Truyền thông (Khu vực)

89
Cổ phiếu
3431.303B
Giá trị vốn hóa thị trường
228.660K
Khối lượng
+0.81%
Thay đổi
−0.54%
Hiệu suất Tháng
+11.18%
Hiệu suất Năm
−0.51%
Hiệu suất YTD
           
0YW ARTERIA NETWORKS CORP.
15.100.00%0.00Mua0762.848M18.920.84699.00Chuyên ngành viễn thông
2S7 SPRINT CORP. SR.1 DL-,01
4.40-1.03%-0.05017.841B-0.6128500.00Viễn thông không dây
3AG1 SOFTBANK CORP.
11.800.00%0.00Bán057.322B15.180.8223059.00Viễn thông
3AG1 SOFTBANK CORP. REGISTERED SHARES O.N.
11.800.00%0.00Bán057.322B15.180.8223059.00Viễn thông
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
54.000.52%0.28Bán1.573K224.141B15.453.57144500.00Viễn thông
BAC VERIZON COMMUNICATIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,10
53.930.99%0.53Bán124224.141B15.453.57144500.00Viễn thông
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
54.071.79%0.95Bán340224.141B15.453.57144500.00Viễn thông
BTQ BT GROUP PLC REGISTERED SHARES LS 0,05
2.150.28%0.01Bán021.351B8.390.25106700.00Viễn thông
BTQ BT GROUP PLC LS 0.05
2.15-3.58%-0.08Sức bán mạnh87.143K21.351B8.390.25106700.00Viễn thông
BTQ BT GROUP PLC LS 0.05
2.160.84%0.02Bán23.760K21.351B8.390.25106700.00Viễn thông
CYT CENTURYLINK INC. DL 1
12.582.73%0.33Sức mua mạnh013.816B-6.7945000.00Chuyên ngành viễn thông
CYT CENTURYLINK INC. REGISTERED SHARES DL 1
12.643.54%0.43Mua9.533K13.816B-6.7945000.00Chuyên ngành viễn thông
CYT CENTURYLINK INC. DL 1
12.551.59%0.20Mua013.816B-6.7945000.00Chuyên ngành viễn thông
DIP KDDI CORP. REGISTERED SHARES O.N.
26.600.00%0.00Mua062.031B12.382.2441996.00Viễn thông không dây
DIP KDDI CORP.
26.000.00%0.00Bán062.031B12.382.2441996.00Viễn thông không dây
DRI 1+1 DRILLISCH AG O.N.
22.66-2.07%-0.48Bán436.590K3.994B10.152.233150.00Chuyên ngành viễn thông
DRI 1+1 DRILLISCH AG O.N.
22.70-2.49%-0.58Bán5.855K3.994B10.152.233150.00Chuyên ngành viễn thông
DRI 1&1 DRILLISCH AG INHABER-AKTIEN O.N.
22.86-1.55%-0.36Bán4.306K3.994B10.152.233150.00Chuyên ngành viễn thông
DTE DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N.
14.69-0.12%-0.02Bán49.357K69.619B25.030.59215675.00Viễn thông
DTE DT.TELEKOM AG NA
14.68-0.04%-0.01Bán16.898K69.619B25.030.59215675.00Viễn thông
DTE DT.TELEKOM AG NA
14.68-0.11%-0.02Bán9.931M69.619B25.030.59215675.00Viễn thông
DTEA DEUTSCHE TELEKOM ADR 1
14.700.68%0.10Bán069.481B24.780.60215675.00Viễn thông
DTEA DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN(SP.ADRS)/1 O.N.
14.600.00%0.00Bán069.481B24.780.60215675.00Viễn thông
DTEA DEUTSCHE TELEKOM ADR 1
14.700.00%0.00Bán4069.481B24.780.60215675.00Viễn thông
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG
6.801.49%0.10Mua2.000K23.868M-0.01264.00Chuyên ngành viễn thông
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG
6.60-0.75%-0.05Mua023.868M-0.01264.00Chuyên ngành viễn thông
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
6.650.76%0.05Mua15023.868M-0.01264.00Chuyên ngành viễn thông
EU4 EUSKALTEL S.A. EO 3
8.392.32%0.19Bán01.499B26.360.32697.00Chuyên ngành viễn thông
EU4 EUSKALTEL S.A. ACCIONES PORTEUR EO 3
8.321.84%0.15Bán01.499B26.360.32697.00Chuyên ngành viễn thông
FNTN FREENET AG NA O.N.
20.11-1.18%-0.24Bán6.280K2.578B10.601.904183.00Chuyên ngành viễn thông
FNTN FREENET AG NAMENS-AKTIEN O.N.
20.18-0.59%-0.12Bán17.528K2.578B10.601.904183.00Chuyên ngành viễn thông
FNTN FREENET AG NA O.N.
20.13-0.59%-0.12Bán530.027K2.578B10.601.904183.00Chuyên ngành viễn thông
FTE ORANGE S.A. ACTIONS PORT. EO 4
13.011.05%0.14Bán034.566B15.690.83150711.00Viễn thông
FTE ORANGE INH. EO 4
13.030.58%0.07Bán37.309K34.566B15.690.83150711.00Viễn thông
FTE ORANGE INH. EO 4
13.011.32%0.17Bán15.066K34.566B15.690.83150711.00Viễn thông
FTE1 ORANGE S.A. ADR EO 4
13.0018.18%2.00Sức bán mạnh10034.717B15.320.83150711.00Viễn thông
FTE1 ORANGE S.A. ADR EO 4
12.900.78%0.10Bán034.717B15.320.83150711.00Viễn thông
FTE1 ORANGE S.A. ACT.NOM. (SP. ADRS) EO 4
12.901.57%0.20Bán034.717B15.320.83150711.00Viễn thông
FVM FORVAL TELECOM
3.680.55%0.02Mua064.047M11.860.34321.00Chuyên ngành viễn thông
KPN KON. KPN NV EO-04
2.66-0.00%-0.00Bán011.549B42.870.0612431.00Viễn thông
KPN KON. KPN NV EO-04
2.720.89%0.02Mua011.549B42.870.0612431.00Viễn thông
KPN KON. KPN N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,04
2.750.99%0.03Mua011.549B42.870.0612431.00Viễn thông
MCN NTT DOCOMO INC.
25.200.80%0.20Mua2082.242B16.541.5726564.00Viễn thông không dây
MCN NTT DOCOMO INC. REGISTERED SHARES O.N.
24.800.00%0.00Bán082.242B16.541.5726564.00Viễn thông không dây
NFN NFON AG INH O.N.
11.201.34%0.15Mua8.931K168.683M-0.59245.00Chuyên ngành viễn thông
NFN NFON AG INHABER-AKTIEN O.N.
11.232.95%0.32Mua0168.683M-0.59245.00Chuyên ngành viễn thông
NFN NFON AG INH O.N.
10.960.55%0.06Sức mua mạnh0168.683M-0.59245.00Chuyên ngành viễn thông
NTT NIPPON TEL. AND TEL. CORP. REGISTERED SHARES O.N.
22.830.53%0.12Bán084.175B12.771.88303351.00Viễn thông
NTT NIPPON TEL. TEL.
23.20-0.17%-0.04Sức mua mạnh1.695K84.175B12.771.88303351.00Viễn thông
O2D TELEFONICA DTLD HLDG NA
2.72-0.07%-0.00Mua21.230K8.129B-0.108868.00Viễn thông không dây
O2D TELEFONICA DTLD HLDG NA
2.730.11%0.00Mua4.449M8.129B-0.108868.00Viễn thông không dây
O2D TELEFONICA DEUTSCHLAND HLDG AGNAMENS-AKTIEN O.N.
2.71-0.22%-0.01Mua20.700K8.129B-0.108868.00Viễn thông không dây
QSC QSC AG NA O.N.
1.230.33%0.00Mua20.405K149.006M1.420.851282.00Chuyên ngành viễn thông
QSC QSC AG NA O.N.
1.20-2.60%-0.03Mua159.611K149.006M1.420.851282.00Chuyên ngành viễn thông
QSC QSC AG NAMENS-AKTIEN O.N.
1.23-0.65%-0.01Mua23.998K149.006M1.420.851282.00Chuyên ngành viễn thông
SFT SOFTBANK GROUP CORP. REGISTERED SHARES O.N.
39.92-0.25%-0.10Mua51582.704B10.913.8076866.00Chuyên ngành viễn thông
SFT SOFTBANK GROUP CORP.
39.90-0.40%-0.16Mua1.619K82.704B10.913.8076866.00Chuyên ngành viễn thông
SOBA AT + T INC. DL 1
34.551.17%0.40Bán6.651K252.696B17.182.06268000.00Viễn thông
SOBA AT + T INC. DL 1
34.521.08%0.37Bán2.088K252.696B17.182.06268000.00Viễn thông
SOBA AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1
34.491.19%0.41Bán50252.696B17.182.06268000.00Viễn thông
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG INHABER-AKTIEN O.N.
7.271.96%0.14Mua04.835B14.470.5018705.00Viễn thông
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG
7.271.54%0.11Mua04.835B14.470.5018705.00Viễn thông
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG
7.241.54%0.11Mua04.835B14.470.5018705.00Viễn thông
TC1 TELE COLUMBUS AG NA O.N.
2.80-1.20%-0.03Mua1.500K356.391M-1.41Chuyên ngành viễn thông
TC1 TELE COLUMBUS AG NA O.N.
2.79-1.62%-0.05Mua261.223K356.391M-1.41Chuyên ngành viễn thông
TC1 TELE COLUMBUS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
2.81-1.61%-0.05Bán7.015K356.391M-1.41Chuyên ngành viễn thông
TCLA TIM PARTICIP.PFD ADR/5 ON
17.902.29%0.40Mua08.714B11.301.629661.00Viễn thông không dây
TCLA TIM PARTICIPACOES S.A. REG. PFD SHS(SP.ADRS)/5 O.N.
17.700.57%0.10Mua08.714B11.301.629661.00Viễn thông không dây
TNE2 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1
6.051.68%0.10Bán031.536B18.360.34120138.00Chuyên ngành viễn thông
TNE2 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1
6.150.82%0.05Bán031.536B18.360.34120138.00Chuyên ngành viễn thông
TNE2 TELEFONICA S.A. ACC. NOM. (SPONS.ADRS) 1/EO 1
6.101.67%0.10Bán031.536B18.360.34120138.00Chuyên ngành viễn thông
TNE5 TELEFONICA INH. EO 1
6.171.08%0.07Bán145.643K31.460B18.800.33120138.00Chuyên ngành viễn thông
TNE5 TELEFONICA INH. EO 1
6.151.07%0.06Bán3.215K31.460B18.800.33120138.00Chuyên ngành viễn thông
TNE5 TELEFONICA S.A. ACCIONES PORT. EO 1
6.151.13%0.07Bán7.327K31.460B18.800.33120138.00Chuyên ngành viễn thông
TQI TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI NOM. O.N.
0.521.61%0.01Bán136.400K10.793B34.850.0157901.00Chuyên ngành viễn thông
TQI TELECOM ITALIA
0.530.25%0.00Bán15.421K10.793B34.850.0157901.00Chuyên ngành viễn thông
TQI TELECOM ITALIA
0.512.72%0.01Bán10010.793B34.850.0157901.00Chuyên ngành viễn thông
TQIR TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI PORT.RISP.NON CNV. O.N.
0.501.16%0.01Bán010.534B34.010.0157901.00Chuyên ngành viễn thông
TQIR TELECOM ITALIA RNC
0.51-3.47%-0.02Bán76710.534B34.010.0157901.00Chuyên ngành viễn thông
TQIR TELECOM ITALIA RNC
0.490.41%0.00Bán010.534B34.010.0157901.00Chuyên ngành viễn thông
UUU 3U HOLDING AG
1.641.55%0.03Bán054.665M458.330.00210.00Viễn thông
UUU 3U HOLDING AG
1.651.23%0.02Bán6.695K54.665M458.330.00210.00Viễn thông
UUU 3U HOLDING AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.630.93%0.01Bán1.000K54.665M458.330.00210.00Viễn thông
VODI VODAFONE GROUP PLC
1.82-0.50%-0.01Mua569.208K48.541B-0.08Viễn thông không dây
VODI VODAFONE GROUP PLC
1.82-0.81%-0.01Mua129.885K48.541B-0.08Viễn thông không dây
VODI VODAFONE GROUP PLC REGISTERED SHARES DL 0,2095238
1.830.12%0.00Mua20.060K48.541B-0.08Viễn thông không dây
VODJ VODAFONE GRP ADR NEW/10
18.20-0.55%-0.10Mua000.00Viễn thông không dây
VODJ VODAFONE GROUP PLC R.SHS(SP.ADRSN.)/10DL-,2095238
18.100.00%0.00Mua000.00Viễn thông không dây
VODJ VODAFONE GRP ADR NEW/10
18.403.95%0.70Sức mua mạnh1.080K00.00Viễn thông không dây
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất