Công nghệ Điện tử (Khu vực)

379
Cổ phiếu
11398.855B
Giá trị vốn hóa thị trường
19.175K
Khối lượng
+0.86%
Thay đổi
+8.46%
Hiệu suất Tháng
+61.26%
Hiệu suất Năm
+23.91%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
01H HORIBA LTD
49.400.00%0.00Sức mua mạnh01.953B16.282.858288.00Thiết bị/ Công cụ điện
01H HORIBA LTD. REGISTERED SHARES O.N.
49.401.65%0.80Mua01.953B16.212.858288.00Thiết bị/ Công cụ điện
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
53.251.76%0.92Mua4838.570B9.845.65165000.00Phần cứng xử lý máy tính
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
51.31-3.01%-1.59Mua038.570B9.825.65165000.00Phần cứng xử lý máy tính
12DA DELL TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES C DL -,01
51.43-1.49%-0.78Mua038.570B9.965.65165000.00Phần cứng xử lý máy tính
13X XINYI SOLAR HLDGS
1.000.00%0.00Sức mua mạnh3.000K8.300B24.520.043713.00Bán dẫn
13X XINYI SOLAR HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES O.N.
0.961.05%0.01Mua08.300B24.400.043713.00Bán dẫn
1FC FACC AG INH.AKT.
6.00-0.99%-0.06Mua0280.693M3465.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
1FC FACC AG INHABER-AKTIEN O.N.
6.00-0.33%-0.02Theo dõi0280.693M3465.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
1FC FACC AG INH.AKT.
6.031.17%0.07Mua0280.693M3465.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
1YD BROADCOM INC. DL-,001
280.101.38%3.80Mua16110.399B54.405.3519000.00Bán dẫn
1YD BROADCOM INC. REGISTERED SHARES DL -,001
282.600.34%0.95Mua5110.399B54.625.3519000.00Bán dẫn
1YD BROADCOM INC. DL-,001
283.201.45%4.05Sức mua mạnh6110.399B54.725.3519000.00Bán dẫn
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
8.46-3.59%-0.32Bán011.058B-0.0361600.00Phần cứng xử lý máy tính
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
8.61-2.11%-0.19Mua10011.058B-0.0361600.00Phần cứng xử lý máy tính
2HP HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO.REGISTERED SHARES DL -,01
8.48-0.97%-0.08Mua011.058B-0.0361600.00Phần cứng xử lý máy tính
2JD MAXAR TECHNOL.INC. O.N.
21.68-2.17%-0.48Mua01.293B-0.365800.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
2JD MAXAR TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES O.N.
21.702.58%0.55Mua01.293B-0.365800.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
2QO QORVO INC.DL -,0001
110.00-0.90%-1.00Mua012.350B36.923.017900.00Bán dẫn
2QO QORVO INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
109.000.93%1.00Mua012.350B36.923.017900.00Bán dẫn
2QO QORVO INC.DL -,0001
110.00-0.90%-1.00Mua6212.350B37.603.017900.00Bán dẫn
4M7A MAGELLAN AEROSPACE CORP.
4.941.23%0.06Mua0283.192M6.700.744200.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
4M7A MAGELLAN AEROSPACE CORP. REGISTERED SHARES O.N.
4.94-0.80%-0.04Mua0283.192M6.400.744200.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
5UR RAYTHEON TECH. CORP. -,01
54.500.00%0.00Mua6647.151B0.02243200.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
5UR RAYTHEON TECH. CORP. -,01
54.00-0.92%-0.50Mua15847.151B0.02243200.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
7HP HP INC DL -,01
15.68-0.46%-0.07Mua1522.495B8.651.8756000.00Phần cứng xử lý máy tính
7HP HP INC DL -,01
15.83-0.42%-0.07Mua022.495B8.601.8756000.00Phần cứng xử lý máy tính
7HP HP INC. REGISTERED SHARES DL -,01
15.830.44%0.07Mua022.495B8.831.8756000.00Phần cứng xử lý máy tính
99SC NEXR TECHN.SE INH O.N.
3.942.07%0.08Sức mua mạnh2.100K42.239M-2.84Phần cứng xử lý máy tính
99SC STARAMBA SE INHABER-AKTIEN O.N.
3.782.72%0.10Mua5042.239M-2.84Phần cứng xử lý máy tính
99SC NEXR TECHN.SE INH O.N.
3.86-1.53%-0.06Mua63742.239M-2.84Phần cứng xử lý máy tính
9EL ELECOM CO. LTD
41.204.57%1.80Bán01.786B20.831.911409.00Thiết bị ngoại vi máy tính
9TC TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57
83.500.00%0.00Mua026.572B-0.2778000.00Linh kiện Điện tử
ADV ADVA OPTICAL NETWORKING SE INHABER-AKTIEN O.N.
7.671.19%0.09Mua4.000K393.929M76.000.101903.00Thiết bị/ Công cụ điện
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
7.620.66%0.05Mua364393.929M77.800.101903.00Thiết bị/ Công cụ điện
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
7.670.00%0.00Mua27.439K393.929M78.500.101903.00Thiết bị/ Công cụ điện
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG INHABER-AKTIEN O.N.
92.350.05%0.05Mua1.340K8.117B48.941.853232.00Thiết bị/ Công cụ điện
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
92.45-0.22%-0.20Mua14.927K8.117B49.021.853232.00Thiết bị/ Công cụ điện
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
92.00-1.02%-0.95Mua18.117B49.481.853232.00Thiết bị/ Công cụ điện
AG9 ACTIA GROUP S.A. ACTIONS PORT. EO 0,75
2.270.22%0.01Mua046.597M5.330.433854.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
AIR AIRBUS
73.94-0.36%-0.27Mua6.004K59.697B-5.71134931.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
AIR AIRBUS
73.90-1.27%-0.95Mua76.162K59.697B-5.71134931.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
AIR AIRBUS SE AANDELEN OP NAAM EO 1
73.81-0.54%-0.40Mua1.386K59.697B-5.71134931.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
10.780.51%0.06Mua111.843K1.197B61.100.18688.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
10.761.18%0.12Mua5301.197B60.530.18688.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
AIXA AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N.
10.791.55%0.17Mua3.280K1.197B60.220.18688.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
69.90-0.14%-0.10Sức mua mạnh70076.464B147.760.4711400.00Bán dẫn
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
70.03-0.10%-0.07Sức mua mạnh41876.464B143.580.4711400.00Bán dẫn
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
70.052.41%1.65Mua92976.464B149.650.4711400.00Bán dẫn
AN1 ANRITSU CORP. REGISTERED SHARES O.N.
19.000.53%0.10Bán02.640B21.080.913881.00Thiết bị/ Công cụ điện
AN1 ANRITSU CORP.
19.000.00%0.00Bán02.640B21.190.913881.00Thiết bị/ Công cụ điện
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
100.260.93%0.92Mua036.431B36.672.7516400.00Bán dẫn
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
100.860.38%0.38Mua036.431B36.902.7516400.00Bán dẫn
ANL ANALOG DEVICES INC. REGISTERED SHARES DL -,166
99.970.51%0.51Theo dõi036.431B36.762.7516400.00Bán dẫn
AOF ATOSS SOFTWARE AG
113.000.00%0.00Mua101.805B56.592.00503.00Linh kiện Điện tử
AOF ATOSS SOFTWARE AG
114.500.88%1.00Mua1.172K1.805B56.842.00503.00Linh kiện Điện tử
AOF ATOSS SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
115.004.07%4.50Sức mua mạnh301.805B56.092.00503.00Linh kiện Điện tử
APC APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N.
381.35-0.60%-2.30Mua2961584.642B31.7811.82137000.00Thiết bị Viễn thông
APC APPLE INC.
381.300.17%0.65Mua5.708K1584.642B32.4011.82137000.00Thiết bị Viễn thông
APC APPLE INC.
381.50-0.53%-2.05Mua1.028K1584.642B32.3911.82137000.00Thiết bị Viễn thông
ATN ADTRAN INC. REGISTERED SHARES DL -,01
10.20-2.86%-0.30Mua0491.991M-1.271790.00Thiết bị Viễn thông
ATN ADTRAN INC. DL-,01
10.300.00%0.00Mua0491.991M-1.271790.00Thiết bị Viễn thông
AU1 AUDIOCODES LTD. IS 0,01
29.000.00%0.00Bán0949.096M137.050.24698.00Thiết bị Viễn thông
AU1 AUDIOCODES LTD. REGISTERED SHARES IS 0,01
29.200.69%0.20Bán0949.096M137.050.24698.00Thiết bị Viễn thông
AUS AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.
17.10-1.50%-0.26Mua500665.112M56.100.31Linh kiện Điện tử
AUS AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AGINHABER-AKTIEN O.N.
17.100.12%0.02Mua0665.112M55.440.31Linh kiện Điện tử
AUS AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.
17.020.71%0.12Mua0665.112M54.850.31Linh kiện Điện tử
AWM SKYWORKS SOLUTIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,25
124.280.63%0.78Sức mua mạnh019.998B30.194.089000.00Bán dẫn
AWM SKYWORKS SOL. DL-,25
122.800.46%0.56Mua1019.998B30.174.089000.00Bán dẫn
AWM SKYWORKS SOL. DL-,25
125.323.16%3.84Mua2519.998B30.114.089000.00Bán dẫn
AYN AIPHONE CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
11.101.83%0.20Bán0179.365M11.290.961986.00Thiết bị Viễn thông
AZZ1 ADDTECH AB B SK-,75
42.942.09%0.88Sức mua mạnh02.850B35.771.162981.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
BA3 BROOKS AUTOMATION DL-,01
46.800.86%0.40Mua03.416B97.320.482984.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
BA3 BROOKS AUTOMATION INC. REGISTERED SHARES DL -,01
46.800.43%0.20Mua03.416B96.490.482984.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
BBDB BOMBARDIER INC. REGISTERED SHARES CLASS B O.N.
0.26-0.41%-0.00Bán0638.306M-0.9059650.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BBDB BOMBARDIER INC. CL. B
0.272.77%0.01Bán0638.306M-0.9059650.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BBDB BOMBARDIER INC. CL. B
0.270.00%0.00Bán0638.306M-0.9059650.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BCO BOEING CO. DL 5
149.04-0.89%-1.34Bán52286.132B-4.48161100.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BCO BOEING CO. REGISTERED SHARES DL 5
148.72-0.55%-0.82Bán1586.132B-4.48161100.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BCO BOEING CO. DL 5
149.460.99%1.46Bán4186.132B-4.48161100.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BI5 BROTHER IND.
14.20-1.39%-0.20Bán03.684B10.211.3837697.00Thiết bị/ Công cụ điện
BI5 BROTHER INDUSTRIES LTD. REGISTERED SHARES O.N.
14.30-1.38%-0.20Bán03.684B10.281.3837697.00Thiết bị/ Công cụ điện
BSL BASLER AG O.N.
60.80-2.25%-1.40Mua0606.319M35.331.77806.00Linh kiện Điện tử
BSL BASLER AG O.N.
63.803.91%2.40Mua686606.319M34.201.77806.00Linh kiện Điện tử
BSL BASLER AG INHABER-AKTIEN O.N.
63.404.28%2.60Mua0606.319M33.981.77806.00Linh kiện Điện tử
BSP BAE SYSTEMS PLC REGISTERED SHARES LS -,025
5.88-0.68%-0.04Mua018.734B13.810.4279000.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BSP BAE SYSTEMS PLC LS-,025
5.92-0.27%-0.02Mua018.734B14.060.4279000.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BSP BAE SYSTEMS PLC LS-,025
6.011.69%0.10Mua1.567K18.734B14.220.4279000.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
CEK CEOTRONICS AG O.N.
2.980.68%0.02Mua25019.536M-0.01Thiết bị/ Công cụ điện
CEK CEOTRONICS AG O.N.
2.920.00%0.00Mua019.536M-0.01Thiết bị/ Công cụ điện
CEK CEOTRONICS AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.920.69%0.02Mua019.536M-0.01Thiết bị/ Công cụ điện
CIE1 CIENA CORP. NEW DL-,01
50.23-2.10%-1.08Mua07.832B27.501.906383.00Thiết bị Viễn thông
CIE1 CIENA CORP. NEW DL-,01
51.41-0.71%-0.37Mua1.139K7.832B27.601.906383.00Thiết bị Viễn thông
CIE1 CIENA CORP. REGISTERED SHARES NEW DL -,01
50.81-1.03%-0.53Mua07.832B27.611.906383.00Thiết bị Viễn thông
CMN1 CHEMRING GRP PLC LS-,01
2.84-1.90%-0.06Mua0822.959M18.010.162453.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
CMN1 CHEMRING GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,01
2.850.71%0.02Sức mua mạnh0822.959M17.630.162453.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
CNN1 CANON INC. REGISTERED SHARES O.N.
14.81-0.03%-0.01Bán015.282B26.730.56187041.00Thiết bị/ Công cụ điện
CNN1 CANON INC.
14.88-1.23%-0.18Bán015.282B27.070.56187041.00Thiết bị/ Công cụ điện
CR6 CREE INC. REGISTERED SHARES DL-,00125
61.38-2.12%-1.33Mua06.715B-1.865319.00Linh kiện Điện tử
CR6 CREE INC. DL-,00125
61.62-1.36%-0.85Mua56.715B-1.865319.00Linh kiện Điện tử
CR6 CREE INC. DL-,00125
61.39-0.66%-0.41Mua06.715B-1.865319.00Linh kiện Điện tử
CSH CENIT AG O.N.
10.30-3.29%-0.35Mua2.485K88.698M15.230.70737.00Linh kiện Điện tử
CSH CENIT AG O.N.
10.50-0.47%-0.05Mua15088.698M14.940.70737.00Linh kiện Điện tử
CSH CENIT AG INHABER-AKTIEN O.N.
10.450.00%0.00Mua18088.698M14.940.70737.00Linh kiện Điện tử
CTZ CITIZEN WATCH CO. LTD.
2.661.53%0.04Mua1.064K797.765M-0.4515024.00Linh kiện Điện tử
CTZ CITIZEN WATCH CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
2.660.76%0.02Bán0797.765M-0.4515024.00Linh kiện Điện tử
CYR CYAN AG O.N.
10.27-1.74%-0.18Bán1.059K101.675M21.320.49135.00Truyền thông máy tính
CYR CYAN AG INHABER-AKTIEN O.N.
10.27-0.58%-0.06Bán0101.675M21.020.49135.00Truyền thông máy tính
CYR CYAN AG O.N.
10.30-1.92%-0.20Bán2.000K101.675M21.330.49135.00Truyền thông máy tính
D65 DISCO CORP. REGISTERED SHARES O.N.
204.004.08%8.00Bán07.147B30.396.513863.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
DAM DATA MODUL AG O.N.
43.600.00%0.00Bán0153.741M42.061.04447.00Thiết bị/ Công cụ điện
DAM DATA MODUL AG O.N.
43.000.00%0.00Bán0153.741M41.491.04447.00Thiết bị/ Công cụ điện
DAM DATA MODUL AG PROD.U.V.V.E.S. INHABER-AKTIEN O.N.
43.202.37%1.00Bán0153.741M41.491.04447.00Thiết bị/ Công cụ điện
DBD DIEBOLD NIXDORF DL 1,25
7.20-0.99%-0.07Mua20559.307M-3.1822000.00Thiết bị/ Công cụ điện
DBD DIEBOLD NIXDORF DL 1,25
7.17-0.40%-0.03Mua0559.307M-3.1822000.00Thiết bị/ Công cụ điện
DBD DIEBOLD NIXDORF INC. REGISTERED SHARES DL 1,25
7.180.20%0.01Mua0559.307M-3.1822000.00Thiết bị/ Công cụ điện
DLG DIALOG SEMICOND. LS-,10
40.69-0.27%-0.11Mua36.525K2.813B21.212.072036.00Bán dẫn
DLG DIALOG SEMICONDUCTOR PLC REGISTERED SHARES LS -,10
40.931.21%0.49Mua02.813B21.322.072036.00Bán dẫn
DLG DIALOG SEMICOND. LS-,10
40.601.10%0.44Mua1002.813B21.042.072036.00Bán dẫn
DQW1 AMS AG
16.000.60%0.10Mua1004.409B6.932.488609.00Bán dẫn
DQW1 AMS AG INHABER-AKTIEN O.N.
15.82-0.97%-0.15Mua1004.409B6.932.488609.00Bán dẫn
DQW1 AMS AG
15.85-0.03%-0.01Mua5964.409B6.952.488609.00Bán dẫn
ELG ELMOS SEMICOND. INH O.N.
21.500.00%0.00Bán1.683K424.105M32.670.661257.00Bán dẫn
ELG ELMOS SEMICOND. INH O.N.
21.35-0.47%-0.10Bán0424.105M32.440.661257.00Bán dẫn
ELG ELMOS SEMICONDUCTOR AG INHABER-AKTIEN O.N.
21.50-0.46%-0.10Bán0424.105M32.060.661257.00Bán dẫn
EPK ENPLAS CORP.
17.60-3.30%-0.60Bán0222.727M-0.161587.00Bán dẫn
ERCA ERICSSON B (SPON.) ADR
9.950.51%0.05Mua030.322B130.510.0899417.00Thiết bị Viễn thông
ERCB TELEFONAKTIEBOLAGET L.M.ERICS.NAMN-AKTIER B (FRIA) O.N.
10.04-0.59%-0.06Mua24033.130B124.320.0899417.00Thiết bị Viễn thông
ERCB ERICSSON B (FRIA)
10.04-0.45%-0.04Mua5.528K33.130B126.200.0899417.00Thiết bị Viễn thông
ERCB ERICSSON B (FRIA)
10.03-0.89%-0.09Mua39.235K33.130B124.440.0899417.00Thiết bị Viễn thông
ERCG ERICSSON A (FRIA)
10.880.00%0.00Mua1.382K36.148B136.620.0899417.00Thiết bị Viễn thông
ERCG TELEFONAKTIEBOLAGET L.M.ERICS.NAMN-AKTIER A (FRIA) O.N.
10.88-0.18%-0.02Mua036.148B135.120.0899417.00Thiết bị Viễn thông
ERCG ERICSSON A (FRIA)
10.701.33%0.14Mua036.148B135.120.0899417.00Thiết bị Viễn thông
ET7 ESCO TECH.
76.50-1.29%-1.00Mua02.025B32.382.453239.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
ET7 ESCO TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES O.N.
76.50-1.92%-1.50Mua02.025B32.182.453239.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
F03 FORTIVE CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
62.500.11%0.07Sức mua mạnh020.976B46.101.3325000.00Thiết bị/ Công cụ điện
F03 FORTIVE CORP. DL-,01
62.960.95%0.59Sức mua mạnh22020.976B47.121.3325000.00Thiết bị/ Công cụ điện
F03 FORTIVE CORP. DL-,01
63.991.46%0.92Sức mua mạnh120.976B47.141.3325000.00Thiết bị/ Công cụ điện
F3A FIRST SOLAR INC. D -,001
62.336.13%3.60Mua6306.301B71.390.836600.00Linh kiện Điện tử
F3A FIRST SOLAR INC. REGISTERED SHARES DL -,001
61.79-1.22%-0.76Mua06.301B73.130.836600.00Linh kiện Điện tử
F3A FIRST SOLAR INC. D -,001
61.87-1.70%-1.07Mua06.301B71.970.836600.00Linh kiện Điện tử
FFV F5 NETWORKS INC. O.N.
118.00-1.67%-2.00Bán07.138B25.284.775325.00Truyền thông máy tính
FFV F5 NETWORKS INC. O.N.
116.00-0.85%-1.00Sức bán mạnh07.138B25.074.775325.00Truyền thông máy tính
FFV F5 NETWORKS INC. REGISTERED SHARES O.N.
116.00-0.85%-1.00Sức bán mạnh07.138B24.864.775325.00Truyền thông máy tính
FL4 FLIR SYS INC. DL-,01
31.590.75%0.23Bán664.259B34.830.944265.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
FL4 FLIR SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL -,01
30.82-2.02%-0.64Bán04.259B34.280.944265.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
FQT FREQUENTIS AG
16.60-0.60%-0.10Bán2.063K221.776M18.980.881850.00Truyền thông máy tính
FQT FREQUENTIS AG INHABER-AKTIEN O.N.
16.30-1.21%-0.20Bán0221.776M18.860.881850.00Truyền thông máy tính
FQT FREQUENTIS AG
16.50-0.60%-0.10Bán0221.776M19.090.881850.00Truyền thông máy tính
GDX GENL DYNAMICS CORP. DL 1
132.88-2.55%-3.48Mua1538.612B13.6010.08102900.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất