.95 EUR−2.05%1.80%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
YB3SHIN NIPPON BIOMED.LAB.
12.0 EUR0.00%0516.316M EUR14.330.84 EUR−31.52%2.56%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh