Công nghệ Điện tử (Khu vực)

927
Cổ phiếu
39659.968B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.130K
Khối lượng
+0.39%
Thay đổi
+5.02%
Hiệu suất Tháng
+103.00%
Hiệu suất Năm
+19.66%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
81.380.12%0.10Mua062.131B18.984.43158000.00Phần cứng xử lý máy tính
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
81.660.62%0.50Bán062.131B18.954.43158000.00Phần cứng xử lý máy tính
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
81.400.12%0.10Mua062.131B18.994.43158000.00Phần cứng xử lý máy tính
12DA DELL TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES C DL -,01
81.420.20%0.16Mua062.131B18.984.43158000.00Phần cứng xử lý máy tính
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
81.961.31%1.06Mua1662.131B19.094.43158000.00Phần cứng xử lý máy tính
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
81.080.37%0.30Bán062.131B18.864.43158000.00Phần cứng xử lý máy tính
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
81.060.87%0.70Mua2962.131B18.774.43158000.00Phần cứng xử lý máy tính
12DA DELL TECHS INC. C DL-,01
81.380.12%0.10Mua062.131B18.984.43158000.00Phần cứng xử lý máy tính
1FC FACC AG INH.AKT.
8.31-4.04%-0.35Sức bán mạnh322396.083M2655.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
1FC FACC AG INH.AKT.
8.56-0.58%-0.05Bán170396.083M2655.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
1FC FACC AG INH.AKT.
8.23-4.86%-0.42Sức bán mạnh0396.083M2655.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
1FC FACC AG INH.AKT.
8.16-6.10%-0.53Sức bán mạnh11.516K396.083M2655.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
1FC FACC AG INH.AKT.
8.16-5.88%-0.51Sức bán mạnh5.847K396.083M2655.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
1FC FACC AG INHABER-AKTIEN O.N.
8.09-7.54%-0.66Sức bán mạnh2.606K396.083M2655.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
1KT KEYSIGHT TECHS DL-,01
136.351.15%1.55Sức mua mạnh024.774B40.673.3513900.00Thiết bị/ Công cụ điện
1KT KEYSIGHT TECHS DL-,01
134.200.56%0.75Sức mua mạnh024.774B40.263.3513900.00Thiết bị/ Công cụ điện
1KT KEYSIGHT TECHS DL-,01
136.301.04%1.40Sức mua mạnh024.774B40.433.3513900.00Thiết bị/ Công cụ điện
1KT KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES DL -,01
134.300.52%0.70Sức mua mạnh024.774B40.313.3513900.00Thiết bị/ Công cụ điện
1KT KEYSIGHT TECHS DL-,01
136.802.47%3.30Sức mua mạnh1524.774B40.283.3513900.00Thiết bị/ Công cụ điện
1MA MACOM TECHN.SOL.H.DL-,001
51.503.00%1.50Mua03.497B-0.021050.00Bán dẫn
1MA MACOM TECHNOLOGY SOL.HLDG.INC.REGISTERED SHARES DL -,001
51.000.00%0.00Mua03.497B-0.021050.00Bán dẫn
1MA MACOM TECHN.SOL.H.DL-,001
51.000.00%0.00Mua03.497B-0.021050.00Bán dẫn
1MA MACOM TECHN.SOL.H.DL-,001
51.000.00%0.00Mua03.497B-0.021050.00Bán dẫn
1MA MACOM TECHN.SOL.H.DL-,001
50.50-0.98%-0.50Mua03.497B-0.021050.00Bán dẫn
1OK AVON PROTECTION PLC LS 1
29.400.68%0.20Bán0917.930M96.370.30870.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
1OK AVON PROTECTION PLC LS 1
31.604.64%1.40Mua0917.930M99.670.30870.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
1OK AVON RUBBER PLC LS 1
30.804.76%1.40Mua0917.930M97.030.30870.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
1YD BROADCOM INC. DL-,001
404.80-0.09%-0.35Mua0165.715B45.429.3721000.00Bán dẫn
1YD BROADCOM INC. DL-,001
410.751.61%6.50Mua41165.715B45.319.3721000.00Bán dẫn
1YD BROADCOM INC. DL-,001
409.001.30%5.25Mua0165.715B45.269.3721000.00Bán dẫn
1YD BROADCOM INC. DL-,001
404.40-0.15%-0.60Mua0165.715B45.409.3721000.00Bán dẫn
1YD BROADCOM INC. REGISTERED SHARES DL -,001
404.85-0.10%-0.40Mua8165.715B45.439.3721000.00Bán dẫn
1YD BROADCOM INC. DL-,001
404.80-0.09%-0.35Sức mua mạnh0165.715B45.429.3721000.00Bán dẫn
1YD BROADCOM INC. DL-,001
405.000.00%0.00Mua0165.715B45.409.3721000.00Bán dẫn
1YD BROADCOM INC. DL-,001
406.300.48%1.95Mua0165.715B45.339.3721000.00Bán dẫn
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
11.87-1.21%-0.14Bán015.526B29.440.4159400.00Phần cứng xử lý máy tính
2HP HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO.REGISTERED SHARES DL -,01
11.87-1.08%-0.13Bán015.526B29.400.4159400.00Phần cứng xử lý máy tính
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
11.980.00%0.00Bán015.526B29.370.4159400.00Phần cứng xử lý máy tính
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
11.980.84%0.10Bán3015.526B29.110.4159400.00Phần cứng xử lý máy tính
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
11.89-0.96%-0.12Bán35015.526B29.430.4159400.00Phần cứng xử lý máy tính
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
11.87-1.21%-0.14Bán015.526B29.430.4159400.00Phần cứng xử lý máy tính
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
11.920.17%0.02Bán015.526B29.160.4159400.00Phần cứng xử lý máy tính
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
11.87-1.00%-0.12Bán1815.526B29.380.4159400.00Phần cứng xử lý máy tính
2QO QORVO INC.DL -,0001
163.050.59%0.95Mua1518.275B29.945.508400.00Bán dẫn
2QO QORVO INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
162.000.87%1.40Mua3018.275B29.665.508400.00Bán dẫn
2QO QORVO INC.DL -,0001
164.501.61%2.60Sức mua mạnh2018.275B29.905.508400.00Bán dẫn
2QO QORVO INC.DL -,0001
162.20-0.58%-0.95Mua018.275B30.145.508400.00Bán dẫn
2QO QORVO INC.DL -,0001
162.05-0.67%-1.10Mua018.275B30.145.508400.00Bán dẫn
2QO QORVO INC.DL -,0001
162.400.43%0.70Mua018.275B29.875.508400.00Bán dẫn
48Z HOWMET AEROSPACE DL-,01
27.680.00%0.00Bán011.907B116.390.2419700.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
48Z HOWMET AEROSPACE DL-,01
27.820.13%0.04Mua011.907B116.840.2419700.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
48Z HOWMET AEROSPACE DL-,01
27.39-0.31%-0.09Bán011.907B115.530.2419700.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
48Z HOWMET AEROSPACE DL-,01
27.55-0.49%-0.14Bán13411.907B116.440.2419700.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
48Z HOWMET AEROSPACE DL-,01
27.600.73%0.20Bán011.907B111.940.2419700.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
48Z HOWMET AEROSPACE DL-,01
27.830.45%0.12Mua011.907B116.500.2419700.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
5AP PALO ALTO NETWKS DL-,0001
340.600.53%1.80Mua032.899B-3.798014.00Truyền thông máy tính
5AP PALO ALTO NETWKS DL-,0001
341.200.59%2.00Sức mua mạnh032.899B-3.798014.00Truyền thông máy tính
5AP PALO ALTO NETWKS DL-,0001
340.600.77%2.60Sức mua mạnh10032.899B-3.798014.00Truyền thông máy tính
5AP PALO ALTO NETWKS DL-,0001
336.601.14%3.80Sức mua mạnh032.899B-3.798014.00Truyền thông máy tính
5AP PALO ALTO NETWKS DL-,0001
342.801.54%5.20Mua332.899B-3.798014.00Truyền thông máy tính
5AP PALO ALTO NETWORKS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
341.604.08%13.40Sức mua mạnh332.899B-3.798014.00Truyền thông máy tính
5IA TAMURA CORP.
6.750.00%0.00Mua0570.994M133.680.054447.00Linh kiện Điện tử
5UR RAYTHEON TECH. CORP. -,01
73.17-0.19%-0.14Sức mua mạnh30110.261B-1.52181000.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
5UR RAYTHEON TECH. CORP. -,01
73.250.00%0.00Sức mua mạnh0110.261B-1.52181000.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
5UR RAYTHEON TECH. CORP. -,01
73.150.80%0.58Mua1.291K110.261B-1.52181000.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
5UR RAYTHEON TECH. CORP. -,01
72.930.14%0.10Mua0110.261B-1.52181000.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
5UR RAYTHEON TECH. CORP. -,01
72.95-0.49%-0.36Sức mua mạnh0110.261B-1.52181000.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
5UR RAYTHEON TECH. CORP. -,01
72.780.37%0.27Mua0110.261B-1.52181000.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
7B4 KYOSAN EL. MFG
3.100.16%0.01Bán0200.404M-0.972195.00Thiết bị/ Công cụ điện
7HP HP INC DL -,01
23.53-2.32%-0.56Bán028.319B10.292.3653000.00Phần cứng xử lý máy tính
7HP HP INC. REGISTERED SHARES DL -,01
23.82-1.08%-0.26Bán11728.319B10.282.3653000.00Phần cứng xử lý máy tính
7HP HP INC DL -,01
23.77-0.17%-0.04Bán64028.319B10.172.3653000.00Phần cứng xử lý máy tính
7HP HP INC DL -,01
23.60-1.99%-0.48Bán028.319B10.282.3653000.00Phần cứng xử lý máy tính
7HP HP INC DL -,01
23.910.46%0.11Bán028.319B10.162.3653000.00Phần cứng xử lý máy tính
7HP HP INC DL -,01
23.58-2.16%-0.52Bán028.319B10.292.3653000.00Phần cứng xử lý máy tính
7HP HP INC DL -,01
23.55-2.24%-0.54Bán35028.319B10.292.3653000.00Phần cứng xử lý máy tính
7HP HP INC DL -,01
24.101.18%0.28Bán72528.319B10.172.3653000.00Phần cứng xử lý máy tính
8AU SANTEC CORP.
11.100.00%0.00Bán0133.563M15.320.72203.00Thiết bị Viễn thông
8N9 JAPAN AVIATION EL.
13.40-0.50%-0.07Bán01.235B27.950.488368.00Linh kiện Điện tử
90G DAISHINKU CORP.
25.800.00%0.00Mua0213.449M22.101.173876.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
9EL ELECOM CO. LTD
15.000.67%0.10Bán01.385B16.260.921452.00Thiết bị ngoại vi máy tính
9EL ELECOM CO. LTD
15.000.00%0.00Bán01.385B16.370.921452.00Thiết bị ngoại vi máy tính
9IE OHARA INC.
10.200.00%0.00Bán0256.308M-0.881508.00Linh kiện Điện tử
9TS TUBESOLAR AG INH O.N.
5.85-0.85%-0.05Bán065.450M-0.12Bán dẫn
9TS TUBESOLAR AG INH O.N.
5.90-0.84%-0.05Sức bán mạnh065.450M-0.12Bán dẫn
9TS TUBESOLAR AG INH O.N.
5.80-0.85%-0.05Bán065.450M-0.12Bán dẫn
9TS TUBESOLAR AG INH O.N.
5.85-0.85%-0.05Bán065.450M-0.12Bán dẫn
9TS TUBESOLAR AG INH O.N.
5.85-0.85%-0.05Bán065.450M-0.12Bán dẫn
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
12.82-0.93%-0.12Mua3.000K648.857M15.240.861870.00Thiết bị/ Công cụ điện
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
12.84-0.47%-0.06Mua245.013K648.857M15.190.861870.00Thiết bị/ Công cụ điện
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
12.90-0.92%-0.12Mua500648.857M15.330.861870.00Thiết bị/ Công cụ điện
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
12.82-0.77%-0.10Mua1.500K648.857M15.210.861870.00Thiết bị/ Công cụ điện
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
12.800.00%0.00Mua500648.857M15.070.861870.00Thiết bị/ Công cụ điện
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
12.940.62%0.08Mua0648.857M15.140.861870.00Thiết bị/ Công cụ điện
ADV ADVA OPTICAL NETWORKING SE INHABER-AKTIEN O.N.
12.84-0.77%-0.10Mua8.650K648.857M15.240.861870.00Thiết bị/ Công cụ điện
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
12.80-0.31%-0.04Mua820648.857M15.120.861870.00Thiết bị/ Công cụ điện
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
184.750.46%0.85Sức mua mạnh38016.309B103.391.783290.00Thiết bị/ Công cụ điện
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
184.100.96%1.75Mua79.697K16.309B102.521.783290.00Thiết bị/ Công cụ điện
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
184.151.46%2.65Sức mua mạnh15016.309B102.041.783290.00Thiết bị/ Công cụ điện
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
184.400.88%1.60Mua2016.309B102.771.783290.00Thiết bị/ Công cụ điện
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG INHABER-AKTIEN O.N.
184.500.44%0.80Sức mua mạnh1.136K16.309B103.281.783290.00Thiết bị/ Công cụ điện
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
183.900.82%1.50Sức mua mạnh016.309B102.551.783290.00Thiết bị/ Công cụ điện
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
183.500.80%1.45Sức mua mạnh016.309B102.351.783290.00Thiết bị/ Công cụ điện
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
184.450.82%1.50Sức mua mạnh016.309B102.861.783290.00Thiết bị/ Công cụ điện
AIR AIRBUS
113.022.78%3.06Mua5686.038B-0.37131349.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
AIR AIRBUS
111.721.42%1.56Mua4.218K86.038B-0.37131349.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
AIR AIRBUS
111.722.01%2.20Mua148.557K86.038B-0.37131349.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
AIR AIRBUS
111.701.42%1.56Mua2586.038B-0.37131349.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
AIR AIRBUS
111.741.34%1.48Mua3.185K86.038B-0.37131349.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
AIR AIRBUS
110.14-0.77%-0.86Mua086.038B-0.37131349.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
AIR AIRBUS
111.881.75%1.92Mua986.038B-0.37131349.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
AIR AIRBUS
110.120.15%0.16Mua086.038B-0.37131349.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
20.78-1.33%-0.28Theo dõi02.328B59.420.35728.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
20.991.25%0.26Mua1.273K2.328B58.490.35728.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
20.72-0.29%-0.06Bán02.328B58.630.35728.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
AIXA AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N.
21.171.83%0.38Mua4.592K2.328B58.660.35728.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
21.212.17%0.45Mua510.917K2.328B58.580.35728.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
20.78-1.05%-0.22Bán02.328B59.260.35728.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
21.192.02%0.42Mua4402.328B58.610.35728.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
21.151.83%0.38Mua1702.328B58.610.35728.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
77.921.46%1.12Mua793.977B38.372.0412600.00Bán dẫn
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
77.731.87%1.43Sức mua mạnh10.953K93.977B38.122.0412600.00Bán dẫn
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
77.592.55%1.93Mua3793.977B37.802.0412600.00Bán dẫn
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
77.631.52%1.16Sức mua mạnh1.067K93.977B38.202.0412600.00Bán dẫn
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
78.252.62%2.00Sức mua mạnh1.312K93.977B38.092.0412600.00Bán dẫn
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
77.611.93%1.47Sức mua mạnh13093.977B38.042.0412600.00Bán dẫn
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
77.510.69%0.53Sức mua mạnh14793.977B38.462.0412600.00Bán dẫn
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
77.602.42%1.83Mua1593.977B37.852.0412600.00Bán dẫn
AN1 ANRITSU CORP.
15.300.00%0.00Bán02.139B16.970.903954.00Thiết bị/ Công cụ điện
AN1 ANRITSU CORP. REGISTERED SHARES O.N.
15.300.00%0.00Bán02.139B16.970.903954.00Thiết bị/ Công cụ điện
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
137.92-0.25%-0.34Bán050.674B39.723.5115900.00Bán dẫn
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
137.86-0.30%-0.42Mua050.674B39.733.5115900.00Bán dẫn
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
137.92-0.25%-0.34Theo dõi050.674B39.723.5115900.00Bán dẫn
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
139.001.39%1.90Mua050.674B39.883.5115900.00Bán dẫn
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
138.52-0.10%-0.14Mua050.674B39.843.5115900.00Bán dẫn
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
137.86-0.30%-0.42Mua050.674B39.733.5115900.00Bán dẫn
ANL ANALOG DEVICES INC. REGISTERED SHARES DL -,166
137.920.63%0.86Mua050.674B39.383.5115900.00Bán dẫn
ANL ANALOG DEVICES INC.DL-166
138.580.99%1.36Mua050.674B39.423.5115900.00Bán dẫn
AOF ATOSS SOFTWARE AG
188.800.85%1.60Mua01.508B84.052.23557.00Linh kiện Điện tử
AOF ATOSS SOFTWARE AG
188.401.18%2.20Mua01.508B83.602.23557.00Linh kiện Điện tử
AOF ATOSS SOFTWARE AG
187.00-0.43%-0.80Mua01.508B84.322.23557.00Linh kiện Điện tử
AOF ATOSS SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
187.20-0.53%-1.00Mua3601.508B84.502.23557.00Linh kiện Điện tử
AOF ATOSS SOFTWARE AG
188.400.21%0.40Mua01.508B84.412.23557.00Linh kiện Điện tử
AOF ATOSS SOFTWARE AG
187.80-0.53%-1.00Sức mua mạnh501.508B84.772.23557.00Linh kiện Điện tử
AOF ATOSS SOFTWARE AG
188.20-0.74%-1.40Mua8.086K1.508B85.132.23557.00Linh kiện Điện tử
AOF ATOSS SOFTWARE AG
188.800.85%1.60Mua01.508B84.052.23557.00Linh kiện Điện tử
APC APPLE INC.
125.800.77%0.96Mua1662077.376B32.923.83147000.00Thiết bị Viễn thông
APC APPLE INC.
125.900.41%0.52Mua57.919K2077.376B33.073.83147000.00Thiết bị Viễn thông
APC APPLE INC.
125.760.50%0.62Mua1262077.376B33.003.83147000.00Thiết bị Viễn thông
APC APPLE INC.
125.820.66%0.82Mua1752077.376B32.973.83147000.00Thiết bị Viễn thông
Tải thêm