Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

118
Cổ phiếu
1831.435B
Giá trị vốn hóa thị trường
96.763K
Khối lượng
+3.82%
Tỷ suất Cổ tức
−0.03%
Thay đổi
+1.79%
Hiệu suất Tháng
+15.17%
Hiệu suất Năm
+11.21%
Hiệu suất YTD
           
12A AVANGRID INC. REGISTERED SHARES DL-,01
44.92-0.31%-0.14Mua013.835B25.311.776449.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
12A AVANGRID INC. DL-,01
44.07-2.31%-1.04Bán013.318B25.311.706449.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
2T41 TERRAFORM POWER INC. REG. SHARES A (NEW) DL -,01
12.12-0.54%-0.07Sức mua mạnh02.590B-0.36177.00Công ty Điện lực
2T41 TERRAFORM POWER A NEW
12.01-1.38%-0.17Mua02.494B-0.35177.00Công ty Điện lực
3U6 UGI CORP. REGISTERED SHARES O.N.
47.770.27%0.13Bán08.323B24.222.017700.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
3U6 UGI CORP.
47.770.09%0.05Bán08.012B24.221.937700.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
49P PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW
46.91-0.81%-0.38Mua04.077B21.452.132967.00Công ty Điện lực
751 ALGONQUIN POWER + UTILIT.
10.33-0.92%-0.10Mua1204.953B24.700.412277.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
AE4 AMEREN CORP. DL-,01
66.390.71%0.47Mua015.696B21.393.018838.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
AE4 AMEREN CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
66.870.56%0.37Mua016.305B21.393.138838.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
AEO ATMOS EN. CORP.
90.82-0.80%-0.73Mua010.272B24.213.634628.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
AEO ATMOS ENERGY CORP. REGISTERED SHARES O.N.
91.02-0.48%-0.44Mua010.670B24.213.774628.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
AV6 AVISTA CORP. REGISTERED SHARES O.N.
36.900.70%0.26Bán02.459B13.962.682026.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
AV6 AVISTA CORP.
36.65-0.81%-0.30Bán02.367B13.962.582026.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
AY3 ATLANTICA YIELD PLC DL-10
19.500.52%0.10Mua01.880B58.410.32217.00Công ty Điện lực
AY3 ATLANTICA YIELD PLC REGISTERED SHARES DL -,10
19.500.52%0.10Mua01.952B58.410.33217.00Công ty Điện lực
BXE BROOKFIELD RENEW.PART.UTS
28.73-1.25%-0.36Mua04.988B126.440.22Nhà Sản xuất Điện Độc lập
BXE BROOKFIELD RENEWABLE PART.L.P.REG. LP UNITS O.N.
28.81-0.09%-0.02Mua05.156B126.440.23Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CAP ENCAVIS AG INH. O.N.
6.080.00%0.00Bán18.391K787.283M153.730.04118.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CAP ENCAVIS AG INH. O.N.
6.07-0.82%-0.05Sức bán mạnh500787.283M153.730.04118.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CAP ENCAVIS AG INHABER-AKTIEN O.N.
6.080.16%0.01Bán0787.283M153.730.04118.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CH5 CHESAPEAKE UTIL. DL-,4867
82.75-1.72%-1.45Mua01.317B26.273.07983.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
CLP1 CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5
10.301.98%0.20Sức mua mạnh025.447B17.140.597634.00Công ty Điện lực
DGY DTE ENERGY CO. REGISTERED SHARES O.N.
114.700.28%0.32Mua020.828B19.995.7010600.00Công ty Điện lực
DGY DTE EN. CO.
114.800.75%0.86Mua020.050B19.995.4810600.00Công ty Điện lực
DOD DOMINION ENERGY INC.
69.571.41%0.97Sức mua mạnh50052.964B35.311.8721300.00Công ty Điện lực
DOD DOMINION ENERGY INC. REGISTERED SHARES O.N.
68.83-0.41%-0.28Mua055.019B35.311.9521300.00Công ty Điện lực
E2F ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.)ACTIONS AU PORTEUR EO -,50
12.06-1.23%-0.15Bán037.041B-0.06162208.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
E2F ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50
12.24-0.89%-0.11Sức bán mạnh037.041B-0.06162208.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
E2F ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50
12.34-1.52%-0.19Bán11037.041B-0.06162208.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EBK ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
33.000.00%0.00Mua798.938B19.001.7420382.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EBK ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
32.40-0.00%-0.00Mua08.938B19.001.7420382.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EBK ENBW ENERGIE BADEN-WURTTEM. AGINHABER-AKTIEN O.N.
32.80-0.61%-0.20Mua2158.938B19.001.7420382.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EKT ENERGIEKONTOR AG INHABER-AKTIEN O.N.
15.45-3.44%-0.55Mua200234.241M35.120.46150.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
EKT ENERGIEKONTOR O.N.
15.75-2.17%-0.35Mua559234.241M35.120.46150.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
EKT ENERGIEKONTOR O.N.
15.95-1.54%-0.25Sức mua mạnh0234.241M35.120.46150.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
ENA ENDESA INH. EO 1,20
22.840.00%0.00Mua024.298B17.241.339824.00Công ty Điện lực
ENA ENDESA S.A. ACCIONES PORT. EO 1,20
22.93-0.04%-0.01Mua024.298B17.241.339824.00Công ty Điện lực
ENL ENEL S.P.A. EO 1
5.70-1.13%-0.06Mua2.262K58.580B11.980.4869272.00Công ty Điện lực
ENL ENEL S.P.A. EO 1
5.75-0.16%-0.01Mua1.600K58.580B11.980.4869272.00Công ty Điện lực
ENL ENEL S.P.A. AZIONI NOM. EO 1
5.71-0.52%-0.03Mua058.580B11.980.4869272.00Công ty Điện lực
ENLA ENEL S.P.A. AZIONI NOM. (UNSPON.ADRS) EO 1
5.50-0.90%-0.05Sức mua mạnh058.580B11.980.4869272.00Công ty Điện lực
ENLA ENEL S.P.A. ADR EO 1
5.60-0.88%-0.05Mua058.580B11.980.4869272.00Công ty Điện lực
EOAA E.ON SE O.N. ADR
9.20-0.54%-0.05Bán020.317B8.631.0943302.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EOAA E.ON SE O.N. ADR
9.25-2.12%-0.20Bán31020.317B8.631.0943302.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EOAA E.ON SE NAMENS-AKTIEN(SP.ADRS) O.N.
9.15-0.54%-0.05Bán020.317B8.631.0943302.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EOAN E.ON SE NA O.N.
9.30-0.77%-0.07Bán1.501M20.317B8.631.0943302.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EOAN E.ON SE NA O.N.
9.30-0.53%-0.05Bán12.401K20.317B8.631.0943302.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EOAN E.ON SE NAMENS-AKTIEN O.N.
9.30-0.57%-0.05Bán2.360K20.317B8.631.0943302.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
ETG ENVITEC BIOGAS AG INHABER-AKTIEN O.N.
10.300.98%0.10Mua0152.955M22.530.46427.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
ETG ENVITEC BIOGAS O.N.
10.400.97%0.10Mua4.859K152.955M22.530.46427.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
ETG ENVITEC BIOGAS O.N.
10.401.96%0.20Mua0152.955M22.530.46427.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
GZF ENGIE S.A. INH. EO 1
12.76-0.51%-0.07Bán27030.914B-0.09160000.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
GZF ENGIE S.A. INH. EO 1
12.82-0.16%-0.02Bán112.493K30.914B-0.09160000.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
GZF ENGIE S.A. ACTIONS PORT. EO 1
12.67-0.51%-0.07Sức bán mạnh22030.914B-0.09160000.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
2.98-1.32%-0.04Bán0161.784M24.960.1218.00Công ty Điện lực
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
3.00-0.99%-0.03Bán5.080K161.784M24.960.1218.00Công ty Điện lực
HRPK 7C SOLARPARKEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.98-0.67%-0.02Bán0161.784M24.960.1218.00Công ty Điện lực
HWI HAWAIIAN EL. IND.
37.060.01%0.01Mua03.947B23.251.563898.00Công ty Điện lực
I7N ITN NANOVATION
0.58-2.52%-0.02Bán09.579M37.440.0223.00Công ty quản lý nước
I7N ITN NANOVATION
0.55-9.84%-0.06Bán09.579M37.440.0223.00Công ty quản lý nước
I7N ITN NANOVATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.550.92%0.00Bán1009.579M37.440.0223.00Công ty quản lý nước
IBE1 IBERDROLA INH. EO -,75
8.250.05%0.00Mua24453.956B17.190.4933733.00Công ty Điện lực
IBE1 IBERDROLA INH. EO -,75
8.280.00%0.00Sức mua mạnh053.956B17.190.4933733.00Công ty Điện lực
IBE1 IBERDROLA S.A. ACCIONES PORT. EO -,75
8.26-0.02%-0.00Sức mua mạnh053.956B17.190.4933733.00Công ty Điện lực
IGY INNOGY SE INH. O.N.
40.31-0.40%-0.16Bán48.250K22.483B-1.1440882.00Công ty Điện lực
IGY INNOGY SE INH. O.N.
40.31-0.89%-0.36Bán022.483B-1.1440882.00Công ty Điện lực
IGY INNOGY SE INHABER-AKTIEN O.N.
40.28-0.35%-0.14Bán022.483B-1.1440882.00Công ty Điện lực
IGYB INNOGY SE Z.VERKAUF EING.INHABER-AKTIEN
37.300.81%0.30Bán3.000K22.483B-1.1440882.00Công ty Điện lực
IGYB INNOGY SE Z.VERK.
37.350.13%0.05Bán5.435K22.483B-1.1440882.00Công ty Điện lực
IGYB INNOGY SE Z.VERK.
37.20-0.13%-0.05Bán50022.483B-1.1440882.00Công ty Điện lực
LGR SPIRE INC. REGISTERED SHARES DL 1
76.100.49%0.37Mua03.874B20.173.803366.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
LGR SPIRE INC. DL 1
76.500.13%0.10Mua03.729B20.173.663366.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
MVV1 MVV ENERGIE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
25.000.00%0.00Bán01.661B55.530.455943.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
MVV1 MVV ENERGIE AG NA O.N.
25.200.00%0.00Bán381.661B55.530.455943.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
MVV1 MVV ENERGIE AG NA O.N.
24.900.00%0.00Bán01.661B55.530.455943.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NJ1 NEW JERSEY RES DL2,50
43.72-0.35%-0.15Bán03.764B39.451.081068.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NNGD NATL GRID PLC ADR/5
46.200.87%0.40Bán030.937B18.510.4923023.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NOU NISOURCE INC.
24.960.06%0.01Mua09.026B-0.338087.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NOU NISOURCE INC. REGISTERED SHARES O.N.
25.240.52%0.13Sức mua mạnh09.376B-0.358087.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NRN XCEL ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL 2,50
52.02-0.02%-0.01Mua026.713B29.601.7611043.00Công ty Điện lực
NRN XCEL ENERGY DL 2,50
52.130.13%0.07Mua025.716B29.601.6911043.00Công ty Điện lực
NWJ EVERSOURCE ENERGY DL 5
65.84-0.09%-0.06Mua020.139B21.782.927998.00Công ty Điện lực
NWJ EVERSOURCE ENERGY REGISTERED SHARES DL 5
65.890.29%0.19Mua020.920B21.783.037998.00Công ty Điện lực
NWZA NORTHWESTERN NEW DL-,01
63.560.03%0.02Mua03.110B19.673.151528.00Công ty Điện lực
NY41 CLEARWAY ENERGY C DL-,01
13.57-2.25%-0.31Bán02.504B266.890.14269.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
NY41 CLEARWAY ENERGY INC. REGISTERED SHARES C DL -,01
13.780.04%0.01Bán02.601B266.890.14269.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
NY4B CLEARWAY ENERGY A NDL-,01
13.15-2.04%-0.27Bán02.504B266.890.14269.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
OEWA VERBUND AG INHABER-AKTIEN A O.N.
46.30-1.15%-0.54Sức mua mạnh707.991B33.301.412749.00Công ty Điện lực
OEWA VERBUND AG INH. A
46.40-2.32%-1.10Mua1.814K7.991B33.301.412749.00Công ty Điện lực
OEWA VERBUND AG INH. A
45.88-2.42%-1.14Mua1.000K7.991B33.301.412749.00Công ty Điện lực
OG5 OGE EN. CORP. DL -,01
38.510.68%0.26Sức mua mạnh07.366B20.551.802292.00Công ty Điện lực
P92A PATERN ENERGY GR.A DL-,01
19.44-0.03%-0.01Mua01.858B-0.21209.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
P92A PATTERN ENERGY GROUP INC. REGISTERED SHARES A DL -,01
19.58-0.54%-0.11Mua01.930B-0.22209.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
PP9 PPL CORP. DL-,01
26.78-0.80%-0.22Bán018.764B11.772.2312444.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
PP9 PPL CORP. REGISTERED SHARES DL-,01
26.66-0.11%-0.03Sức bán mạnh019.492B11.772.3112444.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
PSE PUBLIC SERVICE ENT. GROUP INC.REGISTERED SHARES O.N.
54.56-0.07%-0.04Mua027.413B19.472.8013145.00Công ty Điện lực
PSE PUBL. SVC.ENTER.
54.560.39%0.21Mua026.389B19.472.7013145.00Công ty Điện lực
RE21 RED ELECTRICA CORP.EO-,50
19.951.89%0.37Sức mua mạnh810.703B15.101.311796.00Công ty Điện lực
RE21 RED ELECTRICA CORPORACION S.A.ACCIONES PORT. EO -,50
19.750.30%0.06Mua010.703B15.101.311796.00Công ty Điện lực
RWE RWE AG ST O.N.
22.85-2.10%-0.49Mua758.190K14.348B-1.2717908.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RWE RWE AG ST O.N.
22.89-1.68%-0.39Mua2.199K14.348B-1.2717908.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RWE RWE AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N.
22.86-1.80%-0.42Mua3.634K14.348B-1.2717908.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RWEA RWE AG ADR 1
23.20-2.52%-0.60Mua214.348B-1.2717908.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RWEA RWE AG NAM.-AKTIEN (SP.ADRS) 1 O.N.
22.800.00%0.00Mua014.348B-1.2717908.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RWEA RWE AG ADR 1
22.80-0.87%-0.20Mua014.348B-1.2717908.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
UEI TERNA R.E.N. SPA EO -,22
5.690.18%0.01Sức mua mạnh011.497B16.200.354252.00Công ty Điện lực
UEI TERNA RETE ELETTRICA NAZIO.SPAAZIONI NOM. EO -,22
5.59-0.46%-0.03Mua011.497B16.200.354252.00Công ty Điện lực
UN01 UNIPER SE NAMENS-AKTIEN O.N.
25.16-4.15%-1.09Sức bán mạnh2.223K9.639B47.400.5612000.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
UN01 UNIPER SE NA O.N.
25.18-4.40%-1.16Sức bán mạnh83.605K9.639B47.400.5612000.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
UN01 UNIPER SE NA O.N.
25.14-4.56%-1.20Sức bán mạnh369.639B47.400.5612000.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
VVD VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 5
20.14-0.93%-0.19Bán25011.255B27.560.77171495.00Công ty quản lý nước
VVD VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
20.350.39%0.08Bán2.499K11.255B27.560.77171495.00Công ty quản lý nước
VVD VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
20.260.20%0.04Bán011.255B27.560.77171495.00Công ty quản lý nước
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất