Công nghệ (Khu vực)

459
Cổ phiếu
20220.972B
Giá trị vốn hóa thị trường
27.810K
Khối lượng
+1.01%
Tỷ suất Cổ tức
+0.03%
Thay đổi
−1.02%
Hiệu suất Tháng
+8.19%
Hiệu suất Năm
+22.62%
Hiệu suất YTD
           
19S SABRE CORP. DL -,01
19.631.67%0.32Sức mua mạnh05.431B22.260.908860.00Phần mềm
19S SABRE CORP. REGISTERED SHARES DL-,01
19.870.69%0.14Mua05.502B22.260.918860.00Phần mềm
1Q7 ASMALLWORLD AG NAMENS-AKTIEN SF 1
2.267.62%0.16Bán025.645M-0.32Dịch vụ Internet
1Q7 ASMALLWORLD AG SF 1
2.261.35%0.03Bán025.838M-0.32Dịch vụ Internet
1Q7 ASMALLWORLD AG SF 1
2.740.00%0.00Mua025.428M-0.32Dịch vụ Internet
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
12.680.60%0.08Sức mua mạnh4.174K16.592B-0.792884.00Phần mềm
1SI SNAP INC. REGISTERED SHARES A DL -,00001
12.19-1.79%-0.22Mua61016.808B-0.802884.00Phần mềm
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
12.350.13%0.02Mua123.740K16.592B-0.792884.00Phần mềm
2PP PAYPAL HOLDINGS INC. REG. SHARES DL -,0001
103.681.45%1.48Sức mua mạnh575122.634B62.261.7021800.00Dịch vụ Internet
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
103.321.18%1.20Sức mua mạnh5.194K121.057B62.261.6821800.00Dịch vụ Internet
2PP PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
104.142.14%2.18Sức mua mạnh3.548K121.057B62.261.6821800.00Dịch vụ Internet
30L3 SOLUTIONS 30 SE ACTIONS AU PORTEUR EO -,1275
7.96-3.75%-0.31Sức bán mạnh1.500K835.061M42.020.195061.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
30L3 SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275
8.01-3.38%-0.28Sức bán mạnh1.970K835.061M42.020.195061.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
30L3 SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275
8.10-1.22%-0.10Bán0835.061M42.020.195061.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
3V64 VISA INC. CL. A DL -,0001
151.620.61%0.92Mua311328.846B36.654.3017000.00Dịch vụ Internet
3V64 VISA INC. CL. A DL -,0001
152.861.23%1.86Sức mua mạnh2.231K328.846B36.654.3017000.00Dịch vụ Internet
3V64 VISA INC. REG. SHARES CLASS A DL -,0001
151.881.00%1.50Mua118333.128B36.654.3617000.00Dịch vụ Internet
60A ALLEGION PLC REGISTERED SHARES DL 1
93.000.54%0.50Mua08.949B24.053.9911000.00Truyền thông & Mạng
60A ALLEGION PLC DL 1
93.000.00%0.00Mua08.834B24.053.9411000.00Truyền thông & Mạng
639 SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
127.50-0.39%-0.50Mua52623.169B-0.313651.00Dịch vụ Internet
639 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. ACTIONS NOM. EUR 1
126.00-1.18%-1.50Mua023.471B-0.313651.00Dịch vụ Internet
639 SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
127.000.00%0.00Mua16123.169B-0.313651.00Dịch vụ Internet
6P6 PRESIDIO INC. -,01
11.630.96%0.11Bán0976.232M32.100.382900.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
6P6 PRESIDIO INC. REGISTERED SHARES DL -,01
11.741.49%0.17Bán0988.945M32.100.392900.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
7HP HP INC. REGISTERED SHARES DL -,01
17.61-0.62%-0.11Mua6226.945B7.912.2855000.00Phần cứng Máy tính
7HP HP INC DL -,01
17.67-0.12%-0.02Mua71026.599B7.912.2555000.00Phần cứng Máy tính
7HP HP INC DL -,01
17.730.03%0.01Mua2.100K26.599B7.912.2555000.00Phần cứng Máy tính
85S SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW
76.501.93%1.45Mua04.460B28.722.6723000.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
85S SCIENCE APPLIC.INTL.CORP.NEW REGISTERED SHARES DL -,01
75.48-0.40%-0.30Mua04.518B28.722.7123000.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
99SC STARAMBA SE INHABER-AKTIEN O.N.
3.7525.00%0.75Bán1.301K8.981M-18.3073.00Phần cứng Máy tính
99SC STARAMBA SE O.N.
3.15-7.35%-0.25Bán1008.981M-18.3073.00Phần cứng Máy tính
99SC STARAMBA SE O.N.
3.8524.19%0.75Bán14.157K8.981M-18.3073.00Phần cứng Máy tính
A1OS ALL FOR ONE GROUP NA O.N.
47.50-1.86%-0.90Bán360236.645M14.203.351794.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A1OS ALL FOR ONE GROUP NA O.N.
47.30-1.25%-0.60Sức bán mạnh0236.645M14.203.351794.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A1OS ALL FOR ONE GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.
47.20-1.67%-0.80Bán0236.645M14.203.351794.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A5AB ASKNET AG NAMENS-AKTIEN O.N.
13.300.76%0.10Mua08.695M-2.6690.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A5AB ASKNET AG NA O.N.
13.301.53%0.20Mua08.695M-2.6690.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A5AB ASKNET AG NA O.N.
13.30-0.75%-0.10Mua508.695M-2.6690.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
A6T ARTEC TECHNOLOGIES O.N.
4.480.00%0.00Bán011.925M280.580.0227.00Phần mềm
A6T ARTEC TECHNOLOGIES AG INHABER-AKTIEN O.N.
4.521.12%0.05Mua011.925M280.580.0227.00Phần mềm
A6T ARTEC TECHNOLOGIES O.N.
4.613.13%0.14Mua11111.925M280.580.0227.00Phần mềm
ABEA ALPHABET INC. REG. SHS CL. A DL-,001
972.200.42%4.10Bán101677.587B27.2436.17103459.00Dịch vụ Internet
ABEA ALPHABET INC.CL.A DL-,001
970.200.20%1.90Bán1.675K668.877B27.2435.71103459.00Dịch vụ Internet
ABEA ALPHABET INC.CL.A DL-,001
970.100.02%0.20Bán445668.877B27.2435.71103459.00Dịch vụ Internet
ABEC ALPHABET INC.CL C DL-,001
968.20-0.13%-1.30Bán166668.877B27.2435.71103459.00Dịch vụ Internet
ABEC ALPHABET INC.CL C DL-,001
969.400.27%2.60Bán585668.877B27.2435.71103459.00Dịch vụ Internet
ABEC ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. C DL-,001
968.30-0.12%-1.20Bán0677.587B27.2436.17103459.00Dịch vụ Internet
ADN1 ADESSO AG INHABER-AKTIEN O.N.
50.40-2.89%-1.50Bán0312.510M23.382.173280.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADN1 ADESSO AG O.N.
50.60-3.44%-1.80Bán2.451K312.510M23.382.173280.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADN1 ADESSO AG O.N.
51.803.39%1.70Mua0312.510M23.382.173280.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADP AUTOM. DATA PROC. DL -,10
145.48-0.83%-1.22Mua063.901B36.804.0157000.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.REGISTERED SHARES DL -,10
147.701.48%2.16Sức mua mạnh064.733B36.804.0757000.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
6.51-2.25%-0.15Bán96.477K325.116M24.880.261885.00Truyền thông & Mạng
ADV ADVA OPTICAL NETWORKING SE INHABER-AKTIEN O.N.
6.48-1.82%-0.12Bán1.400K325.116M24.880.261885.00Truyền thông & Mạng
ADV ADVA OPT.NETW.SE O.N.
6.49-2.41%-0.16Bán400325.116M24.880.261885.00Truyền thông & Mạng
AEIN ALLGEIER SE NAMENS-AKTIEN O.N.
26.004.00%1.00Mua610258.374M52.850.5110989.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AEIN ALLGEIER SE NA O.N.
24.800.00%0.00Bán0258.374M52.850.5110989.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AEIN ALLGEIER SE NA O.N.
26.006.12%1.50Mua30.255K258.374M52.850.5110989.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AHLA ALIBABA GROUP HOLDING LTD. REG.SHS (SP.ADRS)/1 DL-,000025
140.80-0.98%-1.40Bán423369.827B32.764.41101958.00Dịch vụ Internet
AHLA ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1
140.40-0.99%-1.40Bán3.268K365.073B32.764.35101958.00Dịch vụ Internet
AHLA ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1
140.60-0.99%-1.40Bán8.456K365.073B32.764.35101958.00Dịch vụ Internet
AI3A AMADEUS IT GROUP S.A. ACCIONES PORT. EO 0,01
68.34-1.70%-1.18Bán029.324B28.582.3816920.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AI3A AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
68.22-1.59%-1.10Bán129.324B28.582.3816920.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
8.16-3.11%-0.26Bán1.845M912.391M21.210.38647.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AIXA AIXTRON SE NA O.N.
8.20-3.14%-0.27Bán7.281K912.391M21.210.38647.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AIXA AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N.
8.15-2.77%-0.23Bán45.796K912.391M21.210.38647.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
27.04-3.50%-0.98Mua3.767K29.124B117.820.2610100.00Bán dẫn
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
26.99-2.53%-0.70Mua20.333K29.503B117.820.2610100.00Bán dẫn
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
26.84-3.66%-1.02Mua37.046K29.124B117.820.2610100.00Bán dẫn
AOF ATOSS SOFTWARE AG
139.500.00%0.00Mua20554.731M49.502.82465.00Phần mềm
AOF ATOSS SOFTWARE AG
139.50-0.71%-1.00Mua1.440K554.731M49.502.82465.00Phần mềm
AOF ATOSS SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
139.00-0.36%-0.50Mua30554.731M49.502.82465.00Phần mềm
AOS AMDOCS LTD. REGISTERED SHARES LS -,01
54.381.04%0.56Mua07.551B23.322.3624381.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AOS AMDOCS LTD. LS-,01
52.910.04%0.02Mua07.454B23.322.3324381.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AP2 APPLIED MATERIALS INC. REGISTERED SHARES O.N.
36.600.05%0.02Mua84034.673B11.563.2421000.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AP2 APPLIED MATERIALS INC.
36.620.34%0.12Mua2.047K34.227B11.563.2021000.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AP2 APPLIED MATERIALS INC.
35.95-2.90%-1.07Bán034.227B11.563.2021000.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
APC APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N.
172.60-0.23%-0.40Mua516796.773B16.5210.57132000.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
APC APPLE INC.
171.00-1.41%-2.44Mua3.989K786.531B16.5210.43132000.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
APC APPLE INC.
171.38-0.99%-1.72Mua23.657K786.531B16.5210.43132000.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
ASME ASML HOLDING EO -,09
171.08-2.24%-3.92Bán2.567K72.025B28.895.9421461.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
ASME ASML HOLDING EO -,09
170.64-2.39%-4.18Bán64472.025B28.895.9421461.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
ASME ASML HOLDING N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,09
167.96-4.02%-7.04Bán3072.025B28.895.9421461.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
ASMF ASML HOLDING NY EO-,09
176.005.39%9.00Mua10572.025B28.895.9421461.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
ASMF ASML HOLDING N.V. AAND.AAN TOON.(N.Y.REG.)EO-,09
167.00-4.57%-8.00Bán072.025B28.895.9421461.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
ASMF ASML HOLDING NY EO-,09
169.00-2.87%-5.00Bán072.025B28.895.9421461.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
AUS AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AGINHABER-AKTIEN O.N.
15.36-3.03%-0.48Bán250601.010M7.452.089811.00Bán dẫn
AUS AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.
15.51-2.15%-0.34Bán1.818K601.010M7.452.089811.00Bán dẫn
AUS AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.
15.34-3.58%-0.57Bán50601.010M7.452.089811.00Bán dẫn
AX6 AVX CORP. DL-,01
14.060.27%0.04Mua02.362B9.841.4315100.00Electronic Equipments & Parts
BC8 BECHTLE AG O.N.
93.30-12.31%-13.10Bán3.766K3.904B27.123.4310334.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BC8 BECHTLE AG O.N.
92.95-12.56%-13.35Bán599.029K3.904B27.123.4310334.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BC8 BECHTLE AG INHABER-AKTIEN O.N.
94.40-11.03%-11.70Bán7.097K3.904B27.123.4310334.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BSL BASLER AG INHABER-AKTIEN O.N.
152.000.40%0.60Mua0504.391M46.843.23790.00Truyền thông & Mạng
BSL BASLER AG O.N.
151.20-0.53%-0.80Mua309504.391M46.843.23790.00Truyền thông & Mạng
BSL BASLER AG O.N.
151.20-1.05%-1.60Mua0504.391M46.843.23790.00Truyền thông & Mạng
BZ9 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001
56.63-1.32%-0.76Mua08.095B23.942.4326100.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
C1V MVISE AG O.N.
4.342.84%0.12Mua54037.580M36.000.12128.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
C1V MVISE AG INHABER-AKTIEN O.N.
4.241.19%0.05Mua6.660K37.580M36.000.12128.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
C1V MVISE AG O.N.
4.342.60%0.11Mua38.736K37.580M36.000.12128.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CC6 COMTECH TELECOMM. DL-,10
23.893.29%0.76Mua0576.099M43.630.551852.00Truyền thông & Mạng
CC6 COMTECH TELECOMMUNIC. CORP. REGISTERED SHARES DL -,10
24.212.00%0.47Mua0583.602M43.630.561852.00Truyền thông & Mạng
CIS CISCO SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL-,001
48.95-1.47%-0.73Mua585210.575B20.512.5074200.00Truyền thông & Mạng
CIS CISCO SYSTEMS DL-,001
48.90-1.47%-0.73Mua1.781K207.868B20.512.4774200.00Truyền thông & Mạng
CIS CISCO SYSTEMS DL-,001
49.06-1.16%-0.57Mua5.656K207.868B20.512.4774200.00Truyền thông & Mạng
CLIQ CLIQ DIGITAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.22-0.45%-0.01Sức bán mạnh014.349M6.830.3584.00Phần mềm
CLIQ CLIQ DIGITAL AG O.N.
2.321.31%0.03Bán12614.349M6.830.3584.00Phần mềm
CLIQ CLIQ DIGITAL AG O.N.
2.19-0.45%-0.01Bán014.349M6.830.3584.00Phần mềm
COK CANCOM SE O.N.
42.82-2.64%-1.16Bán164.971K1.501B39.211.113450.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
COK CANCOM SE INHABER-AKTIEN O.N.
42.60-2.78%-1.22Bán8501.501B39.211.113450.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
COK CANCOM SE O.N.
42.20-3.48%-1.52Bán2.008K1.501B39.211.113450.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
COP COMPUGROUP MEDICAL SE INHABER-AKTIEN O.N.
67.70-1.31%-0.90Mua3203.339B34.152.025000.00Phần mềm
COP COMPUGROUP MED.SE O.N.
67.85-1.67%-1.15Mua88.500K3.339B34.152.025000.00Phần mềm
COP COMPUGROUP MED.SE O.N.
67.80-2.59%-1.80Mua2323.339B34.152.025000.00Phần mềm
CSH CENIT AG O.N.
13.850.00%0.00Bán0116.312M21.000.66747.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CSH CENIT AG INHABER-AKTIEN O.N.
13.70-0.72%-0.10Bán0116.312M21.000.66747.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CSH CENIT AG O.N.
13.90-0.71%-0.10Bán2.347K116.312M21.000.66747.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CTD CABOT MICROELECTRONICS CORP. REGISTERED SHARES DL -,001
94.11-1.30%-1.24Bán02.753B27.043.681219.00Bán dẫn
CTD CABOT MICROELECTR.DL-,001
93.40-1.42%-1.35Bán02.718B27.043.631219.00Bán dẫn
CU3 COHU INC. DL 1
14.30-0.47%-0.07Mua0570.782M-1.233500.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
CU3 COHU INC. REGISTERED SHARES DL 1
14.08-3.54%-0.52Mua0578.215M-1.253500.00Thiết bị và Kiểm tra Bán dẫn
CYP CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
19.600.13%0.03Mua07.240B22.380.915846.00Bán dẫn
CYP CYPRESS SEMICON. DL-,01
19.560.46%0.09Sức mua mạnh07.147B22.380.905846.00Bán dẫn
CYR CYAN AG O.N.
26.50-3.28%-0.90Sức bán mạnh14.242K235.478M-0.630.00Phần mềm
CYR CYAN AG O.N.
26.80-1.11%-0.30Sức bán mạnh190235.478M-0.630.00Phần mềm
CYR CYAN AG INHABER-AKTIEN O.N.
26.70-2.20%-0.60Bán0235.478M-0.630.00Phần mềm
D6H DATAGROUP SE INH. O.N.
43.000.47%0.20Mua20362.399M25.791.691971.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
D6H DATAGROUP SE INH. O.N.
43.500.00%0.00Mua4.082K362.399M25.791.691971.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
D6H DATAGROUP SE INHABER-AKTIEN O.N.
43.450.12%0.05Mua46362.399M25.791.691971.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DAM DATA MODUL AG O.N.
70.002.19%1.50Mua0245.070M16.484.22507.00Electronic Equipments & Parts
DAM DATA MODUL AG PROD.U.V.V.E.S. INHABER-AKTIEN O.N.
69.50-0.71%-0.50Bán0245.070M16.484.22507.00Electronic Equipments & Parts
DAM DATA MODUL AG O.N.
69.50-2.11%-1.50Bán27245.070M16.484.22507.00Electronic Equipments & Parts
DBD DIEBOLD NIXDORF DL 1,25
7.94-2.55%-0.21Bán1.897K594.400M-6.9823000.00Phần cứng Máy tính
DBD DIEBOLD NIXDORF INC. REGISTERED SHARES DL 1,25
7.73-2.50%-0.20Bán0602.140M-7.0723000.00Phần cứng Máy tính
DBD DIEBOLD NIXDORF DL 1,25
7.86-1.92%-0.15Bán6.070K594.400M-6.9823000.00Phần cứng Máy tính
DEX DELTICOM AG NA O.N.
5.36-2.55%-0.14Bán32466.803M25.090.21185.00Dịch vụ Internet
DEX DELTICOM AG NAMENS-AKTIEN O.N.
5.32-0.75%-0.04Sức bán mạnh066.803M25.090.21185.00Dịch vụ Internet
DEX DELTICOM AG NA O.N.
5.36-1.11%-0.06Bán066.803M25.090.21185.00Dịch vụ Internet
DHER DELIVERY HERO SE NA O.N.
37.45-1.42%-0.54Bán1757.093B-1.4720608.00Dịch vụ Internet
DHER DELIVERY HERO SE NAMENS-AKTIEN O.N.
37.48-0.53%-0.20Bán07.093B-1.4720608.00Dịch vụ Internet
DHER DELIVERY HERO SE NA O.N.
37.59-0.71%-0.27Bán137.569K7.093B-1.4720608.00Dịch vụ Internet
DLG DIALOG SEMICOND. LS-,10
30.62-1.54%-0.48Mua2.653K2.230B19.221.701850.00Bán dẫn
DLG DIALOG SEMICOND. LS-,10
30.78-2.53%-0.80Mua426.064K2.230B19.221.701850.00Bán dẫn
DLG DIALOG SEMICONDUCTOR PLC REGISTERED SHARES LS -,10
30.63-1.89%-0.59Mua3352.230B19.221.701850.00Bán dẫn
DTD2 B+S BANKSYSTEME AG O.N.
2.400.00%0.00Bán014.904M31.050.0882.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DTD2 B+S BANKSYSTEME AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.26-3.42%-0.08Bán014.904M31.050.0882.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
DTD2 B+S BANKSYSTEME AG O.N.
2.20-2.65%-0.06Bán814.904M31.050.0882.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
EBA EBAY INC. DL-,001
34.440.34%0.11Sức mua mạnh030.076B17.232.0214000.00Dịch vụ Internet
EBA EBAY INC. REGISTERED SHARES DL -,001
34.720.19%0.07Sức mua mạnh030.468B17.232.0514000.00Dịch vụ Internet
EBA EBAY INC. DL-,001
34.800.42%0.14Mua79830.076B17.232.0214000.00Dịch vụ Internet
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất