Công nghệ Điện tử (Khu vực)

144
Cổ phiếu
6517.609B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.521K
Khối lượng
+0.37%
Thay đổi
−4.65%
Hiệu suất Tháng
+53.32%
Hiệu suất Năm
+51.96%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
12DADELL TECHS INC. C DL-,01
64.06 EUR0.38%047.171B EUR27.282.35 EUR−65.34%2.04%Công nghệ Điện tử
Mua
1FCFACC AG INH.AKT.
6.03 EUR0.50%0278.403M EUR36.770.16 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
1JDSENIOR PLC LS-10
1.834 EUR0.33%0776.621M EUR30.960.06 EUR0.80%Công nghệ Điện tử
Mua
1YDBROADCOM INC. DL-,001
792.6 EUR0.32%45325.084B EUR26.9029.47 EUR31.30%2.15%Công nghệ Điện tử
Mua
21TBODYCOTE PLC LS -,1727272
7.40 EUR−0.67%01.429B EUR14.520.51 EUR145.29%3.28%Công nghệ Điện tử
Mua
2HPHEWLETT PACKARD ENT.
16.595 EUR1.87%021.411B EUR22.360.74 EUR−72.87%2.72%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2QOQORVO INC.DL -,0001
91.12 EUR1.38%08.849B EUR−0.17 EUR−102.39%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2S1AIRBOSS OF AMERICA
3.00 EUR−1.96%082.809M EUR−1.50 EUR−232.79%9.20%Công nghệ Điện tử
Mua
3O5GLORY LTD
18.6 EUR−3.13%01.007B EUR−0.62 EUR−242.88%2.22%Công nghệ Điện tử
Mua
48ZHOWMET AEROSPACE DL-,01
44.35 EUR1.79%7518.138B EUR38.171.16 EUR36.79%0.34%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
5IATAMURA CORP.
3.44 EUR0.00%0292.098M EUR23.300.15 EUR409.26%1.78%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
5URRTX CORP. -,01
67.44 EUR−1.86%10099.209B EUR19.503.46 EUR21.55%3.17%Công nghệ Điện tử
Mua
7B4KYOSAN EL. MFG
3.02 EUR−3.21%0197.985M EUR14.560.21 EUR−83.03%3.61%Công nghệ Điện tử
7HPHP INC DL -,01
24.30 EUR1.29%1023.922B EUR11.892.04 EUR−63.51%4.06%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
7YEOSAKA ORG.CHEM.IND.
15.6 EUR0.65%0350.934M EUR12.901.21 EUR−29.18%2.20%Công nghệ Điện tử
Mua
8AUSANTEC HOLDINGS CORP.
16.4 EUR−1.80%0199.941M EUR10.131.62 EUR24.45%2.98%Công nghệ Điện tử
8KHTOREX SEMICONDUCTOR LTD
13.5 EUR−0.74%0149.859M EUR22.320.60 EUR−75.97%2.59%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
8N9JAPAN AVIATION EL.
18.8 EUR−0.53%01.716B EUR23.910.79 EUR−41.78%1.68%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
90GDAISHINKU CORP.
4.78 EUR1.27%0170.558M EUR14.870.32 EUR−71.18%3.66%Công nghệ Điện tử
Mua
9ELELECOM CO. LTD
10.9 EUR0.93%0993.433M EUR16.770.65 EUR−15.20%2.33%Công nghệ Điện tử
Mua
9IEOHARA INC.
8.05 EUR−2.42%0204.684M EUR14.630.55 EUR−16.99%1.51%Công nghệ Điện tử
9MWMARVELL TECH. GRP DL-,002
50.67 EUR−1.61%2044.107B EUR−0.40 EUR−58.40%0.44%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ADVADTRAN NETW.SE INH O.N.
20.00 EUR0.00%01.039B EUR89.770.22 EUR−76.53%0.00%Công nghệ Điện tử
Bán
AIRAIRBUS
127.30 EUR0.49%52100.076B EUR25.924.91 EUR−0.51%1.42%Công nghệ Điện tử
Mua
ALDHONEYWELL INTL DL1
175.00 EUR−1.32%185117.609B EUR23.627.41 EUR5.88%2.20%Công nghệ Điện tử
Mua
ALEALPS ALPLINE CO. LTD.
8.15 EUR−1.21%01.715B EUR40.830.20 EUR−80.33%3.06%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
AMDADVANCED MIC.DEV. DL-,01
97.41 EUR−0.17%225157.173B EUR−0.01 EUR−100.65%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
AN1ANRITSU CORP.
6.60 EUR−2.22%0911.559M EUR20.760.32 EUR−54.98%3.70%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
AOFATOSS SOFTWARE AG
197.2 EUR2.07%51.541B EUR57.513.43 EUR53.91%0.94%Công nghệ Điện tử
Mua
APCAPPLE INC.
162.42 EUR0.53%4.351K2.526T EUR29.775.46 EUR−5.53%0.55%Công nghệ Điện tử
Mua
ASMEASML HOLDING NV
561.6 EUR1.08%440220.405B EUR29.9218.77 EUR34.94%1.07%Công nghệ Điện tử
Mua
AUSAT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.
27.98 EUR1.23%1501.089B EUR55.260.51 EUR−89.73%1.43%Công nghệ Điện tử
Mua
BCOBOEING CO. DL 5
181.58 EUR0.93%213108.743B EUR−6.86 EUR19.53%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
BF2ABEL FUSE INC. A DL-,10
43.6 EUR2.35%0578.127M EUR9.374.65 EUR92.73%0.51%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
BF2BBEL FUSE INC. B DL-,10
45.8 EUR5.53%100578.127M EUR8.485.40 EUR92.35%0.58%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
BI5BROTHER IND.
14.9 EUR0.00%03.887B EUR15.850.94 EUR−41.89%2.83%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
BMUBENCHMARK EL. INC. DL-,10
23.2 EUR1.75%0830.029M EUR13.551.71 EUR30.68%2.69%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
BSLBASLER AG O.N.
9.73 EUR−0.21%0302.899M EUR35.360.28 EUR−50.15%1.43%Công nghệ Điện tử
Mua
BSPBAE SYSTEMS PLC LS-,025
11.775 EUR−0.80%17035.711B EUR16.220.73 EUR13.44%2.65%Công nghệ Điện tử
Mua
C3RYCHERRY SE O.N.
4.855 EUR3.85%0113.603M EUR−1.72 EUR−471.94%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CEKCEOTRONICS AG O.N.
3.60 EUR0.00%024.42M EUR9.390.38 EUR20.50%4.05%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CIE1CIENA CORP. NEW DL-,01
44.6 EUR0.68%86.624B EUR33.171.34 EUR7.56%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
CNN1CANON INC.
23.10 EUR−0.22%3823.255B EUR14.201.63 EUR12.89%3.55%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
CSHCENIT AG O.N.
13.05 EUR1.56%0110.036M EUR14.670.89 EUR75.64%3.80%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CTZCITIZEN WATCH CO. LTD.
5.80 EUR−1.69%01.45B EUR12.130.48 EUR−17.02%3.63%Công nghệ Điện tử
Bán
CWTCURTISS-WRIGHT DL 1
186 EUR−0.53%07.176B EUR24.427.62 EUR22.32%0.39%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CYRCYAN AG INH O.N.
1.62 EUR10.96%031.727M EUR−1.35 EUR22.75%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
DAMDATA MODUL AG O.N.
50.5 EUR0.00%0179.835M EUR9.575.27 EUR67.37%0.24%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
E0PENPHASE ENERGY INC.DL-,01
113.58 EUR−0.16%14815.493B EUR31.333.62 EUR164.58%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
EB2ELBIT SYS LTD
186.8 EUR0.54%308.293B EUR36.055.18 EUR10.49%0.95%Công nghệ Điện tử
Mua
ELGELMOS SEMICOND. INH O.N.
63.8 EUR−1.69%01.114B EUR12.794.99 EUR60.05%1.15%Công nghệ Điện tử
Mua
EMREMERSON EL. DL -,50
92.00 EUR−0.07%1352.485B EUR−0.26 EUR−105.21%2.14%Công nghệ Điện tử
Mua
ERCBERICSSON B (FRIA)
4.6320 EUR2.56%2815.13B EUR15.070.31 EUR−52.64%4.95%Công nghệ Điện tử
Mua
ERCGERICSSON A (FRIA)
4.630 EUR0.98%015.13B EUR15.060.31 EUR−52.64%4.80%Công nghệ Điện tử
Mua
ET7ESCO TECH.
101 EUR−0.98%02.636B EUR31.173.24 EUR23.62%0.30%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
EXCEXCEET GROUP SCA RED. A
6.00 EUR10.09%1.4K209.065M EUR−0.35 EUR−183.59%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
F3AFIRST SOLAR INC. D -,001
152.20 EUR−0.43%016.333B EUR114.081.33 EUR−20.80%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
F3CSFC ENERGY AG
19.94 EUR0.10%210336.856M EUR62.680.32 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
FEY2FUELCELL ENERGY INC
1.2020 EUR1.43%10.43K533.245M EUR−0.27 EUR18.15%0.00%Công nghệ Điện tử
Bán
GDXGENL DYNAMICS CORP. DL 1
209.5 EUR−0.76%25257.484B EUR18.7511.17 EUR−0.89%2.32%Công nghệ Điện tử
Mua
GGSGIGASET AG O.N.
0.0395 EUR29.51%20.512K4.04M EUR−0.04 EUR−42400.00%0.00%Công nghệ Điện tử
GLWCORNING INC. DL -,50
28.60 EUR0.25%024.483B EUR42.580.67 EUR−69.74%3.66%Công nghệ Điện tử
Mua
HAGHENSOLDT AG INH O.N.
27.72 EUR1.84%2502.871B EUR37.800.73 EUR4.32%1.10%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
HODHOSIDEN CORP.
11.9 EUR−1.65%0650.986M EUR12.250.97 EUR−51.47%3.67%Công nghệ Điện tử
HROHIROSE EL.
107 EUR−0.93%03.665B EUR18.945.65 EUR−18.55%2.89%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
HRSL3HARRIS TECHS INC.DL-,01
162.80 EUR−1.39%030.857B EUR42.323.85 EUR−58.47%2.62%Công nghệ Điện tử
Mua
IBIIBIDEN CO.LTD
49.2 EUR2.93%06.853B EUR23.642.08 EUR−8.87%0.65%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
IDIINTERDIGITAL (PA.) DL-,01
76.5 EUR0.66%02.019B EUR13.475.68 EUR112.71%1.73%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
IFXINFINEON TECH.AG NA O.N.
31.445 EUR0.24%7.164K40.811B EUR13.282.37 EUR63.93%1.02%Công nghệ Điện tử
Mua
IMVIMMERSION CORP. DL-,001
6.190 EUR−0.08%0201.446M EUR5.201.19 EUR400.58%1.36%Công nghệ Điện tử
Mua
INLINTEL CORP. DL-,001
33.395 EUR0.10%3.892K139.477B EUR−0.21 EUR−104.63%2.79%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
IS7INTICA SYSTEMS INH O.N.
6.75 EUR0.00%029.136M EUR47.040.14 EUR−51.91%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
IUFJUDGES SCIENTIFIC LS -,05
101 EUR0.00%0679.871M EUR66.271.52 EUR−17.80%0.91%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
JENJENOPTIK AG NA O.N.
24.10 EUR0.75%701.37B EUR21.651.11 EUR−6.44%1.25%Công nghệ Điện tử
Mua
JY0PARTEC AG VNA O.N.
117 EUR0.00%61920M EUR1.09%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
KHEKAWASAKI HEAVY IND.
23.16 EUR−2.65%673.997B EUR10.782.15 EUR194.53%2.39%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
KLAKLA CORP. DL -,001
432.6 EUR2.41%059.118B EUR19.5822.09 EUR5.69%1.14%Công nghệ Điện tử
Mua
KTEKKATEK SE INH O.N.
11.05 EUR4.74%0157.458M EUR−0.42 EUR−238.41%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
KTNKONTRON AG O.N
18.06 EUR−0.22%01.167B EUR4.823.75 EUR365.95%5.54%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
KYRKYOCERA CORP.
47.85 EUR0.95%017.298B EUR23.352.05 EUR−33.39%2.66%Công nghệ Điện tử
Mua
LOMLOCKHEED MARTIN DL 1
388.5 EUR0.13%3397.974B EUR15.5025.07 EUR52.03%2.92%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
M0YNMYNARIC AG NA O.N.
18.10 EUR1.97%0115.01M EUR−12.84 EUR−70.13%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
M5ZMANZ AG
13.66 EUR−1.87%0117.546M EUR22.250.61 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
M7UNYNOMIC AG INH O.N.
30.7 EUR3.37%0201.509M EUR30.341.01 EUR−9.25%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MBQMOBOTIX AG O.N.
2.38 EUR0.85%032.124M EUR−0.26 EUR−206.28%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ME5AMETHODE ELECTR. DL-,50
21.0 EUR0.00%0762.918M EUR14.951.40 EUR−43.09%2.50%Công nghệ Điện tử
Mua
MECMEIKO ELECTRONICS
21.2 EUR−0.00%0548.871M EUR12.251.73 EUR−53.46%1.63%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MEXMELEXIS NV
81.65 EUR0.18%03.313B EUR16.195.04 EUR22.71%2.99%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
MIHMITSUBISHI HEAVY
52.82 EUR−0.94%018.074B EUR16.993.11 EUR23.73%1.53%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MSAGMS INDUSTRIE AG
1.62 EUR−4.71%049.341M EUR18.040.09 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MTEMICRON TECHN. INC. DL-,10
64.46 EUR3.14%11567.605B EUR−4.92 EUR−163.97%0.71%Công nghệ Điện tử
Mua
MTXMTU AERO ENGINES AG
172.00 EUR−1.52%1459.343B EUR20.298.48 EUR295.49%1.84%Công nghệ Điện tử
Mua
MUBMUEHLBAUER HOLD.AG O.N.
59.5 EUR0.85%0858.487M EUR73.000.82 EUR−80.06%1.67%Công nghệ Điện tử
MUR1MURATA MFG
17.200 EUR3.71%033.895B EUR22.410.77 EUR−32.89%1.86%Công nghệ Điện tử
Mua
MVINMICROVISION NEW DL -,001
2.0460 EUR−0.15%0389.315M EUR−0.35 EUR−24.09%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ND5NITTO DENKO
61.5 EUR−0.81%08.85B EUR14.564.22 EUR−13.38%2.44%Công nghệ Điện tử
Mua
NH4NICHICON CORP.
8.70 EUR0.00%0606.741M EUR13.740.63 EUR−35.38%2.14%Công nghệ Điện tử
Mua
NOA3NOKIA OYJ EO-,06
3.5750 EUR1.81%3.07K19.559B EUR4.870.73 EUR148.14%3.43%Công nghệ Điện tử
Mua
NPGNIPPON EL. GLASS
17.5 EUR0.00%01.638B EUR−0.82 EUR−128.13%4.32%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
NQGMONOLITHIC POWER DL-,001
425.8 EUR1.70%020.44B EUR49.828.55 EUR28.55%0.77%Công nghệ Điện tử
Mua