Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

14
Cổ phiếu
1.245B
Giá trị vốn hóa thị trường
36.356K
Khối lượng
−0.15%
Thay đổi
−10.12%
Hiệu suất Tháng
+47.63%
Hiệu suất Năm
−15.13%
Hiệu suất YTD
           
BYTE BYTE COMPUTER S.A. (CR)
2.920.86%0.03Mua17.351K50664.9245.787M197.00
CENTR CENTRIC HOLDINGS S.A.
0.26-0.38%-0.00Bán20.374K5297.2425.813M8.260.0371.00
ENTER ENTERSOFT S.A.
4.002.30%0.09Bán8.714K34856.00117.300M20.500.19370.00
EPSIL EPSILON NET S.A. (CR)
5.580.36%0.02Bán1.476K8236.08301.352M31.790.17781.00
ILYDA ILYDA S.A. (CR)
0.972.77%0.03Bán1.392K1344.677.733M
INLOT INTRALOT S.A. (CR)
0.55-0.91%-0.01Mua392.098K213693.4179.647M1840.00
LOGISMOS LOGISMOS S.A. (CR)
0.982.29%0.02Bán2019.644.655M-0.0455.00
PERF PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E
3.89-2.02%-0.08Bán Mạnh11.625K45221.2552.347M14.260.28132.00
PROF PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A
3.451.17%0.04Mua2.525K8711.2581.158M37.510.09177.00
QUAL QUALITY & RELIABILITY S.A.
0.412.00%0.01Mua29.154K11923.9910.965M-0.0237.00
QUEST QUEST HOLDING S.A.
4.29-1.15%-0.05Bán Mạnh21.700K93093.00465.109M3.741.162329.00
REALCONS REAL CONSULTING S.A. (CR)
2.01-0.50%-0.01Bán479962.79
SPACE SPACE HELLAS S.A.(CR)
7.70-1.03%-0.08Bán Mạnh78600.6050.028M12.870.60719.00
VIDAVO VIDAVO S.A. (CR)
3.488.75%0.28Bán3241127.522.983M45.850.07
Tải thêm