Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

58
Cổ phiếu
761.717B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.697K
Khối lượng
−1.72%
Thay đổi
−4.81%
Hiệu suất Tháng
+5.88%
Hiệu suất Năm
+1.88%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
08MADMIE IPTO HLDG EO 2,12
2.135 EUR0.95%00.00500.871M EUR3.16%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
0C2CHUBU EL. PWR
11.7 EUR−2.50%00.009.181B EUR6.341.85 EUR2.62%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
12FFORTIS INC.
34.84 EUR−4.07%00.0017.512B EUR17.032.05 EUR4.46%4.38%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
1KSSHIZUOKA GAS CO. LTD.
6.20 EUR−0.80%0480.784M EUR5.231.18 EUR117.80%1.91%Công ty dịch vụ công cộng
1NRNORTHLAND POWER INC.
15.10 EUR−1.69%00.003.906B EUR12.581.20 EUR−34.60%5.42%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
2CPCAPITAL POWER CORP.
25.6 EUR−4.48%03.094B EUR15.771.62 EUR97.97%6.21%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
2GB2G ENERGY AG
24.00 EUR−1.44%1.25K5.21434.148M EUR24.940.96 EUR43.44%0.58%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
59KCHUGOKU EL. PWR
5.65 EUR−0.88%02.111B EUR−1.16 EUR9.22%2.17%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
59WTOHO GAS CO. LTD
16.1 EUR−1.23%01.747B EUR6.342.54 EUR85.46%2.30%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
5IEHOKKAIDO EL. PWR
4.06 EUR−0.49%0852.608M EUR237.100.02 EUR−91.98%0.77%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
8A6ATCO LTD CL. I NON VTG
23.8 EUR−2.46%80.702.754B EUR9.842.42 EUR1.16%5.49%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
98PPNM RESOURCES INC.
42.2 EUR0.96%03.654B EUR16.622.54 EUR46.98%3.25%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
9TGGAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01
116.1 EUR−0.60%00.004.292B EUR28.954.01 EUR−6.73%2.66%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ABOCLEARVISE AG INH O.N.
2.05 EUR0.00%00.00158.247M EUR20.620.10 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
AWCAMERICAN WATER WKS DL-,01
114.2 EUR−1.38%610.8323.004B EUR26.014.39 EUR−35.53%2.20%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CENBCENTRICA LS-,061728395
1.695 EUR−8.38%13K1.679.682B EUR1.990.85 EUR337.00%1.94%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CUDCDN UTILITIES LTD A
20.0 EUR−1.96%1865.411B EUR13.621.47 EUR−4.34%6.24%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CW2CONSOLIDATED WATER CO.
27.4 EUR3.79%50427.268M EUR36.430.75 EUR118.75%1.23%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
D2GORSTED A/S DK 10
48.12 EUR−7.52%1.008K0.8521.628B EUR13.633.53 EUR18.65%3.51%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
EBKENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
82.6 EUR1.98%10.0822.682B EUR6.0513.66 EUR239.47%1.34%Công ty dịch vụ công cộng
ECVENCAVIS AG
13.450 EUR0.26%240.062.146B EUR34.770.39 EUR−25.13%2.25%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
EDCCONSOLIDATED EDISON
81.6 EUR1.37%420.7928.153B EUR12.806.37 EUR46.38%3.76%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
EIXEDISON INTL
58.14 EUR−2.81%00.0023.15B EUR25.662.27 EUR79.30%4.66%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
EKTENERGIEKONTOR O.N.
76.7 EUR−1.41%00.001.073B EUR18.824.07 EUR274.06%1.30%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ENAENDESA INH. EO 1,20
19.180 EUR−0.75%00.0020.406B EUR8.112.37 EUR64.87%6.66%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENLENEL S.P.A. EO 1
5.650 EUR−3.35%15.955K1.2359.128B EUR16.490.34 EUR16.37%6.87%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EOANE.ON SE NA O.N.
10.850 EUR−2.95%14.45K1.2129.203B EUR42.780.25 EUR−84.98%4.55%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
FJGELECTRIC POWER DEV.CO.LTD
15.0 EUR−0.66%00.002.818B EUR3.654.11 EUR55.73%3.93%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
FOTFORTUM OYJ EO 3,40
10.855 EUR0.05%1100.099.865B EUR3.383.21 EUR8.28%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
G0JGOOD ENERGY GROUP LS -,05
1.90 EUR0.00%00.0033.049M EUR1.361.40 EUR337.84%1.74%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GUGGUANGDONG INV. LTD
0.6900 EUR0.07%00.004.762B EUR8.880.08 EUR−4.64%10.26%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GZFENGIE S.A. INH. EO 1
14.288 EUR−2.35%1.504K1.6235.116B EUR−2.33 EUR−819.35%9.64%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
H2OENAPTER AG INH O.N.
12.80 EUR5.35%100.18339.937M EUR−0.55 EUR10.67%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
HNMORMAT TECHNOLOG. DL-,001
66.00 EUR0.92%04.021B EUR46.441.42 EUR32.24%0.69%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
HRPK7C SOLARPARKEN AG O.N.
3.205 EUR0.47%00.00268.03M EUR3.71%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
IBE1IBERDROLA INH. EO -,75
10.290 EUR−4.06%1.118K0.9664.389B EUR13.490.76 EUR5.71%3.79%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
KPOKANSAI EL. PWR
12.9 EUR−1.53%00.0011.809B EUR8.151.58 EUR239.97%2.41%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MVV1MVV ENERGIE AG NA O.N.
30.8 EUR−1.28%00.002.043B EUR2.3213.28 EUR3.39%Công ty dịch vụ công cộng
NG0NIPPON GAS CO. LTD
13.9 EUR0.00%00.001.577B EUR22.980.60 EUR−8.81%3.16%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
NNGFNATIONAL GRID PLC
11.3 EUR−1.74%2510.5841.679B EUR4.682.41 EUR343.77%5.66%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
NOUNISOURCE INC.
22.0 EUR−5.17%09.733B EUR16.691.32 EUR−9.47%3.99%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
NRANRG ENERGY INC. DL-,01
36.35 EUR0.97%00.008.422B EUR−8.30 EUR−161.29%3.85%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
NRNXCEL ENERGY DL 2,50
52.40 EUR−2.26%305.4530.117B EUR18.122.89 EUR0.74%3.58%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
OEWAVERBUND AG INH. A
76.80 EUR−1.35%290.3026.768B EUR12.206.30 EUR60.09%4.67%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
OSAOSAKA GAS CO. LTD
15.3 EUR−1.29%00.006.518B EUR9.401.63 EUR−10.82%2.54%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
P7VPHOTON ENERGY NV EO-,01
2.105 EUR1.20%00.00126.594M EUR−0.09 EUR−186.77%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
PEOEXELON CORP.
35.735 EUR0.10%035.891B EUR18.281.95 EUR−24.39%3.75%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PP9PPL CORP. DL-,01
22.23 EUR1.18%00.0016.572B EUR24.910.89 EUR−4.60%4.01%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
RWERWE AG
34.06 EUR−2.99%8.113K2.6526.146B EUR9.423.62 EUR78.27%2.56%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SE4SEMPRA
64.5 EUR0.78%00.0040.856B EUR17.833.62 EUR113.17%3.47%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SZRSOUTHWEST GAS HLDGS DL 1
56.0 EUR−1.75%04.121B EUR−3.01 EUR−229.41%4.11%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TIONTION RENEWABLES AG O.N.
25.0 EUR−9.42%0129.09M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
TKTTOHOKU EL. PWR CO.
5.85 EUR−1.68%03.079B EUR−0.22 EUR89.63%0.52%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TOGTOKYO GAS CO. LTD
21.2 EUR−0.93%09.358B EUR4.514.70 EUR163.48%1.92%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
UN01UNIPER SE NA O.N.
5.120 EUR2.36%4.161K0.5742.081B EUR−72.72 EUR−61.81%1.39%Công ty dịch vụ công cộng
Bán Mạnh
VVDVEOLIA ENVIRONNE. EO 5
26.56 EUR−4.63%6051.1019.334B EUR19.131.39 EUR58.22%4.08%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
XGHENN ENERGY HLDGS HD-,10
7.60 EUR0.00%00.008.935B EUR10.700.71 EUR−14.25%4.48%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
XSGSAIBU GAS HOLDINGS CO.LTD
11.9 EUR0.00%0454.997M EUR4.952.41 EUR1459.33%3.63%Công ty dịch vụ công cộng