Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

252
Cổ phiếu
8775.140B
Giá trị vốn hóa thị trường
34.500K
Khối lượng
+2.20%
Tỷ suất Cổ tức
−0.07%
Thay đổi
+2.13%
Hiệu suất Tháng
+8.64%
Hiệu suất Năm
+13.33%
Hiệu suất YTD
           
2BH HCA HEALTHCARE INC. REGISTERED SHARES DL -,01
110.74-0.65%-0.72Bán037.512B12.968.68262000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
2BH HCA HEALTHCARE INC.DL-,01
110.420.44%0.48Bán037.442B12.968.66262000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
2EM ERGOMED PLC LS -,01
3.806.15%0.22Mua4.000K165.715M-0.22702.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2EM ERGOMED PLC LS -,01
3.461.76%0.06Mua0164.534M-0.22702.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2EM ERGOMED PLC REGISTERED SHARES LS -,01
3.420.00%0.00Mua0176.575M-0.23702.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
2M6 MEDTRONIC PLC REGISTERED SHARES DL -,0001
97.00-0.51%-0.50Mua26128.042B32.622.9590071.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
2M6 MEDTRONIC PLC DL-,0001
97.500.00%0.00Mua1.933K127.802B32.622.9490071.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
2M6 MEDTRONIC PLC DL-,0001
97.500.00%0.00Mua1.273K128.720B32.622.9790071.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
2U3 ALCON AG NAM. SF -,04
54.070.00%0.00Sức mua mạnh026.997B20381.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
6MK MERCK CO. DL-,01
78.000.00%0.00Mua827195.470B23.093.3369000.00Dược phẩm
6MK MERCK CO. DL-,01
77.50-1.27%-1.00Mua660196.873B23.093.3569000.00Dược phẩm
6MK MERCK & CO. INC. REGISTERED SHARES DL-,01
78.00-0.64%-0.50Mua1.050K195.836B23.093.3369000.00Dược phẩm
6OM OWENS + MINOR DL 2
4.16-4.61%-0.20Mua0276.099M-4.286700.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
6OM OWENS & MINOR INC. REGISTERED SHARES DL 2
4.26-3.62%-0.16Mua0276.616M-4.296700.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
93M MPH HEALTH CARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.911.30%0.05Mua80093.834M12.290.20149.00Dược phẩm
93M MPH HEALTH CARE INH O.N.
3.930.77%0.03Mua6.691K93.834M12.290.20149.00Dược phẩm
93M MPH HEALTH CARE INH O.N.
3.900.00%0.00Mua70193.834M12.290.20149.00Dược phẩm
A58 ANTHEM INC. REGISTERED SHARES DL -,01
239.00-0.79%-1.90Bán060.898B17.3114.0363900.00Managed Health care
A58 ANTHEM INC. DL-,01
238.95-1.16%-2.80Sức bán mạnh3460.784B17.3114.0063900.00Managed Health care
AAQ AAP IMPLANTATE AG
0.900.00%0.00Mua1.779K25.822M-0.28122.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
AAQ AAP IMPLANTATE AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.88-1.79%-0.02Bán40025.822M-0.28122.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
AAQ AAP IMPLANTATE AG
0.88-5.76%-0.05Bán1.500K25.822M-0.28122.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ABL ABBOTT LABS
76.23-0.31%-0.24Bán3133.182B51.421.48103000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ABL ABBOTT LABORATORIES REGISTERED SHARES O.N.
76.560.22%0.17Mua0133.431B51.421.48103000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ABL ABBOTT LABS
75.84-0.88%-0.67Bán144134.138B51.421.49103000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
103.30-0.29%-0.30Sức mua mạnh140.365K8.998B58.711.713179.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG INHABER-AKTIEN O.N.
103.00-0.96%-1.00Mua3.411K8.998B58.711.713179.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG
103.10-1.72%-1.80Mua9288.998B58.711.713179.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AMG AMGEN INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
182.30-0.74%-1.36Sức mua mạnh69108.807B16.0911.3421500.00Dược phẩm
AMG AMGEN INC. DL-,0001
182.48-1.04%-1.92Mua199109.383B16.0911.4021500.00Dược phẩm
AMG AMGEN INC. DL-,0001
183.66-0.46%-0.84Mua270108.603B16.0911.3221500.00Dược phẩm
AXP ALEXION PHARMAC. DL-,0001
105.582.27%2.34Mua27922.431B20.294.972656.00Dược phẩm
AXP ALEXION PHARMAC. DL-,0001
110.0010.12%10.11Mua7022.271B20.294.932656.00Dược phẩm
AXP ALEXION PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
110.009.34%9.40Mua16022.313B20.294.942656.00Dược phẩm
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
6.72-0.59%-0.04Mua200296.739M-0.18171.00Dược phẩm
B8F BIOFRONTERA AG NAMENS-AKTIEN O.N.
6.720.90%0.06Theo dõi0296.739M-0.18171.00Dược phẩm
B8F BIOFRONTERA AG NA O.N.
6.720.90%0.06Theo dõi12.060K296.739M-0.18171.00Dược phẩm
BAYA BAYER ADR /1/4
16.50-1.79%-0.30Mua061.548B110.000.60115498.00Dược phẩm
BAYA BAYER ADR /1/4
16.50-0.60%-0.10Mua061.548B110.000.60115498.00Dược phẩm
BAYA BAYER AG NAMENS-AKTIEN(SP.ADRS)/1/4O.N.
16.700.60%0.10Sức mua mạnh061.548B110.000.60115498.00Dược phẩm
BAYN BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N.
68.031.46%0.98Sức mua mạnh24.395K61.548B110.000.60115498.00Dược phẩm
BAYN BAYER AG NA O.N.
68.001.27%0.85Sức mua mạnh3.496K61.548B110.000.60115498.00Dược phẩm
BAYN BAYER AG NA O.N.
67.720.73%0.49Sức mua mạnh3.327M61.548B110.000.60115498.00Dược phẩm
BIO BIOTEST AG ST O.N.
21.500.00%0.00Bán0850.786M-0.101794.00Dược phẩm
BIO BIOTEST AG ST O.N.
21.200.00%0.00Bán0850.786M-0.101794.00Dược phẩm
BIO BIOTEST AG STAMMAKTIEN O.N.
21.100.00%0.00Bán0850.786M-0.101794.00Dược phẩm
BKD BRUKER CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
38.120.07%0.03Bán05.812B35.091.086870.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
BKD BRUKER CORP. DL -,01
37.92-0.67%-0.26Bán05.801B35.091.086870.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
BOX BECTON, DICKINSON DL 1
228.000.24%0.55Sức mua mạnh2259.983B62.263.6276032.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
BOX BECTON, DICKINSON & CO. REGISTERED SHARES DL 1
229.851.34%3.05Sức mua mạnh060.095B62.263.6376032.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
BRM BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
42.87-0.05%-0.02Mua30069.955B12.513.4223300.00Dược phẩm
BRM BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
43.160.86%0.37Mua20969.456B12.513.4023300.00Dược phẩm
BRM BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. REGISTERED SHARES DL -,10
43.240.36%0.15Mua069.587B12.513.4123300.00Dược phẩm
BTL BAXTER INTERNATIONAL INC. REGISTERED SHARES DL 1
78.750.15%0.12Mua2039.653B33.282.3850000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
BTL BAXTER INTL DL 1
78.310.50%0.39Mua039.579B33.282.3850000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CBHD COLOPLAST NAM. B DK 1
112.45-0.18%-0.20Mua25223.772B43.332.5912000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CBHD COLOPLAST AS NAVNE-AKTIER B DK 1
112.70-0.18%-0.20Mua9023.725B43.332.5812000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CBHD COLOPLAST NAM. B DK 1
111.85-1.54%-1.75Mua37123.602B43.332.5712000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CG3 CELGENE CORP. DL-,01
86.050.00%0.00Mua55260.611B13.146.688852.00Dược phẩm
CG3 CELGENE CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
86.00-0.02%-0.02Mua16060.292B13.146.648852.00Dược phẩm
CG3 CELGENE CORP. DL-,01
86.10-0.21%-0.18Mua13060.179B13.146.638852.00Dược phẩm
CNWK CO.DON AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.42-0.29%-0.01Sức bán mạnh073.788M-0.3194.00Dược phẩm
CNWK CO.DON AG INH. O.N.
3.441.47%0.05Bán073.788M-0.3194.00Dược phẩm
CNWK CO.DON AG INH. O.N.
3.51-0.57%-0.02Bán20573.788M-0.3194.00Dược phẩm
CSJA CSL LTD SPON.ADR 2
71.640.10%0.07Mua066.156B37.743.8822000.00Dược phẩm
CURK CURASAN AG INH O.N.
1.03-4.17%-0.04Sức bán mạnh1.333K9.791M-0.8938.00Dược phẩm
CURK CURASAN AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.03-2.36%-0.03Bán459.791M-0.8938.00Dược phẩm
CURK CURASAN AG INH O.N.
1.02-3.77%-0.04Sức bán mạnh4839.791M-0.8938.00Dược phẩm
DMP DERMAPHARM HLDG INH O.N.
30.540.73%0.22Mua01.634B17.151.771619.00Dược phẩm
DMP DERMAPHARM HOLDING SE INHABER-AKTIEN O.N.
30.610.21%0.07Mua1981.634B17.151.771619.00Dược phẩm
DMP DERMAPHARM HLDG INH O.N.
30.750.33%0.10Mua12.974K1.634B17.151.771619.00Dược phẩm
DRW8 DRAGERWERK AG & CO. KGAA INHABER-STAMMAKTIEN O.N.
35.051.74%0.60Bán0747.341M18.972.2214671.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DRW8 DRAEGERWERK ST.A.O.N.
35.000.43%0.15Bán3.319K747.341M18.972.2214671.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DRW8 DRAEGERWERK ST.A.O.N.
35.201.73%0.60Bán30747.341M18.972.2214671.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DY2 DENTSPLY SIRONA INC. REGISTERED SHARES DL -,01
47.78-0.23%-0.11Mua011.101B115.220.4116400.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
DY2 DENTSPLY SIRONA DL-,01
47.700.94%0.45Mua011.081B115.220.4116400.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
E8X ELEXXION AG
0.550.00%0.00Bán05.308M-0.1018.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
E8X ELEXXION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.530.00%0.00Bán05.308M-0.1018.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
E8X ELEXXION AG
0.590.00%0.00Mua05.308M-0.1018.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
EC8 CONMED CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
89.633.97%3.42Mua02.426B102.230.863100.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
EC8 CONMED CORP. DL-,01
86.771.11%0.95Sức mua mạnh02.422B102.230.863100.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ECX EPIGENOMICS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
1.61-0.31%-0.01Bán057.995M-0.4542.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ECX EPIGENOMICS AG NA O.N.
1.62-2.41%-0.04Bán21.829K57.995M-0.4542.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ECX EPIGENOMICS AG NA O.N.
1.633.16%0.05Bán2.450K57.995M-0.4542.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EUZ ECKERT & ZIEGLER STR.-U.MED.AGINHABER-AKTIEN O.N.
157.20-1.50%-2.40Mua1.991K797.866M38.304.05791.00Dược phẩm
EUZ ECKERT+ZIEGLER AG O.N.
161.202.15%3.40Mua242797.866M38.304.05791.00Dược phẩm
EUZ ECKERT+ZIEGLER AG O.N.
157.00-1.01%-1.60Mua25.239K797.866M38.304.05791.00Dược phẩm
EVT EVOTEC SE INH O.N.
19.690.77%0.15Bán3.159M2.760B35.380.522756.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVT EVOTEC SE INHABER-AKTIEN O.N.
19.76-1.20%-0.24Bán56.943K2.760B35.380.522756.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVT EVOTEC SE INH O.N.
19.85-1.24%-0.25Bán46.786K2.760B35.380.522756.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVTA EVOTEC SE ADR/2 O.N.
40.001.01%0.40Bán3542.760B35.380.522756.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVTA EVOTEC SE ADR/2 O.N.
40.003.63%1.40Bán162.760B35.380.522756.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVTA EVOTEC SE INH.-AKT. (SP. ADRS)/2 O.N.
39.001.04%0.40Bán142.760B35.380.522756.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EXN EXPEDEON AG INH O.N.
1.233.80%0.04Sức mua mạnh40.718K60.325M-0.03103.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EXN EXPEDEON AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.226.09%0.07Mua4.065K60.325M-0.03103.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EXN EXPEDEON AG INH O.N.
1.246.90%0.08Mua1.653K60.325M-0.03103.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FME FRESENIUS MEDICAL CARE KGAA INHABER-AKTIEN O.N.
60.340.70%0.42Bán3.821K18.327B15.064.03119631.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FME FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.
60.280.40%0.24Bán729.022K18.327B15.064.03119631.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FME FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.
60.420.87%0.52Bán24518.327B15.064.03119631.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FRE FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
43.990.21%0.09Bán1.297M24.231B13.033.34288459.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FRE FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
43.90-0.28%-0.12Bán1.343K24.231B13.033.34288459.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FRE FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N.
44.050.49%0.21Bán7.149K24.231B13.033.34288459.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
FYB FORMYCON AG INHABER-AKTIEN O.N.
30.40-4.10%-1.30Mua0312.000M41.010.7695.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FYB FORMYCON AG
30.20-7.08%-2.30Bán2.433K312.000M41.010.7695.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FYB FORMYCON AG
30.30-4.11%-1.30Bán6.773K312.000M41.010.7695.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GIS GILEAD SCIENCES INC. REGISTERED SHARES DL -,001
57.650.10%0.06Bán2071.749B13.704.1611000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GIS GILEAD SCIENCES DL-,001
58.030.68%0.39Bán40471.615B13.704.1511000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GIS GILEAD SCIENCES DL-,001
57.56-0.24%-0.14Bán2.508K72.129B13.704.1811000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GME GERATHERM MEDICAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
8.15-8.43%-0.75Sức bán mạnh6045.045M34.790.26207.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GME GERATHERM O.N.
8.00-10.61%-0.95Bán31.537K45.045M34.790.26207.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GME GERATHERM O.N.
8.90-1.11%-0.10Sức bán mạnh045.045M34.790.26207.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GS7 GLAXOSMITHKLINE LS-,25
18.420.92%0.17Mua5190.159B18.241.0095490.00Dược phẩm
GS7 GLAXOSMITHKLINE LS-,25
18.460.68%0.12Mua14.399K90.806B18.241.0195490.00Dược phẩm
GS7 GLAXOSMITHKLINE PLC REGISTERED SHARES LS -,25
18.400.70%0.13Mua1.839K96.757B18.241.0895490.00Dược phẩm
GXI GERRESHEIMER AG INHABER-AKTIEN O.N.
66.60-1.62%-1.10Bán5002.091B26.492.519883.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GXI GERRESHEIMER AG
67.601.65%1.10Bán02.091B26.492.519883.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
GXI GERRESHEIMER AG
66.65-1.70%-1.15Bán63.730K2.091B26.492.519883.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
HB9 HILL-ROM HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N.
94.53-0.04%-0.04Mua06.233B34.592.7310000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
HB9 HILL-ROM HOLDINGS INC.
95.471.32%1.24Mua186.222B34.592.7310000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
HSOA ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
56.231.01%0.56Mua05.445B19.862.8130060.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
HSOA ENCOMPASS HEALTH CORP. REGISTERED SHARES DL-,01
55.640.78%0.43Mua05.456B19.862.8130060.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
IDP BIOGEN INC. REGISTERED SHARES DL-,0005
209.45-0.33%-0.70Bán038.095B8.5724.157800.00Dược phẩm
IDP BIOGEN INC. DL -,0005
209.400.00%0.00Bán1038.024B8.5724.117800.00Dược phẩm
IDP BIOGEN INC. DL -,0005
208.80-0.55%-1.15Bán038.297B8.5724.287800.00Dược phẩm
ILM1 MEDIOS AG O.N.
17.201.18%0.20Mua0254.870M55.850.31153.00Dược phẩm
ILM1 MEDIOS AG INHABER-AKTIEN O.N.
17.052.10%0.35Mua0254.870M55.850.31153.00Dược phẩm
ILM1 MEDIOS AG O.N.
17.151.48%0.25Mua2.973K254.870M55.850.31153.00Dược phẩm
IS8 IFA SYSTEMS AG
6.650.00%0.00Mua018.562M6.601.0259.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IS8 IFA SYSTEMS AG INHABER-AKTIEN O.N.
6.801.49%0.10Mua018.562M6.601.0259.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IS8 IFA SYSTEMS AG
6.951.46%0.10Mua2.834K18.562M6.601.0259.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
JNJ JOHNSON + JOHNSON DL 1
118.36-0.10%-0.12Mua1.114K307.226B21.665.46135100.00Dược phẩm
JNJ JOHNSON + JOHNSON DL 1
118.44-0.13%-0.16Mua2.505K309.432B21.665.50135100.00Dược phẩm
JNJ JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1
118.780.00%0.00Mua0307.802B21.665.47135100.00Dược phẩm
LLY ELI LILLY AND COMPANY REGISTERED SHARES O.N.
100.26-0.58%-0.58Mua595.707B25.243.9538680.00Dược phẩm
LLY ELI LILLY
100.160.43%0.43Mua6095.528B25.243.9538680.00Dược phẩm
LLY ELI LILLY
100.30-0.52%-0.52Mua23996.214B25.243.9738680.00Dược phẩm
LMX LUMINEX CORP. DEL DL-,01
18.060.51%0.09Sức bán mạnh0816.304M-0.131141.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
LMX LUMINEX CORP. DEL REGISTERED SHARES DL -,01
18.18-0.43%-0.08Bán0817.833M-0.131141.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
M12 M1 KLINIKEN AG O.N.
12.252.51%0.30Mua200210.000M30.510.39137.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
M12 M1 KLINIKEN AG O.N.
12.000.84%0.10Bán4.277K210.000M30.510.39137.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
M12 M1 KLINIKEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
11.851.72%0.20Bán500210.000M30.510.39137.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
M3V MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N.
29.60-0.67%-0.20Bán053.872M5.885.0388.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
M3V MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N.
29.00-0.68%-0.20Bán053.872M5.885.0388.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
M3V MEVIS MEDICAL SOLUTIONS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
29.200.00%0.00Bán053.872M5.885.0388.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
MAK MATERNUS-KLI.AG O.N.
1.92-1.54%-0.03Mua043.198M-0.081926.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MAK MATERNUS-KLINIKEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.96-1.01%-0.02Mua043.198M-0.081926.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MAK MATERNUS-KLI.AG O.N.
2.04-0.97%-0.02Mua043.198M-0.081926.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MDG1 MEDIGENE AG NA O.N.
6.550.85%0.06Mua70.723K160.388M-0.99123.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MDG1 MEDIGENE AG NA O.N.
6.663.18%0.20Mua1.325K160.388M-0.99123.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MDG1 MEDIGENE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
6.592.73%0.17Mua5.510K160.388M-0.99123.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất