Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

271
Cổ phiếu
9774.374B
Giá trị vốn hóa thị trường
19.480K
Khối lượng
+2.24%
Tỷ suất Cổ tức
+0.09%
Thay đổi
+3.42%
Hiệu suất Tháng
+16.60%
Hiệu suất Năm
+11.11%
Hiệu suất YTD
           
2EM ERGOMED PLC REGISTERED SHARES LS -,01
3.100.65%0.02Mua0152.744M-0.23702.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2EM ERGOMED PLC LS -,01
3.307.14%0.22Sức mua mạnh0151.165M-0.23702.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2EM ERGOMED PLC LS -,01
3.349.15%0.28Sức mua mạnh1.000K150.322M-0.23702.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2HQ TILRAY INC. CL.2 DL-,0001
35.130.37%0.13Bán303.984B-1.15313.00Dược phẩm
2HQ TILRAY INC. REG.SHARES CL.2 DL-,0001
34.45-1.44%-0.51Bán03.923B-1.13313.00Dược phẩm
2M6 MEDTRONIC PLC REGISTERED SHARES DL -,0001
87.000.00%0.00Mua150115.424B28.823.0186000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
2M6 MEDTRONIC PLC DL-,0001
86.50-0.57%-0.50Mua117117.257B28.823.0686000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
2M6 MEDTRONIC PLC DL-,0001
87.00-0.57%-0.50Mua232117.215B28.823.0686000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
2U3 ALCON AG NAM. SF -,04
51.37-0.19%-0.10Sức bán mạnh1.112K25.415B20381.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
2U3 ALCON AG NAMENS-AKTIEN SF -,04
51.53-0.33%-0.17Sức bán mạnh12425.334B20381.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
2U3 ALCON AG NAM. SF -,04
51.37-1.02%-0.53Sức bán mạnh84425.228B20381.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
6MK MERCK CO. DL-,01
73.991.63%1.19Sức mua mạnh86191.113B25.012.9969000.00Dược phẩm
6MK MERCK CO. DL-,01
73.75-0.19%-0.14Sức mua mạnh87191.181B25.012.9969000.00Dược phẩm
6MK MERCK & CO. INC. REGISTERED SHARES DL-,01
73.74-0.09%-0.07Mua0188.193B25.012.9469000.00Dược phẩm
6OM OWENS + MINOR DL 2
2.47-1.83%-0.05Bán0158.582M-6.896700.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
6OM OWENS & MINOR INC. REGISTERED SHARES DL 2
2.470.04%0.00Bán0156.159M-6.796700.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
93M MPH HEALTH CARE INH O.N.
4.261.91%0.08Mua3.500K93.834M12.290.20149.00Dược phẩm
93M MPH HEALTH CARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
4.221.69%0.07Mua10.000K93.834M12.290.20149.00Dược phẩm
93M MPH HEALTH CARE INH O.N.
4.241.92%0.08Sức mua mạnh10.357K93.834M12.290.20149.00Dược phẩm
AAQ AAP IMPLANTATE AG
1.008.23%0.08Mua10728.286M-0.23128.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
AAQ AAP IMPLANTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.952.16%0.02Bán028.286M-0.23128.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
AAQ AAP IMPLANTATE AG
0.983.16%0.03Bán128.286M-0.23128.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ABL ABBOTT LABS
72.76-1.41%-1.04Mua3130.114B55.331.34103000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ABL ABBOTT LABORATORIES REGISTERED SHARES O.N.
73.22-0.37%-0.27Mua0128.080B55.331.32103000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ABL ABBOTT LABS
73.220.27%0.20Mua10130.067B55.331.34103000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
89.350.62%0.55Mua1108.009B62.491.433179.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
89.30-0.28%-0.25Mua7.329K8.009B62.491.433179.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG INHABER-AKTIEN O.N.
89.30-0.22%-0.20Mua2518.009B62.491.433179.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AG8 AGILENT TECHS INC. DL-,01
62.230.16%0.10Bán019.826B19.853.2015550.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AG8 AGILENT TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES DL -,01
62.410.11%0.07Bán019.523B19.853.1515550.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AIO ABIOMED INC. DL-,01
224.00-0.82%-1.85Bán610.155B44.725.181371.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AIO ABIOMED INC. REGISTERED SHARES DL -,01
223.55-0.47%-1.05Bán010.000B44.725.101371.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AMG AMGEN INC. DL-,0001
157.52-0.49%-0.78Bán1796.303B14.0511.3121500.00Dược phẩm
AMG AMGEN INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
157.14-0.17%-0.26Bán094.832B14.0511.1421500.00Dược phẩm
AMG AMGEN INC. DL-,0001
156.76-0.50%-0.78Theo dõi16596.338B14.0511.3121500.00Dược phẩm
AXP ALEXION PHARMAC. DL-,0001
106.102.67%2.76Bán2523.713B84.311.282656.00Dược phẩm
AXP ALEXION PHARMAC. DL-,0001
104.860.81%0.84Bán023.721B84.311.282656.00Dược phẩm
AXP ALEXION PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
104.60-0.17%-0.18Bán2523.350B84.311.262656.00Dược phẩm
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
7.22-5.37%-0.41Mua5.250K335.191M-0.18171.00Dược phẩm
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
7.26-3.33%-0.25Mua72.762K335.191M-0.18171.00Dược phẩm
B8F BIOFRONTERA AG NAMENS-AKTIEN O.N.
7.27-3.45%-0.26Mua8.900K335.191M-0.18171.00Dược phẩm
BAYA BAYER ADR /1/4
13.000.00%0.00Bán149.285B49.401.07116428.00Dược phẩm
BAYA BAYER ADR /1/4
13.00-0.76%-0.10Bán5.000K49.285B49.401.07116428.00Dược phẩm
BAYA BAYER AG NAMENS-AKTIEN(SP.ADRS)/1/4O.N.
12.80-3.03%-0.40Bán049.285B49.401.07116428.00Dược phẩm
BAYN BAYER AG NA O.N.
52.64-0.40%-0.21Bán1.015K49.285B49.401.07116428.00Dược phẩm
BAYN BAYER AG NA O.N.
52.65-0.38%-0.20Bán266.174K49.285B49.401.07116428.00Dược phẩm
BAYN BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N.
52.63-0.32%-0.17Bán2.646K49.285B49.401.07116428.00Dược phẩm
BIO BIOTEST AG STAMMAKTIEN O.N.
23.300.43%0.10Bán0929.929M-0.171663.00Dược phẩm
BIO BIOTEST AG ST O.N.
23.500.43%0.10Bán425929.929M-0.171663.00Dược phẩm
BIO BIOTEST AG ST O.N.
23.200.43%0.10Bán0929.929M-0.171663.00Dược phẩm
BIO3 BIOTEST AG VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N.
21.750.00%0.00Bán0929.929M-0.171663.00Dược phẩm
BIO3 BIOTEST AG VZ O.N.
21.700.70%0.15Bán0929.929M-0.171663.00Dược phẩm
BRM BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
42.933.07%1.28Mua9069.759B15.062.8423300.00Dược phẩm
BRM BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
42.601.06%0.45Mua21069.784B15.062.8423300.00Dược phẩm
BRM BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. REGISTERED SHARES DL -,10
42.34-0.05%-0.02Mua068.693B15.062.7923300.00Dược phẩm
CBHD COLOPLAST NAM. B DK 1
100.70-0.54%-0.55Mua4321.612B39.912.5512000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CBHD COLOPLAST AS NAVNE-AKTIER B DK 1
100.05-0.50%-0.50Mua4021.282B39.912.5112000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CBHD COLOPLAST NAM. B DK 1
100.30-0.25%-0.25Mua9021.462B39.912.5312000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CG3 CELGENE CORP. DL-,01
86.001.01%0.86Sức mua mạnh28061.055B14.805.998852.00Dược phẩm
CG3 CELGENE CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
86.140.13%0.11Sức mua mạnh060.101B14.805.898852.00Dược phẩm
CG3 CELGENE CORP. DL-,01
86.120.09%0.08Mua061.034B14.805.988852.00Dược phẩm
CNB FORTRESS BIOTECH DL-,001
1.44-4.06%-0.06Bán098.852M-1.0888.00Dược phẩm
CNB FORTRESS BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001
1.46-0.98%-0.01Bán097.342M-1.0688.00Dược phẩm
CNWK CO.DON AG INH. O.N.
4.141.22%0.05Bán1.300K87.477M-0.3194.00Dược phẩm
CNWK CO.DON AG INH. O.N.
4.140.73%0.03Bán3.030K87.477M-0.3194.00Dược phẩm
CNWK CO.DON AG INHABER-AKTIEN O.N.
4.254.68%0.19Mua8.748K87.477M-0.3194.00Dược phẩm
CUR CURASAN AG
0.40-8.41%-0.04Bán1.900K7.537M-0.3238.00Dược phẩm
CUR CURASAN AG
0.40-2.44%-0.01Bán4387.537M-0.3238.00Dược phẩm
CUR CURASAN AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.402.30%0.01Mua07.537M-0.3238.00Dược phẩm
DAP DANAHER CORP. DL-,01
125.220.27%0.34Mua11089.639B41.233.0771000.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DAP DANAHER CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
125.180.56%0.70Sức mua mạnh8588.270B41.233.0271000.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DMP DERMAPHARM HOLDING SE INHABER-AKTIEN O.N.
32.701.08%0.35Mua1.360K1.744B18.311.771619.00Dược phẩm
DMP DERMAPHARM HLDG INH O.N.
33.052.32%0.75Mua401.744B18.311.771619.00Dược phẩm
DMP DERMAPHARM HLDG INH O.N.
32.801.23%0.40Mua1.184K1.744B18.311.771619.00Dược phẩm
DRW3 DRAGERWERK AG & CO. KGAA INHABER-VORZUGSAKT.O.ST.O.N.
50.250.30%0.15Mua8891.552M20.282.4814603.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DRW3 DRAEGERWERK VZO O.N.
50.15-0.30%-0.15Bán0891.552M20.282.4814603.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DRW8 DRAGERWERK AG & CO. KGAA INHABER-STAMMAKTIEN O.N.
39.05-0.13%-0.05Sức bán mạnh0891.552M20.282.4814603.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DRW8 DRAEGERWERK ST.A.O.N.
38.95-1.27%-0.50Bán0891.552M20.282.4814603.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DRW8 DRAEGERWERK ST.A.O.N.
39.05-0.64%-0.25Bán628891.552M20.282.4814603.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DY2 DENTSPLY SIRONA INC. REGISTERED SHARES DL -,01
50.57-0.16%-0.08Mua011.729B-4.1316400.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
DY2 DENTSPLY SIRONA DL-,01
51.111.79%0.90Sức mua mạnh2011.911B-4.2016400.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
E8X ELEXXION AG
0.440.00%0.00Bán04.049M-0.1218.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
E8X ELEXXION AG
0.450.00%0.00Bán04.049M-0.1218.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
E8X ELEXXION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.444.78%0.02Bán04.049M-0.1218.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
EC8 CONMED CORP. DL-,01
72.94-1.31%-0.97Mua02.086B78.950.983100.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
EC8 CONMED CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
72.94-1.11%-0.82Mua02.055B78.950.973100.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ECX EPIGENOMICS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
1.92-0.26%-0.01Bán069.161M-0.4343.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ECX EPIGENOMICS AG NA O.N.
1.91-0.52%-0.01Sức bán mạnh069.161M-0.4343.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ECX EPIGENOMICS AG NA O.N.
1.93-0.52%-0.01Bán22.778K69.161M-0.4343.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EUZ ECKERT & ZIEGLER STR.-U.MED.AGINHABER-AKTIEN O.N.
95.80-1.34%-1.30Bán250501.883M25.563.81803.00Dược phẩm
EUZ ECKERT+ZIEGLER AG O.N.
95.10-4.13%-4.10Bán215501.883M25.563.81803.00Dược phẩm
EUZ ECKERT+ZIEGLER AG O.N.
95.90-1.64%-1.60Bán1.666K501.883M25.563.81803.00Dược phẩm
EVT EVOTEC SE INH O.N.
22.82-0.13%-0.03Mua83.861K3.418B36.070.632617.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVT EVOTEC SE INHABER-AKTIEN O.N.
22.830.18%0.04Mua1.060K3.418B36.070.632617.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVT EVOTEC SE INH O.N.
22.850.04%0.01Mua4.053K3.418B36.070.632617.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVTA EVOTEC SE ADR/2 O.N.
45.00-0.44%-0.20Mua03.418B36.070.632617.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVTA EVOTEC SE INH.-AKT. (SP. ADRS)/2 O.N.
44.800.00%0.00Mua03.418B36.070.632617.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVTA EVOTEC SE ADR/2 O.N.
47.209.26%4.00Mua283.418B36.070.632617.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EXN EXPEDEON AG INH O.N.
1.000.81%0.01Mua052.075M-0.01113.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EXN EXPEDEON AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.000.50%0.01Mua052.075M-0.01113.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EXN EXPEDEON AG INH O.N.
1.010.00%0.00Mua5.000K52.075M-0.01113.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FME FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.
67.220.78%0.52Bán81.481K20.364B10.386.44118308.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FME FRESENIUS MEDICAL CARE KGAA INHABER-AKTIEN O.N.
67.200.66%0.44Bán1.593K20.364B10.386.44118308.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FME FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.
66.840.06%0.04Bán47120.364B10.386.44118308.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FRE FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N.
46.170.12%0.06Bán1.220K25.663B12.613.67283795.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FRE FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
46.09-0.24%-0.11Bán13125.663B12.613.67283795.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FRE FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
46.160.08%0.04Bán102.806K25.663B12.613.67283795.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FYB FORMYCON AG INHABER-AKTIEN O.N.
31.20-1.89%-0.60Bán0325.000M42.720.7695.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FYB FORMYCON AG
32.101.90%0.60Bán0325.000M42.720.7695.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FYB FORMYCON AG
31.10-4.31%-1.40Bán2.220K325.000M42.720.7695.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GIS GILEAD SCIENCES INC. REGISTERED SHARES DL -,001
59.17-0.08%-0.05Mua30074.508B14.624.0411000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GIS GILEAD SCIENCES DL-,001
58.95-0.97%-0.58Mua79475.664B14.624.1011000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GIS GILEAD SCIENCES DL-,001
59.07-0.20%-0.12Mua50075.691B14.624.1011000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GME GERATHERM O.N.
9.25-4.64%-0.45Bán048.015M37.090.26207.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GME GERATHERM MEDICAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
9.45-1.56%-0.15Bán048.015M37.090.26207.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GME GERATHERM O.N.
9.801.03%0.10Mua3048.015M37.090.26207.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GS7 GLAXOSMITHKLINE LS-,25
17.75-0.42%-0.07Mua90589.252B19.570.9295490.00Dược phẩm
GS7 GLAXOSMITHKLINE LS-,25
17.79-0.12%-0.02Mua089.752B19.570.9395490.00Dược phẩm
GS7 GLAXOSMITHKLINE PLC REGISTERED SHARES LS -,25
17.810.09%0.02Mua2090.689B19.570.9495490.00Dược phẩm
GXI GERRESHEIMER AG INHABER-AKTIEN O.N.
63.650.08%0.05Bán1602.000B25.882.469867.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GXI GERRESHEIMER AG
63.60-0.16%-0.10Sức bán mạnh5.048K2.000B25.882.469867.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GXI GERRESHEIMER AG
63.70-1.55%-1.00Bán02.000B25.882.469867.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
HB9 HILL-ROM HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N.
93.120.46%0.43Mua06.156B32.582.8710000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
HB9 HILL-ROM HOLDINGS INC.
93.121.15%1.06Sức mua mạnh06.252B32.582.9210000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
HSOA ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
53.22-0.50%-0.27Bán05.308B19.282.8230060.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
HSOA ENCOMPASS HEALTH CORP. REGISTERED SHARES DL-,01
52.91-0.45%-0.24Bán05.227B19.282.7830060.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
HUM HUMANA INC. REGISTERED SHARES DL -,166
224.000.07%0.15Mua030.027B19.3511.5641600.00Managed Health care
HUM HUMANA INC. DL-,166
223.95-0.53%-1.20Bán030.493B19.3511.7441600.00Managed Health care
IDP BIOGEN INC. DL -,0005
203.85-0.20%-0.40Bán1.010K40.173B9.7620.977800.00Dược phẩm
IDP BIOGEN INC. DL -,0005
203.15-0.34%-0.70Bán040.158B9.7620.967800.00Dược phẩm
IDP BIOGEN INC. REGISTERED SHARES DL-,0005
202.50-0.20%-0.40Bán039.545B9.7620.647800.00Dược phẩm
ILM1 MEDIOS AG O.N.
15.15-6.19%-1.00Sức bán mạnh0225.742M49.470.31153.00Dược phẩm
ILM1 MEDIOS AG INHABER-AKTIEN O.N.
15.25-1.29%-0.20Sức bán mạnh0225.742M49.470.31153.00Dược phẩm
ILM1 MEDIOS AG O.N.
15.25-1.61%-0.25Sức bán mạnh1.900K225.742M49.470.31153.00Dược phẩm
IS8 IFA SYSTEMS AG
4.960.00%0.00Mua014.025M18.950.2759.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IS8 IFA SYSTEMS AG INHABER-AKTIEN O.N.
5.051.00%0.05Mua014.025M18.950.2759.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IS8 IFA SYSTEMS AG
5.05-0.98%-0.05Mua4.665K14.025M18.950.2759.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IV3 INVACARE CORP.
4.804.57%0.21Bán0165.616M-1.234200.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
JNJ JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1
125.580.42%0.52Mua355328.429B25.944.84135100.00Dược phẩm
JNJ JOHNSON + JOHNSON DL 1
125.160.02%0.02Mua114333.525B25.944.92135100.00Dược phẩm
JNJ JOHNSON + JOHNSON DL 1
125.600.24%0.30Mua1.750K333.644B25.944.92135100.00Dược phẩm
LLY ELI LILLY AND COMPANY REGISTERED SHARES O.N.
99.38-0.20%-0.20Bán095.788B41.212.4138680.00Dược phẩm
LLY ELI LILLY
100.221.57%1.55Bán1597.275B41.212.4538680.00Dược phẩm
LLY ELI LILLY
100.240.94%0.93Bán197.309B41.212.4538680.00Dược phẩm
LMX LUMINEX CORP. DEL DL-,01
19.170.84%0.16Mua0859.458M243.320.081141.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
LMX LUMINEX CORP. DEL REGISTERED SHARES DL -,01
18.79-1.45%-0.28Bán0846.327M243.320.081141.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
M12 M1 KLINIKEN AG O.N.
13.90-2.11%-0.30Mua0245.000M42.060.33149.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
M12 M1 KLINIKEN AG O.N.
14.00-2.78%-0.40Mua758245.000M42.060.33149.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
M12 M1 KLINIKEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
13.900.00%0.00Mua0245.000M42.060.33149.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
M3V MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N.
29.200.00%0.00Bán054.236M5.925.0388.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất