Công nghệ (Khu vực)

472
Cổ phiếu
21177.980B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.493K
Khối lượng
+0.97%
Tỷ suất Cổ tức
+0.56%
Thay đổi
−0.92%
Hiệu suất Tháng
+12.33%
Hiệu suất Năm
+30.66%
Hiệu suất YTD
           
19S SABRE CORP. DL -,01
21.640.70%0.15Mua05.918B31.270.708860.00Phần mềm
19S SABRE CORP. REGISTERED SHARES DL-,01
21.650.14%0.03Mua05.821B31.270.698860.00Phần mềm
1Q7 ASMALLWORLD AG SF 1
2.740.00%0.00Mua029.315M-0.34Dịch vụ Internet
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
14.620.52%0.08Mua8020.057B-0.732884.00Phần mềm
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
14.53-0.27%-0.04Mua89.720K19.974B-0.722884.00Phần mềm
1SI SNAP INC. REGISTERED SHARES A DL -,00001
14.59-0.59%-0.09Mua019.728B-0.722884.00Phần mềm
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
11.700.86%0.10Bán015.770B12.980.9260000.00Phần cứng Máy tính
2HP HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO.REGISTERED SHARES DL -,01
11.75-1.03%-0.12Bán1.350K15.511B12.980.9060000.00Phần cứng Máy tính
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
97.82-0.13%-0.13Bán0116.427B52.421.9121800.00Dịch vụ Internet
2PP PAYPAL HOLDINGS INC. REG. SHARES DL -,0001
98.390.79%0.77Mua0114.518B52.421.8821800.00Dịch vụ Internet
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
97.67-1.39%-1.38Mua8.817K115.946B52.421.9121800.00Dịch vụ Internet
2XT DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01
31.411.67%0.52Bán3008.143B8.903.53130000.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
2XT DXC TECHNOLOGY CO. REGISTERED SHARES DL -,01
31.12-0.50%-0.15Bán08.009B8.903.48130000.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
30L3 SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275
8.27-2.59%-0.22Bán566845.987M42.570.195061.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
30L3 SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275
8.26-2.19%-0.18Bán0845.987M42.570.195061.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
30L3 SOLUTIONS 30 SE ACTIONS AU PORTEUR EO -,1275
8.281.47%0.12Bán0845.987M42.570.195061.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
3PQA MIX TELEMATICS LTD. REGIST. SHS (SPON.ADRS)25 O.N.
12.490.32%0.04Bán0301.337M19.430.031078.00Phần mềm
3PQA MIX TELEMATICS SP.ADR 25
12.620.02%0.00Bán0289.628M19.430.031078.00Phần mềm
3V64 VISA INC. CL. A DL -,0001
162.18-0.76%-1.24Mua2.564K352.759B36.234.6817000.00Dịch vụ Internet
3V64 VISA INC. CL. A DL -,0001
163.500.59%0.96Sức mua mạnh0354.222B36.234.7017000.00Dịch vụ Internet
3V64 VISA INC. REG. SHARES CLASS A DL -,0001
162.940.75%1.22Mua0348.415B36.234.6217000.00Dịch vụ Internet
639 SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
128.50-4.10%-5.50Bán8423.507B89.981.463651.00Dịch vụ Internet
639 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. ACTIONS NOM. EUR 1
127.50-2.67%-3.50Bán023.218B89.981.453651.00Dịch vụ Internet
639 SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
127.50-0.39%-0.50Bán223.605B89.981.473651.00Dịch vụ Internet
7HP HP INC DL -,01
16.23-4.77%-0.81Sức bán mạnh60725.731B7.532.2955000.00Phần cứng Máy tính
7HP HP INC DL -,01
17.08-0.52%-0.09Sức bán mạnh125.625B7.532.2855000.00Phần cứng Máy tính
7HP HP INC. REGISTERED SHARES DL -,01
16.10-5.51%-0.94Sức bán mạnh025.310B7.532.2555000.00Phần cứng Máy tính
99SC STARAMBA SE O.N.
2.635.20%0.13Mua1005.972M-9.44107.00Phần cứng Máy tính
99SC STARAMBA SE O.N.
2.560.39%0.01Bán1.750K5.972M-9.44107.00Phần cứng Máy tính
99SC STARAMBA SE INHABER-AKTIEN O.N.
2.37-0.84%-0.02Sức bán mạnh05.972M-9.44107.00Phần cứng Máy tính
A1OS ALL FOR ONE GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.
39.300.00%0.00Sức bán mạnh0198.782M13.342.991821.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A1OS ALL FOR ONE GROUP NA O.N.
40.406.04%2.30Bán35198.782M13.342.991821.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A1OS ALL FOR ONE GROUP NA O.N.
39.902.31%0.90Bán1.699K198.782M13.342.991821.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A5AB NEXWAY AG NA O.N.
23.204.50%1.00Mua95015.167M-2.6690.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A5AB NEXWAY AG NA O.N.
23.005.50%1.20Mua015.167M-2.6690.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A5AB NEXWAY AG NAMENS-AKTIEN O.N.
23.000.88%0.20Mua015.167M-2.6690.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A6T ARTEC TECHNOLOGIES O.N.
3.940.25%0.01Bán09.495M245.890.0227.00Phần mềm
A6T ARTEC TECHNOLOGIES O.N.
4.040.00%0.00Bán09.495M245.890.0227.00Phần mềm
A6T ARTEC TECHNOLOGIES AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.970.25%0.01Bán09.495M245.890.0227.00Phần mềm
ABEA ALPHABET INC. REG. SHS CL. A DL-,001
1079.601.37%14.60Mua0732.222B24.4944.31107646.00Dịch vụ Internet
ABEA ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1072.00-0.50%-5.40Mua1.005K741.352B24.4944.86107646.00Dịch vụ Internet
ABEA ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1079.000.86%9.20Mua11744.425B24.4945.05107646.00Dịch vụ Internet
ABEC ALPHABET INC.CL C DL-,001
1071.00-0.56%-6.00Mua329741.352B24.4944.86107646.00Dịch vụ Internet
ABEC ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. C DL-,001
1077.600.07%0.80Mua0732.222B24.4944.31107646.00Dịch vụ Internet
ABEC ALPHABET INC.CL C DL-,001
1077.400.09%1.00Mua0744.425B24.4945.05107646.00Dịch vụ Internet
ADN1 ADESSO AG INHABER-AKTIEN O.N.
46.500.00%0.00Bán0289.659M21.672.173280.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADN1 ADESSO AG O.N.
46.90-1.26%-0.60Bán725289.659M21.672.173280.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADN1 ADESSO AG O.N.
46.90-0.64%-0.30Bán0289.659M21.672.173280.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.REGISTERED SHARES DL -,10
153.721.10%1.68Mua065.257B32.384.6758000.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADP AUTOM. DATA PROC. DL -,10
153.260.39%0.60Mua066.344B32.384.7558000.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
5.72-0.69%-0.04Bán742286.980M28.640.201917.00Truyền thông & Mạng
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
5.74-1.20%-0.07Bán102.134K286.980M28.640.201917.00Truyền thông & Mạng
ADV ADVA OPTICAL NETWORKING SE INHABER-AKTIEN O.N.
5.730.17%0.01Bán0286.980M28.640.201917.00Truyền thông & Mạng
AEIN ALLGEIER SE NAMENS-AKTIEN O.N.
20.100.50%0.10Bán0219.606M40.650.5110989.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AEIN ALLGEIER SE NA O.N.
20.10-1.47%-0.30Bán0219.606M40.650.5110989.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AEIN ALLGEIER SE NA O.N.
20.00-0.50%-0.10Bán23.449K219.606M40.650.5110989.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AHLA ALIBABA GROUP HOLDING LTD. REG.SHS (SP.ADRS)/8 DL-,000025
156.200.64%1.00Mua75404.333B32.414.87103699.00Dịch vụ Internet
AHLA ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
156.000.91%1.40Sức mua mạnh0411.072B32.414.95103699.00Dịch vụ Internet
AHLA ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
155.00-2.76%-4.40Mua15.520K409.375B32.414.93103699.00Dịch vụ Internet
AIXA AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N.
9.440.85%0.08Mua01.037B22.440.41666.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
9.492.48%0.23Mua7901.037B22.440.41666.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
9.27-4.71%-0.46Bán575.154K1.037B22.440.41666.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
28.981.88%0.54Sức mua mạnh1831.004B168.510.1810100.00Bán dẫn
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
29.091.15%0.33Sức mua mạnh50030.496B168.510.1810100.00Bán dẫn
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
28.520.48%0.14Sức mua mạnh36.913K30.876B168.510.1810100.00Bán dẫn
AOF ATOSS SOFTWARE AG
123.000.00%0.00Bán10501.048M41.323.05484.00Phần mềm
AOF ATOSS SOFTWARE AG
126.000.00%0.00Bán308501.048M41.323.05484.00Phần mềm
AOF ATOSS SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
125.500.00%0.00Bán0501.048M41.323.05484.00Phần mềm
AOS AMDOCS LTD. REGISTERED SHARES LS -,01
57.62-0.60%-0.35Sức mua mạnh07.817B22.352.5924381.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AOS AMDOCS LTD. LS-,01
57.09-0.52%-0.30Mua07.947B22.352.6324381.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AP2 APPLIED MATERIALS INC.
42.42-0.07%-0.03Mua14639.334B15.622.7121000.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AP2 APPLIED MATERIALS INC.
42.330.09%0.04Mua039.497B15.622.7321000.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AP2 APPLIED MATERIALS INC. REGISTERED SHARES O.N.
42.640.41%0.17Mua038.849B15.622.6821000.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
APC APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N.
192.500.43%0.82Sức mua mạnh0851.611B18.4710.28132000.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
APC APPLE INC.
192.580.53%1.02Sức mua mạnh344865.804B18.4710.45132000.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
APC APPLE INC.
191.54-0.42%-0.80Mua14.107K862.230B18.4710.41132000.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
ASME ASML HOLDING EO -,09
193.76-1.10%-2.16Mua381.567B38.495.0524282.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
ASME ASML HOLDING EO -,09
195.02-0.26%-0.50Mua2081.567B38.495.0524282.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
ASME ASML HOLDING N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,09
194.900.52%1.00Mua081.567B38.495.0524282.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
ASMF ASML HOLDING N.V. AAND.AAN TOON.(N.Y.REG.)EO-,09
192.00-0.52%-1.00Theo dõi081.567B38.495.0524282.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
ASMF ASML HOLDING NY EO-,09
191.000.00%0.00Mua3581.567B38.495.0524282.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
ASMF ASML HOLDING NY EO-,09
195.00-0.51%-1.00Mua081.567B38.495.0524282.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AU1 AUDIOCODES LTD. REGISTERED SHARES IS 0,01
15.800.89%0.14Mua0451.977M32.550.50700.00Truyền thông & Mạng
AU1 AUDIOCODES LTD. IS 0,01
15.641.36%0.21Mua0459.510M32.550.51700.00Truyền thông & Mạng
AUS AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AGINHABER-AKTIEN O.N.
13.84-0.86%-0.12Bán0544.288M8.851.589965.00Bán dẫn
AUS AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.
13.790.15%0.02Bán0544.288M8.851.589965.00Bán dẫn
AUS AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.
13.941.38%0.19Bán1.840K544.288M8.851.589965.00Bán dẫn
AWM SKYWORKS SOLUTIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,25
69.35-0.90%-0.63Bán011.805B15.014.619400.00Bán dẫn
AWM SKYWORKS SOL. DL-,25
69.10-0.72%-0.50Bán012.002B15.014.699400.00Bán dẫn
BA3 BROOKS AUTOMATION DL-,01
28.55-0.78%-0.23Bán02.084B-0.411548.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
BA3 BROOKS AUTOMATION INC. REGISTERED SHARES DL -,01
28.972.22%0.63Bán02.050B-0.411548.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
BC8 BECHTLE AG INHABER-AKTIEN O.N.
87.65-0.17%-0.15Bán03.635B23.843.6310915.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BC8 BECHTLE AG O.N.
86.55-2.48%-2.20Bán68.788K3.635B23.843.6310915.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BC8 BECHTLE AG O.N.
88.00-0.90%-0.80Bán1303.635B23.843.6310915.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BNK BLACKBAUD INC. REGISTERED SHARES DL -,001
86.380.52%0.45Mua04.192B174.560.503353.00Phần mềm
BNK BLACKBAUD INC. DL-,001
86.980.82%0.71Sức mua mạnh04.262B174.560.503353.00Phần mềm
BSL BASLER AG O.N.
35.50-2.34%-0.85Bán0368.992M48.470.74808.00Truyền thông & Mạng
BSL BASLER AG INHABER-AKTIEN O.N.
35.450.85%0.30Bán0368.992M48.470.74808.00Truyền thông & Mạng
BSL BASLER AG O.N.
35.702.00%0.70Bán2.453K368.992M48.470.74808.00Truyền thông & Mạng
C1V MVISE AG O.N.
3.262.84%0.09Bán028.921M27.710.12128.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
C1V MVISE AG O.N.
3.343.09%0.10Bán11.890K28.921M27.710.12128.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
C1V MVISE AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.403.66%0.12Bán60028.921M27.710.12128.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
C2G CDK GLOBAL INC. DL -,10
39.47-1.68%-0.68Bán04.876B24.631.659000.00Phần mềm
C2G CDK GLOBAL INC. REGISTERED SHARES DL -,10
39.52-0.37%-0.14Sức bán mạnh04.796B24.631.629000.00Phần mềm
CDW CDW CORP. DL-,01
104.12-0.88%-0.92Sức mua mạnh015.109B25.304.20Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CIS CISCO SYSTEMS DL-,001
43.780.77%0.34Bán50188.099B17.382.5574200.00Truyền thông & Mạng
CIS CISCO SYSTEMS DL-,001
43.49-0.98%-0.43Bán15.614K187.322B17.382.5474200.00Truyền thông & Mạng
CIS CISCO SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL-,001
43.840.71%0.31Bán70185.015B17.382.5174200.00Truyền thông & Mạng
CLIQ CLIQ DIGITAL AG O.N.
2.06-3.29%-0.07Sức bán mạnh013.421M6.390.3584.00Phần mềm
CLIQ CLIQ DIGITAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.070.00%0.00Bán013.421M6.390.3584.00Phần mềm
CLIQ CLIQ DIGITAL AG O.N.
2.170.93%0.02Sức bán mạnh2.236K13.421M6.390.3584.00Phần mềm
COK CANCOM SE INHABER-AKTIEN O.N.
51.100.10%0.05Mua01.777B37.971.353442.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
COK CANCOM SE O.N.
50.70-3.06%-1.60Mua87.448K1.777B37.971.353442.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
COK CANCOM SE O.N.
51.30-0.39%-0.20Mua601.777B37.971.353442.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
COP COMPUGROUP MEDICAL SE INHABER-AKTIEN O.N.
52.200.10%0.05Bán1002.569B28.761.825000.00Phần mềm
COP COMPUGROUP MED.SE O.N.
52.20-1.42%-0.75Sức bán mạnh125.824K2.569B28.761.825000.00Phần mềm
COP COMPUGROUP MED.SE O.N.
51.90-1.52%-0.80Sức bán mạnh2142.569B28.761.825000.00Phần mềm
COZ COGNIZANT TECHNOLOGY SOL.CORP.REG. SHS CLASS A DL -,01
55.15-1.22%-0.68Bán030.316B17.213.20288200.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
COZ COGNIZANT TECH. SOL.A
55.07-0.86%-0.48Bán030.822B17.213.25288200.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CSH CENIT AG INHABER-AKTIEN O.N.
11.750.43%0.05Bán099.158M17.600.67751.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CSH CENIT AG O.N.
11.850.00%0.00Bán8.988K99.158M17.600.67751.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CSH CENIT AG O.N.
11.75-0.84%-0.10Bán33099.158M17.600.67751.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CTX CITRIX SYSTEMS DL-,001
83.650.32%0.27Bán010.934B26.323.408200.00Phần mềm
CTX CITRIX SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL -,001
83.820.38%0.32Bán010.755B26.323.348200.00Phần mềm
CU3 COHU INC. REGISTERED SHARES DL 1
11.321.11%0.12Bán0457.791M-2.003500.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
CU3 COHU INC. DL 1
11.300.32%0.04Bán0465.421M-2.043500.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
CYP CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
20.750.05%0.01Mua07.557B26.350.805846.00Bán dẫn
CYP CYPRESS SEMICON. DL-,01
20.770.12%0.03Mua07.683B26.350.815846.00Bán dẫn
CYR CYAN AG O.N.
20.161.64%0.33Bán80.946K197.104M-0.630.00Phần mềm
CYR CYAN AG INHABER-AKTIEN O.N.
20.140.12%0.03Bán0197.104M-0.630.00Phần mềm
CYR CYAN AG O.N.
20.221.46%0.29Bán1.583K197.104M-0.630.00Phần mềm
D6H DATAGROUP SE INH. O.N.
44.55-1.00%-0.45Mua7.214K371.146M26.421.691971.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
D6H DATAGROUP SE INH. O.N.
44.05-2.97%-1.35Mua0371.146M26.421.691971.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
D6H DATAGROUP SE INHABER-AKTIEN O.N.
44.00-1.01%-0.45Mua66371.146M26.421.691971.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DAM DATA MODUL AG O.N.
53.504.90%2.50Bán186188.651M13.314.02506.00Electronic Equipments & Parts
DAM DATA MODUL AG PROD.U.V.V.E.S. INHABER-AKTIEN O.N.
52.500.00%0.00Bán0188.651M13.314.02506.00Electronic Equipments & Parts
DAM DATA MODUL AG O.N.
51.503.00%1.50Bán0188.651M13.314.02506.00Electronic Equipments & Parts
DBD DIEBOLD NIXDORF INC. REGISTERED SHARES DL 1,25
11.352.07%0.23Mua0838.602M-5.9423000.00Phần cứng Máy tính
DBD DIEBOLD NIXDORF DL 1,25
11.05-0.45%-0.05Mua0849.058M-6.0223000.00Phần cứng Máy tính
DBD DIEBOLD NIXDORF DL 1,25
11.281.03%0.12Mua220852.578M-6.0423000.00Phần cứng Máy tính
DEX DELTICOM AG NAMENS-AKTIEN O.N.
2.760.36%0.01Bán034.150M-0.92281.00Dịch vụ Internet
DEX DELTICOM AG NA O.N.
2.68-0.74%-0.02Bán034.150M-0.92281.00Dịch vụ Internet
DEX DELTICOM AG NA O.N.
2.74-0.72%-0.02Bán10.987K34.150M-0.92281.00Dịch vụ Internet
DHER DELIVERY HERO SE NAMENS-AKTIEN O.N.
45.450.00%0.00Mua08.580B-1.4720608.00Dịch vụ Internet
DHER DELIVERY HERO SE NA O.N.
45.47-2.49%-1.16Mua231.483K8.580B-1.4720608.00Dịch vụ Internet
DHER DELIVERY HERO SE NA O.N.
45.49-0.15%-0.07Mua08.580B-1.4720608.00Dịch vụ Internet
DLG DIALOG SEMICOND. LS-,10
42.810.09%0.04Mua4223.092B12.533.602000.00Bán dẫn
DLG DIALOG SEMICONDUCTOR PLC REGISTERED SHARES LS -,10
42.75-1.25%-0.54Mua03.092B12.533.602000.00Bán dẫn
DLG DIALOG SEMICOND. LS-,10
42.68-2.27%-0.99Mua299.040K3.092B12.533.602000.00Bán dẫn
DTD2 B+S BANKSYSTEME AG O.N.
2.16-1.82%-0.04Bán013.413M27.940.0882.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất