Truyền thông (Khu vực)

27
Cổ phiếu
945.660B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.859K
Khối lượng
+0.18%
Thay đổi
+6.58%
Hiệu suất Tháng
−3.52%
Hiệu suất Năm
−0.25%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1U11+1 AG INH O.N.
16.80 EUR5.00%1202.926B EUR8.501.98 EUR−3.62%0.30%Truyền thông
Mua
3AG1SOFTBANK CORP.
10.915 EUR−0.41%052.465B EUR14.890.73 EUR0.57%4.90%Truyền thông
Theo dõi
ATPATN INTL INC. DL-,01
31.6 EUR−0.63%0483.873M EUR−0.76 EUR55.81%2.42%Truyền thông
Mua
BACVERIZON COMMUNICATIONS
31.350 EUR−0.68%1.525K131.291B EUR6.844.58 EUR−3.57%7.84%Truyền thông
Theo dõi
CYTHLUMEN TECHNOLOGIES DL 1
1.435 EUR−4.97%01.428B EUR−9.97 EUR−639.40%16.56%Truyền thông
Bán
DIPKDDI CORP.
29.70 EUR0.10%065.43B EUR15.331.94 EUR−8.73%2.87%Truyền thông
Mua
DTEDT.TELEKOM AG NA
20.530 EUR−0.24%10.914K102.248B EUR5.243.92 EUR186.50%3.40%Truyền thông
Sức mua mạnh
E3BEUTELSAT COMMS EO 1
5.530 EUR−0.63%01.367B EUR4.371.27 EUR36.20%16.91%Truyền thông
Theo dõi
E4CECOTEL COMMUNICATION AG
16.90 EUR0.00%059.845M EUR0.9917.15 EUR258.79%4.81%Truyền thông
Sức mua mạnh
FNTNFREENET AG
22.46 EUR−0.97%7702.666B EUR40.600.55 EUR−59.16%7.49%Truyền thông
Sức mua mạnh
FTEORANGE INH. EO 4
11.122 EUR−0.61%54029.498B EUR18.530.60 EUR58.46%6.31%Truyền thông
Mua
I6IINTERNET INITIATIVE JAPAN
14.9 EUR−1.32%02.721B EUR23.580.63 EUR−1.44%1.23%Truyền thông
Sức mua mạnh
MV91AMERICA MOVIL B
0.795 EUR−0.63%30051.919B EUR10.630.07 EUR19.89%4.42%Truyền thông
Mua
NCYDTELE2 AB B SK -,625
7.222 EUR3.53%04.948B EUR16.140.45 EUR−36.75%7.89%Truyền thông
Mua
NTTNIPPON TEL. TEL.
1.1765 EUR5.80%1K98.177B EUR13.110.09 EUR−5.76%2.65%Truyền thông
Mua
O2DTELEFONICA DTLD HLDG NA
1.7890 EUR1.25%69.6K5.269B EUR22.940.08 EUR−29.28%10.16%Truyền thông
Bán
SFTSOFTBANK GROUP CORP.
39.225 EUR0.41%79347.653B EUR6.136.40 EUR0.71%Truyền thông
Mua
SMASMARTONE TEL.HLDGS HD-,10
0.488 EUR0.00%0545.504M EUR17.160.03 EUR−34.28%7.30%Truyền thông
Theo dõi
SOBAAT + T INC. DL 1
14.450 EUR0.28%660101.434B EUR−1.20 EUR−146.24%7.34%Truyền thông
Theo dõi
TA1TELEKOM AUSTRIA AG
6.47 EUR−17.58%04.33B EUR6.740.96 EUR22.97%4.91%Truyền thông
Mua
TEQTELENOR ASA NK 6
10.745 EUR1.03%70015.018B EUR27.100.40 EUR−47.12%7.53%Truyền thông
Theo dõi
TLSTELIA COMPANY AB SK 3,20
1.9885 EUR2.98%07.595B EUR−0.34 EUR−388.17%8.65%Truyền thông
Theo dõi
TM5T-MOBILE US INC.DL,-00001
131.16 EUR−1.72%97153.84B EUR28.444.61 EUR252.89%0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
TNE5TELEFONICA INH. EO 1
4.040 EUR−0.37%77323.243B EUR13.710.29 EUR436.61%6.01%Truyền thông
Mua
TQITELECOM ITALIA
0.3195 EUR−0.37%166.9B EUR−0.15 EUR0.00%Truyền thông
Theo dõi
TQIRTELECOM ITALIA RNC
0.3200 EUR1.81%20K6.9B EUR−0.15 EUR0.00%Truyền thông
Theo dõi
VODIVODAFONE GROUP PLC
0.9405 EUR0.53%23.8K25.306B EUR2.220.42 EUR18909.41%9.66%Truyền thông
Mua