Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
255.003M
Giá trị vốn hóa thị trường
96.550K
Khối lượng
−0.52%
Thay đổi
−7.16%
Hiệu suất Tháng
+52.65%
Hiệu suất Năm
−19.24%
Hiệu suất YTD
           
BYTE BYTE COMPUTER S.A. (CR)
2.88-0.69%-0.02Bán12.084K34801.9245.866M197.00
ENTER ENTERSOFT S.A.
3.96-1.00%-0.04Bán3.687K14600.52120.000M20.980.19370.00
INLOT INTRALOT S.A. (CR)
0.540.00%0.00Mua302.045K163104.3078.198M1840.00
QUAL QUALITY & RELIABILITY S.A.
0.411.75%0.01Mua406165.2410.938M-0.0237.00
REALCONS REAL CONSULTING S.A. (CR)
1.90-2.57%-0.05Bán Mạnh7.346K13920.67
Tải thêm