Truyền thông (Khu vực)

204
Cổ phiếu
8366.924B
Giá trị vốn hóa thị trường
82.810K
Khối lượng
+0.37%
Thay đổi
−0.62%
Hiệu suất Tháng
+8.23%
Hiệu suất Năm
+5.74%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
0YW ARTERIA NETWORKS CORP.
13.600.74%0.10Mua0696.866M15.830.85755.00Chuyên ngành viễn thông
0YW ARTERIA NETWORKS CORP.
13.600.00%0.00Mua0696.866M15.950.85755.00Chuyên ngành viễn thông
0YW ARTERIA NETWORKS CORP.
14.300.00%0.00Mua0696.866M16.770.85755.00Chuyên ngành viễn thông
1U1 1+1 AG INH O.N.
25.020.72%0.18Mua04.417B17.981.393191.00Chuyên ngành viễn thông
1U1 1+1 AG INH O.N.
25.161.29%0.32Bán224.417B17.981.393191.00Chuyên ngành viễn thông
1U1 1+1 AG INH O.N.
24.820.65%0.16Bán04.417B17.851.393191.00Chuyên ngành viễn thông
1U1 1+1 AG INH O.N.
24.74-0.48%-0.12Bán04.417B18.001.393191.00Chuyên ngành viễn thông
1U1 1+1 AG INH O.N.
25.180.48%0.12Bán54.881K4.417B18.141.393191.00Chuyên ngành viễn thông
1U1 1+1 AG INH O.N.
25.02-0.24%-0.06Mua04.417B18.161.393191.00Chuyên ngành viễn thông
1U1 1+1 AG INH O.N.
24.820.65%0.16Bán04.417B17.851.393191.00Chuyên ngành viễn thông
3AG1 SOFTBANK CORP.
11.150.00%0.00Mua052.596B14.110.8047313.00Viễn thông
3AG1 SOFTBANK CORP.
11.251.12%0.12Sức mua mạnh052.596B14.080.8047313.00Viễn thông
3AG1 SOFTBANK CORP.
11.040.18%0.02Mua052.596B13.940.8047313.00Viễn thông
3AG1 SOFTBANK CORP. REGISTERED SHARES O.N.
11.130.13%0.01Mua1.000K52.596B14.060.8047313.00Viễn thông
3AG1 SOFTBANK CORP.
11.461.82%0.20Sức mua mạnh052.596B14.240.8047313.00Viễn thông
8L8C LIBERTY BROADBAND C
148.000.00%0.00Mua028.038B70.162.121971.00Viễn thông không dây
8L8C LIBERTY BROADBAND C
150.001.35%2.00Sức mua mạnh028.038B70.162.121971.00Viễn thông không dây
8L8C LIBERTY BROADBAND C
149.001.36%2.00Mua528.038B69.692.121971.00Viễn thông không dây
8L8C 8L8C
149.000.68%1.00Mua028.038B70.162.121971.00Viễn thông không dây
8L8C LIBERTY BROADBAND C
148.000.00%0.00Mua028.038B70.162.121971.00Viễn thông không dây
8L8C LIBERTY BROADBAND C
148.000.00%0.00Mua028.038B70.162.121971.00Viễn thông không dây
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
47.54-0.42%-0.20Mua0196.942B11.734.07132200.00Viễn thông
BAC VERIZON COMMUNICATIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,10
47.40-0.42%-0.20Bán105196.942B11.704.07132200.00Viễn thông
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
47.450.04%0.02Bán6.521K196.942B11.664.07132200.00Viễn thông
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
47.540.11%0.05Mua0196.942B11.674.07132200.00Viễn thông
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
47.530.11%0.05Mua0196.942B11.674.07132200.00Viễn thông
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
47.570.48%0.22Mua178196.942B11.644.07132200.00Viễn thông
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
47.55-0.11%-0.05Mua0196.942B11.704.07132200.00Viễn thông
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
47.28-0.20%-0.10Bán0196.942B11.644.07132200.00Viễn thông
BTQ BT GROUP PLC LS 0.05
2.100.00%0.00Bán021.102B12.250.17Viễn thông
BTQ BT GROUP PLC LS 0.05
2.152.87%0.06Mua021.102B12.190.17Viễn thông
BTQ BT GROUP PLC LS 0.05
2.100.00%0.00Bán52121.102B12.250.17Viễn thông
BTQ BT GROUP PLC REGISTERED SHARES LS 0,05
2.161.41%0.03Bán021.102B12.430.17Viễn thông
BTQ BT GROUP PLC LS 0.05
2.100.00%0.00Bán021.102B12.250.17Viễn thông
BTQ BT GROUP PLC LS 0.05
2.151.42%0.03Mua021.102B12.370.17Viễn thông
BTQ BT GROUP PLC LS 0.05
2.151.42%0.03Mua021.102B12.370.17Viễn thông
BTQ BT GROUP PLC LS 0.05
2.151.90%0.04Mua34.272K21.102B12.310.17Viễn thông
CP9 CYFROWY POLSAT SA ZY -,04
7.072.69%0.18Sức mua mạnh04.658B15.130.45Viễn thông
CP9 CYFROWY POLSAT SA ZY -,04
7.072.69%0.18Sức mua mạnh04.658B15.130.45Viễn thông
CP9 CYFROWY POLSAT SA ZY -,04
7.072.10%0.14Sức mua mạnh04.658B15.220.45Viễn thông
CP9 CYFROWY POLSAT S.A. INHABER-AKTIEN ZY -,04
6.710.22%0.01Mua04.658B14.720.45Viễn thông
CYTH CYTH
10.61-0.52%-0.06Sức bán mạnh011.869B-0.8439000.00Chuyên ngành viễn thông
CYTH LUMEN TECHNOLOGIES DL 1
10.68-1.57%-0.17Bán1.359K11.869B-0.8439000.00Chuyên ngành viễn thông
CYTH LUMEN TECHNOLOGIES DL 1
10.71-1.38%-0.15Sức bán mạnh011.869B-0.8439000.00Chuyên ngành viễn thông
CYTH LUMEN TECHNOLOGIES DL 1
10.83-0.18%-0.02Bán011.869B-0.8439000.00Chuyên ngành viễn thông
CYTH LUMEN TECHNOLOGIES DL 1
10.60-0.75%-0.08Sức bán mạnh011.869B-0.8439000.00Chuyên ngành viễn thông
CYTH LUMEN TECHNOLOGIES DL 1
10.70-0.14%-0.01Bán2.854K11.869B-0.8439000.00Chuyên ngành viễn thông
DIP KDDI CORP.
26.550.04%0.01Mua060.364B12.142.1947320.00Viễn thông không dây
DIP KDDI CORP. REGISTERED SHARES O.N.
26.330.00%0.00Mua060.364B12.042.1947320.00Viễn thông không dây
DIP KDDI CORP.
26.330.04%0.01Bán060.364B12.042.1947320.00Viễn thông không dây
DIP KDDI CORP.
26.78-0.00%-0.00Mua060.364B12.252.1947320.00Viễn thông không dây
DIP KDDI CORP.
26.340.19%0.05Mua060.364B12.032.1947320.00Viễn thông không dây
DTE DT.TELEKOM AG NA
17.911.22%0.22Mua14.479K83.817B20.090.88226291.00Viễn thông
DTE DT.TELEKOM AG NA
17.850.71%0.13Bán117.291K83.817B20.120.88226291.00Viễn thông
DTE DT.TELEKOM AG NA
17.841.10%0.19Mua65183.817B20.030.88226291.00Viễn thông
DTE DT.TELEKOM AG NA
17.881.21%0.21Mua6.462M83.817B20.060.88226291.00Viễn thông
DTE DT.TELEKOM AG NA
17.921.23%0.22Mua5.834K83.817B20.100.88226291.00Viễn thông
DTE DT.TELEKOM AG NA
17.80-0.38%-0.07Bán3583.817B20.280.88226291.00Viễn thông
DTE DT.TELEKOM AG NA
17.871.10%0.19Mua10083.817B20.070.88226291.00Viễn thông
DTE DT.TELEKOM AG NA
17.71-1.36%-0.24Bán11583.817B20.380.88226291.00Viễn thông
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG
19.5012.07%2.10Sức mua mạnh068.796M33.340.52271.00Chuyên ngành viễn thông
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG
18.8011.24%1.90Mua068.796M32.380.52271.00Chuyên ngành viễn thông
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
18.904.42%0.80Mua5068.796M34.680.52271.00Chuyên ngành viễn thông
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG
19.401.57%0.30Mua068.796M36.600.52271.00Chuyên ngành viễn thông
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG
19.5012.07%2.10Sức mua mạnh068.796M33.340.52271.00Chuyên ngành viễn thông
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG
19.109.77%1.70Sức mua mạnh068.796M33.340.52271.00Chuyên ngành viễn thông
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG
19.30-1.53%-0.30Mua1.631K68.796M37.560.52271.00Chuyên ngành viễn thông
FNTN FREENET AG NA O.N.
20.050.60%0.12Mua1.574K2.490B11.831.684004.00Chuyên ngành viễn thông
FNTN FREENET AG NA O.N.
20.191.38%0.28Mua1002.490B11.831.684004.00Chuyên ngành viễn thông
FNTN FREENET AG NA O.N.
19.92-0.42%-0.08Bán02.490B11.881.684004.00Chuyên ngành viễn thông
FNTN FREENET AG NA O.N.
20.131.10%0.22Mua02.490B11.821.684004.00Chuyên ngành viễn thông
FNTN FREENET AG NA O.N.
19.980.30%0.06Theo dõi702.490B11.831.684004.00Chuyên ngành viễn thông
FNTN FREENET AG NAMENS-AKTIEN O.N.
20.211.46%0.29Mua5.799K2.490B11.831.684004.00Chuyên ngành viễn thông
FNTN FREENET AG NA O.N.
19.91-0.25%-0.05Bán02.490B11.851.684004.00Chuyên ngành viễn thông
FNTN FREENET AG NA O.N.
20.271.83%0.36Mua519.740K2.490B11.821.684004.00Chuyên ngành viễn thông
FTE ORANGE INH. EO 4
9.48-0.43%-0.04Bán50025.157B5.391.81Viễn thông
FTE ORANGE INH. EO 4
9.530.23%0.02Bán50825.157B5.381.81Viễn thông
FTE ORANGE INH. EO 4
9.580.42%0.04Bán20025.157B5.401.81Viễn thông
FTE ORANGE INH. EO 4
9.48-0.03%-0.00Bán025.157B5.371.81Viễn thông
FTE ORANGE INH. EO 4
9.530.57%0.05Bán5.393K25.157B5.371.81Viễn thông
FTE ORANGE INH. EO 4
9.530.44%0.04Bán1.140K25.157B5.371.81Viễn thông
FTE ORANGE INH. EO 4
9.490.15%0.01Bán33025.157B5.371.81Viễn thông
FTE ORANGE INH. EO 4
9.46-0.31%-0.03Bán025.157B5.371.81Viễn thông
FVM FORVAL TELECOM
2.700.75%0.02Mua046.082M12.740.21349.00Viễn thông không dây
I6I INTERNET INITIATIVE JAPAN
27.000.00%0.00Mua02.456B32.730.833805.00Viễn thông
MSPA ITISSALAT AL-MA. INH.DH 6
12.650.00%0.00Mua011.229B22.340.57Viễn thông
MSPA ITISSALAT AL-MAGHRIB (MAROC T)ACTIONS AU PORTEUR DH 6
13.35-1.11%-0.15Mua011.229B23.840.57Viễn thông
MSPA ITISSALAT AL-MA. INH.DH 6
12.15-1.22%-0.15Sức bán mạnh011.229B21.720.57Viễn thông
MSPA ITISSALAT AL-MA. INH.DH 6
12.15-1.22%-0.15Sức bán mạnh011.229B21.720.57Viễn thông
MV9 AMERICA MOVIL S.A.B. DE C.V. REGISTERED SHARES L O.N.
0.633.28%0.02Sức mua mạnh044.560B9.500.06186851.00Viễn thông không dây
NCYD TELE2 AB B SK -,625
12.350.24%0.03Sức mua mạnh08.509B11.861.094528.00Viễn thông
NCYD TELE2 AB B SK -,625
12.360.57%0.07Sức mua mạnh08.509B11.831.094528.00Viễn thông
NCYD TELE2 AB NAMN-AKTIER B SK -,625
12.400.32%0.04Mua08.509B11.901.094528.00Viễn thông
NCYD TELE2 AB B SK -,625
12.440.77%0.10Sức mua mạnh08.509B11.881.094528.00Viễn thông
NCYD TELE2 AB B SK -,625
12.360.20%0.03Sức mua mạnh08.509B11.871.094528.00Viễn thông
NTT NIPPON TEL. TEL.
21.960.05%0.01Mua079.140B11.521.91324667.00Viễn thông
NTT NIPPON TEL. TEL.
22.240.95%0.21Sức mua mạnh1.884K79.140B11.561.91324667.00Viễn thông
NTT NIPPON TEL. TEL.
21.830.14%0.03Mua079.140B11.441.91324667.00Viễn thông
NTT NIPPON TEL. TEL.
22.060.00%0.00Mua079.140B11.581.91324667.00Viễn thông
NTT NIPPON TEL. AND TEL. CORP. REGISTERED SHARES O.N.
21.910.37%0.08Mua25079.140B11.461.91324667.00Viễn thông
O2D TELEFONICA DTLD HLDG NA
2.470.61%0.01Mua2.415M7.297B22.240.11Viễn thông không dây
O2D TELEFONICA DTLD HLDG NA
2.44-0.73%-0.02Mua07.297B22.240.11Viễn thông không dây
O2D TELEFONICA DTLD HLDG NA
2.460.24%0.01Mua3507.297B22.240.11Viễn thông không dây
O2D TELEFONICA DTLD HLDG NA
2.460.74%0.02Mua23.500K7.297B22.120.11Viễn thông không dây
O2D TELEFONICA DEUTSCHLAND HLDG AGNAMENS-AKTIEN O.N.
2.460.74%0.02Mua36.500K7.297B22.090.11Viễn thông không dây
O2D TELEFONICA DTLD HLDG NA
2.450.66%0.02Mua07.297B22.100.11Viễn thông không dây
O2D TELEFONICA DTLD HLDG NA
2.440.00%0.00Mua07.297B22.120.11Viễn thông không dây
O2D TELEFONICA DTLD HLDG NA
2.480.89%0.02Sức mua mạnh1.100K7.297B22.300.11Viễn thông không dây
OCU OKINAWA CELL.TEL.
39.450.14%0.06Mua01.052B13.172.99384.00Viễn thông không dây
OCU OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO. REGISTERED SHARES O.N.
39.400.00%0.00Mua01.052B13.182.99384.00Viễn thông không dây
SFT SOFTBANK GROUP CORP.
55.75-2.19%-1.25Bán5.240K95.625B3.0520.4058786.00Chuyên ngành viễn thông
SFT SOFTBANK GROUP CORP. REGISTERED SHARES O.N.
55.27-3.20%-1.83Bán2.438K95.625B3.0520.4058786.00Chuyên ngành viễn thông
SFT SOFTBANK GROUP CORP.
55.49-2.63%-1.50Bán1595.625B3.0520.4058786.00Chuyên ngành viễn thông
SFT SOFTBANK GROUP CORP.
56.650.73%0.41Bán3095.625B3.0120.4058786.00Chuyên ngành viễn thông
SFT SOFTBANK GROUP CORP.
56.730.85%0.48Bán095.625B3.0120.4058786.00Chuyên ngành viễn thông
SFT SOFTBANK GROUP CORP.
56.721.20%0.67Bán095.625B3.0020.4058786.00Chuyên ngành viễn thông
SFT SOFTBANK GROUP CORP.
56.730.85%0.48Bán095.625B3.0120.4058786.00Chuyên ngành viễn thông
SH9 SHENANDOAH TELECOMMUNI. CO. REGISTERED SHARES O.N.
44.800.90%0.40Mua02.244B15.842.811139.00Viễn thông
SH9 SHENANDOAH TELECOM.CO.
44.401.83%0.80Mua02.244B15.552.811139.00Viễn thông
SH9 SHENANDOAH TELECOM.CO.
44.80-0.00%-0.0002.244B15.982.811139.00Viễn thông
SH9 SHENANDOAH TELECOM.CO.
45.000.90%0.4002.244B15.912.811139.00Viễn thông
SIT4 SINGAPORE TELE. SD-,15
1.400.40%0.01Bán023.255B65.010.02Viễn thông
SIT4 SINGAPORE TELE. SD-,15
1.410.00%0.00Bán023.255B65.760.02Viễn thông
SIT4 S'PORE TELECOMMUNICATIONS LTD.REGISTERED SHARES SD -,15
1.390.14%0.00Bán023.255B65.060.02Viễn thông
SIT4 SINGAPORE TELE. SD-,15
1.41-0.50%-0.01Sức bán mạnh023.255B66.060.02Viễn thông
SIT4 SINGAPORE TELE. SD-,15
1.400.21%0.00Bán023.255B65.310.02Viễn thông
SIT4 SINGAPORE TELE. SD-,15
1.390.40%0.01Bán023.255B64.730.02Viễn thông
SIT4 SINGAPORE TELE. SD-,15
1.400.40%0.01Bán023.255B65.010.02Viễn thông
SOBA AT + T INC. DL 1
23.911.01%0.24Bán400170.039B-0.26230000.00Viễn thông
SOBA AT + T INC. DL 1
23.740.61%0.15Bán0170.039B-0.26230000.00Viễn thông
SOBA AT + T INC. DL 1
23.890.87%0.20Bán1.358K170.039B-0.26230000.00Viễn thông
SOBA AT + T INC. DL 1
23.950.65%0.15Bán4.227K170.039B-0.26230000.00Viễn thông
SOBA AT + T INC. DL 1
23.700.40%0.10Bán0170.039B-0.26230000.00Viễn thông
SOBA AT + T INC. DL 1
23.880.63%0.15Sức bán mạnh24.410K170.039B-0.26230000.00Viễn thông
SOBA AT + T INC. DL 1
23.820.68%0.16Bán10170.039B-0.26230000.00Viễn thông
SOBA AT + T INC. DL 1
23.741.00%0.24Bán0170.039B-0.26230000.00Viễn thông
SWC SHAW COMM. N-VTG B
24.540.66%0.16Sức mua mạnh012.267B20.241.219500.00Viễn thông
SWC SHAW COMM. N-VTG B
24.670.45%0.11Sức mua mạnh012.267B20.391.219500.00Viễn thông
SWC SHAW COMM. N-VTG B
24.530.41%0.10Sức mua mạnh012.267B20.281.219500.00Viễn thông
SWC SHAW COMM. N-VTG B
24.670.28%0.07Sức mua mạnh012.267B20.421.219500.00Viễn thông
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG
7.21-1.64%-0.12Bán04.788B11.940.6117949.00Viễn thông
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG
7.230.28%0.02Mua04.788B11.740.6117949.00Viễn thông
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG
7.230.28%0.02Bán204.788B11.740.6117949.00Viễn thông
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG
7.180.28%0.02Mua04.788B11.660.6117949.00Viễn thông
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG
7.200.14%0.01Bán04.788B11.710.6117949.00Viễn thông
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG INHABER-AKTIEN O.N.
7.19-0.69%-0.05Bán04.788B11.790.6117949.00Viễn thông
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG
7.21-1.64%-0.12Bán04.788B11.940.6117949.00Viễn thông
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG
7.21-1.64%-0.12Bán04.788B11.940.6117949.00Viễn thông
TC1 TELE COLUMBUS AG NA O.N.
3.310.76%0.03Sức mua mạnh0912.677M-1.56Chuyên ngành viễn thông
TC1 TELE COLUMBUS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
3.310.00%0.00Mua0912.677M-1.56Chuyên ngành viễn thông
Tải thêm