Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

220
Cổ phiếu
8333.334B
Giá trị vốn hóa thị trường
14.218K
Khối lượng
+2.41%
Tỷ suất Cổ tức
+0.57%
Thay đổi
−0.92%
Hiệu suất Tháng
+7.70%
Hiệu suất Năm
+12.55%
Hiệu suất YTD
           
2EM ERGOMED PLC LS -,01
3.540.00%0.00Mua730162.715M-0.07702.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2EM ERGOMED PLC REGISTERED SHARES LS -,01
3.582.29%0.08Sức mua mạnh0158.242M-0.07702.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2EM ERGOMED PLC LS -,01
3.727.51%0.26Sức mua mạnh800170.533M-0.08702.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2M6 MEDTRONIC PLC DL-,0001
95.00-0.94%-0.90Bán867130.993B33.052.9890071.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
2M6 MEDTRONIC PLC REGISTERED SHARES DL -,0001
93.40-2.26%-2.16Bán52130.886B33.052.9890071.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
2M6 MEDTRONIC PLC DL-,0001
95.72-0.75%-0.72Bán437131.397B33.052.9990071.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
4AB ABBVIE INC. DL-,01
70.602.32%1.60Bán108102.417B27.552.5230000.00Dược phẩm
4AB ABBVIE INC. REGISTERED SHARES DL -,01
70.201.45%1.00Sức mua mạnh150102.019B27.552.5130000.00Dược phẩm
4AB ABBVIE INC. DL-,01
70.602.62%1.80Sức mua mạnh515102.102B27.552.5130000.00Dược phẩm
6MK MERCK CO. DL-,01
73.00-3.69%-2.80Bán607195.786B22.833.3769000.00Dược phẩm
6MK MERCK & CO. INC. REGISTERED SHARES DL-,01
73.00-3.69%-2.80Bán250195.626B22.833.3769000.00Dược phẩm
6MK MERCK CO. DL-,01
73.20-3.43%-2.60Bán3.053K196.389B22.833.3869000.00Dược phẩm
93M MPH HEALTH CARE INH O.N.
3.700.27%0.01Bán3.500K93.834M12.290.20149.00Dược phẩm
93M MPH HEALTH CARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.71-0.27%-0.01Bán093.834M12.290.20149.00Dược phẩm
93M MPH HEALTH CARE INH O.N.
3.73-0.80%-0.03Bán80093.834M12.290.20149.00Dược phẩm
AAQ AAP IMPLANTATE AG
0.700.29%0.00Bán020.872M-0.28122.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
AAQ AAP IMPLANTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.700.29%0.00Bán70020.872M-0.28122.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
AAQ AAP IMPLANTATE AG
0.70-0.29%-0.00Bán3520.872M-0.28122.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ABL ABBOTT LABS
73.78-0.16%-0.12Bán136132.132B44.751.68103000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ABL ABBOTT LABORATORIES REGISTERED SHARES O.N.
72.83-0.82%-0.60Bán125132.024B44.751.68103000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ABL ABBOTT LABS
73.27-0.69%-0.51Bán517132.539B44.751.68103000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG INHABER-AKTIEN O.N.
101.00-0.30%-0.30Bán3299.069B59.181.713179.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
101.600.30%0.30Bán5169.069B59.181.713179.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
101.500.10%0.10Bán90.905K9.069B59.181.713179.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AMG AMGEN INC. DL-,0001
183.941.73%3.12Mua131110.119B16.0611.5021500.00Dược phẩm
AMG AMGEN INC. DL-,0001
182.020.21%0.38Mua70109.781B16.0611.4721500.00Dược phẩm
AMG AMGEN INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
184.361.69%3.06Mua0109.691B16.0611.4621500.00Dược phẩm
AXP ALEXION PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
91.250.93%0.84Bán1019.910B17.924.992656.00Dược phẩm
AXP ALEXION PHARMAC. DL-,0001
90.851.20%1.08Bán2219.988B17.925.012656.00Dược phẩm
AXP ALEXION PHARMAC. DL-,0001
91.412.71%2.41Bán1019.926B17.925.002656.00Dược phẩm
B8F BIOFRONTERA AG NAMENS-AKTIEN O.N.
5.180.00%0.00Bán0233.490M29.200.18186.00Dược phẩm
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
5.22-0.38%-0.02Sức bán mạnh1.500K233.490M29.200.18186.00Dược phẩm
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
5.220.19%0.01Sức bán mạnh7.937K233.490M29.200.18186.00Dược phẩm
BAYA BAYER ADR /1/4
16.10-0.62%-0.10Bán061.297B109.550.60115498.00Dược phẩm
BAYA BAYER AG NAMENS-AKTIEN(SP.ADRS)/1/4O.N.
16.00-1.23%-0.20Bán061.297B109.550.60115498.00Dược phẩm
BAYA BAYER ADR /1/4
16.000.00%0.00Bán2561.297B109.550.60115498.00Dược phẩm
BAYN BAYER AG NA O.N.
65.28-0.50%-0.33Mua2.959K61.297B109.550.60115498.00Dược phẩm
BAYN BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N.
64.63-1.54%-1.01Bán11.915K61.297B109.550.60115498.00Dược phẩm
BAYN BAYER AG NA O.N.
65.00-1.11%-0.73Mua2.324M61.297B109.550.60115498.00Dược phẩm
BIO BIOTEST AG STAMMAKTIEN O.N.
22.402.28%0.50Mua0882.443M-0.101794.00Dược phẩm
BIO BIOTEST AG ST O.N.
22.000.00%0.00Mua0882.443M-0.101794.00Dược phẩm
BIO BIOTEST AG ST O.N.
22.701.79%0.40Mua234882.443M-0.101794.00Dược phẩm
BRM BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
50.756.19%2.96Mua10178.343B13.933.4423300.00Dược phẩm
BRM BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
49.554.25%2.02Mua9.901K78.585B13.933.4523300.00Dược phẩm
BRM BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. REGISTERED SHARES DL -,10
49.273.64%1.73Mua10078.279B13.933.4423300.00Dược phẩm
CBHD COLOPLAST AS NAVNE-AKTIER B DK 1
108.202.08%2.20Mua022.898B41.112.6312000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CBHD COLOPLAST NAM. B DK 1
108.052.13%2.25Mua7022.711B41.112.6112000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CBHD COLOPLAST NAM. B DK 1
108.550.98%1.05Mua59522.835B41.112.6212000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CG3 CELGENE CORP. DL-,01
94.282.56%2.35Mua7865.889B14.206.728852.00Dược phẩm
CG3 CELGENE CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
94.191.89%1.75Mua665.835B14.206.718852.00Dược phẩm
CG3 CELGENE CORP. DL-,01
95.543.19%2.95Mua4.888K66.092B14.206.748852.00Dược phẩm
CNWK CO.DON AG INH. O.N.
2.48-0.80%-0.02Bán6.272K58.713M-0.4294.00Dược phẩm
CNWK CO.DON AG INH. O.N.
2.58-4.44%-0.12Bán95.132K58.713M-0.4294.00Dược phẩm
CNWK CO.DON AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.471.23%0.03Sức bán mạnh3.609K58.713M-0.4294.00Dược phẩm
CURK CURASAN AG INH O.N.
1.05-0.47%-0.01Bán09.564M-1.4736.00Dược phẩm
CURK CURASAN AG INH O.N.
1.080.00%0.00Mua3839.564M-1.4736.00Dược phẩm
CVS CVS HEALTH CORP. DL-,01
59.59-0.47%-0.28Bán077.936B19.063.15295000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
CVS CVS HEALTH CORP. REGISTERED SHARES DL-,01
59.901.44%0.85Mua077.633B19.063.14295000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
CVS CVS HEALTH CORP. DL-,01
59.200.08%0.05Sức mua mạnh50077.697B19.063.14295000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
DMP DERMAPHARM HLDG INH O.N.
35.780.95%0.34Sức mua mạnh201.917B24.901.431818.00Dược phẩm
DMP DERMAPHARM HOLDING SE INHABER-AKTIEN O.N.
35.900.56%0.20Mua251.917B24.901.431818.00Dược phẩm
DMP DERMAPHARM HLDG INH O.N.
36.051.28%0.46Sức mua mạnh17.462K1.917B24.901.431818.00Dược phẩm
DRW8 DRAEGERWERK ST.A.O.N.
38.35-0.90%-0.35Mua3.395K810.812M24.772.2214671.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DRW8 DRAGERWERK AG & CO. KGAA INHABER-STAMMAKTIEN O.N.
38.10-1.42%-0.55Mua0810.812M24.772.2214671.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DRW8 DRAEGERWERK ST.A.O.N.
38.404.21%1.55Mua0810.812M24.772.2214671.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
E8X ELEXXION AG
0.39-0.51%-0.00Bán03.563M-0.1118.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
E8X ELEXXION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.3710.00%0.03Bán03.563M-0.1118.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
E8X ELEXXION AG
0.399.44%0.03Bán3003.563M-0.1118.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ECX EPIGENOMICS AG NA O.N.
1.354.65%0.06Bán13.856K46.468M-0.4542.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ECX EPIGENOMICS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
1.313.97%0.05Bán2.080K46.468M-0.4542.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ECX EPIGENOMICS AG NA O.N.
1.292.79%0.04Bán110.583K46.468M-0.4542.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EUZ ECKERT+ZIEGLER AG O.N.
152.60-0.39%-0.60Bán32.723K788.601M37.854.05791.00Dược phẩm
EUZ ECKERT+ZIEGLER AG O.N.
153.000.00%0.00Bán190788.601M37.854.05791.00Dược phẩm
EUZ ECKERT & ZIEGLER STR.-U.MED.AGINHABER-AKTIEN O.N.
150.60-1.70%-2.60Bán242788.601M37.854.05791.00Dược phẩm
EVT EVOTEC SE INHABER-AKTIEN O.N.
19.510.54%0.10Sức bán mạnh16.977K2.924B37.380.522756.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVT EVOTEC SE INH O.N.
19.520.31%0.06Sức bán mạnh724.653K2.924B37.380.522756.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVT EVOTEC SE INH O.N.
19.590.62%0.12Sức bán mạnh4.028K2.924B37.380.522756.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVTA EVOTEC SE ADR/2 O.N.
39.801.53%0.60Bán262.924B37.380.522756.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVTA EVOTEC SE INH.-AKT. (SP. ADRS)/2 O.N.
38.801.04%0.40Bán02.924B37.380.522756.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVTA EVOTEC SE ADR/2 O.N.
38.40-2.04%-0.80Sức bán mạnh752.924B37.380.522756.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EXNN EXPEDEON AG NA O.N.
1.14-2.16%-0.03Sức mua mạnh1.574K59.809M-0.03103.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EXNN EXPEDEON AG NA O.N.
1.15-2.97%-0.04Sức mua mạnh059.809M-0.03103.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FME FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.
57.92-5.91%-3.64Bán3.846M18.644B15.324.03119631.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FME FRESENIUS MEDICAL CARE KGAA INHABER-AKTIEN O.N.
57.96-5.73%-3.52Bán22.187K18.644B15.324.03119631.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FME FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.
58.28-5.39%-3.32Bán4.320K18.644B15.324.03119631.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FRE FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
42.91-2.10%-0.92Bán2.565K24.404B13.133.34288459.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FRE FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N.
42.53-2.73%-1.20Bán33.346K24.404B13.133.34288459.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FRE FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
42.64-2.70%-1.19Bán2.341M24.404B13.133.34288459.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FYB FORMYCON AG
32.600.31%0.10Mua15319.000M-0.13103.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FYB FORMYCON AG INHABER-AKTIEN O.N.
32.201.58%0.50Mua100319.000M-0.13103.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FYB FORMYCON AG
32.401.57%0.50Mua3.334K319.000M-0.13103.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GIS GILEAD SCIENCES INC. REGISTERED SHARES DL -,001
59.421.73%1.01Mua15074.172B14.024.2011000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GIS GILEAD SCIENCES DL-,001
59.501.73%1.01Mua1.500K74.233B14.024.2111000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GIS GILEAD SCIENCES DL-,001
59.471.83%1.07Sức mua mạnh3.886K74.462B14.024.2211000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GME GERATHERM O.N.
7.500.00%0.00Bán037.620M64.270.12205.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GME GERATHERM MEDICAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
7.500.00%0.00Sức bán mạnh037.620M64.270.12205.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GME GERATHERM O.N.
7.600.00%0.00Bán7037.620M64.270.12205.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GS7 GLAXOSMITHKLINE LS-,25
19.270.94%0.18Mua5695.723B17.941.0895490.00Dược phẩm
GS7 GLAXOSMITHKLINE LS-,25
19.230.72%0.14Mua17.133K91.335B17.941.0395490.00Dược phẩm
GS7 GLAXOSMITHKLINE PLC REGISTERED SHARES LS -,25
19.361.37%0.26Mua10088.824B17.941.0095490.00Dược phẩm
GXI GERRESHEIMER AG
66.800.38%0.25Mua70.439K2.090B10.566.309910.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GXI GERRESHEIMER AG INHABER-AKTIEN O.N.
66.500.08%0.05Mua02.090B10.566.309910.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GXI GERRESHEIMER AG
66.500.53%0.35Mua02.090B10.566.309910.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
IDP BIOGEN INC. REGISTERED SHARES DL-,0005
254.2526.43%53.15Mua68536.623B8.1524.407800.00Dược phẩm
IDP BIOGEN INC. DL -,0005
257.7029.13%58.14Sức mua mạnh2.134K36.653B8.1524.427800.00Dược phẩm
IDP BIOGEN INC. DL -,0005
257.1528.45%56.95Mua12.057K36.766B8.1524.507800.00Dược phẩm
ILM1 MEDIOS AG O.N.
20.101.52%0.30Mua100286.911M41.530.47153.00Dược phẩm
ILM1 MEDIOS AG O.N.
19.65-0.25%-0.05Mua1.774K286.911M41.530.47153.00Dược phẩm
ILM1 MEDIOS AG INHABER-AKTIEN O.N.
19.700.77%0.15Mua1.000K286.911M41.530.47153.00Dược phẩm
IS8 IFA SYSTEMS AG
5.95-0.83%-0.05Bán016.500M5.861.0259.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IS8 IFA SYSTEMS AG INHABER-AKTIEN O.N.
5.950.85%0.05Bán016.500M5.861.0259.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IS8 IFA SYSTEMS AG
5.951.71%0.10Mua016.500M5.861.0259.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
JNJ JOHNSON + JOHNSON DL 1
116.701.78%2.04Bán4.021K305.274B19.965.86135100.00Dược phẩm
JNJ JOHNSON + JOHNSON DL 1
116.621.11%1.28Bán1.607K304.337B19.965.84135100.00Dược phẩm
JNJ JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1
116.641.51%1.74Bán831304.088B19.965.84135100.00Dược phẩm
LLY ELI LILLY
98.000.51%0.50Bán194.713B24.704.0038680.00Dược phẩm
LLY ELI LILLY
98.501.03%1.00Bán7.408K95.005B24.704.0138680.00Dược phẩm
LLY ELI LILLY AND COMPANY REGISTERED SHARES O.N.
98.491.50%1.46Bán15094.635B24.703.9938680.00Dược phẩm
M12 M1 KLINIKEN AG O.N.
13.150.38%0.05Mua0227.500M30.710.42137.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
M12 M1 KLINIKEN AG O.N.
12.95-0.38%-0.05Mua11.828K227.500M30.710.42137.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
M12 M1 KLINIKEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
12.65-0.39%-0.05Mua652227.500M30.710.42137.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
M3V MEVIS MEDICAL SOLUTIONS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
29.400.00%0.00Mua054.600M6.994.2990.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
M3V MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N.
29.40-0.68%-0.20Bán054.600M6.994.2990.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
M3V MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N.
29.80-0.67%-0.20Bán054.600M6.994.2990.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
MAK MATERNUS-KLINIKEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.88-0.53%-0.01Bán040.262M-0.221949.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MAK MATERNUS-KLI.AG O.N.
1.920.00%0.00Bán040.262M-0.221949.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MAK MATERNUS-KLI.AG O.N.
1.81-1.63%-0.03Bán040.262M-0.221949.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MDG1 MEDIGENE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
5.75-2.79%-0.17Bán950145.651M-0.99123.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MDG1 MEDIGENE AG NA O.N.
5.95-1.33%-0.08Bán1.143K145.651M-0.99123.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MDG1 MEDIGENE AG NA O.N.
5.79-2.36%-0.14Sức bán mạnh16.924K145.651M-0.99123.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MED MEDICLIN AG INHABER-AKTIEN O.N.
5.400.00%0.00Mua0258.875M58.930.097347.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MED MEDICLIN AG
5.500.92%0.05Mua186258.875M58.930.097347.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MED MEDICLIN AG
5.40-0.92%-0.05Mua0258.875M58.930.097347.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MF6 MAGFORCE AG INHABER-AKTIEN O.N.
4.631.09%0.05Mua1.274K128.804M28.190.1757.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MF6 MAGFORCE AG
4.752.04%0.10Mua8.160K128.804M28.190.1757.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MF6 MAGFORCE AG
4.71-0.32%-0.01Mua6.648K128.804M28.190.1757.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MGNK MOLOGEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.89-1.34%-0.01Bán9.150K11.510M47.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MGNK MOLOGEN AG INH O.N.
0.91-1.94%-0.02Bán2.314K11.510M47.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MGNK MOLOGEN AG INH O.N.
0.88-6.18%-0.06Bán10.550K11.510M47.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MOR MORPHOSYS AG O.N.
104.403.88%3.90Sức mua mạnh2253.107B-1.32373.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MOR MORPHOSYS AG INHABER-AKTIEN O.N.
103.405.35%5.25Mua7443.107B-1.32373.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MOR MORPHOSYS AG O.N.
104.206.22%6.10Mua241.041K3.107B-1.32373.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MRK MERCK KGAA O.N.
104.80-0.33%-0.35Mua36913.603B41.002.5753051.00Dược phẩm
MRK MERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N.
104.50-0.62%-0.65Mua2.888K13.603B41.002.5753051.00Dược phẩm
MRK MERCK KGAA O.N.
104.80-0.43%-0.45Mua353.771K13.603B41.002.5753051.00Dược phẩm
MTB MTBC INC. REGISTERED SHARES DL -,001
3.44-1.71%-0.06Bán043.104M-0.722200.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
MTB MTBC INC. DL-,001
3.44-0.58%-0.02Sức bán mạnh043.139M-0.722200.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
NB2 NORTHERN BITCOIN AG O.N.
11.404.59%0.50Bán36084.833M-0.448.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
NB2 NORTHERN BITCOIN AG O.N.
11.400.00%0.00Bán36084.833M-0.448.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
NN6 NANOREPRO AG
0.61-0.00%-0.00Bán05.344M-0.1216.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất