Tài chính (Khu vực)

497
Cổ phiếu
10808.630B
Giá trị vốn hóa thị trường
39.291K
Khối lượng
+2.42%
Tỷ suất Cổ tức
+1.49%
Thay đổi
+4.45%
Hiệu suất Tháng
+3.15%
Hiệu suất Năm
+15.54%
Hiệu suất YTD
           
0H5 HCI GROUP INC. DL O.N.
35.340.44%0.15Bán0303.106M22.941.67387.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
13M MAIN STREET CAP.CP.DL-,01
36.87-1.43%-0.54Mua1502.339B15.092.5866.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
13M MAIN STREET CAPITAL CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
36.51-0.88%-0.33Bán02.330B15.092.5766.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
1C5 CITIZENS FINL GROUP DL-01
32.63-0.32%-0.10Mua015.071B10.023.2917800.00Ngân hàng
1G3 GLADSTONE INVESTMENT CORP. REGISTERED SHARES DL -,001
9.930.65%0.06Bán0326.090M4.492.2169.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
1JB 1ST CONSTITUTION BANCORP
16.070.09%0.01Bán0140.673M11.241.48189.00Ngân hàng
22T OXFORD SQUARE CAP. DL-,01
5.86-0.19%-0.01Mua0284.034M-0.150.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
22T OXFORD SQUARE CAPITAL CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
5.89-0.10%-0.01Mua0282.943M-0.150.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
26R RMR GROUP INC. REGISTERED SHARES CL.A DL -,01
42.951.56%0.66Bán01.351B10.234.23Phát triển và Hoạt động Bất động sản
2J2 FB FINANCIAL CORP. DL 1
32.450.95%0.30Sức mua mạnh01.015B14.482.321363.00Ngân hàng
3PZ1 PZENA INV.MANAG. CL A
6.951.34%0.09Bán0487.945M10.750.67106.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
6GAA GRUPO AVAL ACCIONES Y VAL.SA REG.PRF.SHS(SP.ADRS)/20 KP 1
7.16-1.12%-0.08Mua07.524B9.270.0468892.00Ngân hàng
6GAA GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1
7.15-1.23%-0.09Mua08.037B9.270.0468892.00Ngân hàng
81R FST REP.BK S.FR.NEW DL-01
86.28-0.10%-0.09Bán014.584B19.514.504612.00Ngân hàng
9H6 AON PLC REGISTERED SHARES A DL -,01
174.000.58%1.00Mua041.571B38.934.4750000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
9H6 AON PLC A DL -,01
173.000.00%0.00Mua041.895B39.084.4950000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
A4Y ACCENTRO R.EST.AG O.N.
8.250.00%0.00Mua41267.613M17.970.4645.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A4Y ACCENTRO REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
8.000.00%0.00Mua0267.613M17.970.4645.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A4Y ACCENTRO R.EST.AG O.N.
8.000.00%0.00Mua0267.613M17.970.4645.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A7A FINLAB AG NA O.N.
14.602.10%0.30Bán2074.913M4.643.2412.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
A7A FINLAB AG NA O.N.
14.10-2.76%-0.40Bán074.913M4.643.2412.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
A7A FINLAB AG NAMENS-AKTIEN O.N.
14.150.35%0.05Bán074.913M4.643.2412.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
A8A JDC GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.
5.76-0.69%-0.04Sức bán mạnh076.145M-0.33262.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
A8A JDC GROUP AG O.N.
5.800.00%0.00Bán10.139K76.145M-0.33262.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
A8A JDC GROUP AG O.N.
5.72-0.69%-0.04Bán076.145M-0.33262.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
ADE BITCOIN GROUP SE O.N.
37.10-3.13%-1.20Bán7.798K191.500M126.630.3011.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ADE BITCOIN GROUP SE O.N.
37.40-3.61%-1.40Bán156191.500M126.630.3011.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ADE BITCOIN GROUP SE INHABER-AKTIEN O.N.
37.15-3.13%-1.20Bán1.313K191.500M126.630.3011.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ADJ ADO PROPERTIES S.A. ACTIONS NOMINATIVES O.N.
38.48-0.10%-0.04Bán01.720B4.478.70351.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ADJ ADO PROPERTIES S.A. NPV
38.60-0.82%-0.32Bán17.280K1.720B4.478.70351.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ADJ ADO PROPERTIES S.A. NPV
38.620.05%0.02Bán01.720B4.478.70351.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ADL ADLER REAL ESTATE AG
12.020.84%0.10Bán5816.286M2.984.40824.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ADL ADLER REAL ESTATE AG
11.88-0.34%-0.04Bán19.168K816.286M2.984.40824.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ADL ADLER REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
11.86-0.84%-0.10Bán4.600K816.286M2.984.40824.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AEC1 AMER. EXPRESS DL -,20
112.841.11%1.24Mua23693.150B17.186.5259000.00Cho vay Tiêu dùng
AEC1 AMER. EXPRESS DL -,20
113.581.87%2.08Mua31693.342B17.186.5359000.00Cho vay Tiêu dùng
AEC1 AMERICAN EXPRESS CO. REGISTERED SHARES DL -,20
112.240.86%0.96Mua093.325B16.836.6959000.00Cho vay Tiêu dùng
AEND AEGON NV (DEMAT.) EO-12
4.570.75%0.03Mua09.287B14.730.3126543.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AEND AEGON NV (DEMAT.) EO-12
4.601.32%0.06Mua6.497K9.287B14.730.3126543.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AEND AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-,12
4.601.34%0.06Mua2.000K9.287B14.730.3126543.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AENF AEGON N.V. NEW YORK SHARES/1 EO 0,12
4.480.45%0.02Mua09.287B14.730.3126543.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AENF AEGON NV EO 0,12 NY REG.1
4.480.45%0.02Mua09.287B14.730.3126543.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AENF AEGON NV EO 0,12 NY REG.1
4.560.88%0.04Mua1.800K9.287B14.730.3126543.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AINN AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
49.77-0.52%-0.26Mua043.480B-0.2549600.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
AINN AMERICAN INTERNATIONAL GRP INCREGISTERED SHARES NEW DL 2,50
49.830.45%0.23Mua043.313B-0.2549600.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
AINN AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
49.73-1.32%-0.67Mua043.570B-0.2549600.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ALG ALBIS LEASING AG O.N.
2.881.41%0.04Mua053.412M14.050.20120.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
ALG ALBIS LEASING AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.800.00%0.00Mua053.412M14.050.20120.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
ALG ALBIS LEASING AG O.N.
2.78-0.71%-0.02Bán26553.412M14.050.20120.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
ALS ALLSTATE CORP., THE REGISTERED SHARES DL -,01
90.64-0.10%-0.09Mua030.072B14.686.2645140.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
ALS ALLSTATE CORP. DL-,01
90.140.11%0.10Bán030.188B14.686.2845140.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
ALV ALLIANZ SE NA O.N.
216.200.79%1.70Mua190.755K90.840B12.2617.65142460.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ALV ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.
216.100.65%1.40Mua2.963K90.840B12.2617.65142460.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ALV ALLIANZ SE NA O.N.
216.050.56%1.20Mua34390.840B12.2617.65142460.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
AR4 AURELIUS EQUITY OPP.SE&CO.KGAAINHABER-AKTIEN O.N.
38.62-0.52%-0.20Sức bán mạnh1.380K1.137B-0.7115131.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AR4 AURELIUS EQ.OPP. O.N.
38.660.94%0.36Bán23.479K1.137B-0.7115131.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AR4 AURELIUS EQ.OPP. O.N.
38.72-0.67%-0.26Sức bán mạnh2791.137B-0.7115131.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ARL AAREAL BANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
23.912.31%0.54Theo dõi3501.396B6.643.682790.00Ngân hàng
ARL AAREAL BANK AG
23.922.31%0.54Theo dõi6701.396B6.643.682790.00Ngân hàng
ARL AAREAL BANK AG
23.912.53%0.59Theo dõi110.411K1.396B6.643.682790.00Ngân hàng
ASG GENERALI EO 1
17.000.29%0.05Mua30026.599B12.581.3771000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
ASG GENERALI EO 1
17.101.30%0.22Mua026.599B12.581.3771000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
ASG ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1
16.950.44%0.07Mua026.599B12.581.3771000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AT1 AROUNDTOWN SA BEARER SHARES EO -,01
7.27-0.44%-0.03Bán5.516K8.208B4.761.58Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AT1 AROUNDTOWN EO-,01
7.27-0.52%-0.04Bán1.000K8.208B4.761.58Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AT1 AROUNDTOWN EO-,01
7.27-0.06%-0.00Bán931.068K8.208B4.761.58Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AVES AVES ONE AG INHABER-AKTIEN O.N.
11.500.00%0.00Mua0162.459M12.510.9340.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AVES AVES ONE AG O.N.
11.600.00%0.00Theo dõi2.920K162.459M12.510.9340.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AVES AVES ONE AG O.N.
11.500.00%0.00Mua0162.459M12.510.9340.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AXA AXA S.A. INH. EO 2,29
23.590.43%0.10Mua13.579K56.067B24.380.97104065.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AXA AXA S.A. INH. EO 2,29
23.610.75%0.17Mua2.138K56.067B24.380.97104065.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AXA AXA S.A. ACTIONS PORT. EO 2,29
23.620.70%0.17Mua2.455K56.067B24.380.97104065.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AXJ AXA EQUIT. HLDGS DL-,01
19.68-1.02%-0.20Mua09.961B17.231.177800.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
AXJ AXA EQUIT. HLDGS DL-,01
19.84-0.81%-0.16Mua09.981B17.231.177800.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
AXJ AXA EQUITABLE HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL-,01
19.750.11%0.02Mua09.922B17.231.167800.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
B7E BLUE CAP AG INHABER-AKTIEN O.N.
17.651.73%0.30Mua070.446M15.421.15810.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
B7E BLUE CAP O.N.
17.700.00%0.00Bán3.691K70.446M15.421.15810.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
B7E BLUE CAP O.N.
17.550.86%0.15Bán070.446M15.421.15810.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
B7J SRV YHTIOT OYJ REGISTERED SHARES O.N.
1.570.00%0.00Bán094.734M-0.421098.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
B7J SRV YHTIOET OYJ
1.580.64%0.01Bán094.734M-0.421098.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
B7J SRV YHTIOET OYJ
1.620.00%0.00Bán094.734M-0.421098.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BB4 AXOS FINANCIAL INC. REGISTERED SHARES DL -,01
23.410.47%0.11Bán01.447B10.872.22801.00Ngân hàng
BB4 AXOS FINANCIAL DL-,01
23.41-1.66%-0.40Bán01.452B10.872.23801.00Ngân hàng
BBN1 BLACKSTONE GROUP INC., THE REG. SHARES CL.A DL -,00001
42.522.22%0.93Mua048.596B25.551.602615.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BBN1 BLACKSTONE GRP DL-,00001
42.550.24%0.10Mua048.783B25.551.612615.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BBVA BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4
4.68-2.50%-0.12Sức bán mạnh031.412B6.630.72125749.00Ngân hàng
BBVA BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4
4.66-0.85%-0.04Sức bán mạnh031.412B6.630.72125749.00Ngân hàng
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACC.NOM.(SPONS.ADRS)/1 EO 0,49
4.802.13%0.10Bán031.412B6.630.72125749.00Ngân hàng
BCY BARCLAYS PLC REGISTERED SHARES LS 0,25
1.771.57%0.03Mua030.367B83500.00Ngân hàng
BCY BARCLAYS PLC LS 0,25
1.760.79%0.01Mua031.493B83500.00Ngân hàng
BCY BARCLAYS PLC LS 0,25
1.782.10%0.04Mua1.305K30.167B83500.00Ngân hàng
BLQA BLACKROCK INC. REG. SHARES CLASS A DL -,01
422.151.58%6.55Mua065.132B18.0023.6314700.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BLQA BLACKROCK CL. A DL -,01
425.452.52%10.45Mua1965.341B17.9923.7214700.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BN9 BK N.Y. MELLON DL -,01
40.771.52%0.61Mua038.136B49800.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BN9 BK OF NEW YORK MELLONCORP.,THEREGISTERED SHARES DL -,01
40.821.72%0.69Mua037.990B49800.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BNP BNP PARIBAS INH. EO 2
42.000.01%0.01Bán7.331K52.368B6.996.01202000.00Ngân hàng
BNP BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2
42.691.92%0.81Mua20052.368B6.996.01202000.00Ngân hàng
BNP BNP PARIBAS INH. EO 2
42.801.59%0.67Mua2.890K52.368B6.996.01202000.00Ngân hàng
BNT1 EYEMAXX REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
8.862.78%0.24Bán046.941M8.901.3953.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BNT1 EYEMAXX R.EST.AG
8.72-1.13%-0.10Sức bán mạnh046.941M8.901.3953.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BNT1 EYEMAXX R.EST.AG
8.881.14%0.10Sức bán mạnh5.346K46.941M8.901.3953.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BOY BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACCIONES NOM. EO 0,49
4.842.18%0.10Bán031.412B6.630.72125749.00Ngân hàng
BOY BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
4.73-0.81%-0.04Sức bán mạnh031.412B6.630.72125749.00Ngân hàng
BOY BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
4.791.14%0.05Bán2.000K31.412B6.630.72125749.00Ngân hàng
BRH BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL 5
271500.00-0.55%-1500.00Bán0448.366B10.7225496.51389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BRH BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
271860.00-0.91%-2490.00Bán0453.145B10.8025594.74389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BRH BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
287500.00-0.52%-1500.00Mua0454.078B10.8025647.44389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BRYN BERKSHIRE HATHAWAY INC. REG.SHARES B NEW DL -,00333
183.620.12%0.22Bán275451.406B10.8025496.51389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BRYN BERKSH. H.B NEW DL-,00333
183.32-0.05%-0.10Bán1.839K453.145B10.8025594.74389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BRYN BERKSH. H.B NEW DL-,00333
183.640.50%0.92Bán994454.078B10.8025647.44389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BSD2 BANCO SANTANDER S.A. ACCIONES NOM. EO 0,50
4.092.53%0.10Bán064.753B8.500.47202484.00Ngân hàng
BSD2 BCO SANTANDER N.EO0,5
4.112.92%0.12Bán4.747K64.753B8.500.47202484.00Ngân hàng
BSD2 BCO SANTANDER N.EO0,5
4.103.28%0.13Bán8.474K64.753B8.500.47202484.00Ngân hàng
BTW BROWN + BROWN DL-,10
30.730.13%0.04Mua08.746B26.451.189590.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BVXB ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. REG. PFD. SHS (ADRS)/1 O.N.
8.740.46%0.04Mua082.543B14.090.6099661.00Ngân hàng
BVXB ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
8.711.91%0.16Mua082.933B14.090.6199661.00Ngân hàng
BWB BAADER BANK AG
1.02-1.92%-0.02Bán2.064K46.544M-0.44442.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BWB BAADER BANK AG
1.012.02%0.02Bán046.544M-0.44442.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BWB BAADER BANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.01-1.94%-0.02Bán85046.544M-0.44442.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BZY CA IMMOB.ANL.
32.200.31%0.10Bán02.996B11.063.03382.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BZY CA IMMOB.ANL.
32.100.31%0.10Bán02.996B11.063.03382.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BZY CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
32.000.31%0.10Bán02.996B11.063.03382.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CBK COMMERZBANK AG
6.393.36%0.21Bán6.318K7.765B10.240.6148891.00Ngân hàng
CBK COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
6.393.15%0.20Bán23.942K7.765B10.240.6148891.00Ngân hàng
CBK COMMERZBANK AG
6.403.24%0.20Bán3.351M7.765B10.240.6148891.00Ngân hàng
CC1 CONSUS R.ESTATE AG NA ON
6.940.00%0.00Bán127937.644M-0.28782.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CC1 CONSUS R.ESTATE AG NA ON
6.88-0.15%-0.01Bán0937.644M-0.28782.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CC1 CONSUS REAL ESTATE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
6.890.29%0.02Bán0937.644M-0.28782.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CCAP CORESTATE CAPITAL HLDG
32.134.15%1.28Mua125660.919M6.784.57683.00Dịch vụ Bất động sản
CCAP CORESTATE CAPITAL HLDG
32.304.36%1.35Mua23.709K660.919M6.784.57683.00Dịch vụ Bất động sản
CCAP CORESTATE CAPITAL HOLDING S.A ACTIONS AU PORTEUR O.N.
32.204.72%1.45Mua100660.919M6.784.57683.00Dịch vụ Bất động sản
CMC JPMORGAN CHASE DL 1
102.000.99%1.00Sức mua mạnh55324.438B11.608.78255998.00Ngân hàng
CMC JPMORGAN CHASE & CO. REGISTERED SHARES DL 1
102.000.99%1.00Sức mua mạnh0325.271B11.678.75255998.00Ngân hàng
CMC JPMORGAN CHASE DL 1
102.00-0.97%-1.00Mua642325.106B11.608.80255998.00Ngân hàng
COM COMDIRECT BANK AG
9.250.00%0.00Bán3001.306B43.730.211561.00Ngân hàng
COM COMDIRECT BANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
9.250.65%0.06Bán01.306B43.730.211561.00Ngân hàng
COM COMDIRECT BANK AG
9.260.11%0.01Sức bán mạnh3941.306B43.730.211561.00Ngân hàng
CORE COREO AG O.N.
1.51-2.58%-0.04Bán94524.716M-0.075.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CORE COREO AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.53-0.65%-0.01Bán024.716M-0.075.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CORE COREO AG O.N.
1.53-1.29%-0.02Bán024.716M-0.075.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CPX CAPSENSIXX AG INH O.N.
9.452.16%0.20Bán75032.413M56.680.17Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CPX CAPSENSIXX AG INHABER-AKTIEN O.N.
9.30-1.06%-0.10Bán032.413M56.680.17Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CPX CAPSENSIXX AG INH O.N.
9.300.54%0.05Bán032.413M56.680.17Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CRIN UNICREDIT
11.401.88%0.21Mua11.094K24.987B86786.00Ngân hàng
CRIN UNICREDIT
11.372.56%0.28Mua1924.987B86786.00Ngân hàng
CRIN UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. O.N.
11.392.30%0.26Mua024.987B86786.00Ngân hàng
CRZK CR CAP.REAL EST.AG O.N.
42.002.44%1.00Mua15975.183M9.814.1817.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRZK CR CAPITAL REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
41.60-4.59%-2.00Mua65875.183M9.814.1817.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRZK CR CAP.REAL EST.AG O.N.
41.40-2.82%-1.20Mua075.183M9.814.1817.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CSQ CREDITSHELF AG INHABER-AKTIEN O.N.
65.00-0.76%-0.50Bán087.197M-4.3833.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất