Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

84
Cổ phiếu
1635.522B
Giá trị vốn hóa thị trường
127.941K
Khối lượng
+3.62%
Tỷ suất Cổ tức
−0.43%
Thay đổi
+0.74%
Hiệu suất Tháng
+17.17%
Hiệu suất Năm
+16.67%
Hiệu suất YTD
           
12A AVANGRID INC. REGISTERED SHARES DL-,01
44.260.59%0.26Bán013.598B25.151.756449.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
12A AVANGRID INC. DL-,01
44.270.92%0.40Bán013.534B25.151.746449.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
AES AES CORP., THE REGISTERED SHARES DL -,01
15.52-0.56%-0.09Mua010.286B23.740.6621000.00Công ty Điện lực
AES AES CORP. DL-,01
15.56-0.41%-0.06Mua010.237B23.740.6521000.00Công ty Điện lực
AY1 ALLIANT ENERGY DL-,01
45.121.20%0.54Sức mua mạnh010.621B23.401.913885.00Công ty Điện lực
AY1 ALLIANT ENERGY CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
45.191.45%0.65Sức mua mạnh010.671B23.401.923885.00Công ty Điện lực
CAP ENCAVIS AG INH. O.N.
7.290.55%0.04Mua300959.936M69.290.11120.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CAP ENCAVIS AG INHABER-AKTIEN O.N.
7.250.28%0.02Mua7.951K959.936M69.290.11120.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CAP ENCAVIS AG INH. O.N.
7.300.55%0.04Mua280.924K959.936M69.290.11120.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
D2MN DUKE ENERGY CORP. (NEW) REGISTERED SHARES NEW DL -,001
79.780.94%0.74Sức mua mạnh057.790B21.793.6530083.00Công ty Điện lực
D2MN DUKE EN.CORP.NEW DL -,001
79.690.75%0.59Sức mua mạnh057.515B21.793.6330083.00Công ty Điện lực
DGY DTE EN. CO.
116.541.06%1.22Mua021.174B20.645.6110600.00Công ty Điện lực
DGY DTE ENERGY CO. REGISTERED SHARES O.N.
116.380.59%0.68Mua021.276B20.645.6410600.00Công ty Điện lực
E2F ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50
10.98-1.48%-0.17Bán15033.222B-0.06162208.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
E2F ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50
10.97-1.13%-0.12Bán25233.222B-0.06162208.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
E2F ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.)ACTIONS AU PORTEUR EO -,50
10.98-1.17%-0.13Bán033.222B-0.06162208.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EBK ENBW ENERGIE BADEN-WURTTEM. AGINHABER-AKTIEN O.N.
30.000.00%0.00Bán808.234B17.501.7420382.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EBK ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
30.400.00%0.00Bán78.234B17.501.7420382.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EBK ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
30.20-1.95%-0.60Bán408.234B17.501.7420382.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EKT ENERGIEKONTOR O.N.
17.300.00%0.00Bán0250.245M37.520.46150.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
EKT ENERGIEKONTOR AG INHABER-AKTIEN O.N.
17.25-1.71%-0.30Bán60250.245M37.520.46150.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
EKT ENERGIEKONTOR O.N.
17.20-1.71%-0.30Bán1.390K250.245M37.520.46150.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
ENL ENEL S.P.A. EO 1
6.28-4.56%-0.30Mua1.280K63.928B13.070.4869272.00Công ty Điện lực
ENL ENEL S.P.A. AZIONI NOM. EO 1
6.26-5.00%-0.33Mua5.273K63.928B13.070.4869272.00Công ty Điện lực
ENL ENEL S.P.A. EO 1
6.29-4.06%-0.27Mua60.747K63.928B13.070.4869272.00Công ty Điện lực
ENLA ENEL S.P.A. AZIONI NOM. (UNSPON.ADRS) EO 1
6.25-3.85%-0.25Mua063.928B13.070.4869272.00Công ty Điện lực
ENLA ENEL S.P.A. ADR EO 1
6.400.79%0.05Mua063.928B13.070.4869272.00Công ty Điện lực
EOAA E.ON SE NAMENS-AKTIEN(SP.ADRS) O.N.
9.350.54%0.05Bán020.480B8.701.0943302.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EOAA E.ON SE O.N. ADR
9.351.63%0.15Bán020.480B8.701.0943302.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EOAA E.ON SE O.N. ADR
9.400.00%0.00Bán020.480B8.701.0943302.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EOAN E.ON SE NA O.N.
9.450.28%0.03Bán12.938K20.480B8.701.0943302.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EOAN E.ON SE NA O.N.
9.450.36%0.03Bán7.167M20.480B8.701.0943302.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
EOAN E.ON SE NAMENS-AKTIEN O.N.
9.420.19%0.02Bán23.560K20.480B8.701.0943302.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
ETG ENVITEC BIOGAS O.N.
11.000.00%0.00Bán0166.320M24.500.46427.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
ETG ENVITEC BIOGAS AG INHABER-AKTIEN O.N.
11.000.92%0.10Bán0166.320M24.500.46427.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
ETG ENVITEC BIOGAS O.N.
11.201.82%0.20Bán368166.320M24.500.46427.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
FE7 FIRSTENERGY DL 10
38.780.21%0.08Mua020.587B22.581.7212494.00Công ty Điện lực
FE7 FIRSTENERGY CORP. REGISTERED SHARES DL 10
39.181.89%0.72Sức mua mạnh020.686B22.581.7312494.00Công ty Điện lực
GZF ENGIE S.A. ACTIONS PORT. EO 1
13.77-0.51%-0.07Mua74033.157B-0.09160000.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
GZF ENGIE S.A. INH. EO 1
13.890.32%0.04Mua033.157B-0.09160000.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
GZF ENGIE S.A. INH. EO 1
13.75-0.54%-0.07Mua5.617K33.157B-0.09160000.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
HRPK 7C SOLARPARKEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.081.65%0.05Sức mua mạnh1.000K179.724M25.210.1218.00Công ty Điện lực
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
3.010.67%0.02Mua0179.724M25.210.1218.00Công ty Điện lực
HRPK 7C SOLARPARKEN AG O.N.
3.060.33%0.01Sức mua mạnh6.329K179.724M25.210.1218.00Công ty Điện lực
I7N ITN NANOVATION
0.482.99%0.01Mua5.100K7.961M31.120.0223.00Công ty quản lý nước
I7N ITN NANOVATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.454.21%0.02Mua07.961M31.120.0223.00Công ty quản lý nước
I7N ITN NANOVATION
0.480.00%0.00Mua2.000K7.961M31.120.0223.00Công ty quản lý nước
IBE1 IBERDROLA INH. EO -,75
8.51-0.77%-0.07Bán11.582K54.179B18.040.4833733.00Công ty Điện lực
IBE1 IBERDROLA INH. EO -,75
8.56-0.65%-0.06Bán7.000K54.179B18.040.4833733.00Công ty Điện lực
IBE1 IBERDROLA S.A. ACCIONES PORT. EO -,75
8.56-0.65%-0.06Bán054.179B18.040.4833733.00Công ty Điện lực
IGY INNOGY SE INHABER-AKTIEN O.N.
43.110.35%0.15Mua2.400K24.028B-1.1440882.00Công ty Điện lực
IGY INNOGY SE INH. O.N.
43.250.60%0.26Mua148.355K24.028B-1.1440882.00Công ty Điện lực
IGY INNOGY SE INH. O.N.
43.220.51%0.22Sức mua mạnh2024.028B-1.1440882.00Công ty Điện lực
IGYB INNOGY SE Z.VERK.
38.300.66%0.25Sức mua mạnh4024.028B-1.1440882.00Công ty Điện lực
IGYB INNOGY SE Z.VERKAUF EING.INHABER-AKTIEN
38.250.13%0.05Mua024.028B-1.1440882.00Công ty Điện lực
IGYB INNOGY SE Z.VERK.
38.350.00%0.00Mua75.089K24.028B-1.1440882.00Công ty Điện lực
J4S SOUTH JERSEY IND. DL 1,25
29.661.45%0.42Mua02.721B-0.151100.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
MVV1 MVV ENERGIE AG NA O.N.
25.10-0.40%-0.10Mua01.681B56.190.455943.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
MVV1 MVV ENERGIE AG NA O.N.
25.500.00%0.00Mua2991.681B56.190.455943.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
MVV1 MVV ENERGIE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
25.400.40%0.10Mua01.681B56.190.455943.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NJ1 NEW JERSEY RES DL2,50
44.720.83%0.37Mua03.953B40.511.101068.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
NOU NISOURCE INC.
25.990.83%0.21Mua09.713B-0.348087.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
NOU NISOURCE INC. REGISTERED SHARES O.N.
26.051.18%0.30Mua09.760B-0.348087.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
OEWA VERBUND AG INH. A
48.76-0.37%-0.18Mua08.372B34.891.412749.00Công ty Điện lực
OEWA VERBUND AG INHABER-AKTIEN A O.N.
48.760.54%0.26Mua08.372B34.891.412749.00Công ty Điện lực
OEWA VERBUND AG INH. A
48.80-0.12%-0.06Mua1328.372B34.891.412749.00Công ty Điện lực
PSE PUBL. SVC.ENTER.
54.260.37%0.20Mua027.148B19.592.7613145.00Công ty Điện lực
PSE PUBLIC SERVICE ENT. GROUP INC.REGISTERED SHARES O.N.
53.640.21%0.11Mua027.278B19.592.7713145.00Công ty Điện lực
PWC PINNACLE WEST CAPITAL
84.451.20%1.00Mua09.399B20.634.0796.00Công ty Điện lực
RWE RWE AG ST O.N.
23.910.42%0.10Mua10.543K15.644B-1.2717908.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RWE RWE AG ST O.N.
23.930.55%0.13Mua2.987M15.644B-1.2717908.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RWE RWE AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N.
23.780.00%0.00Mua12.295K15.644B-1.2717908.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RWEA RWE AG NAM.-AKTIEN (SP.ADRS) 1 O.N.
23.600.00%0.00Mua015.644B-1.2717908.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RWEA RWE AG ADR 1
24.003.45%0.80Mua1.000K15.644B-1.2717908.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
RWEA RWE AG ADR 1
23.803.48%0.80Sức mua mạnh015.644B-1.2717908.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
SOT SOUTHERN CO., THE REGISTERED SHARES DL 5
49.970.99%0.49Mua051.570B17.472.8629192.00Công ty Điện lực
SOT THE SOUTHERN CO. DL 5
49.830.70%0.34Mua051.325B17.472.8529192.00Công ty Điện lực
SZR SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1
79.94-0.46%-0.37Mua04.224B23.523.372312.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
UN01 UNIPER SE NAMENS-AKTIEN O.N.
27.860.80%0.22Mua1.878K10.229B50.290.5612000.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
UN01 UNIPER SE NA O.N.
27.951.08%0.30Mua323.880K10.229B50.290.5612000.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
UN01 UNIPER SE NA O.N.
27.890.87%0.24Mua55210.229B50.290.5612000.00Đơn vị quản lý dịch vụ tiện ích tổng hợp
VVD VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
22.970.79%0.18Mua2.397K12.666B31.010.77171495.00Công ty quản lý nước
VVD VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
22.900.44%0.10Mua39212.666B31.010.77171495.00Công ty quản lý nước
VVD VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 5
22.930.70%0.16Mua012.666B31.010.77171495.00Công ty quản lý nước
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất