Tài chính (Khu vực)

479
Cổ phiếu
10757.918B
Giá trị vốn hóa thị trường
51.063K
Khối lượng
+2.40%
Tỷ suất Cổ tức
−0.81%
Thay đổi
+5.86%
Hiệu suất Tháng
+8.51%
Hiệu suất Năm
+14.70%
Hiệu suất YTD
           
13K KENNEDY-WILSON DL-,0001
20.01-0.37%-0.07Mua02.828B36.000.56375.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
13M MAIN STREET CAPITAL CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
39.240.60%0.23Mua02.463B17.692.3166.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
1EL ELLINGTON FINL INC.
16.100.00%0.00Mua0536.873M16.490.96150.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
1G3 GLADSTONE INVESTMENT CORP. REGISTERED SHARES DL -,001
11.09-0.59%-0.07Mua0368.472M7.391.5269.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
1GIA FIRSTSERVICE CORP. (NEW) REGISTERED SHARES O.N.
90.17-0.81%-0.74Bán03.555B-5.7520000.00Dịch vụ Bất động sản
1GJ FIRST GTY BANCSHARES DL 1
18.740.01%0.00Mua0167.449M15.181.25336.00Ngân hàng
1N31 NEWTEK BUSINE.SVCS DL-,02
21.101.44%0.30Sức mua mạnh0397.506M11.671.78175.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
1TY PROSUS NV EO -,05
69.68-3.09%-2.22769114.522B27.222.6115078.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
1TY PROSUS NV EO -,05
69.65-5.13%-3.77683114.522B27.222.6115078.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
22P PENNANTPARK FLOAT.RATE C.
10.75-0.15%-0.02Mua260406.306M30.240.350.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
22T OXFORD SQUARE CAP. DL-,01
5.610.70%0.04Theo dõi0267.965M-0.420.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
22T OXFORD SQUARE CAPITAL CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
5.62-0.30%-0.02Theo dõi0270.475M-0.420.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
55O1 APOLLO INVESTMENT CORP. REGISTERED SHARES DL -,001
15.05-1.38%-0.21Sức mua mạnh01.037B14.341.070.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
58G GAIN CAP.HLDGS DL-,00001
4.84-4.21%-0.21Mua0189.265M-0.47638.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
58G GAIN CAPITAL HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,00001
4.87-3.36%-0.17Mua0191.038M-0.48638.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
5NAA NATIONAL GENERAL HLDGS CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
21.850.97%0.21Mua02.488B12.151.868440.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
5NAA NTNL GENERAL HLDGS DL-,01
21.870.37%0.08Mua02.465B12.151.848440.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
6CL COLONY CAPITAL INC. REGISTERED SHARES DL -,01
5.03-0.12%-0.01Mua02.487B-1.97400.00Mô hình nến Diversified REITs
A4Y ACCENTRO REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
7.60-1.94%-0.15Sức bán mạnh0254.638M16.220.4856.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A4Y ACCENTRO R.EST.AG O.N.
7.750.00%0.00Bán0254.638M16.220.4856.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A4Y ACCENTRO R.EST.AG O.N.
7.75-1.27%-0.10Sức bán mạnh1.800K254.638M16.220.4856.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A7A FINLAB AG NA O.N.
17.600.57%0.10Mua3.641K91.677M4.843.8013.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
A7A FINLAB AG NAMENS-AKTIEN O.N.
17.250.00%0.00Mua091.677M4.843.8013.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
A7A FINLAB AG NA O.N.
17.15-1.72%-0.30Mua20091.677M4.843.8013.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
A8A JDC GROUP AG O.N.
5.66-1.39%-0.08Bán6.092K75.357M-0.31280.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
A8A JDC GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.
5.56-0.71%-0.04Bán075.357M-0.31280.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
A8A JDC GROUP AG O.N.
5.60-0.71%-0.04Bán10075.357M-0.31280.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
ADE BITCOIN GROUP SE O.N.
30.60-2.70%-0.85Bán804154.000M101.830.3011.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ADE BITCOIN GROUP SE INHABER-AKTIEN O.N.
30.45-0.33%-0.10Bán0154.000M101.830.3011.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ADE BITCOIN GROUP SE O.N.
30.900.32%0.10Bán4.347K154.000M101.830.3011.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ADJ ADO PROPERTIES S.A. NPV
36.503.63%1.28Mua1501.541B3.4410.12371.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ADJ ADO PROPERTIES S.A. ACTIONS NOMINATIVES O.N.
35.601.31%0.46Bán01.541B3.4410.12371.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ADJ ADO PROPERTIES S.A. NPV
36.765.45%1.90Mua110.297K1.541B3.4410.12371.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ADL ADLER REAL ESTATE AG
11.540.87%0.10Theo dõi47.904K783.417M2.744.58883.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ADL ADLER REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
11.460.88%0.10Bán1.168K783.417M2.744.58883.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ADL ADLER REAL ESTATE AG
11.540.70%0.08Theo dõi100783.417M2.744.58883.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AEC1 AMERICAN EXPRESS CO. REGISTERED SHARES DL -,20
106.84-0.28%-0.30Bán1889.104B15.926.7759000.00Cho vay Tiêu dùng
AEC1 AMER. EXPRESS DL -,20
106.66-0.17%-0.18Bán13388.278B15.926.7159000.00Cho vay Tiêu dùng
AEC1 AMER. EXPRESS DL -,20
107.080.56%0.60Bán26688.206B15.926.7059000.00Cho vay Tiêu dùng
AEND AEGON NV (DEMAT.) EO-12
3.80-1.14%-0.04Bán9.416K7.862B10.270.3726000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AEND AEGON NV (DEMAT.) EO-12
3.79-1.63%-0.06Mua7117.862B10.270.3726000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AEND AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-,12
3.78-1.69%-0.07Theo dõi3.000K7.862B10.270.3726000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AENF AEGON NV EO 0,12 NY REG.1
3.800.53%0.02Theo dõi3007.862B10.270.3726000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AENF AEGON NV EO 0,12 NY REG.1
3.74-1.58%-0.06Bán10.400K7.862B10.270.3726000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AENF AEGON N.V. NEW YORK SHARES/1 EO 0,12
3.74-1.58%-0.06Bán9.000K7.862B10.270.3726000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AINN AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
51.220.12%0.06Mua55044.485B-0.0549600.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
AINN AMERICAN INTERNATIONAL GRP INCREGISTERED SHARES NEW DL 2,50
51.140.10%0.05Sức mua mạnh044.902B-0.0549600.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
AINN AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
51.310.23%0.12Mua044.449B-0.0549600.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ALG ALBIS LEASING AG O.N.
2.761.47%0.04Bán050.445M23.260.12121.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
ALG ALBIS LEASING AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.701.50%0.04Bán050.445M23.260.12121.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
ALG ALBIS LEASING AG O.N.
2.66-1.48%-0.04Sức bán mạnh050.445M23.260.12121.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
ALV ALLIANZ SE NA O.N.
209.70-0.29%-0.60Mua914.264K89.062B11.5318.25142460.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ALV ALLIANZ SE NA O.N.
209.70-0.29%-0.60Mua1.577K89.062B11.5318.25142460.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ALV ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.
209.95-0.28%-0.60Mua13.793K89.062B11.5318.25142460.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
AR4 AURELIUS EQ.OPP. O.N.
38.20-0.93%-0.36Mua1.018K1.142B-2.0813304.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AR4 AURELIUS EQUITY OPP.SE&CO.KGAAINHABER-AKTIEN O.N.
38.04-0.94%-0.36Mua6401.142B-2.0813304.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AR4 AURELIUS EQ.OPP. O.N.
37.98-1.30%-0.50Mua28.332K1.142B-2.0813304.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ARL AAREAL BANK AG
26.770.26%0.07Mua8001.618B7.703.682249.00Ngân hàng
ARL AAREAL BANK AG
26.72-1.15%-0.31Mua216.807K1.618B7.703.682249.00Ngân hàng
ARL AAREAL BANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
26.70-1.15%-0.31Mua1.230K1.618B7.703.682249.00Ngân hàng
ASG GENERALI EO 1
17.32-0.32%-0.06Sức mua mạnh51627.269B12.411.4271277.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
ASG ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1
17.27-0.52%-0.09Mua5027.269B12.411.4271277.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
ASG GENERALI EO 1
17.340.43%0.07Sức mua mạnh027.269B12.411.4271277.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AT1 AROUNDTOWN SA BEARER SHARES EO -,01
6.900.38%0.03Bán1808.396B5.131.36Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AT1 AROUNDTOWN EO-,01
6.900.52%0.04Bán4.236M8.396B5.131.36Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AT1 AROUNDTOWN EO-,01
6.91-0.06%-0.00Bán13.121K8.396B5.131.36Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AVES AVES ONE AG O.N.
11.100.91%0.10Mua0155.456M11.970.9340.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AVES AVES ONE AG O.N.
11.200.90%0.10Mua2.165K155.456M11.970.9340.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AVES AVES ONE AG INHABER-AKTIEN O.N.
11.000.00%0.00Mua0155.456M11.970.9340.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AXA AXA S.A. ACTIONS PORT. EO 2,29
22.53-0.31%-0.07Mua68553.614B36.470.62104065.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AXA AXA S.A. INH. EO 2,29
22.52-0.44%-0.10Mua36.249K53.614B36.470.62104065.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AXA AXA S.A. INH. EO 2,29
22.57-0.20%-0.04Mua14.006K53.614B36.470.62104065.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AXJ AXA EQUITABLE HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL-,01
19.64-0.75%-0.15Mua09.766B12.621.587800.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
AXJ AXA EQUIT. HLDGS DL-,01
19.72-1.45%-0.29Mua09.668B12.621.567800.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
AXJ AXA EQUIT. HLDGS DL-,01
19.580.12%0.02Mua09.676B12.621.567800.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
B7E BLUE CAP AG INHABER-AKTIEN O.N.
18.85-1.57%-0.30Mua077.411M10.581.84894.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
B7E BLUE CAP O.N.
19.20-0.52%-0.10Mua077.411M10.581.84894.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
B7E BLUE CAP O.N.
19.20-1.29%-0.25Mua60077.411M10.581.84894.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
B7J SRV YHTIOET OYJ
1.490.00%0.00Bán089.371M-0.421098.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
B7J SRV YHTIOT OYJ REGISTERED SHARES O.N.
1.490.00%0.00Bán089.371M-0.421098.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
B7J SRV YHTIOET OYJ
1.560.00%0.00Mua089.371M-0.421098.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACC.NOM.(SPONS.ADRS)/1 EO 0,49
4.64-2.93%-0.14Mua031.746B6.700.72126017.00Ngân hàng
BBVA BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4
4.68-0.85%-0.04Mua031.746B6.700.72126017.00Ngân hàng
BBVA BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4
4.68-0.85%-0.04Bán031.746B6.700.72126017.00Ngân hàng
BCY BARCLAYS PLC LS 0,25
1.71-3.17%-0.06Mua029.849B8.590.2083500.00Ngân hàng
BCY BARCLAYS PLC REGISTERED SHARES LS 0,25
1.69-2.53%-0.04Mua30029.219B8.590.2083500.00Ngân hàng
BCY BARCLAYS PLC LS 0,25
1.69-2.89%-0.05Mua18.308K29.346B8.590.2083500.00Ngân hàng
BNP BNP PARIBAS INH. EO 2
43.88-1.65%-0.73Mua7.991K55.653B7.366.06202000.00Ngân hàng
BNP BNP PARIBAS INH. EO 2
43.81-1.75%-0.78Mua1.315K55.653B7.366.06202000.00Ngân hàng
BNP BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2
43.87-1.91%-0.85Mua7455.653B7.366.06202000.00Ngân hàng
BNT1 EYEMAXX REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
10.05-0.99%-0.10Mua40454.265M9.701.4653.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BNT1 EYEMAXX R.EST.AG
10.000.00%0.00Mua054.265M9.701.4653.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BNT1 EYEMAXX R.EST.AG
10.00-1.48%-0.15Mua2.640K54.265M9.701.4653.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BNU BANKUNITED INC. DL-,01
30.05-0.36%-0.11Mua02.909B12.022.551735.00Ngân hàng
BOY BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
4.71-1.91%-0.09Mua1.500K31.746B6.700.72126017.00Ngân hàng
BOY BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACCIONES NOM. EO 0,49
4.71-2.01%-0.10Mua031.746B6.700.72126017.00Ngân hàng
BOY BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
4.71-1.95%-0.09Mua41.030K31.746B6.700.72126017.00Ngân hàng
BRH BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
287170.00-0.29%-830.00Mua0468.930B18.4015550.62389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BRH BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL 5
285000.000.00%0.00Mua0473.704B18.4015708.93389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BRH BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
284230.00-0.26%-730.00Mua0469.309B18.4015563.17389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BRYN BERKSH. H.B NEW DL-,00333
189.84-1.23%-2.36Sức mua mạnh4.220K468.930B18.4015550.62389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BRYN BERKSHIRE HATHAWAY INC. REG.SHARES B NEW DL -,00333
189.24-1.14%-2.18Sức mua mạnh186473.704B18.4015708.93389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BRYN BERKSH. H.B NEW DL-,00333
190.00-1.13%-2.18Sức mua mạnh805469.309B18.4015563.17389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BSD2 BCO SANTANDER N.EO0,5
3.66-2.92%-0.11Bán21.662K62.570B9.730.43201804.00Ngân hàng
BSD2 BCO SANTANDER N.EO0,5
3.67-2.38%-0.09Mua3.399K62.570B9.730.43201804.00Ngân hàng
BSD2 BANCO SANTANDER S.A. ACCIONES NOM. EO 0,50
3.69-2.23%-0.08Mua5.757K62.570B9.730.43201804.00Ngân hàng
BVXB ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
7.66-1.43%-0.11Bán077.885B13.470.6098446.00Ngân hàng
BVXB ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. REG. PFD. SHS (ADRS)/1 O.N.
7.66-1.43%-0.11Bán075.750B13.470.5898446.00Ngân hàng
BWB BAADER BANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.112.78%0.03Mua050.195M-0.40409.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BWB BAADER BANK AG
1.132.73%0.03Mua1.600K50.195M-0.40409.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BWB BAADER BANK AG
1.082.86%0.03Mua050.195M-0.40409.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BXK BANCOLOMB. ADR/4 KP 500
46.173.30%1.48Sức mua mạnh09.870B11.570.8930735.00Ngân hàng
BXK BANCOLOMBIA S.A. REG.PRF.SHS(SP.ADRS)/4 KP 500
46.191.74%0.79Sức mua mạnh010.276B11.570.9230735.00Ngân hàng
BZY CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
31.201.96%0.60Bán02.889B9.383.43393.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BZY CA IMMOB.ANL.
31.651.77%0.55Mua3002.889B9.383.43393.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BZY CA IMMOB.ANL.
31.902.74%0.85Mua2.100K2.889B9.383.43393.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CBK COMMERZBANK AG
5.65-3.70%-0.22Bán10.855M7.350B10.190.5848644.00Ngân hàng
CBK COMMERZBANK AG
5.65-3.25%-0.19Bán65.319K7.350B10.190.5848644.00Ngân hàng
CBK COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
5.68-3.00%-0.18Mua151.870K7.350B10.190.5848644.00Ngân hàng
CC1 CONSUS R.ESTATE AG NA ON
6.760.15%0.01Bán0920.080M-0.08782.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CC1 CONSUS R.ESTATE AG NA ON
6.80-0.15%-0.01Bán1.493K920.080M-0.08782.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CC1 CONSUS REAL ESTATE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
6.720.60%0.04Sức bán mạnh0920.080M-0.08782.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CCAP CORESTATE CAPITAL HOLDING S.A ACTIONS AU PORTEUR O.N.
31.551.12%0.35Mua150658.784M6.654.65690.00Dịch vụ Bất động sản
CCAP CORESTATE CAPITAL HLDG
30.55-2.71%-0.85Bán880658.784M6.654.65690.00Dịch vụ Bất động sản
CCAP CORESTATE CAPITAL HLDG
31.702.76%0.85Mua27.600K658.784M6.654.65690.00Dịch vụ Bất động sản
CCJ CINCINNATI FINANCIAL CORP. REGISTERED SHARES DL 2
102.981.18%1.20Mua016.622B15.246.774999.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
CCJ CINCINNATI FINL DL 2
102.040.63%0.64Mua016.468B15.246.704999.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
CMC JPMORGAN CHASE DL 1
106.82-1.37%-1.48Mua175343.153B12.248.80254983.00Ngân hàng
CMC JPMORGAN CHASE DL 1
106.70-1.42%-1.54Mua1.208K342.876B12.248.79254983.00Ngân hàng
CMC JPMORGAN CHASE & CO. REGISTERED SHARES DL 1
106.28-1.50%-1.62Sức mua mạnh0346.367B12.248.88254983.00Ngân hàng
COM COMDIRECT BANK AG
9.12-0.87%-0.08Bán4.356K1.299B39.810.231545.00Ngân hàng
COM COMDIRECT BANK AG
9.210.00%0.00Bán01.299B39.810.231545.00Ngân hàng
COM COMDIRECT BANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
9.130.00%0.00Sức bán mạnh5201.299B39.810.231545.00Ngân hàng
CORE COREO AG O.N.
1.540.00%0.00Bán4.086K24.557M-0.075.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CORE COREO AG O.N.
1.510.00%0.00Bán024.557M-0.075.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CORE COREO AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.510.00%0.00Mua16024.557M-0.075.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CPX CAPSENSIXX AG INHABER-AKTIEN O.N.
9.05-0.55%-0.05Bán031.556M-0.05Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CPX CAPSENSIXX AG INH O.N.
9.150.00%0.00Bán031.556M-0.05Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CPX CAPSENSIXX AG INH O.N.
9.250.54%0.05Bán37031.556M-0.05Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CRIN UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. O.N.
10.92-3.28%-0.37Mua2125.148B7.081.6084836.00Ngân hàng
CRIN UNICREDIT
10.92-3.38%-0.38Mua1.564K25.148B7.081.6084836.00Ngân hàng
CRIN UNICREDIT
10.87-3.38%-0.38Mua50.057K25.148B7.081.6084836.00Ngân hàng
CRZK CR CAP.REAL EST.AG O.N.
53.000.00%0.00Sức mua mạnh097.188M10.864.8817.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRZK CR CAPITAL REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
51.00-2.86%-1.50Mua097.188M10.864.8817.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRZK CR CAP.REAL EST.AG O.N.
50.50-4.72%-2.50Mua58397.188M10.864.8817.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CSQ CREDITSHELF AG INHABER-AKTIEN O.N.
63.00-1.56%-1.00Bán085.866M-4.3833.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
CSQ CREDITSHELF AG IA O.N.
64.000.00%0.00Mua085.866M-4.3833.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
CSQ CREDITSHELF AG IA O.N.
63.50-1.55%-1.00Bán085.866M-4.3833.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
CSX CRED.SUISSE GRP NA SF-,04
10.480.00%0.00Mua030.030B14.190.8446360.00Ngân hàng
CSX1 CREDIT SUISSE GP AG ADR 1
11.650.00%0.00Mua2.100K30.030B14.190.8446360.00Ngân hàng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất