Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

1098
Cổ phiếu
75810.259B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.352K
Khối lượng
+0.28%
Thay đổi
+7.66%
Hiệu suất Tháng
+87.02%
Hiệu suất Năm
+167.88%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
096 HUBSPOT INC. DL-,001
499.702.78%13.50Mua022.965B-1.704225.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
096 HUBSPOT INC. DL-,001
500.001.05%5.20Mua10022.965B-1.704225.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
096 HUBSPOT INC. REGISTERED SHARES DL -,001
498.102.60%12.60Mua022.965B-1.704225.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
096 HUBSPOT INC. DL-,001
506.604.80%23.20Mua222.965B-1.704225.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
096 HUBSPOT INC. DL-,001
498.200.95%4.70Mua022.965B-1.704225.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
096 HUBSPOT INC. DL-,001
500.201.17%5.80Mua022.965B-1.704225.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
0M3 IHS MARKIT LTD. REGISTERED SHARES DL -,01
95.68-0.50%-0.48Mua038.970B76.951.2816000.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
0M3 IHS MARKIT LTD DL -,01
95.62-1.22%-1.18Mua038.970B76.891.2816000.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
0M3 IHS MARKIT LTD DL -,01
95.72-0.46%-0.44Mua038.970B77.221.2816000.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
0M3 IHS MARKIT LTD DL -,01
95.64-1.24%-1.20Mua038.970B76.891.2816000.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
0M3 IHS MARKIT LTD DL -,01
97.06-1.16%-1.14Mua038.970B76.891.2816000.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
0PY PAYCOM SOFTWARE INC. REGISTERED SHARES DL -,01
329.80-0.27%-0.90Mua019.377B155.882.144218.00Phần mềm đã đóng gói
0PY PAYCOM SOFTWARE DL -,01
331.90-0.48%-1.60Mua019.377B154.512.144218.00Phần mềm đã đóng gói
0PY PAYCOM SOFTWARE DL -,01
329.600.06%0.20Mua019.377B156.582.144218.00Phần mềm đã đóng gói
0PY PAYCOM SOFTWARE DL -,01
329.80-0.33%-1.10Mua019.377B157.622.144218.00Phần mềm đã đóng gói
0PY PAYCOM SOFTWARE DL -,01
333.701.06%3.50Mua2119.377B156.732.144218.00Phần mềm đã đóng gói
0PY PAYCOM SOFTWARE DL -,01
329.80-1.05%-3.50Mua019.377B154.462.144218.00Phần mềm đã đóng gói
0S6 CERENCE INC. DL-,001
90.100.02%0.02Bán03.447B565.680.251500.00Phần mềm đã đóng gói
0S6 CERENCE INC. DL-,001
90.44-0.15%-0.14Theo dõi03.447B574.490.251500.00Phần mềm đã đóng gói
0S6 CERENCE INC. DL-,001
91.260.40%0.36Bán03.447B575.880.251500.00Phần mềm đã đóng gói
0S6 CERENCE INC. DL-,001
91.460.51%0.46Bán2263.447B567.950.251500.00Phần mềm đã đóng gói
0S6 CERENCE INC. DL-,001
91.04-0.00%-0.00Bán03.447B577.890.251500.00Phần mềm đã đóng gói
0S6 CERENCE INC. DL-,001
90.58-0.57%-0.52Bán03.447B578.270.251500.00Phần mềm đã đóng gói
0ZC ZSCALER INC. DL-,001
198.50-0.06%-0.12Mua2427.483B-1.432020.00Phần mềm đã đóng gói
0ZC ZSCALER INC. DL-,001
197.02-1.96%-3.93Mua027.483B-1.432020.00Phần mềm đã đóng gói
0ZC ZSCALER INC. DL-,001
197.06-2.20%-4.44Mua027.483B-1.432020.00Phần mềm đã đóng gói
0ZC ZSCALER INC. DL-,001
198.18-1.38%-2.77Mua027.483B-1.432020.00Phần mềm đã đóng gói
0ZC ZSCALER INC. DL-,001
196.58-1.05%-2.08Mua027.483B-1.432020.00Phần mềm đã đóng gói
0ZC ZSCALER INC. DL-,001
198.50-0.20%-0.40Mua027.483B-1.432020.00Phần mềm đã đóng gói
1F9 FIVE9 INC. DL-,01
166.351.93%3.15Sức mua mạnh010.956B-0.611549.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1F9 FIVE9 INC. DL-,01
166.55-0.80%-1.35Mua010.956B-0.611549.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1F9 FIVE9 INC. REGISTERED SHARES DL -,01
166.353.97%6.35Sức mua mạnh010.956B-0.611549.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1F9 FIVE9 INC. DL-,01
166.203.55%5.70Sức mua mạnh010.956B-0.611549.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1F9 FIVE9 INC. DL-,01
166.502.97%4.80Sức mua mạnh1010.956B-0.611549.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1F9 FIVE9 INC. DL-,01
166.251.43%2.35Sức mua mạnh010.956B-0.611549.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1KG KAINOS GROUP PLC LS-,005
19.46-1.92%-0.38Mua02.368B51.090.38Dịch vụ Công nghệ thông tin
1N8 ADYEN N.V. EO-,01
2297.000.26%6.00Mua070.289B293.737.991747.00Phần mềm đã đóng gói
1N8 ADYEN N.V. EO-,01
2288.500.22%5.00Mua070.289B289.607.991747.00Phần mềm đã đóng gói
1N8 ADYEN N.V. EO-,01
2285.00-0.61%-14.00Mua070.289B294.377.991747.00Phần mềm đã đóng gói
1N8 ADYEN N.V. EO-,01
2276.50-1.04%-24.00Mua1770.289B289.417.991747.00Phần mềm đã đóng gói
1N8 ADYEN N.V. EO-,01
2299.000.11%2.50Mua070.289B293.227.991747.00Phần mềm đã đóng gói
1N8 ADYEN N.V. EO-,01
2295.000.00%0.00Mua9670.289B293.617.991747.00Phần mềm đã đóng gói
1N8 ADYEN N.V. EO-,01
2285.00-0.61%-14.00Mua070.289B289.167.991747.00Phần mềm đã đóng gói
1N8 ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-,01
2296.500.09%2.00Mua2070.289B294.627.991747.00Phần mềm đã đóng gói
1Q5 DROPBOX INC CL. A
26.050.56%0.14Mua010.153B-0.512760.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
1Q5 DROPBOX INC CL. A
26.00-0.31%-0.08Mua12510.153B-0.512760.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
1Q5 DROPBOX INC CL. A
25.99-0.23%-0.06Mua5510.153B-0.512760.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
1Q5 DROPBOX INC CL. A
26.050.58%0.15Mua010.153B-0.512760.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
1Q5 DROPBOX INC. REGISTERED SHARES CL.A O.N.
26.05-0.27%-0.07Mua010.153B-0.512760.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
1Q5 DROPBOX INC CL. A
26.040.19%0.05Mua010.153B-0.512760.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
1Q5 DROPBOX INC CL. A
26.050.56%0.14Mua010.153B-0.512760.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
1Q5 DROPBOX INC CL. A
26.040.19%0.05Mua010.153B-0.512760.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
1QZ COINBASE GLB.CL.A -,00001
203.50-1.69%-3.50Mua040.056B77.132.471249.00Phần mềm đã đóng gói
1QZ COINBASE GLB.CL.A -,00001
205.000.24%0.50Mua1.545K40.056B77.372.471249.00Phần mềm đã đóng gói
1QZ 1QZ
203.00-3.79%-8.00Mua82540.056B77.132.471249.00Phần mềm đã đóng gói
1QZ COINBASE GLB.CL.A -,00001
204.50-0.73%-1.50Mua040.056B77.052.471249.00Phần mềm đã đóng gói
1QZ COINBASE GLB.CL.A -,00001
201.500.75%1.50Mua140.056B77.862.471249.00Phần mềm đã đóng gói
1QZ COINBASE GLB.CL.A -,00001
203.00-2.17%-4.50Mua040.056B77.782.471249.00Phần mềm đã đóng gói
1QZ COINBASE GLB.CL.A -,00001
205.000.00%0.00Mua1.884K40.056B76.972.471249.00Phần mềm đã đóng gói
1QZ COINBASE GLB.CL.A -,00001
203.000.00%0.00Mua040.056B77.862.471249.00Phần mềm đã đóng gói
1RH RECRUIT HOLDINGS CO.LTD
43.942.00%0.86Sức mua mạnh070.024B69.140.6146800.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1RH RECRUIT HOLDINGS CO.LTD
44.221.94%0.84Sức mua mạnh070.024B71.210.6146800.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1RH RECRUIT HOLDINGS CO.LTD
43.971.99%0.86Sức mua mạnh070.024B70.310.6146800.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1RH RECRUIT HOLDINGS CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N.
43.971.97%0.85Sức mua mạnh070.024B69.050.6146800.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1RH RECRUIT HOLDINGS CO.LTD
43.742.11%0.91Sức mua mạnh070.024B71.320.6146800.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1SI SNAP INC. REGISTERED SHARES A DL -,00001
64.50-1.19%-0.78Mua0104.403B-0.423863.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
64.55-1.13%-0.74Mua0104.403B-0.423863.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
64.28-2.62%-1.73Mua1.401K104.403B-0.423863.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
64.39-1.74%-1.14Mua98104.403B-0.423863.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
64.55-1.44%-0.94Mua0104.403B-0.423863.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
64.50-0.89%-0.58Mua0104.403B-0.423863.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
64.51-1.21%-0.79Mua0104.403B-0.423863.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
64.511.11%0.71Mua0104.403B-0.423863.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
1TU TRANSUNION DL -,01
98.501.03%1.00Sức mua mạnh018.751B54.701.798200.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1TU TRANSUNION DL -,01
98.501.03%1.00018.751B54.701.798200.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1TU TRANSUNION REGISTERED SHARES DL -,01
98.500.00%0.00Sức mua mạnh018.751B54.701.798200.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1TU TRANSUNION DL -,01
98.501.03%1.00Sức mua mạnh018.751B54.981.798200.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1TU TRANSUNION DL -,01
98.502.07%2.00Sức mua mạnh018.751B54.421.798200.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1TU TRANSUNION DL -,01
98.000.00%0.00Mua018.751B54.981.798200.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1TY PROSUS N.V.
67.00-6.39%-4.57Sức bán mạnh1.646K129.030B20.713.9323939.00Phần mềm đã đóng gói
1TY PROSUS NV EO -,05
67.55-7.47%-5.45Sức bán mạnh44.061K129.030B20.623.9323939.00Phần mềm đã đóng gói
1TY PROSUS NV EO -,05
66.99-7.45%-5.39Sức bán mạnh4.922K129.030B20.613.9323939.00Phần mềm đã đóng gói
1TY PROSUS NV EO -,05
70.64-3.71%-2.72Sức bán mạnh0129.030B20.993.9323939.00Phần mềm đã đóng gói
1TY PROSUS NV EO -,05
71.02-1.55%-1.12Sức bán mạnh0129.030B20.623.9323939.00Phần mềm đã đóng gói
1TY PROSUS NV EO -,05
66.86-8.01%-5.82Sức bán mạnh50129.030B20.723.9323939.00Phần mềm đã đóng gói
1TY PROSUS NV EO -,05
70.48-4.07%-2.99Sức bán mạnh0129.030B21.113.9323939.00Phần mềm đã đóng gói
1TY PROSUS NV EO -,05
67.30-7.75%-5.65Sức bán mạnh200129.030B21.123.9323939.00Phần mềm đã đóng gói
2C0 COUPA SOFTWARE INC.-,0001
190.10-1.17%-2.25Bán014.031B-3.112615.00Phần mềm đã đóng gói
2C0 COUPA SOFTWARE INC.-,0001
191.80-1.44%-2.80Bán014.031B-3.112615.00Phần mềm đã đóng gói
2C0 COUPA SOFTWARE INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
190.10-0.34%-0.65Bán014.031B-3.112615.00Phần mềm đã đóng gói
2C0 COUPA SOFTWARE INC.-,0001
190.95-0.26%-0.50Sức bán mạnh014.031B-3.112615.00Phần mềm đã đóng gói
2C0 COUPA SOFTWARE INC.-,0001
190.15-0.34%-0.65Sức bán mạnh014.031B-3.112615.00Phần mềm đã đóng gói
2C0 COUPA SOFTWARE INC.-,0001
190.400.00%0.00Bán014.031B-3.112615.00Phần mềm đã đóng gói
2EV EVERTEC INC. REGISTERED SHARES O.N.
36.400.55%0.20Mua02.653B26.531.392500.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2EV EVERTEC INC.
36.40-0.55%-0.20Mua02.653B26.531.392500.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2EV EVERTEC INC.
36.40-1.09%-0.40Mua02.653B26.531.392500.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2EV EVERTEC INC.
36.800.00%0.00Mua02.653B26.531.392500.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2NJ COVETRUS INC.
20.77-0.43%-0.09Sức bán mạnh02.912B-0.025657.00Phần mềm đã đóng gói
2NJ COVETRUS INC. REGISTERED SHARES O.N.
20.77-1.24%-0.26Sức bán mạnh02.912B-0.025657.00Phần mềm đã đóng gói
2NJ COVETRUS INC.
20.89-0.19%-0.04Bán02.912B-0.025657.00Phần mềm đã đóng gói
2NJ COVETRUS INC.
21.120.96%0.20Bán112.912B-0.025657.00Phần mềm đã đóng gói
2NJ COVETRUS INC.
21.010.00%0.00Bán02.912B-0.025657.00Phần mềm đã đóng gói
2NJ COVETRUS INC.
20.77-2.49%-0.53Sức bán mạnh02.912B-0.025657.00Phần mềm đã đóng gói
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
259.350.02%0.05Mua15306.944B70.213.7826500.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
260.850.21%0.55Mua105306.944B70.303.7826500.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
260.55-0.82%-2.15Mua0306.944B70.313.7826500.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
259.95-0.31%-0.80Mua39306.944B70.273.7826500.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
258.95-1.54%-4.05Mua8306.944B70.223.7826500.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
259.60-0.04%-0.10Mua581306.944B70.263.7826500.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
259.25-0.38%-1.00Mua3.609K306.944B70.193.7826500.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
259.95-0.13%-0.35Mua1.800K306.944B70.183.7826500.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2QU ONOFF AG INH O.N.
13.000.78%0.10Mua5525.992M-0.31Dịch vụ Công nghệ thông tin
2QU ONOFF AG INH O.N.
12.700.00%0.00Bán025.992M-0.31Dịch vụ Công nghệ thông tin
2QU ONOFF AG INHABER-AKTIEN O.N.
12.901.57%0.20Mua025.992M-0.31Dịch vụ Công nghệ thông tin
2QU ONOFF AG INH O.N.
13.000.00%0.00Bán025.992M-0.31Dịch vụ Công nghệ thông tin
2QU ONOFF AG INH O.N.
13.000.78%0.10Mua025.992M-0.31Dịch vụ Công nghệ thông tin
2QU ONOFF AG INH O.N.
12.700.00%0.00Bán025.992M-0.31Dịch vụ Công nghệ thông tin
2UA AUTO TRADER GRP PLCLS0,01
7.700.00%0.00Mua07.453B49.650.16909.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2UA AUTO TRADER GRP PLCLS0,01
7.55-1.31%-0.10Mua07.453B49.650.16909.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2UA AUTO TRADER GRP PLCLS0,01
7.550.00%0.00Mua07.453B49.330.16909.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2UA AUTO TRADER GROUP PLC REGISTERED SHARES LS 0,01
7.45-0.67%-0.05Mua07.453B48.690.16909.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2XT DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01
33.671.35%0.45Mua08.517B-0.50134000.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2XT DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01
33.661.63%0.54Mua398.517B-0.50134000.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2XT DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01
33.601.17%0.39Sức mua mạnh08.517B-0.50134000.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2XT DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01
33.671.35%0.45Mua08.517B-0.50134000.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2XT DXC TECHNOLOGY CO. REGISTERED SHARES DL -,01
33.660.18%0.06Mua08.517B-0.50134000.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2XT DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01
33.661.36%0.45Mua08.517B-0.50134000.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2XT DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01
33.640.54%0.18Mua08.517B-0.50134000.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2XT DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01
33.661.36%0.45Mua08.517B-0.50134000.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
39M MONEYSUPERMARKET LS-,02
3.080.00%0.00Bán01.667B25.010.12783.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
39M MONEYSUPERMARKET LS-,02
3.040.00%0.00Bán01.667B24.850.12783.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
39M MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLCREGISTERED SHARES LS -,02
2.94-2.00%-0.06Sức bán mạnh01.667B24.530.12783.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
39M MONEYSUPERMARKET LS-,02
3.00-2.60%-0.08Sức bán mạnh01.667B25.340.12783.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
39M MONEYSUPERMARKET LS-,02
2.96-3.27%-0.10Sức bán mạnh01.667B25.010.12783.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3AI ALTERYX INC. REGISTERED SHS CL.A DL -,0001
68.36-0.26%-0.18Bán04.650B-0.631450.00Phần mềm đã đóng gói
3AI ALTERYX INC. A DL-,0001
68.26-0.81%-0.56Bán04.650B-0.631450.00Phần mềm đã đóng gói
3AI ALTERYX INC. A DL-,0001
68.30-0.61%-0.42Bán04.650B-0.631450.00Phần mềm đã đóng gói
3AI ALTERYX INC. A DL-,0001
68.94-0.29%-0.20Mua04.650B-0.631450.00Phần mềm đã đóng gói
3AI ALTERYX INC. A DL-,0001
68.34-1.13%-0.78Bán04.650B-0.631450.00Phần mềm đã đóng gói
3AI ALTERYX INC. A DL-,0001
68.08-0.99%-0.68Bán654.650B-0.631450.00Phần mềm đã đóng gói
3E1 ELASTIC N.V.
125.000.00%0.00Mua011.552B-1.222179.00Phần mềm đã đóng gói
3E1 3E1
126.661.95%2.42Mua5011.552B-1.222179.00Phần mềm đã đóng gói
3E1 ELASTIC N.V.
124.98-1.25%-1.58Mua011.552B-1.222179.00Phần mềm đã đóng gói
3E1 ELASTIC N.V.
125.00-1.33%-1.68Mua5811.552B-1.222179.00Phần mềm đã đóng gói
3E1 ELASTIC N.V.
126.60-1.09%-1.40Mua4011.552B-1.222179.00Phần mềm đã đóng gói
3E4 ENGHOUSE SYSTEMS LTD.
37.600.00%0.00Theo dõi02.123B32.461.181763.00Phần mềm đã đóng gói
3HM MSCI INC. A DL-,01
498.402.34%11.40Sức mua mạnh4040.412B74.326.663633.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
3HM MSCI INC. A DL-,01
498.200.85%4.20Sức mua mạnh1040.412B74.446.663633.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
3HM MSCI INC. A DL-,01
504.803.08%15.10Sức mua mạnh13640.412B74.146.663633.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
3HM MSCI INC. A DL-,01
488.10-0.43%-2.10Mua040.412B74.576.663633.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
Tải thêm