Xu hướng của cộng đồng

700
TENCENT HOLDINGS LIMITED
700
1299
AIA GROUP LIMITED
1299
1093
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
1093
981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CO
981
1
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED
1
1024
KUAISHOU TECHNOLOGY
1024
2007
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD
2007
1308
SITC INTERNATIONAL HLDGS CO LTD
1308
17
NEW WORLD DEVELOPMENT CO
17
3888
KINGSOFT CORP
3888
Chưa lên lịch có lợi nhuận
Chưa lên lịch báo cáo doanh thu nào cho 14 ngày sắp tới
Khu vực
20 khớp
1 Ngày1 tuần1 Thg6 ThgYTD1N5NTổng thời gian
Bán Lẻ0.66%−3.56%−4.85%−12.89%−13.96%−9.20%−23.55%−6.32%
Công nghiệp Chế biến−0.79%−3.96%−7.55%−18.31%−22.42%−22.32%80.20%83.31%
Công nghệ Sức khỏe0.66%−0.25%0.44%4.03%−7.95%2.89%31.72%359.30%
Công nghệ Điện tử−20.73%−19.93%−18.98%−9.07%14.68%−5.63%12.26%100.14%
Công ty dịch vụ công cộng1.23%−1.12%0.47%−13.06%−10.42%−6.68%−20.70%215.32%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.55%−4.16%2.38%−23.79%−32.81%−29.41%−43.26%−34.47%
Dịch vụ Công nghiệp0.75%−2.27%−4.44%−15.99%−6.51%−6.53%38.72%361.24%
Dịch vụ Công nghệ2.18%−1.12%8.83%−3.76%−1.70%7.58%−2.86%14217.55%
Dịch vụ Khách hàng0.13%−3.29%−6.22%−2.34%−7.35%13.77%−25.64%1113.00%
Dịch vụ Phân phối0.89%−1.18%−3.58%3.95%10.07%13.30%30.15%139.43%
Dịch vụ Thương mại−0.64%−2.63%−2.69%−5.08%−10.36%−0.41%40.82%41.17%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.69%−3.57%−5.44%−7.56%−17.00%−10.74%18.87%333.31%
Hỗn hợp0.88%−4.21%−2.53%−4.49%−13.44%1.67%−40.66%−57.97%
Khoáng sản phi năng lượng0.42%−0.95%−2.49%1.35%−2.48%0.24%111.50%1543.19%
Khách hàng Lâu năm−0.89%−2.32%2.16%17.19%16.19%23.82%44.40%394.08%
Năng lượng Mỏ1.12%0.31%0.94%0.81%23.42%24.26%11.71%265.95%
Sản xuất Chế tạo−0.41%−7.85%−7.50%−9.52%−1.12%1.40%71.26%2057.81%
Truyền thông1.40%0.25%2.71%−2.25%10.90%11.63%−12.11%87.71%
Tài chính0.13%−3.02%−0.55%−11.68%−10.29%−7.10%−22.30%116.24%
Vận chuyển0.39%−8.87%−10.14%−15.15%−25.04%−19.32%13.12%117.55%
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.
Interactive Brokers
Cổ phiếu, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu
4.4Rất tốt

Xem tất cả các nhà môi giới