Tài chính (Khu vực)

309
Cổ phiếu
5386.385B
Giá trị vốn hóa thị trường
60
Khối lượng
−0.39%
Thay đổi
+5.16%
Hiệu suất Tháng
+73.40%
Hiệu suất Năm
+71.01%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
04QNORDEA BANK ABP
10.108 EUR−0.41%035.964B EUR8.291.22 EUR51.05%7.42%Tài chính
Mua
0B2BAWAG GROUP AG
44.08 EUR2.94%6003.548B EUR9.824.49 EUR19.87%8.60%Tài chính
Sức mua mạnh
0S7SEVEN BANK LTD.
2.00 EUR−0.99%02.428B EUR19.310.10 EUR−14.95%3.37%Tài chính
Theo dõi
13KKENNEDY-WILSON DL-,0001
14.6 EUR−1.35%02.095B EUR59.470.25 EUR−71.74%5.98%Tài chính
Theo dõi
1BFPHOENIX GRP HLDGS LS-,10
6.35 EUR2.42%786.205B EUR−2.10 EUR−304.76%9.50%Tài chính
Mua
1ESGOEASY LTD
79.8 EUR0.50%01.302B EUR10.657.49 EUR−3.06%3.31%Tài chính
Sức mua mạnh
1GIAFIRSTSERVICE
145 EUR−1.36%06.488B EUR52.182.78 EUR5.18%0.55%Tài chính
Mua
1GJFIRST GTY BANCSHARES DL 1
9.85 EUR1.03%0121.092M EUR6.791.45 EUR−44.26%5.66%Tài chính
Theo dõi
1JPJAPAN POST HOLDINGS CO.
7.95 EUR0.00%027.781B EUR14.580.55 EUR−37.45%3.95%Tài chính
Mua
1QZCOINBASE GLOBAL INC
72.20 EUR−2.66%58617.356B EUR−5.18 EUR−380.41%0.00%Tài chính
Theo dõi
1V0A-LIVING SM.CI.SV. H YC 1
0.545 EUR−1.80%0793.972M EUR3.620.15 EUR−26.07%10.25%Tài chính
Theo dõi
22TOXFORD SQUARE CAP. DL-,01
2.750 EUR0.92%0157.452M EUR−0.30 EUR61.34%14.09%Tài chính
Theo dõi
2GIGIEAG IMMOB.AG
7.30 EUR0.00%031.097M EUR13.42%Tài chính
2INV2INVEST AG NA O.N.
6.95 EUR0.72%040.524M EUR0.00%Tài chính
2JMNYFOSA AB
5.250 EUR−1.13%01.01B EUR−0.32 EUR−116.04%6.16%Tài chính
Mua
2N9JTC PLC LS-,01
8.45 EUR0.00%01.389B EUR42.240.20 EUR−42.47%1.36%Tài chính
Sức mua mạnh
2NNNN GROUP NV EO -,12
37.15 EUR2.17%19010.189B EUR27.061.37 EUR−76.59%7.63%Tài chính
Sức mua mạnh
2PTNORTH PACIFIC BANK LTD
2.36 EUR−2.48%0969.935M EUR18.740.13 EUR−45.01%2.54%Tài chính
Mua
331TRICON RESIDENTIAL INC.
7.85 EUR1.95%02.128B EUR8.630.91 EUR−70.71%2.79%Tài chính
Sức mua mạnh
3JDARIGHTMOVE PLC LS -,001
6.40 EUR2.40%05.117B EUR23.110.28 EUR35.09%1.56%Tài chính
Theo dõi
3T8TOWNEBANK DL 2,5
21.6 EUR0.93%01.582B EUR9.792.21 EUR−8.14%4.05%Tài chính
Mua
487CRESCENT CAP.BDC DL-,001
15.9 EUR1.27%0590.119M EUR20.260.78 EUR−45.46%9.65%Tài chính
Sức mua mạnh
4D7DAITO TR. CONSTR.
98.5 EUR−1.50%07.033B EUR15.006.57 EUR−8.43%3.17%Tài chính
Mua
4FKFUKUOKA FINL GROUP
23.6 EUR−0.84%04.584B EUR22.711.04 EUR−49.77%2.76%Tài chính
Mua
4JPJAPAN POST INSURANCE CO.
16.1 EUR−1.83%06.167B EUR9.211.75 EUR−22.60%3.50%Tài chính
Theo dõi
4R6RESURS HOLDING AB
2.136 EUR0.95%0425.088M EUR6.560.33 EUR−22.74%7.82%Tài chính
Mua
53UALTUS GROUP LTD
36.2 EUR0.56%01.66B EUR327.740.11 EUR−8.20%1.14%Tài chính
Mua
59MMS+AD INSUR.GRP HLDGS INC
36.2 EUR−0.55%018.254B EUR14.312.53 EUR−3.10%3.45%Tài chính
Mua
59OTOKYO CENTURY CORP.
38.8 EUR−2.51%04.897B EUR17.642.20 EUR215.96%2.26%Tài chính
Mua
59YACROW FORMW.+CONSTR.S.LTD
0.498 EUR0.40%0136.279M EUR9.390.05 EUR376.23%3.79%Tài chính
Sức mua mạnh
5B4MITSUBISHI HC CAPITAL INC
6.55 EUR−1.50%09.777B EUR12.450.53 EUR9.19%3.07%Tài chính
Sức mua mạnh
5EEMEBUKI FINANCIAL GROUP
2.66 EUR−2.21%02.781B EUR13.850.19 EUR−24.65%2.53%Tài chính
Mua
5F0GUNMA BK LTD
4.54 EUR−2.58%01.935B EUR10.270.44 EUR10.84%2.42%Tài chính
Mua
5F9FIDEA HLDGS CO. LTD
10.5 EUR−0.94%0196.277M EUR11.640.90 EUR−8.77%4.39%Tài chính
5FIHACHIJUNI BK
5.50 EUR−2.65%02.903B EUR10.110.54 EUR53.50%2.21%Tài chính
Theo dõi
5FWYAMAGUCHI FINL GRP INC.
8.50 EUR−2.30%01.727B EUR16.020.53 EUR2.22%Tài chính
Mua
5R6VCREDIT HOLDINGS DL-,1
0.318 EUR0.00%0155.978M EUR2.330.14 EUR−47.47%7.46%Tài chính
5WOCLAROS MORT.TR.INC.DL-,01
10.6 EUR0.00%01.488B EUR26.650.40 EUR−64.71%12.89%Tài chính
Theo dõi
61FELEMENT FLEET MGMT CORP.
13.6 EUR0.74%05.322B EUR19.340.70 EUR11.41%1.94%Tài chính
Sức mua mạnh
65DSUNAC SERVIC.HLDGS HD-,01
0.242 EUR0.83%0889.364M EUR9.220.03 EUR6.26%Tài chính
Theo dõi
6CLDIGITALBRIDGE GRP. DL-,01
16.655 EUR−0.95%02.921B EUR−1.83 EUR−0.39%0.22%Tài chính
Sức mua mạnh
6EQEQT AB
17.590 EUR3.20%020.857B EUR−0.04 EUR−106.69%1.38%Tài chính
Mua
6N5CIBUS NORDIC REAL
9.438 EUR0.28%0543.56M EUR26.470.36 EUR−82.72%7.71%Tài chính
Sức mua mạnh
74OATRIUM MORTGAGE INVESTM.
7.55 EUR0.00%0334.387M EUR9.500.79 EUR8.19%8.19%Tài chính
Sức mua mạnh
74XFIRM CAP.MORT.INV.CORP.
6.85 EUR0.74%0238.929M EUR10.530.65 EUR−5.32%9.41%Tài chính
Mua
87WHULIC CO. LTD.
8.55 EUR−1.16%06.704B EUR11.880.72 EUR8.70%3.24%Tài chính
Mua
896MITO SECURITIES
3.02 EUR1.34%0195.394M EUR21.130.14 EUR31.84%4.55%Tài chính
8A9AZUMA HOUSE CO. LTD.
4.82 EUR0.00%039.825M EUR9.260.52 EUR−28.23%4.48%Tài chính
8BOBOC AVIATION LTD.
6.65 EUR−0.75%04.807B EUR8.470.78 EUR46.80%3.60%Tài chính
Sức mua mạnh
8D7TP ICAP GROUP PLC LS -,25
1.891 EUR1.01%01.495B EUR12.320.15 EUR77.34%7.48%Tài chính
Sức mua mạnh
8KFICHIYOSHI SECS CO. LTD.
4.72 EUR−2.48%0155.972M EUR25.950.18 EUR−53.26%4.36%Tài chính
8ZUANTIN INFRASTR.PRT EO 1
13.32 EUR0.23%02.346B EUR117.560.11 EUR−75.63%3.13%Tài chính
Mua
93M1MPH HEALTH CARE INH O.N
16.05 EUR−1.53%070.001M EUR1.3811.61 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
9BAABC ARBITRAGE POR.EO-,016
5.82 EUR1.22%0347.061M EUR6.97%Tài chính
Sức mua mạnh
9BFABURFORD CAPITAL LTD
13.62 EUR1.79%03.018B EUR95.050.14 EUR−83.74%0.89%Tài chính
Sức mua mạnh
9F7TRINITY CAP INC. DL -,001
13.7 EUR0.00%0585.484M EUR20.750.66 EUR−70.57%12.48%Tài chính
Mua
9KCMARUSAN SEC.
4.66 EUR18.88%0273.906M EUR40.330.12 EUR−54.47%1.85%Tài chính
9LRFORESIGHT GROUP HOLDINGS
5.05 EUR0.00%0620.581M EUR3.13%Tài chính
Sức mua mạnh
9X7PETERSHILL PARTNERS -,01
1.84 EUR0.00%02.085B EUR163.010.01 EUR7.51%Tài chính
Sức mua mạnh
A1AATRIUM LJUNGBERG SK 2,50
15.75 EUR0.64%01.911B EUR−0.69 EUR−113.45%1.42%Tài chính
Theo dõi
A1BASHMORE GRP PLC LS-,0001
2.234 EUR1.27%01.488B EUR15.800.14 EUR−64.55%8.70%Tài chính
Theo dõi
A4YACCENTRO R.EST.AG O.N.
1.67 EUR0.00%056.118M EUR−1.13 EUR−701.33%2.31%Tài chính
Mua
A62IGP ADVANTAG AG EO 1
0.452 EUR15.90%3.1K11.093M EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
A7AFINLAB AG NA O.N.
9.15 EUR0.55%050.701M EUR24.470.37 EUR−66.45%0.00%Tài chính
ADEBITCOIN GROUP SE
20.55 EUR−0.24%40104.75M EUR−0.48 EUR−125.30%0.48%Tài chính
Sức mua mạnh
ADJADLER GROUP SA
0.4990 EUR−2.12%1.08K75.661M EUR−14.93 EUR15.80%0.00%Tài chính
ADLADLER REAL ESTATE AG
8.54 EUR−0.47%0938.797M EUR−3.44 EUR−102.02%0.00%Tài chính
AEC1AMER. EXPRESS DL -,20
148.00 EUR−0.64%30109.918B EUR16.419.02 EUR−3.02%1.41%Tài chính
Mua
AENDAEGON NV (DEMAT.) EO-12
4.782 EUR0.38%09.64B EUR−1.28 EUR−275.97%5.44%Tài chính
Mua
AFLAFLAC INC. DL -,10
72.1 EUR0.56%043.05B EUR10.536.85 EUR8.24%2.15%Tài chính
Theo dõi
AINNAMER.INTL GRP NEW DL 2,50
58.15 EUR−0.17%041.581B EUR10.725.43 EUR−62.45%2.12%Tài chính
Mua
AK5ACOM CO. LTD
2.24 EUR−1.75%03.678B EUR10.600.21 EUR−10.03%2.70%Tài chính
Theo dõi
ALGALBIS LEASING AG O.N.
2.04 EUR0.00%043.239M EUR11.470.18 EUR165.37%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
ALSALLSTATE CORP. DL-,01
105 EUR1.94%027.778B EUR−9.50 EUR−400.99%3.10%Tài chính
Mua
ALVALLIANZ SE NA O.N.
231.70 EUR−0.79%1.691K94.056B EUR4.89%Tài chính
Mua
AMMNGROUNDS R.EST. NA O.N.
0.835 EUR−2.91%015.758M EUR12.710.07 EUR−70.37%0.00%Tài chính
Theo dõi
ANDA-MARK PRECIOUS MET.
29.6 EUR−1.99%0696.833M EUR5.095.82 EUR10.61%1.88%Tài chính
Sức mua mạnh
ANIAMUNDI S.A. EO 2,50
54.10 EUR0.56%010.955B EUR9.635.62 EUR−8.54%7.64%Tài chính
Sức mua mạnh
ANKSOMPO HOLDINGS INC.
42.8 EUR−1.38%014.642B EUR15.072.84 EUR−32.71%3.78%Tài chính
Mua
AONAOZORA BANK LTD
20.0 EUR0.00%02.363B EUR51.850.39 EUR−79.83%4.82%Tài chính
Bán
ARLAAREAL BANK AG
32.90 EUR0.92%01.969B EUR13.492.44 EUR0.00%Tài chính
Theo dõi
ASGGENERALI
20.00 EUR2.35%1.05K30.943B EUR8.282.42 EUR53.68%5.82%Tài chính
Theo dõi
AT1AROUNDTOWN EO-,01
1.9000 EUR4.40%57.953K2.624B EUR−1.79 EUR−463.10%12.44%Tài chính
Theo dõi
AV1ARCO VARA AS EO 0,70
1.600 EUR−2.14%016.985M EUR−0.09 EUR−210.12%3.67%Tài chính
AXAAXA S.A. INH. EO 2,29
29.410 EUR0.27%11.7K65.126B EUR10.672.76 EUR18.74%5.80%Tài chính
Sức mua mạnh
AXJEQUITABLE HLDGS DL-,01
27.4 EUR0.00%09.461B EUR30.420.90 EUR−88.27%2.89%Tài chính
Mua
B7ABANCA GENERALI B EO 1
33.71 EUR0.99%03.895B EUR15.022.24 EUR−2.42%5.33%Tài chính
Theo dõi
B7EBLUE CAP O.N.
18.6 EUR1.64%084.342M EUR−2.36 EUR−496.16%4.79%Tài chính
Sức mua mạnh
B7J1SRV YHTIOET OYJ
3.43 EUR0.00%055.774M EUR−0.97 EUR91.86%0.00%Tài chính
Bán
B8ABAVARIA INDS GRP O.N.
85.0 EUR−1.16%0411.93M EUR67.641.26 EUR0.00%Tài chính
BCYBARCLAYS PLC LS 0,25
1.8602 EUR1.54%028.235B EUR4.84%Tài chính
Mua
BF1BANCFIRST CORP. DL 1
80.5 EUR−0.62%02.68B EUR13.076.16 EUR36.45%1.84%Tài chính
Bán
BIRGBK OF IRELD GRP EO 1
8.558 EUR0.19%09.14B EUR2.42%Tài chính
Mua
BJVCCOREM PROPERTY GRP CL.A
0.700 EUR6.06%0809.732M EUR−0.51 EUR−226.23%4.82%Tài chính
Theo dõi
BKNBK NOVA SCOTIA
45.000 EUR−0.62%44554.085B EUR10.294.37 EUR−31.38%6.40%Tài chính
Theo dõi
BKYBK OF KYOTO LTD
52.0 EUR−2.80%04.162B EUR21.682.40 EUR24.90%1.61%Tài chính
Mua
BLQABLACKROCK CL. A DL -,01
646.4 EUR−0.15%4296.345B EUR20.5931.40 EUR−13.26%2.87%Tài chính
Sức mua mạnh
BN9BK N.Y. MELLON DL -,01
41.05 EUR−1.68%032.182B EUR13.023.15 EUR−15.87%3.47%Tài chính
Mua
BNPBNP PARIBAS INH. EO 2
62.18 EUR3.89%3.258K75.376B EUR6.619.41 EUR6.38%Tài chính
Mua
BOYBCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
7.508 EUR3.22%5043.526B EUR6.331.19 EUR39.37%4.76%Tài chính
Mua