Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

60
Cổ phiếu
1258.518B
Giá trị vốn hóa thị trường
78
Khối lượng
+0.04%
Thay đổi
+5.86%
Hiệu suất Tháng
+14.86%
Hiệu suất Năm
+17.76%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị10.025B EUR3.44%−2.15%06
In ấn thương mại /Theo mẫu16.027B EUR1.44%−2.27%06
Xuất bản / Dịch vụ Tài chính122.503B EUR0.86%−1.13%01
Dịch vụ thương mại hỗn hợp1.103T EUR0.88%+0.28%17941
Dịch vụ nhân sự10.575B EUR8.65%+0.48%126