Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

156
Cổ phiếu
9580.273B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.539K
Khối lượng
+0.13%
Thay đổi
+4.76%
Hiệu suất Tháng
+55.43%
Hiệu suất Năm
+60.88%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
096HUBSPOT INC. DL-,001
455.8 EUR−2.15%101.4723.212B EUR−3.40 EUR−40.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0E1OUTSOURCING INC.
7.30 EUR−0.68%0963.084M EUR13.240.55 EUR+279.73%2.10%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0ZBCONVERGE TECHNOLOGY SOL.
2.690 EUR−1.28%00.00555.279M EUR−0.04 EUR−128.33%0.50%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0ZCZSCALER INC. DL-,001
184.90 EUR−2.13%100.1227.196B EUR−1.09 EUR+58.52%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1N8ADYEN N.V. EO-,01
1143.0 EUR−0.02%180.4135.797B EUR62.9718.15 EUR+51.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1Q5DROPBOX INC CL. A
25.510 EUR−1.51%100.088.838B EUR17.061.50 EUR+56.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1RHRECRUIT HOLDINGS CO.LTD
33.06 EUR−0.96%054.915B EUR26.611.24 EUR−4.84%0.42%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1SISNAP INC
13.52 EUR−2.17%1.1K0.8622.529B EUR−0.81 EUR−14.50%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
2UAAUTO TRADER GRP PLCLS0,01
8.55 EUR0.00%00.007.822B EUR29.270.29 EUR+23.88%1.14%Dịch vụ Công nghệ
Mua
3AIALTERYX INC. A DL-,0001
38.40 EUR−1.16%00.002.774B EUR−3.91 EUR+19.55%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
3DODOTDIGITAL GR.PLC LS-,005
1.10 EUR+0.92%00.00337.903M EUR23.000.05 EUR+21.12%1.03%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
3HMMSCI INC. A DL-,01
479.2 EUR−2.02%1361.3337.745B EUR42.2311.35 EUR+7.29%1.07%Dịch vụ Công nghệ
Mua
3ITAUDIUS SE INH O.N.
12.9 EUR0.00%00.0064.845M EUR16.820.77 EUR+39.77%2.67%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
3PSPASON SYSTEMS INC
10.10 EUR+4.12%0810.894M EUR9.391.08 EUR+46.09%3.23%Dịch vụ Công nghệ
Mua
3QDDATADOG INC. A DL-,00001
107.50 EUR−1.29%00.0034.795B EUR−0.11 EUR−118.10%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
4HOTIS INC.
19.3 EUR−0.52%00.004.759B EUR12.951.49 EUR+22.59%1.67%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
4MGNMATCH GR.INC. NEW DL-,001
30.120 EUR+0.87%1K11.618.272B EUR18.111.66 EUR+409.17%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
4S0SERVICENOW INC. DL-,001
636.2 EUR−0.19%571.04130.333B EUR87.007.31 EUR+624.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
51NASIAINFO TECH.LTD HD
1.010 EUR+1.51%00.00964.89M EUR8.340.12 EUR+15.81%4.61%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
5APPALO ALTO NETWKS DL-,0001
271.45 EUR+1.86%4600.4383.895B EUR162.691.67 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
5B9BROADRIDGE FINL SOL.DL-01
177 EUR−1.67%020.861B EUR33.215.33 EUR+18.60%1.55%Dịch vụ Công nghệ
Mua
5Q5SNOWFLAKE INC. A DL-,0001
171.8 EUR−1.04%420.4656.279B EUR−2.54 EUR−9.85%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
5ZMZOOM VIDEO COMM. A -,001
66.50 EUR+0.76%460.9920.008B EUR94.320.71 EUR−69.48%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
639SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
180.0 EUR−2.17%370.1934.154B EUR−3.79 EUR−137.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
6YDREDCENTRIC PLCLS-,001
1.41 EUR−1.40%0240.725M EUR−0.10 EUR−231.81%2.73%Dịch vụ Công nghệ
724C3 AI INC. CL.A DL -,001
23.88 EUR−15.38%6790.963.099B EUR−2.17 EUR+4.09%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
7NXNEXON CO. LTD
20.6 EUR+3.00%00.0017.749B EUR26.760.77 EUR−25.38%0.31%Dịch vụ Công nghệ
Mua
7VSVITEC SOFTWARE GROUP AB B
46.94 EUR−0.64%01.767B EUR62.730.75 EUR0.40%Dịch vụ Công nghệ
Mua
7XRIBJ INC.
4.60 EUR−0.43%0190.625M EUR17.180.27 EUR−3.90%0.81%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
81DBEACONSMIND AG SF -,10
3.96 EUR0.00%011.67M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
85SSCIENCE APPL.INT.CORP.NEW
118 EUR−2.48%06.253B EUR13.208.94 EUR+84.62%1.14%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
85TKOEI TECMO HLDGS CO. LTD.
10.8 EUR−0.92%00.003.819B EUR16.890.64 EUR+0.12%2.81%Dịch vụ Công nghệ
Mua
90QSOFTCHOICE CORP.
11.2 EUR−2.61%0681.667M EUR15.950.70 EUR+350.03%2.50%Dịch vụ Công nghệ
Mua
983BALTIC CLASSIF.GR LS 0,01
2.410 EUR−2.63%00.001.248B EUR44.170.05 EUR0.99%Dịch vụ Công nghệ
Mua
A6TARTEC TECHNOLOGIES O.N.
2.02 EUR−2.88%00.005.981M EUR−0.45 EUR−680.86%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ABEAALPHABET INC.CL.A DL-,001
126.68 EUR+4.78%5.87K1.461.515T EUR25.674.93 EUR−3.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ABECALPHABET INC.CL C DL-,001
128.92 EUR+5.36%2.418K3.891.515T EUR26.134.93 EUR−3.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ABXADV.BLOCKCHAIN AG INH ON
3.24 EUR+2.53%9002.5512.56M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ADBADOBE INC.
563.0 EUR+1.33%560.33251.278B EUR54.9310.25 EUR+1.54%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ADPAUTOM. DATA PROC. DL -,10
213.80 EUR−0.37%253.6888.539B EUR26.857.96 EUR+8.09%2.15%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
AEINALLGEIER SE NA O.N.
21.45 EUR+2.14%1522.62248.342M EUR15.611.37 EUR−11.27%2.30%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
AG1AUTO1 GROUP SE INH O.N.
5.364 EUR−3.77%00.001.195B EUR−0.71 EUR+38.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AI3AAMADEUS IT GRP SA EO 0,01
64.38 EUR−0.37%00.0029.134B EUR30.362.12 EUR+89.82%0.93%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AK3AKAMAI TECH. DL-,01
105.56 EUR−0.98%1202.3115.996B EUR33.663.14 EUR−1.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AMIMEDONDO HLDG AG INH O.N.
0.740 EUR+8.82%12.2K170.3910.963M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
AN5ALPHA SYSTEMS INC.
18.1 EUR0.00%0266.516M EUR13.981.29 EUR−10.42%2.37%Dịch vụ Công nghệ
AOSAMDOCS LTD. LS-,01
77.52 EUR+1.25%00.009.533B EUR18.274.24 EUR−6.10%2.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ARTARTNET AG NA O.N.
7.15 EUR+1.42%30010.0041.084M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
AXIATOS SE NOM. EO 1
5.880 EUR+0.03%00.00661.633M EUR−10.03 EUR−1287.86%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
BC8BECHTLE AG
43.28 EUR−0.64%3300.535.478B EUR20.912.07 EUR+5.30%1.49%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BKHTBROCKHAUS TECHN. NA O.N.
21.9 EUR+1.39%600.32241.915M EUR5.454.02 EUR+14719.56%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BOGSTOCK3 AG NA O.N.
18.4 EUR0.00%0Dịch vụ Công nghệ
C1VMVISE AG O.N.
0.765 EUR0.00%00.008.023M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
CB4CAC HOLDINGS CORP.
11.1 EUR+0.91%0192.531M EUR15.780.70 EUR−9.05%3.94%Dịch vụ Công nghệ
CGMCAPGEMINI SE INH. EO 8
190.90 EUR−0.18%1650.3132.965B EUR20.009.55 EUR+51.63%1.71%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CHGCHAPTERS GROUP INH O.N.
17.1 EUR−1.16%00.00285.437M EUR−0.55 EUR+10.18%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CISCISCO SYSTEMS DL-,001
44.585 EUR+0.16%2.297K1.28179.575B EUR14.233.13 EUR+11.92%3.25%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
CLIQCLIQ DIGITAL AG NA O.N.
20.90 EUR−0.95%3300.72138.876M EUR4.224.95 EUR+178.54%8.38%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
COKCANCOM SE O.N.
26.78 EUR+2.06%00.001.044B EUR35.810.75 EUR−35.98%3.72%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CPKCAPCOM CO.LTD
31.40 EUR+1.95%00.006.603B EUR22.611.39 EUR+58.07%1.36%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CSNCSG SYS INTL DL-,01
48.8 EUR+2.09%01.455B EUR21.402.28 EUR+71.72%2.09%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
D6HDATAGROUP SE INH. O.N.
51.7 EUR−0.58%00.00434.878M EUR2.11%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DA9DTS CORP.
22.2 EUR0.00%0980.599M EUR17.281.28 EUR+3.56%3.17%Dịch vụ Công nghệ
Mua
DHERDELIVERY HERO SE
31.245 EUR−0.86%700.338.506B EUR−8.98 EUR−3.63%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
DTD2B+S BANKSYSTEME AG O.N.
1.56 EUR0.00%010.184M EUR21.970.07 EUR+129.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
EI4SQUARE ENIX HLDGS CO.LTD.
32.60 EUR+1.12%3712.333.951B EUR23.391.39 EUR−64.89%2.41%Dịch vụ Công nghệ
Mua
EMOEM HOLDINGS CO.
4.34 EUR0.00%0323.295M EUR30.250.14 EUR−34.81%2.12%Dịch vụ Công nghệ
EQSEQS GROUP AG NA O.N.
40.0 EUR+0.25%1.4K56.00405.682M EUR−0.29 EUR+57.20%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ERTEL. ARTS INC. DL-,01
126.96 EUR−0.42%100.7134.174B EUR37.033.43 EUR+4.83%0.55%Dịch vụ Công nghệ
Mua
EXLEXASOL AG NA O.N.
2.545 EUR−7.62%00.0073.601M EUR−0.60 EUR+58.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
FAAFABASOFT AG
20.5 EUR+1.49%1753.18219.45M EUR30.250.68 EUR+4.83%1.50%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
FB2AMETA PLATFORMS INC.
302.80 EUR+2.51%8301.27755.814B EUR28.2510.72 EUR+0.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
FOOSALESFORCE INC
230.8 EUR−0.69%2050.45223.425B EUR92.632.49 EUR+787.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
FQTFREQUENTIS AG
28.1 EUR+1.08%00.00366.1M EUR20.601.36 EUR−22.41%0.80%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
FUJ1FUJITSU LTD
139.80 EUR+3.98%130.8126.448B EUR23.485.95 EUR−17.45%1.15%Dịch vụ Công nghệ
Mua
GFTGFT TECHNOLOGIES SE
31.46 EUR−3.79%1260.93860.858M EUR1.38%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
HDDHEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG
1.236 EUR−1.59%4.811K1.47381.942M EUR4.700.26 EUR+24.89%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HYQHYPOPORT SE NA O.N.
149.9 EUR−0.60%00.001.016B EUR−1.40 EUR−129.91%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
IBMINTL BUS. MACH. DL-,20
148.70 EUR−0.47%7660.42135.593B EUR20.867.13 EUR+409.37%4.14%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
IDIINTERDIGITAL (PA.) DL-,01
97.5 EUR+1.56%02.463B EUR14.376.79 EUR+145.89%1.40%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
INWGBS SOFTWARE AG INH O.N.
2.58 EUR+0.78%03.913M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
IOSIONOS GROUP SE NA O.N.
14.06 EUR−0.14%710.081.96B EUR11.191.26 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ISHAINTERSHOP COMM. INH O.N.
1.585 EUR+2.26%00.0022.967M EUR−0.28 EUR−171.58%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ISWINFORM. SVCS INTL-DENTSU
30.6 EUR+0.66%02.081B EUR22.691.35 EUR+3.03%1.79%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ITUINTUIT INC. DL-,01
526.0 EUR−0.68%250.73146.852B EUR60.878.64 EUR+30.11%0.57%Dịch vụ Công nghệ
Mua
IVUIVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.
14.52 EUR−2.55%00.00259.738M EUR27.900.52 EUR−18.72%1.62%Dịch vụ Công nghệ
IVXINVISION AG
7.05 EUR+16.53%2.027K14.3912.963M EUR−1.34 EUR+10.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
IXXINIT INNOVATION O.N.
30.0 EUR0.00%00.00296.092M EUR20.331.48 EUR+21.13%2.35%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
JNPJUNIPER NETWORKS DL-,01
26.68 EUR−1.15%00.008.511B EUR25.271.06 EUR−19.36%3.05%Dịch vụ Công nghệ
Mua
JSYJUSTSYSTEMS CORP
20.0 EUR−1.49%01.362B EUR15.871.25 EUR−8.00%0.61%Dịch vụ Công nghệ
K6BKBR INC. DL -,001
48.6 EUR−0.82%00.006.582B EUR−1.49 EUR−235.39%1.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
KOAKONAMI GROUP CORP.
47.28 EUR+0.38%06.464B EUR24.171.96 EUR−20.17%1.65%Dịch vụ Công nghệ
Mua
KSCKPS AG NA O.N.
1.265 EUR−0.78%00.0048.823M EUR6.690.19 EUR−7.25%7.66%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
LDFLINUS DIGITAL FINANCE AG
1.92 EUR+3.23%014.933M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
LRNDLEARND SE EO1
9.90 EUR+3.13%00.00Dịch vụ Công nghệ
LSXLS TELCOM AG
3.34 EUR0.00%00.0019.349M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
LYUIOMART GROUP PLC LS-,01
1.82 EUR0.00%00.00205.481M EUR27.100.07 EUR−36.85%3.46%Dịch vụ Công nghệ
Mua
M3VMEVIS MEDICAL SOL.NA O.N.
23.0 EUR0.00%00.0042.224M EUR6.753.41 EUR+20.58%4.09%Dịch vụ Công nghệ
M8GMGI-MEDIA AND GAMES INV.A
0.841 EUR−1.06%00.00138.519M EUR12.680.07 EUR−33.80%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MA10BINECT AG INH O.N.
2.18 EUR−0.91%710.407.203M EUR34.600.06 EUR+556.25%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh