Nhôm (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
72.931M
Giá trị vốn hóa thị trường
208.820K
Khối lượng
+4.89%
Thay đổi
−37.57%
Hiệu suất Tháng
+21.03%
Hiệu suất Năm
+14.29%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALMYALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A
2.41 EUR2.12%99.493K76.496M EUR17.020.14 EUR−60.75%0.00%Khoáng sản phi năng lượng