Công nghệ (Khu vực)

417
Cổ phiếu
20928.535B
Giá trị vốn hóa thị trường
23.197K
Khối lượng
+0.94%
Tỷ suất Cổ tức
+1.83%
Thay đổi
+6.69%
Hiệu suất Tháng
+30.35%
Hiệu suất Năm
+29.93%
Hiệu suất YTD
           
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
10.311.16%0.12Mua91513.686B-0.862884.00Phần mềm
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
10.220.91%0.09Mua95013.564B-0.862884.00Phần mềm
1SI SNAP INC. REGISTERED SHARES A DL -,00001
10.20-1.70%-0.18Mua013.650B-0.852884.00Phần mềm
2HP HEWLETT PACKARD ENT.
14.660.33%0.05Sức mua mạnh020.246B12.451.2060000.00Phần cứng Máy tính
2HP HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO.REGISTERED SHARES DL -,01
14.811.36%0.20Mua43020.215B12.511.2060000.00Phần cứng Máy tính
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
95.000.12%0.11Mua904111.499B61.861.5621800.00Dịch vụ Internet
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
95.020.42%0.40Mua1.125K111.724B62.171.5621800.00Dịch vụ Internet
2PP PAYPAL HOLDINGS INC. REG. SHARES DL -,0001
95.25-0.08%-0.08Mua1.730K111.428B62.171.5521800.00Dịch vụ Internet
30L3 SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275
12.221.58%0.19Mua1.066K1.166B76.200.162763.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
30L3 SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275
12.020.17%0.02Mua01.166B76.200.162763.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
30L3 SOLUTIONS 30 SE ACTIONS AU PORTEUR EO -,1275
12.10-0.08%-0.01Mua01.166B76.200.162763.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
3V64 VISA INC. CL. A DL -,0001
142.900.03%0.04Mua1.557K312.937B34.434.1417000.00Dịch vụ Internet
3V64 VISA INC. REG. SHARES CLASS A DL -,0001
142.860.70%1.00Mua165312.108B34.434.1317000.00Dịch vụ Internet
3V64 VISA INC. CL. A DL -,0001
143.220.76%1.08Mua198314.384B34.484.1517000.00Dịch vụ Internet
60A ALLEGION PLC REGISTERED SHARES DL 1
83.501.21%1.00Mua07.806B21.713.8511000.00Truyền thông & Mạng
60A ALLEGION PLC DL 1
83.501.21%1.00Mua07.869B21.763.8711000.00Truyền thông & Mạng
639 SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
121.50-0.82%-1.00Bán7522.400B-0.533651.00Dịch vụ Internet
639 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. ACTIONS NOM. EUR 1
120.50-2.82%-3.50Bán022.341B-0.533651.00Dịch vụ Internet
639 SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
121.00-0.82%-1.00Bán021.870B-0.533651.00Dịch vụ Internet
7HP HP INC. REGISTERED SHARES DL -,01
17.80-2.65%-0.48Bán1.055K27.969B9.391.9649000.00Phần cứng Máy tính
7HP HP INC DL -,01
17.74-2.95%-0.54Bán73028.131B9.391.9749000.00Phần cứng Máy tính
7HP HP INC DL -,01
17.80-2.44%-0.45Bán91028.043B9.391.9649000.00Phần cứng Máy tính
99SC STARAMBA SE O.N.
9.620.00%0.00Bán022.394M-18.3073.00Phần cứng Máy tính
99SC STARAMBA SE INHABER-AKTIEN O.N.
9.50-0.21%-0.02Bán022.394M-18.3073.00Phần cứng Máy tính
99SC STARAMBA SE O.N.
9.600.42%0.04Bán11022.394M-18.3073.00Phần cứng Máy tính
A1OS ALL FOR ONE GROUP NA O.N.
50.801.80%0.90Bán1.000K248.602M18.882.641734.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A1OS ALL FOR ONE GROUP NA O.N.
50.401.82%0.90Bán0248.602M18.882.641734.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A1OS ALL FOR ONE GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.
50.402.23%1.10Bán0248.602M18.882.641734.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A5AB ASKNET AG NA O.N.
10.20-0.97%-0.10Bán5506.668M94.080.1192.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A5AB ASKNET AG NAMENS-AKTIEN O.N.
10.000.50%0.05Bán06.668M94.080.1192.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A5AB ASKNET AG NA O.N.
10.100.00%0.00Bán06.668M94.080.1192.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A6T ARTEC TECHNOLOGIES AG INHABER-AKTIEN O.N.
4.180.48%0.02Bán010.946M-0.0327.00Phần mềm
A6T ARTEC TECHNOLOGIES O.N.
4.230.00%0.00Bán1.831K10.946M-0.0327.00Phần mềm
A6T ARTEC TECHNOLOGIES O.N.
4.282.88%0.12Mua55810.946M-0.0327.00Phần mềm
ABEA ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1113.800.74%8.20Sức mua mạnh386776.201B28.6939.3798771.00Dịch vụ Internet
ABEA ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1113.800.67%7.40Sức mua mạnh166766.201B28.4139.2598771.00Dịch vụ Internet
ABEA ALPHABET INC. REG. SHS CL. A DL-,001
1112.000.67%7.40Mua41764.173B28.4139.1598771.00Dịch vụ Internet
ABEC ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. C DL-,001
1109.800.84%9.20Sức mua mạnh20764.173B28.4139.1598771.00Dịch vụ Internet
ABEC ALPHABET INC.CL C DL-,001
1106.600.33%3.60Mua87766.201B28.4139.2598771.00Dịch vụ Internet
ABEC ALPHABET INC.CL C DL-,001
1109.200.56%6.20Mua66776.201B28.6939.3798771.00Dịch vụ Internet
ADN1 ADESSO AG O.N.
52.20-0.76%-0.40Bán109324.863M24.302.173280.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADN1 ADESSO AG INHABER-AKTIEN O.N.
52.200.00%0.00Bán0324.863M24.302.173280.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADN1 ADESSO AG O.N.
53.000.76%0.40Bán0324.863M24.302.173280.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.REGISTERED SHARES DL -,10
144.24-0.35%-0.50Mua10062.959B38.433.7657000.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADP AUTOM. DATA PROC. DL -,10
144.340.67%0.96Mua3563.116B38.313.7957000.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
8.05-4.96%-0.42Bán1.740K411.930M31.530.261885.00Truyền thông & Mạng
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
7.90-4.24%-0.35Bán217.638K411.930M31.530.261885.00Truyền thông & Mạng
ADV ADVA OPTICAL NETWORKING SE INHABER-AKTIEN O.N.
7.91-5.61%-0.47Bán10.570K411.930M31.530.261885.00Truyền thông & Mạng
AEIN ALLGEIER SE NAMENS-AKTIEN O.N.
25.900.78%0.20Mua0254.399M49.820.569170.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AEIN ALLGEIER SE NA O.N.
26.000.39%0.10Mua420254.399M49.820.569170.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AEIN ALLGEIER SE NA O.N.
26.001.56%0.40Mua1.050K254.399M49.820.569170.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AHLA ALIBABA GROUP HOLDING LTD. REG.SHS (SP.ADRS)/1 DL-,000025
164.40-1.20%-2.00Mua1.652K429.064B47.393.55101550.00Dịch vụ Internet
AHLA ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1
164.60-0.84%-1.40Mua2.441K431.545B47.393.57101550.00Dịch vụ Internet
AHLA ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1
164.20-0.97%-1.60Mua2.703K430.203B47.393.56101550.00Dịch vụ Internet
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
9.81-0.95%-0.09Mua293.388K1.107B23.880.41628.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AIXA AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N.
9.81-0.69%-0.07Mua24.780K1.107B23.880.41628.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
9.83-0.87%-0.09Mua1.920K1.107B23.880.41628.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AIXN AIXTRON SE NA O.N. NEUE
9.970.00%0.00Mua01.107B23.880.41628.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
25.031.73%0.42Mua13.021K26.578B86.230.3210100.00Bán dẫn
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
25.142.42%0.59Mua72027.143B87.780.3210100.00Bán dẫn
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
25.092.16%0.53Mua60026.508B86.230.3210100.00Bán dẫn
AOF ATOSS SOFTWARE AG
101.000.00%0.00Mua0411.575M36.732.82465.00Phần mềm
AOF ATOSS SOFTWARE AG
104.000.48%0.50Mua464411.575M36.732.82465.00Phần mềm
AOF ATOSS SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
101.50-0.98%-1.00Mua0411.575M36.732.82465.00Phần mềm
AP2 APPLIED MATERIALS INC.
38.94-0.66%-0.26Mua35037.024B10.903.6221000.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AP2 APPLIED MATERIALS INC.
39.10-0.17%-0.07Mua18237.043B10.943.6121000.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AP2 APPLIED MATERIALS INC. REGISTERED SHARES O.N.
39.220.72%0.28Mua036.811B10.903.6021000.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
APC APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N.
181.600.17%0.30Sức mua mạnh597856.562B17.0810.66132000.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
APC APPLE INC.
181.520.44%0.80Mua5.337K858.836B17.0810.69132000.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
APC APPLE INC.
181.600.33%0.60Mua1.747K864.347B17.1410.72132000.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
ASME ASML HOLDING EO -,09
181.88-0.97%-1.78Mua21577.154B30.945.9421461.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
ASME ASML HOLDING EO -,09
181.941.08%1.94Sức mua mạnh7077.154B30.945.9421461.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
ASME ASML HOLDING N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,09
181.86-0.74%-1.36Mua077.154B30.945.9421461.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
ASMF ASML HOLDING NY EO-,09
182.003.41%6.00Sức mua mạnh277.154B30.945.9421461.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
ASMF ASML HOLDING N.V. AAND.AAN TOON.(N.Y.REG.)EO-,09
181.94-0.58%-1.06Mua077.154B30.945.9421461.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
ASMF ASML HOLDING NY EO-,09
180.00-1.10%-2.00Sức mua mạnh077.154B30.945.9421461.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AUS AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.
16.84-0.36%-0.06Mua500656.565M7.152.3610052.00Bán dẫn
AUS AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.
17.051.01%0.17Mua727656.565M7.152.3610052.00Bán dẫn
AUS AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AGINHABER-AKTIEN O.N.
16.932.54%0.42Mua0656.565M7.152.3610052.00Bán dẫn
AVS ASM INTERNATIONAL N.V. BEARER SHARES EO 0,04
53.94-0.95%-0.52Mua02.683B18.243.012181.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AVS ASM INTL N.V. EO-,04
54.200.30%0.16Mua02.683B18.243.012181.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AVSN ASM INTERNATIONAL N.V. REG. SHS NY/1 EO 0,04
54.000.00%0.00Mua02.683B18.243.012181.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AXI ATOS SE NOM. EO 1
94.880.55%0.52Mua010.087B15.925.93113278.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AXI ATOS SE ACTIONS AU PORTEUR EO 1
94.480.81%0.76Mua010.087B15.925.93113278.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BC8 BECHTLE AG O.N.
88.150.40%0.35Sức mua mạnh543.692B26.923.2710005.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BC8 BECHTLE AG INHABER-AKTIEN O.N.
88.000.11%0.10Mua2043.692B26.923.2710005.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BC8 BECHTLE AG O.N.
88.200.34%0.30Mua11.120K3.692B26.923.2710005.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BSI BE SEMICONDUCTOR INDS N.V. AANDELEN OP NAAM EO-,01
27.640.33%0.09Sức mua mạnh02.044B17.271.831692.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
BSI BE SEMICON.INDSINH.EO-,01
27.72-0.14%-0.04Mua02.044B17.271.831692.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
BSL BASLER AG INHABER-AKTIEN O.N.
154.801.84%2.80Mua0490.475M28.895.30610.00Truyền thông & Mạng
BSL BASLER AG O.N.
155.801.83%2.80Sức mua mạnh97490.475M28.895.30610.00Truyền thông & Mạng
BSL BASLER AG O.N.
152.800.53%0.80Mua0490.475M28.895.30610.00Truyền thông & Mạng
C1V MVISE AG O.N.
3.75-0.53%-0.02Bán032.734M43.580.09157.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
C1V MVISE AG O.N.
3.821.06%0.04Bán6.895K32.734M43.580.09157.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
C1V MVISE AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.750.81%0.03Bán032.734M43.580.09157.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CC6 COMTECH TELECOMM. DL-,10
20.56-1.86%-0.39Bán0499.963M35.930.581852.00Truyền thông & Mạng
CC6 COMTECH TELECOMMUNIC. CORP. REGISTERED SHARES DL -,10
20.930.31%0.07Bán0505.206M36.510.581852.00Truyền thông & Mạng
CGM CAPGEMINI SE INH. EO 8
111.05-0.54%-0.60Mua018.572B26.194.37211313.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CGM CAPGEMINI SE ACTIONS PORT. EO 8
112.301.26%1.40Sức mua mạnh018.572B26.194.37211313.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CIS CISCO SYSTEMS DL-,001
50.08-0.26%-0.13Mua1.413K220.866B21.742.3574200.00Truyền thông & Mạng
CIS CISCO SYSTEMS DL-,001
50.180.38%0.19Mua2.076K220.413B21.772.3474200.00Truyền thông & Mạng
CIS CISCO SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL-,001
50.340.42%0.21Mua830219.830B21.772.3374200.00Truyền thông & Mạng
CLIQ CLIQ DIGITAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.670.75%0.02Bán016.637M7.920.3584.00Phần mềm
CLIQ CLIQ DIGITAL AG O.N.
2.672.69%0.07Bán016.637M7.920.3584.00Phần mềm
CLIQ CLIQ DIGITAL AG O.N.
2.700.37%0.01Bán1.549K16.637M7.920.3584.00Phần mềm
COK CANCOM SE O.N.
45.08-0.27%-0.12Mua10.410K1.584B46.830.973403.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
COK CANCOM SE INHABER-AKTIEN O.N.
45.060.00%0.00Mua561.584B46.830.973403.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
COK CANCOM SE O.N.
45.08-0.13%-0.06Mua01.584B46.830.973403.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
COP COMPUGROUP MED.SE O.N.
54.95-0.36%-0.20Mua10.182K2.714B29.701.884955.00Phần mềm
COP COMPUGROUP MEDICAL SE INHABER-AKTIEN O.N.
55.050.09%0.05Mua3552.714B29.701.884955.00Phần mềm
COP COMPUGROUP MED.SE O.N.
55.150.18%0.10Mua902.714B29.701.884955.00Phần mềm
CSH CENIT AG O.N.
13.70-0.36%-0.05Bán5.390K115.057M19.340.71757.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CSH CENIT AG O.N.
13.60-1.81%-0.25Bán0115.057M19.340.71757.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CSH CENIT AG INHABER-AKTIEN O.N.
13.600.00%0.00Bán300115.057M19.340.71757.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CYR CYAN AG INHABER-AKTIEN O.N.
29.60-1.99%-0.60Bán190270.133M0.00Phần mềm
CYR CYAN AG O.N.
29.60-2.63%-0.80Mua1.111K270.133M0.00Phần mềm
CYR CYAN AG O.N.
29.30-5.18%-1.60Bán200270.133M0.00Phần mềm
D6H DATAGROUP SE INHABER-AKTIEN O.N.
39.751.02%0.40Mua0328.676M24.711.601971.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
D6H DATAGROUP SE INH. O.N.
40.001.01%0.40Mua120328.676M24.711.601971.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
D6H DATAGROUP SE INH. O.N.
39.750.76%0.30Mua2.982K328.676M24.711.601971.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DAM DATA MODUL AG O.N.
68.500.74%0.50Mua0245.070M17.174.05484.00Electronic Equipments & Parts
DAM DATA MODUL AG PROD.U.V.V.E.S. INHABER-AKTIEN O.N.
68.50-1.44%-1.00Mua50245.070M17.174.05484.00Electronic Equipments & Parts
DAM DATA MODUL AG O.N.
70.000.72%0.50Mua300245.070M17.174.05484.00Electronic Equipments & Parts
DBD DIEBOLD NIXDORF DL 1,25
11.482.18%0.24Mua174885.021M-6.3023000.00Phần cứng Máy tính
DBD DIEBOLD NIXDORF DL 1,25
11.261.40%0.15Mua1.400K864.596M-6.2823000.00Phần cứng Máy tính
DBD DIEBOLD NIXDORF INC. REGISTERED SHARES DL 1,25
11.242.27%0.25Mua0862.307M-6.2623000.00Phần cứng Máy tính
DEX DELTICOM AG NAMENS-AKTIEN O.N.
5.883.89%0.22Bán2.000K72.537M27.240.21185.00Dịch vụ Internet
DEX DELTICOM AG NA O.N.
6.206.53%0.38Bán6.728K72.537M27.240.21185.00Dịch vụ Internet
DEX DELTICOM AG NA O.N.
5.761.05%0.06Bán072.537M27.240.21185.00Dịch vụ Internet
DHER DELIVERY HERO SE NAMENS-AKTIEN O.N.
35.660.88%0.31Mua1406.656B-1.3218070.00Dịch vụ Internet
DHER DELIVERY HERO SE NA O.N.
35.300.31%0.11Mua06.656B-1.3218070.00Dịch vụ Internet
DHER DELIVERY HERO SE NA O.N.
35.650.42%0.15Mua97.829K6.656B-1.3218070.00Dịch vụ Internet
DLG DIALOG SEMICONDUCTOR PLC REGISTERED SHARES LS -,10
32.66-0.09%-0.03Mua2102.518B20.571.682100.00Bán dẫn
DLG DIALOG SEMICOND. LS-,10
32.87-0.33%-0.11Mua7312.518B20.571.682100.00Bán dẫn
DLG DIALOG SEMICOND. LS-,10
32.88-0.24%-0.08Mua75.258K2.518B20.571.682100.00Bán dẫn
DSY1 DASSAULT SYS SA INH.EO0,5
135.601.31%1.75Mua035.029B62.042.2016055.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DSY1 DASSAULT SYSTEMES S.A. ACTIONS PORT. EO 0,50
135.350.86%1.15Mua035.029B62.042.2016055.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DTD2 B+S BANKSYSTEME AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.42-0.58%-0.02Mua021.611M20.230.1773.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DTD2 B+S BANKSYSTEME AG O.N.
3.402.41%0.08Mua021.611M20.230.1773.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DTD2 B+S BANKSYSTEME AG O.N.
3.482.35%0.08Mua37821.611M20.230.1773.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
EBA EBAY INC. DL-,001
32.090.22%0.07Bán36929.223B17.301.8714000.00Dịch vụ Internet
EBA EBAY INC. DL-,001
32.171.31%0.41Bán4028.163B17.381.8714000.00Dịch vụ Internet
EBA EBAY INC. REGISTERED SHARES DL -,001
32.02-0.06%-0.02Bán029.146B17.301.8614000.00Dịch vụ Internet
ECF MOUNTAIN ALLIANCE NA O.N.
7.100.71%0.05Mua029.256M-0.5371.00Dịch vụ Internet
ECF MOUNTAIN ALLIANCE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
7.150.70%0.05Mua029.256M-0.5371.00Dịch vụ Internet
ECF MOUNTAIN ALLIANCE NA O.N.
7.250.69%0.05Mua6429.256M-0.5371.00Dịch vụ Internet
ELG ELMOS SEMICONDUCTOR AG INHABER-AKTIEN O.N.
23.250.22%0.05Mua0458.166M13.111.791283.00Bán dẫn
ELG ELMOS SEMICONDUCTOR AG
23.300.43%0.10Mua13.149K458.166M13.111.791283.00Bán dẫn
ELG ELMOS SEMICONDUCTOR AG
23.150.00%0.00Mua0458.166M13.111.791283.00Bán dẫn
EQS EQS GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.
69.000.00%0.00Sức bán mạnh0100.448M-0.21478.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Gửi phản hồi Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất